А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Допоміжні засоби - вимір

Допоміжні засоби вимірювань використовують в якості пристроїв, що забезпечують контроль за підтриманням умов вимірювань у заданих межах або для обчислення поправок до результатів вимірювань.

Допоміжні засоби вимірювання - сукупність різних допоміжних елементів, призначених для роботи спільно з ВП. Ці допоміжні СІ, як правило, впливають на метрологічні характеристики СІ і тому вони також нормуються.

При розмітцівикористовують основні і допоміжні засоби вимірювання і лічильно-вирішальні пристрої. Перші дозволяють визначити шуканий розмір за шкалою інструменту, який прикладають безпосередньо до - вимірюваної поверхні. Другі прикладають до вимірюваної поверхні, апотім переносять для відліку розміру на вимірювальну лінійку. Рахунково-вирішальні пристрої застосовують для спрощення або заміни математичних ресчетов, які зустрічаються в роботі розмітника.

В установці ЕУВ-1 є допоміжні засоби вимірювання, до якихвідносяться: задаючий генератор, підсилювач потужності, універсальний манохроматор, ртутна лампа, вольтметр. Універсальний манохроматор і ртутна ламша в сукупності виконують роль допоміжного монохроматичного джерела випромінювання зеленої лінії ртуті з довжиноюхвилі 05461 мкм, необхідного при визначенні систематичних похибок еталона.

З метою перевірки, настроювання й регулювання основної апаратури широко застосовуються допоміжні засоби вимірювань - генератори сигналів, частотоміри, осцилографи.

Завідношенню до вимірюваної фізичної величиною розрізняють основні засоби вимірювань; допоміжні засоби вимірювань.

До засобів вимірювання відносяться заходи, вимірювальні перетворювачі, вимірювальні прилади та допоміжні засоби вимірювання.

Вібраційні щільноміри поверяются в лабораторії (див. МІ 230 - 2 - 95) наступним чином. В якості зразкових засобів вимірювань застосовують металеві напірні пікнометрл місткістю 500 і 1000 см3 з границею допустимої похибки 015 кг /м3 ваги електронні з межамизважування від 5 5 до 6 5 кг і межею допустимої похибки 002 г, комплект гир та інші допоміжні засоби вимірювань. При наявності установки з напірними пікнометра використовують засоби вимірювань, що входять до її складу. Вивірений датчик і Пікнометривстановлюють в замкнутий циркуляційний контур, що включає насос, ємності для рідини і трубопроводи. Датчик і два пікнометра включаються послідовно, вхід рідини в них знизу вгору.

Вібраційні щільноміри повіряють у лабораторії (див. МІ 230 - 2 - 95) наступним чином. В якості зразкових засобів вимірювань застосовують металеві напірні Пікнометри місткістю 500 і 1000 СМЛ з границею допустимої похибки 015 кг /м3 ваги електронні з межами зважування від 5 5 до 6 5 кг і межею допустимої похибки 002 г, комплект гир та інші допоміжні засоби вимірювань. При наявності установки з напірними пікнометра використовують засоби вимірювань, що входять до її складу. Вивірений датчик і Пікнометри встановлюють в замкнутий циркуляційний контур, що включає насос, ємності для рідини і трубопроводи. Датчик і два пікнометра включають послідовно, вхід рідини в них знизу вгору.

В якості повірочної рідини використовують: бензин авіаційний Б-70 паливо Tl, T2 або TCI, масло трансформаторне марки ТК, масло індустріальне, вуглець че-тиреххлорістий, тетрамін З ЮН 12 спирт етиловий ректифікований технічний, вода дистильована, водно-спиртові суміші. Метрологічні характеристики визначають в робочому діапазоні вимірювань. При цьому використовують три види повірочної рідини, що мають значення щільності, рівні верхнього, нижнього меж та середньому значенню діапазону. В якості зразкового засобу вимірювання щільності застосовують зразкові ареометри, щільноміри, Пікнометри і допоміжні засоби вимірювань: манометри, термометри, ваги, гирі, електронні прилади та ін Повірка може проводитися в лабораторії або на місці експлуатації.

В якості повірочної рідини використовують бензин авіаційний Б-70 паливо Tl, T2 або ТС1 масло трансформаторне марки ТК, масло індустріальне, вуглець чотирихлористий, тетра-мин С (0Н12 спирт етиловий ректифікований технічний, воду дистильовану, водно-спиртові суміші. Метрологічні характеристики визначають в робочому діапазоні вимірювань. При цьому використовують три види повірочної рідини, що мають значення щільності, рівні верхнього, нижнього меж та середньому значенню діапазону. В якості зразкового засобу вимірювання щільності застосовують зразкові ареометри, щільноміри, Пікнометри і допоміжні засоби вимірювань: манометри, термометри , ваги, гирі, електронні прилади та ін Повірку можна виробляти в лабораторії або на місці експлуатації.