А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


ІЧ тепловізійна діагностика конденсатовідчиків

Відрадно усвідомлювати, що словосполучення "енергозберігаючі технології" поступово переходить з декларативного поля в суто практичне. Ще десять років тому такий пристрій, як конденсатовідвідник в нашій країні сприймалося з доброї часткою недовіри.Імовірнісна міра

Імовірнісна міра а на Про є гиббсовской станом якщо і тільки якщо для кожного кінцевого А.

Імовірнісна міра на графах містить інформацію не тільки про розподіл молекул по числу ланок в них, але й дозволяєзнаходити частки різних ізомерів...Імовірнісне твердження

Імовірнісне твердження про майбутнє прогнозованого об'єкта вимагає відносно високою мірою достовірності. Всяке наукове прогнозування являє собою дослідження складної системи з безліччю компонентів,різноманітністю їх відносин, зв'язків і протиріч у процесі розвитку...Імовірність - а-розпад

Імовірність а-розпаду може бути істотно менше теоретичної з різних причин. Однією з цих причин є те, що в елементарній теорії не розглядалася ймовірність утворення а-частинки, передбачалося, щоа-частинка існує в ядрі в готовому вигляді...Імовірність - буква

Ймовірності букв, які не брали участі в об'єднанні, і отримана сумарна ймовірність знову розташовуються в порядку убування ймовірностей в додатковому стовпці, а дві останні об'єднуються...Імовірність - розгалуження

Імовірність певного розгалуження знаходиться з наступних міркувань.

Асиметрія ймовірностей розгалуження в вершинах програм може призводити до появи маршрутів, що розрізняються по ймовірності виконання накілька порядків...Імовірність - виникнення - прихват

Імовірність виникнення прихватів збільшується із зростанням перевищень гідростатичного тиску в стовбурі свердловини над тиском флюїду в пласті...Імовірність - відновлення - працездатний стан

Ймовірність відновлення працездатного стану являє собою значення функції розподілу часу відновлення при (в - Т3 де Т3 - заданий час відновлення...Імовірність - виліт

Імовірність вильоту з радіоактивного ізотопу того чи іншого числа частинок або квантів за деякий проміжок часу підпорядковується закону розподілу Пуассона...Імовірність - поділ

Імовірність поділу характеризується шириною поділу IV Із загальних статистич.

Імовірність поділу ядра на три частини складає IO - s - S-10 - e від ймовірності розподілу на дві частини...Імовірність - висновок

Вірогідність висновків по методами 1 - 5 може бути різною. Цей метод є в основному методом експерименту, і це обумовлює його особливу цінність...Імовірність - випромінювання

Імовірність випромінювання або поглинання гамма-квантів у твердих тілах без збудження фононів (ймовірність ефекту Мессбауера) прийнято позначати через /або f відповідно...Імовірність - невиконання

Ймовірності невиконання кожного з нерівностей (5.71), згідно (5.69) і (5.70), менше довільно малого числа 6 якщо N досить великий...Імовірність - освіту

Ймовірність утворення таких кристалів в розчині, що містить велику кількість Ag і С1 - іонів, - дуже велика; кристали можуть утворитися, очевидно, навіть в розчинах, вільних від пилинок, причому, наприклад, при сде 001 і CGI - 0 1 відразу у вигляді дуже дрібних кристалів випадає практично весь хлорид срібла, який може утворитися в цих умовах...Імовірність - освіта - туман

Ймовірність утворення туману може бути зменшена при заповненні газових каналів холодильника насадкою, поверхня якої служить місцем конденсації...Імовірність - одночасний наступ

Імовірність одночасного настання двох незалежних подій дорівнює добутку ймовірностей настання кожної з цих подій окремо...Імовірність - здійснення - подія

Імовірності здійснення подій можуть бути безумовні (або абсолютні) і умовні.

Імовірність здійснення події при накладенні деякого додаткового умови на проведення досвіду називаютьумовної ймовірністю...Імовірність - відщеплення

Імовірність відщеплення СО2 як у зв'язку d, так і у зв'язку з абсолютно однакова, тому і виходять рівні колічестса обох антиподів...Імовірність - перезарядка

Імовірність перезарядки в розглянутому випадку складається з парціальних ймовірностей переходу електрона на окремі високозбуджений рівні в поле позитивного іона...Імовірність - перехід - імпульсне перекриття

Імовірність переходу імпульсного перекриття в силову дугу П неодноразово визначалася в лабораторних умовах і з досвіду експлуатації...