А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Хімік

Хімік є той, хто володіє знанням змін змішаного тіла, оскільки воно змішане.

Хімік є той, хто володіє знанням змін змішаного тіла, оскільки воно змішане...Хімічна обробка

Хімічна обробка у виробництві напівпровідникових приладів охоплює основні технологічні операції, перераховані нижче...Хімічна реакційна здатність - молекула

Хімічна реакційна здатність молекул визначається не тільки їх електронним, але.

Хімічну реакційну здатність молекул аналізують за допомогою теорії МО двома методами - статичним ідинамічним...Хімічна реакція - горіння

Хімічні реакції горіння починаються після створення початкового вогнища полум'я в підготовленій паливо-повітряної суміші...Хімічна специфіка

Хімічна специфіка істотніше позначається на ип для неоднотіпние горючих систем. Так, ЕІЛЬНО розрізняються швидкості горіння сумішей горючих газів з киснем або відповідно з окислами азоту, сумішей з киснем і систем,в яких відбувається вибуховий розпад ендотермічних з'єднань...Хімічна середу

Хімічна середу впливає на концентрацію вільних атомів, особливо у випадку елементів з труднолетучим оксидами. Найбільш часто використовуються гідрокар-бонові пламена, так як вони забезпечують самі різні температурні умови...Хімічна стабільність - бензин

Хімічна стабільність бензину характеризує його здатність протистояти хімічним змінам при зберіганні, транспортуванні та застосуванні...Хімічні способи - отримання

Хімічні способи одержання металевих покриттів тий.

Хімічні способи отримання цього продукту засновані на відновленні хлорату натрію сірчистим газом, цинком або амальгамою натрію...Хімічне доказ

Наявне хімічне доказ, а саме те, що при реакції анілін-бортріфторіда з феніл-магнійбромідом був отриманий тільки (феніламіно) - діфенілбор (CeH5) NH-В (СвНб) 2 здається більш сумнівним...Хімічна спорідненість - атом

Хімічна спорідненість атомів, пов'язаних багаторазової зв'язком і в той же час володіють потенційною енергією, називають залишковим спорідненістю...Хороший практичний результат

Хороші практичні результати дає застосування двоходовий АВО з диференційованим поділом передньої кришки і охолодженням перегрітої пари у першому ході АВО...Хороший результат - дають

Хороші результати дають поверхнево-активні - присадки, додані в вуглеводневу середу. У цьому випадку на поверхні твердих частинок адсорбуються поверхнево-активні молекули присадки і як би збільшуютьопір при русі твердих частинок...Хороший спектр

Хороші спектри при лазерному збудженні і зборі розсіяного випромінювання під кутом 90 отримують при використанні простого пристрою, показаного на рис...Храповой диск

Храповой диск /посаджений на вал 7 нерухомо, а диск 2 сидить вільно. Його довільні повороти попереджаються силами тертя об нерухомі фрикційні елементи корпусу механізму...Християнська віра

Християнська віра пропонує багатий і різноманітний набір основних моральних принципів і соціальних зобов'язань...Християнський соціалізм

Християнський соціалізм - вчення, що прагне надати християнської релігії соціалістичну забарвлення, зобразити християнство захисником інтересів трудящих л засобом позбавлення від всіх соціальних лих...Хромітоперіклазовие вогнетриви

Хромітоперіклазовие вогнетриви мають вогнетрив-н про з т и 2000 С.

Хромітоперіклазовие вогнетриви в шлаковому поясі установки КІВЦЕТ-ЦС інтенсивно зношуються під впливом свінецсодер-жащего шлаку, томудоцільна їх заміна на більш стійкі вогнетриви, зокрема на періклазохромітовие з плавлених матеріалів...Художня культура

Художня культура несе в собі живий зв'язок і спадкоємність поколінь, допомагає людині відчути спорідненість зі своїм народом, його історією і надіями на майбутнє, покласти в основу будь-якої практичної діяльностівисокі моральні ідеали...Художню єдність

Художню єдність у межах вільно сформованого асиметричного простору досягалося без уніфікації зовнішніх форм, без нівелювання стилістичних особливостей окремих частин...Хіміко-спектральне визначення

Хіміко-спектральне визначення в солях лужних і лужноземельних металів засноване на попередньому виділенні домішок на змішаному сульфідно-вугільному колекторі Н аналізі цього колектора в розрядній трубціз порожнистим катодом з поділом зон випаровування і збудження...