А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Внутрішній діаметр - газопровід

Внутрішні діаметри газопроводів визначаються шляхом.

Аш - внутрішній діаметр газопроводу, см, RH - нормативний межа текучості металу труб, кГ /см2 п - коефіцієнт перевантаження, безрозмірна досвідчена величина; т -коефіцієнт умов роботи, безрозмірна величина; г - коефіцієнт однорідності металу труб, безрозмірна величина.

Якщо при визначенні внутрішнього діаметра газопроводу за формулою (1.1) виходять більш високі значення d і витрата газу не може бути знижений,газопровід повинен бути складений з декількох паралельних гілок.

Значить, зміна внутрішнього діаметра газопроводу мізерно мало в порівнянні з А.

Дуже важливим є вибір внутрішнього діаметра газопроводу рідкої фази. Він може бути визначений заформулою D 3 - lQ /v, де Q - максимальна витрата газу; v - допустима швидкість рідкої фази газу.

На схемі повинні бути вказані внутрішній діаметр газопроводу, всі місцеві опори на довжині 100Z), пристрої для спуску конденсату, розміри гільзи термометра і її відстаньдо звужуючого пристрою.

Застосовуваний тканинний шланг повинен відповідати внутрішньому діаметру газопроводу та розрізаний на об'єкті будівництва на ділянки по довжині відновлюваного газопроводу з певним запасом.

I (прикладений я) прінімгвт фактичнезначення внутрішнього діаметра газопроводу У.

А, - коефіцієнт гідравлічного опору; D - внутрішній діаметр газопроводу; р (х, t) - щільність газу; z - коефіцієнт сверхсжімаемості газу; R - газова постійна, Т - температура.

А - відношення щільності газу дощільності повітря; d - внутрішній діаметр газопроводу; /- довжина ділянки газопроводу; Т - середня температура газу в газопроводі; z - середній коефіцієнт стисливості; Vu - витрата газу через газопровід, нл3 /добу: С - постійна, залежить від вибору розмірностей.

А - відношеннящільності газу до щільності повітря; d - внутрішній діаметр газопроводу; /- довжина ділянки газопроводу; Т - середня температура газу в газопроводі; z - середній коефіцієнт стисливості; VH - витрата газу через газопровід, нж3 /добу: С - постійна, залежить від вибору розмірностей.

Рдо - тиск газу на початку і кінці газопроводу, Овя - внутрішній діаметр газопроводу; А, - коефіцієнт гідравлічного опору газопроводу; v - відносний питома обсяг газу по повітрю; 7СР- Середня по довжині газопроводу температура транспортованого газу; z -середній коефіцієнт стисливості газу; /- довжина ділянки газопроводу.

Після знаходження розрахункового значення dBH за даними табл. 20 приймають фактичне значення внутрішнього діаметра газопроводу та виходячи з максимального значення робочого тиску в ньому визначають йоготовщину.

Расчетная схема газопроводу з безперервним колійним відбором газу. Я - коефіцієнт гідравлічного опору; F - площа перерізу трубопроводу; D - внутрішній діаметр газопроводу.

Після нахоас знія розрахункового значення О і за даними табл. Юприймають фактичне значення внутрішнього діаметра газопроводу та виходячи з максимального значення тиску в ньому визначаю.

А, - коефіцієнт гідравлічного опору; W - швидкість течії газу; D - внутрішній діаметр газопроводу; р - щільність газу при тискуі температурі в точці.

Довжина прямої ділянки підземного газопроводу між пічним і сушильним цехом цементного заводу становить 120 м, внутрішній діаметр газопроводу 100 мм. Потрібно розрахувати втрату напору на цій ділянці труби, умовно вважаючи характер перебігугазу ізотермічним.

А - коефіцієнт тертя, величина безрозмірна; /- довжина газопроводу, м; D - внутрішній діаметр газопроводу, м; W - швидкість руху газу, м /сек; g - прискорення сили тяжіння, м /сек2; У - питома вага газу, кг /мя.

Ар - допустиме падіння тиску,кПа; t - тривалість випробування, год; d - внутрішній діаметр газопроводу, мм.

Для ацетіленопроводов низького тиску (менше 20 кПа), а також газопроводів інших горючих газів і кисню внутрішній діаметр газопроводу не обмежений.

Номограма для визначення. Вякості вихідних даних при розрахунку використовуються: протяжність ділянок L, I, Li i, /j ь внутрішній діаметр газопроводу Dm; тривалість першої (другої) стадії перебігу газу; робочий тиск на KCi (KCi]) - pi (pi i) і в момент їх відключення-р, (р (1); тиск газу на кранах Kj (Kj)в момент їх закриття - Pj (pj i), а також тиск у точці розриву газопроводу до виникнення витоку рраз.

Рг - тиск на початку і наприкінці розрахункових ділянок, am; A - відносний питома вага газу; D - внутрішній діаметр газопроводу, см; L - довжина ділянки, км; zcp - середовищ-лійкоефіцієнт стисливості газу; Тср - середня арифметична тим-лература по довжині ділянки.

R - газова постійна повітря; рг і р2 - абсолютний тиск газу на початку і в кінці ділянки газопроводу; D - внутрішній діаметр газопроводу; К - коефіцієнт гідравлічногоопору газопроводу; Z - коефіцієнт стисливості газу; Т - абсолютна температура газу; L - довжина ділянки газопроводу; Д - відносна щільність газу по повітрю.

Кран кульовий сальниковий муфтовий 11ч38п1 (рис. 5.7) складається з чавунних корпусу і пробки сферичноїформи з круглим отвором діаметром, приблизно рівним внутрішньому діаметру газопроводу. Щільність затвора забезпечується двома уплотінтельнимі фторопластовою кільцями зі сферичною ущільнити-котельної поверхнею і гумовими прокладками. Корпус складається з двохчастин, з'єднаних болтами. Кран має ручку н обмежувач повороту, характеризується меншим гідравлічним опором, Він може встановлюватися в будь-якому робочому положенні.

УО - витрата газу через шайбу; С - коефіцієнт витрати для розглянутого випадкуВитікання газу, залежить від співвідношення djD і числаРейнольдса (D - внутрішній діаметр газопроводу); ег - коефіцієнт розширення газового струменя;Ра - абсолютний тиск газу на шайбі; Т - абсолютна температура газу, що транспортується; /рр. - коефіцієнт відхилення режиму відзаконів для ідеального газу; АР- Максимальний пдрепад тиску; р0 - щільність газу для нормальних умов.

РН - тиск газу на початку газопроводу, ата;РК - тиск газу в кінці газопроводу, ата; L - довжина газопроводу, км; d - внутрішній діаметр газопроводу, см; Я, -коефіцієнт тертя; F0 - обсяг газу, ПМ3 /год; YO - питома вага газу, кГ /ПМ3; Т - абсолютна температура газу, К; Гі - абсолютна температура 273 град.

Рн - тиск газу в початок газопроводу, апга;РК - тиск газу в кінці газопроводу, а /па; L - довжина газопроводу, км; d -внутрішній діаметр газопроводу, см; Я, - коефіцієнт тертя; FO - про'см газу, ПМ3 /год; YO - питома вага газу, кГ /ім3; Т - абсолютна температура газу, К; Т0 - абсолютна температура 273 град.

Тут р (х, t) - тиск; и (х, t) - швидкість течії газу; г - перевищення над горизонталлюпохилого газопроводу; с - швидкість звуку в газі; К - коефіцієнт гідравлічного опору; D - внутрішній діаметр газопроводу; р (х, t) - щільність газу; г-коефіцієнт сверхсжімаемості газу; R - газова постійна, Т - температура.

Внутрішній діаметргазопроводів вузла дорівнює 255 мм.

Отвір діафрагми має бути розташоване строго соосно з газопроводом циліндричною частиною назустріч потоку. Внутрішній діаметр камери повинен дорівнювати внутрішньому діаметру газопроводу. Діафрагми можна встановлювати навертикальних, горизонтальних і похилих ділянках газопроводів, при обов'язковій наявності прямих ділянок до і після діафрагми. Мінімальна довжина прямої ділянки за сужающим пристроєм повинна бути не менше 5D; діаметр звужуючого пристрою визначається розрахунком.

Отвір діафрагми має бути розташоване строго соосно з газопроводом циліндричною частиною назустріч потоку. Внутрішній діаметр камери повинен дорівнювати внутрішньому діаметру газопроводу. Діафрагми можна встановлювати на вертикальних, горизонтальних і похилихділянках газопроводів, при обов'язковій наявності прямих ділянок до п після діафрагми. Мінімальна довжина прямої ділянки за сужающим пристроєм повинна бути не менше 57); діаметр звужуючого пристрою визначається розрахунком.

Дисковий компенсатор. Однак повноїгерметичності газові засувки забезпечити не можуть, і в деяких випадках (наприклад при відключенні газгольдера від мережі) застосовуються гідравлічні затвори або листові засувки. Відсікаючі пристосування останніх являють собою залізний лист, довжиною кількабільшою подвійного діаметра газопроводу, з круглим вирізом з одного боку, рівним внутрішньому діаметру газопроводу. Спеціальним пристосуванням з черв'ячною передачею цей лист затиснутий між фланцями, так що його отвір збігається з отвором газопроводу. Дляперекриття газопроводу достатньо обертанням спеціального маховика послабити лист між фланцями; опустити його в таке положення, щоб отвір цілком вийшло назовні, і затиснути знову його між фланцями. У такому положенні газопровід як би розділений заглушкою ізабезпечує повну герметичність; якщо газ і пройде між листом і фланцем, то він вийде назовні і потрапити в трубу після засувки ніяк не зможе.

Повної герметичності газові засувки забезпечити не можуть, і в деяких випадках (наприклад при відключенні газгольдеравід мережі) застосовуються гідравлічні затвори або листові засувки. Відсікаючі пристосування останніх являють собою залізний лист довжиною, трохи більшої подвійного діаметра газопроводу, з круглим вирізом з одного боку, рівним внутрішньому діаметругазопроводу. Спеціальним пристосуванням з черв'ячною передачею цей лист затиснутий між фланцями, так що його отвір збігається з отвором газопроводу. Для перекриття газопроводу достатньо обертанням спеціального маховика послабити лист між фланцями, опустити його втаке положення, щоб отвір цілком вийшло назовні, і знову затиснути, його між фланцями. У такому полож еніі газопровід як би розділений заглушкою і забезпечує повну герметичність; якщо газ і пройде між листом і фланцем, то він вийде назовні і потрапити в трубу післязасувки ніяк не зможе.

Газ, що містить 4 9% NH3 (за обсягом) зі швидкістю 3000 дм3 /хв надходить в абсорбційну вежу, в якій NH3 поглинається водою. Зміст NH3 у отходящем з вежі газі 013%, температура газу при вході в башту 40 С, на виході 20 С; вакуумметричнийтиск на газопроводі: при вході газу 203 мм вод. ст., на виході 20 мм рт. ст. Підрахувати: а) лінійну швидкість газу при виході з абсорбційної вежі, якщо внутрішній діаметр газопроводу дорівнює 1501 мм; б) кількість аміаку, що абсорбується у вежі.

Газ, що містить 4 9% NH3 (за обсягом), зі швидкістю 300 л /хв надходить в абсорбційну вежу, в якій NH3 поглинається водою. Зміст МН3 в отходящем з вежі газі одно 013%, температура газу при вході в башту дорівнює 40 С; па виході 20 С; вакууметр еское тиск на газопроводі: при вході газу 20 березня жж вод. ст., на виході 20 жж рт. ст. Підрахувати: а) лінійну швидкість газу при виході з абсорбційної вежі, якщо внутрішній діаметр газопроводу дорівнює 1501 мм; б) кількість аміаку, що абсорбується у вежі.

Газ, що містить 4 9% NH3 (за обсягом), зі швидкістю 3000 л /хв надходить в абсорбційну вежу, в якій NH3 поглинається водою. Зміст NH3 у отходящем з вежі газі одно 013%, температура газу при вході в башту дорівнює 40 С, на виході 20 С; вакуумметричний тиск на газопроводі: при вході газу 203 мм геть. Підрахувати: а) лінійну швидкість газу при виході з абсорбційної вежі, якщо внутрішній діаметр газопроводу дорівнює 1501 мм б) кількість аміаку, що абсорбується у вежі.

До сужающим пристроям крім діафрагми відносяться ще сопла і труби Вентурі, що представляють собою подовжені сопла, поступово розширюються по ходу газу до повного діаметра газопроводу, завдяки чому вони дають найменшу безповоротну втрату тиску в порівнянні з соплами і особливо з діафрагмами. Однак діафрагми найбільш прості і тому знайшли широке застосування. Слід застосовувати так звані нормальні звужуючі пристрої, в яких основні розміри виконані у відповідності з величиною внутрішнього діаметра газопроводу D. Установка діафрагми в газопроводах повинна бути строго концентричної, це дуже важливо для точності вимірювання витрати газу.

При монтажі вимірювальні діафрагми необхідно встановлювати на горизонтальних чи вертикальних ділянках газопроводів, що мають довжину, що визначається нормами і розрахунковими даними. Зменшення довжини прямолінійних ділянок не допускається, оскільки це призводить до великих похибок. Збільшення довжин прямолінійних ділянок, особливо перед діафрагмою, дуже бажано, оскільки воно сприяє зменшенню завихрень в потоці газу, направляючи рух його частинок паралельно поздовжній осі труби. Внутрішній діаметр газопроводу, на якому встановлюється вимірювальна діафрагма, на всій довжині вимірювального ділянки (перед і за діафрагмою) повинен бути однаковим.