А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Явище - коалесценція

Явище коалесценции (злиття) крапель екстрагента в порожніх розпилювальних і насадок колонах в чималому ступені перешкоджає повному використанню поверхні розділу, що утворюється при диспергування розчинника розпилювальними пристроями.

Описується тут явище коалесценции евтектики є загальним для металевих систем, в яких евтектична складова присутня в малій кількості.

сірчисті включення. Описується тут явище коалесценции евтектики є загальним для металевих систем, в яких евтектична складова присутня в малій кількості. Слід також зазначити, що використовуваний тут термін - коалесценція не завжди застосовується в такому сенсі. Часто укрупнення другий (надлишкової) фази в твердих тілах називають коалесценції, а укрупнення другої фази в рідких середовищах (емульсіях) - коагуляцией.

Кореляція часу коалесцен-з фізичними властивостями. З огляду на складну природу явища коалесценції, такий збіг слід вважати прийнятним.

Однією з основних завдань будь-якого дослідження явища коалесценції бульбашок в псевдозрідженому шарі є встановлення закономірностей росту бульбашок у міру їх підйому по висоті шару.

Поздовжнє перемішують в дисперсної фазі ускладнюється явищами коалесценції і редіспергірованія крапель. Сляйхер запропонував 24 описувати загальний ефект поздовжнього перемішування і поперечної нерівномірності за допомогою одного коефіцієнта турбулентної дифузії, і такий підхід до вирішення проблеми, мабуть, найбільш зручний.

До сих пір немає ще досить задовільного пояснення явища коалесценції, хоча воно майже безсумнівно пов'язано з коливанням крапель, описаним в частині III. Однак зв'язок між цими двома явищами ще не ясна, так як при наявності розчиненого речовини поверхневий натяг зазвичай зменшується, і тому слід було б очікувати швидше зменшення, ніж збільшення розміру крапель.

Залежність основних властивостей аерозолів від їх дисперсності (по Н. А. Фукса. На закінчення відзначимо, що в аерозолях, як і ліозолі, можуть змінюватися розміри частинок не тільки за рахунок явища коалесценції і агрегації, але і внаслідок ізотермічної перегонки дис - палої фази, що призводить до укрупнення великих частинок за рахунок випаровування більш дрібних. випаровування крапельок туманів може призводити у відповідних умовах і до переходу аерозолю в гомогенну систему подібно до того, як розчинення дисперсної фази ліозолі призводить до утворення істинного розчину.

Залежність основних властивостей аерозолів від їх дисперсності (по Н. А. Фукса. На закінчення відзначимо, що в аерозолях, як і ліозолі, можуть змінюватися розміри частинок не тільки за рахунок явища коалесценції і агрегації, але і внаслідок ізотермічної перегонки дисперсної фази, що призводить до укрупнення великих частинок за рахунок випаровування більш дрібних. випаровування крапельок туманів може приводити в відповідних умовах і до переходу аерозолю в гомогенну систему подібно до того, як розчинення дисперсної фази ліозолі призводить до утворення істіннога розчину.

Залежність основних властивостей аерозолів від їх дисперсності (по Н. А. Фукса. На закінчення відзначимо, що в аерозолях, як і ліозолі, можуть змінюватися розміри частинок не тільки за рахунок явища коалесценції і агрегації, але і внаслідок ізотермічної перегонки дис - палої фази, що призводить до укрупнення великих частинок за рахунок випаровування більш дрібних. Випаровування крапельок туманів може призводити у відповідних умовах і до переходу аерозолю в гомогенну систему подібно до того, як розчинення дисперсної фази ліозолі призводить до утворення істинного розчину.

Коли витрата газу сягає критичної позначки (VKp), бульбашки не встигають відірватися один від одного і рухаються у вигляді ланцюжка, іноді зливаючись один з одним (явище коалесценции), перетворюючись в окрему струмінь газу.
  Дифузійне зміна дисперсності пухирців в віскоза. У розчинах з негативною адсорбцией полімеру на межі поділу фаз, зокрема полиакрилонитрила і поліамідокісло-ти в ДМФ, хлорованого ПВХ в ацетоні, триацетату целюлози в метіленхлоріде та інших, під мікроскопом легко виявити явище коалесценции бульбашок.

Явища коалесценції глобул води в нафти або навпаки, глобул нафти в воді в поровом просторі можуть привести до випадання асфальтенов у вільний обсяг нафти. Ці асфаль-тени, як відомо, повністю не переходять в розчин. Будучи в об'ємній фазі, вони легко можуть адсорбуватися твердою поверхнею і знижувати таким чином проникність породи як для нафти, так і для води. Тому необхідно застосовувати ПАР, які перешкоджали б утворенню гидрофобной емульсії в пласті та інтенсивної коалесценции крапель нафти в воді.

Одночасне спливання груп або безлічі окремих бульбашок внаслідок обмеженості умов руху характеризується досить складними гідродинамічними закономірностями і структурними перетвореннями. У цьому випадку спостерігається взаємний вплив обтекающих потоків, яке підсумовується з впливом стінок; спостерігаються явища коалесценції і диспергування бульбашок.

Его дозволяє розглянути явище коалесценции, коли відбувається злиття зародків і острівців, зміна орієнтації внаслідок рекристалізації і внутрішню кристалографічну структуру, в.

при екстрагуванні витягають речовина переходить з фази у фазу шляхом дифузії. Швидкість процесу перенесення маси тим більше, чим більше ступінь диспергування, чим частіше оновлюється поверхню контакту, утворена краплями дисперсної фази, чим більше відносна швидкість руху фаз одна відносно одної. Процес массопередачі ускладнений явищами коалесценції крапель, самовільного емульгування, конвекцією всередині крапель і іншими. Підвищення ефективності роботи екстрактора досягається сполученням потокам ззовні додаткової кількості енергії шляхом механічного перемішування, пульсацій і іншими способами.

Оцінка коалесценции крапля-поверхня розділу і крапля - крапля грунтується на дослідженні процесу стоншення розділяє плівки суцільний фази. Однак час коалесценции може істотно відрізнятися від часу стоншення плівки. Було виявлено[36], Що для систем з одним і тим же розміром крапель і однаковим часом стікання плівки час коалесценции може мати відчутні відмінності. В цьому випадку виникає питання, чи може явище коалесценции інтерпретуватися з допомогою моделей стоншення плівок суцільний фази. Ряд досліджень показують, що така оцінка має наступні недоліками 137]: а) не визначена ладежность застосування цих даних до реальних процесів, таким, як поділ емульсій; б) невідомо, наскільки застосовні дані для систем із заданим рівнем домішок.

На відміну від систем газ - рідина і рідина - тверде тіло процеси масопереносу з хімічною реакцією в системах рідина - рідина залучали мало уваги. У даному разі це виправдано, в системах рідина - рідина гідродинамічні умови такі, що кожна фаза може розглядатися або як тверда фаза у системі рідина - тверде тіло, або як рідка фаза в системі газ - рідина, або як текуче середовище в системі плинне - тверде тіло. У дещо іншому сенсі системи рідина - рідина мають деякі особливі характеристики, які заслуговують на детального дослідження. Зокрема, Рітема[96]зазначив, що взаємодія між-краплями диспергує фази обумовлено явищем коалесценции і дроблення. Цікавий огляд можливих умов в реагує системі рідина - рідина наведено Рітема і Мирин-ком[97]в статті, яка, на жаль, малодоступна. Експериментальні результати робіт Груцесса[98]і Кобе і Фортман[99]проливають світло на велике значення обмежень в массопе-редаче в таких системах.

Спочатку бульбашки мають кулясту форму і оточені товстим шаром рідини. Число і розміри бульбашок постійно збільшуються, тому що починає дифундувати газ з жідковязкой маси. В результаті збільшується обсяг піни, а об'єм рідини і концентрація газу в ній зменшуються. У певний момент виділення газу припиняється і досягається рівноважна концентрація його в розчині. Подальше збільшення розмірів бульбашок, які до цього моменту беруть форму багатогранників, може відбуватися тільки за рахунок їх злиття під дією молекулярних сил, що виявляються в поверхневій енергії (явище коалесценции), або виділення тепла при розширенні знаходиться в них газу.

По межах зерен твердого розчину залягає евтектика. По межах твердого розчину ми бачимо тільки одну фазу СіА12 а частки твердого розчину сс-ев-тектікі злилися з навколишнім її твердим розчином в одне ціле. Це пояснюється тим, що згідно з другим законом термодинаміки вільна поверхнева енергія прагне до мінімуму, що і призводить до злиття і укрупнення подрібненої фази. Явище коалесценции виражено тим сильніше, чим менше в сплаві евтектики і чим повільніше відбувалося її утворення.

Так як нафтова частка є рідку фазу, то взаємодія між нею і суцільний середовищем - більш складний процес. Усередині краплі спостерігаються різні швидкості руху окремих частинок за рахунок градієнта швидкостей і різних тисків на поверхні краплі. Це явище було враховано в рівнянні Ада-мара - Рибчинського. Але всі ці висновки відносяться до області малих чисел Рейнольдса при вільному русі краплі. У звичайних статичних відстійниках рух краплі відбувається в умовах обмеженого простору і при великих числах Рейнольдса. Це вносить суттєві відхилення значень швидкості спливання нафтової частки від розрахункового. Великий вплив на спливання нафтової частки надає явище коалесценции. При проектуванні відстійників необхідно мати надійні вихідні цифри, що досягається на підставі експериментальних даних, отриманих на колонах відстоювання на натуральних стічних водах.