А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ентропія - ідеальний кристал

Ентропія ідеального кристала при Про До дорівнює нулю.

Чому дорівнює ентропія ідеального кристала при абсолютному нулі.

Приклади коливального і обертального руху молекул води. Коливальні рухи відбуваються в результаті періодичного зміщення атомів відносно один одного. це явище схоже з коливаннями ніжок камертона. Обертальні рухи відбуваються в результаті веретеноподібного обертання молекули навколо деякої осі. Твердження, що ентропія ідеального кристала при Про До дорівнює нулю, становить зміст третього закону термодинаміки.

Чому, згідно Больцману, ентропія ідеального кристала звертається в нуль тільки при абсолютному нулі температури.

Так як при абсолютному нулі ентропія чистого ідеального кристала дорівнює нулю, то, значить, є нуль відліку значення ентропії, і можна обчислити цю величину при будь-якій іншій температурі.

Таким чином, абсолютна величина ентропії ідеального кристала дорівнює нулю при 0 К. Це і є сутність третього закону термодинаміки. Отже, при 0 К має місце повний порядок в розташуванні молекул. Ці уявлення про стан твердого тіла при абсолютному нулі ідеалізовані, так як вносяться тепловим рухом молекул недосконалості кристалічної решітки зберігаються, заморожуються до найнижчих температур і вносять внесок в ентропію, роблячи її не дорівнює нулю при 0 К. Є й інша, більш важлива причина нерівності нулю ентропії при 0 К У деяких речовин.

Визначення стандартної ен - Насправді так. Планка, згідно з яким при абсолютному нулі ентропія чистого ідеального кристала речовини, однорідного за ізотопним складом, дорівнює нулю.

Отже, третій закон термодинаміки, згідно з яким ентропія ідеальних кристалів при Про До дорівнює нулю, не є точним твердженням. Обчислені на підставі калориметричних даних СР - f (T) і теплот фазових переходів так звані абсолютні значення ентропії (див. § 71) носять умовний характер.

Отже, третій закон термодинаміки, згідно з яким ентропія ідеальних кристалів при Про До дорівнює нулю, не є точним твердженням. Обчислені на підставі калориметричних даних СР - ДТ) і теплот фазових переходів так звані абсолютні значення ентропії (див. § 71) носять умовний характер.

Третій закон термодинаміки визначає початкове значення ентропії: ентропія ідеального кристала індивідуального речовини з ідеальною кристалічною решіткою при температурах в околиці абсолютного нуля дорівнює нулю.

Рівняння (180) засновано на постулаті Планка: при абсолютному нулі ентропія ідеального кристала дорівнює нулю.

Третій закон термодинаміки можна сформулювати наступним чином: а) ентропія ідеального кристала при абсолютному нулі температури дорівнює нулю, б) ентропія підвищується при перетворенні рідини в газ, в) ентропія зростає при збільшенні маси речовини, г) ентропія збільшується при зростанні хімічної складності речовини.

Планку припустити, що не тільки зміна ентропії кристалічних тіл в але і самі ентропії ідеальних кристалів прагнуть до нуля при абсолютному нулі.

У додатку 3 поряд зі стандартними теплотамі освіти речовин наводяться також їх стандартні ентропії, S298 - He слід думати, однак, що ці величини отримані з больцманівського вираження S kin W. Вони визначаються в результаті калориметричних вимірів теплоємності-стей твердих, рідких або газоподібних речовин, а також теплот плавлення і випаровування при кімнатній температурі і їх екстраполяції до абсолютного нуля. Способи обчислення значень S з таких чисто термохімічних даних викладаються в більш серйозних курсах хімії. Ці табульованого значення S g називають абсолютними ентропії, заснованими на третьому законі термодинаміки. Справа в тому, що міркування, на яких грунтується їх обчислення за даними теплових вимірювань, були б неповними без припущення, званого третього закону термодинаміки і що говорить: ентропія ідеального кристала при абсолютному нулі температур дорівнює нулю. Зміст третього закону видається очевидним, якщо виходити з больцманівського статистичної інтерпретації ентропії.