А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Уральський філія

Уральський філія АН СРСР, 1970 Свердловськ.

Уральський філія Академії будівництва і архітектури спільно з Інститутом хімії АН СРСР проводить роботи по наданню водонепроникності бетонів, виготовлених із застосуванням полімерної смоли.

Уральського філії Академії будівництва і архітектури, Челябінськ, 1960 стор. Уральським філією ЛН СРСР спільно з трестом Уралсталь-конструкщш і індуктор тресту Союзпроммонтаж. 
В Уральському філії Академії наук СРСР проводяться роботи по застосуванню полімерних смол для промисловості будівельних матеріалів.

Ін-ті біології Уральської філії АН СРСР (Свердловськ), а потім (1964 - 69) в Ін-ті мед. Павла в його місіонерських подорожах, адресат двох його послань. Перший єпископ Ефеса, де зазнав мучеництво в кін.

Інститутом хімії уральського філії АН СССР45 розроблений метод полімеризації легкої піролівной смоли в присутності фтористого водню, що застосовується в рідкій і в паровій фазі. Для повної полімеризації ненасичених з'єднань легкого масла потрібно 10% фтористого водню. При більшому його кількості утворюється частина неплавких і нерозчинних смол; при меншому ж кількості не всі ненасичені вуглеводні вступають в реакцію полімеризації і частина з них при перегонці йде разом з ароматичними вуглеводнями, зменшуючи ступінь їх чистоти.

Синтезований в Уральському філії ВНИХФИ.
 Свердловськ, вид-во Уральського філії АН СРСР, 1960 вип.

В Інституті хімії Уральського філії АН СРСР (УФАН) розроблений метод полімеризації легкої смоли піролізу в присутності фтористого водню. Для забезпечення повної полімеризації ненасичених з'єднань потрібно значний його надлишок. Основний напрямок використання смоли - отримання замінника оліфи, проте якість його виявилося порівняно невисоким.

В Інституті хімії Уральського філії АН СРСР (УФАН) розроблений метод полімеризації легкої піролізний смоли в присутності фтористого водню.

Волго-Урал'екой області - Праці Уральського філії АН сварки, Свердловськ, 1935 вип.

Трест Уралстальконструкція спільно з Уральським філією Академії наук СРСР розробив і впровадив у виробництво спосіб попереднього підігріву зварюються конструк-дій до 120 - 150 індукційними струмами з метою створення в металі такого теплового режиму, який допускає можливість зварювання при температурах до - 45; при цьому забезпечуються плавну зміну температури і рівномірно розподіляється зварювальних напружень в металі.

Візуальний полярограф ПВ-5. Візуальні прилади запропоновані також Уральським філією Академії наук СРСР (УФАН) 8 і лабораторією геологічного управління Казахської РСР.

У Методичних вказівках, розроблених Уральським філією ВНДІТЕ, пропонується многомерно-вагова схема опису професії, що дозволяє порівнювати якісно раз-лічіие ергономічні властивості: і ознаки системи людина - машина - середовище за допомогою відносної величини, яка б показала частку даного властивості в виконуваної діяльності, його композиційний вага. За вихідну величину при оцінці цього показника може бути прийнятий відсоток часу зайнятості тієї чи іншої властивості в процесі роботи.

За схемою, розробленою в Уральському філії АН СРСР (УФАН), від смоли дистиляцією відбирають легку фракцію, яку після азеотропноі осушки піддають полімеризації за допомогою фтористого водню. З одержуваної суміші виділяють полімерні смоли, нафталінову фракцію і фракцію ароматичних вуглеводнів, яку далі поділяють для отримання індивідуальних вуглеводнів.

Тези доповідей 3 - й конференції Уральського філії Всесоюзного товариства патофізіологів.

За останні роки ВНІІАШем і його уральським філією створені конструкції нових змішувальних машин різної ємності і призначення. На базі цих машин з застосуванням відповідних вагових і об'ємних дозаторів конструювати массопріго-товітельние агрегати.

Праці наради по комплексона, Свердловськ, Уральський філія АН СРСР, 1958 стор. У 1956 р В.Н. Пономарьовим в інституті геофізики Уральського філії АН СРСР (ІГ УФ АН СРСР)[1.36-1.40]були розроблені малогабаритні феррозонди (03 мм, L12 мм), на основі яких був[первый скважинный магнитометр СМС-1 и в дальнейшем КСМ-38, КШСМ-38, КСМ-65 для поиска и разведки железнорудных месторождений.
В нашей стране твердые электролиты исследуются институтом электрохимии Уральского филиала АН СССР[93], А технологія виготовлення чутливих елементів вперше розроблена Східним інститутом вогнетривів.

Точковий дефект. Грунтуючись на методиці оцінки дефектів інституту фізики металів Уральського філії РАН (Халілеев П.А. та ін.), Точковий дефект, розташований на зовнішній стороні трубопроводу, обумовлює зміну напруженості магнітного поля з внутрішньої сторони труби, яке може фіксуватися вимірником (датчиком на основі переходу Холла) на площі кола з діаметром близько V2f, де t - товщина стінки труби. З цього випливає, що датчики Холла, розташовані з кроком, рівним t, можуть впевнено фіксувати зміна напруженості магнітного поля.

Іванівська, Тру: и інституту металофізики і металургії Уральського філії АН СРСР, ип.

У 1943 році в м Свердловськ прибув і працює в Інституті фізики Уральського філії Академії наук СРСР професор Ланге Фріц Фріцевіч.

У вітчизняній чорній металургії вперше матричні моделі паливно-енергетичних балансів були освоєні в Уральському філії АН СРСР (В. М. Лац і Н. М. Віленський) в 60 - х роках. Наскільки нам відомо, тут вперше докладно була вивчена динаміка комплексних витрат палива і окремих видів товарної продукції. Вихідні статистичні таблиці для визначення комплексних витрат палива і енергії при оцінці впливу технічних рішень і вдосконалення існуючих технологій по всьому металургійним циклом від руди до прокату відрізняються досить значними розмірами.

Утворений 47 років тому в м Жовтневому Республіки Башкортостан ВАТ НВП ВНІІГІС (Вол-го - Уральський філія ВНІІГеофізікі) залишається одним з найбільших науково-виробничих центрів з геофізичних досліджень геологорозвідувальних свердловин в Волго-Уральському регіоні Росії. В останні 10 років інститут активно діє на ринку геофізичних послуг та технологій, працює в плані розвитку наукових напрямків відповідно до сьогоднішніх і завтрашніми потребами нафтогазової галузі.

електронні конвеєрні ваги т і - п а ЕТВ-60М (рис. 4 - 46) розроблені Уральським філією ОТІ. У них використаний спосіб диференціального зважування однакових ділянок провідною і відомою частин стрічки конвеєра і застосовані перетворювачі маси і швидкості, електронний інтегруючий прилад і електроімпульсної лічильник. Для підвищення точності і надійності роботи ваг важільний механізм їх не містить опорних призм, а зібраний на гнучких стрічкових і канатних підвісках.

До а з а р і н о в а, Латоша Н. І., Пестовський І. Я., Праці наради по комплексона, Свердловськ, Уральський філія АН СРСР, 1958 стор.

Лісівничих перевагою скородумского методу є не стільки високий відсоток збереженого підросту, скільки те, що він, як показали дослідження лабораторії лісознавства Уральського філії Академії наук СРСР, забезпечує меншу пошкоджуваність, а значить, і велику подальшу життєздатність підросту. Однак і Скородумов-ський метод не є ідеальним. Більш того, він в деяких відносинах поступається карельському і німеньгскому, а також Удмуртська методам. Необхідно продовжити дослідження і знайти більш ефективні методи збереження підросту.

До а з а р і н о в а, Л а т о ш, П остов ський, Праці наради по комплексона, Свердловськ, Уральський філія АН СРСР, 1958 стор. Підготовлено впровадження в системи змащення великих паротурбінних установок нетоксичного варіанти вогнестійкого масла ОТІ, успішно відбувся 21000-годинне випробування в малому турбогенераторі, а також на підшипниковому стенді Уральського філії ОТІ.

Поділ ніобію і танталу за цією схемою, запропоноване Голайбор-сачем і Юнгом, було опрацьовано в лабораторному масштабі на шюботан-талових продуктах, отриманих з лопаріта і містили домішки титану, Е. І. Криловим з співробітниками в Уральському філії Академії наук СРСР. Ці автори встановили, що при кристалізації солі 367 ніобій очищається не тільки від танталу, по також і від домішки титану.

Уральський філія, Хімія і технологія рідкісних елементів, Свердловськ, 1964 стор. Праці ін-ту хімії Уральського філії АН СРСР, Свердловськ, 1970 вип.

Вибромашина конструкції Уральського філії ЦНДІ МПС. Слід зазначити, що вібраційні машини з вертикально спрямованої обурює силою не забезпечують повною зачіот ки піввагона. Використовуються також вібромашини конструкції Уральського філії ЦНДІ МПС з поздовжньо спрямованої обурює силою, яка передає горизонтальні коливання через хребтові балки одночасно двом піввагонів, які перебувають в сцені. Ці вібромашини дозволяють повністю видалити залишки вантажу з горизонтальних елементів кузова.

Кілька знижена ефективність кремнефторіда кальцію, можливо, має місце через порівняно малої розчинності солі. За даними Інституту біології Уральської філії Академії Наук СРСР, кремнефторід амонію володіє ще більш високим токсичною дією, ніж кремнефторід магнію[81 - Ефективність кремнефторід як антисептики полягає також в тому, що розчини їх легко проникають всередину деревини, не знижуючи її механічної міцності; крім того, вони огнебезопасний і не надають корродирующего дії на деревину і металеві деталі кріплень. Вони нешкідливі для людей як в процесі обробки деревини, так і при подальшій ексшюатаціі її.

В області металознавства і термічної обробки металів і сплавів великі проблеми вирішуються і в академіях наук союзних республік, особливо в інститутах Української та Білоруської академій. Великі роботи ведуться в Уральському філії АН СРСР.

Академія наук Союзу РСР і академії наук союзних республік ведуть великі дослідницькі роботи в області металознавства і термічної обробки. Великі роботи ведуться в Уральському філії Академії наук. Школа УФАН є однією з провідних шкіл металознавства.

У воєнні роки і після війни я жив і працював у Свердловську. Яків Ілліч неодноразово приїжджав в Уральський філія АН СРСР (УФАН) і обов'язково читав лекції в Свердловському (пине Уральському) університеті.

У 1931 р Академія наук СРСР прийняла рішення про організацію комплексних баз, в завдання яких входило сприяння місцевим республіканським і крайовим організаціям у вирішенні наукових завдань, пов'язаних з соцбудівництва в цій республіці і даному краї 26 В 1931 - 1932 рр. були утворені Науково-дослідна станція в Хибинах, Таджицька база з відділами біології і геології, Казахська база з піщано-пустельних відділом, Далекосхідний і Закавказький філії АН СРСР. У 1933 р почав працювати Уральський філія Академії, в 1934 р - Кольська база, а в 1935 р Закавказький філія був розділений на три самостійних філії - Азербайджанський, Вірменський і Грузинський.

В інститутах електрохімії і металургії Уральського філії АН СРСР (Г. І. Чуфаров, Н. А. Ватолія, А. Н. Мень, М. А. Смирнов, А. А. Щепеткін) ведуться численні досліджувати металургійних систем.

В інститутах електрохімії і металургії Уральського філії АН СРСР (Г. І. Чуфаров, Н. А. Ватолія, А. Н. Мень, М. А. Смирнов, А. А. Щепеткін) ведуться численні дослідження металургійних систем.

Швецова та ін. - Праці ОТІ Уральський філія, Челябінськ, 1974 вип.

Свердловськ, Изд-во АН СРСР (Уральський філія), 1962 стор. Свердловськ, Изд-во АН СРСР (Уральський філія), 1966 стор. Свердловськ, Изд-во АН СРСР (Уральський філія), 1966 стор. Свердловськ: Ін - т хімії Уральського філії АН СРСР.