А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Стандартна таблиця

Стандартна таблиця має прямокутну структуру. Таблиця створюється за допомогою команди меню Таблиця Додати таблицю, вказується розмірність таблиці - число рядків і стовпців. Максимальне число стовпців таблиці - 63 максимальне число рядків таблиці не обмежена.

Стандартні таблиці застосовні також до переходу з одного агрегатного стану в інше.

Стандартні таблиці м'жно, звичайно, також застосовувати і для обчислення температур переходу або максимальних робіт в конденсованих системах.

Повні стандартні таблиці для w, ф і s є російською мовою в термодинаміки У лиха х, де вони оброблені і перевірені відповідно до існуючими до 1930 р експериментальними даними. У цьому курсі дано (в кінці книги) лише витяг зі стандартних таблиць, головним чином стосовно розбираємо в ньому реакцій між газоподібними речовинами.

Звичайні стандартні таблиці містять величини Д // п і ДФ з'єднань (теплосодержание і термодинамічний потенціал з'єднання, віднесені до створюючих його вільним елементам), а також абсолютні значення ентропії S елементів і сполук.

Стандартну таблицю нерозкладних вузлів) з дев'ятьма або менш перетинами можна знайти в книзі Рейдемейстер[1932, стр. Таблицы, приведенные на стр.
Условные химические константы i[для уравнений ( 230 и ( 232 ]. У стандартні таблиці входять: теплосодержание при р - const, а також абсолютні ентропії або максимальні роботи освіти (останні також при р const) для різних чистих або розчинених речовин в різних агрегатних станах. Всі ці дані відносяться до стандартного стану.

Існують стандартні таблиці дисконтних множників, що полегшує процедуру дисконтування та обґрунтування вибору проекту. У табл. 9.1 наведено фрагмент таблиці дисконтних множників.

Застосування стандартних таблиць для обчислення теплових ефектів і максимальних корисних робіт процесів було розглянуто вище.

У стандартну таблицю заносяться всі вихідні дані.

Всі дані стандартних таблиць віднесені до стандартного стану, що відзначається індексом зверху. В якості стандартного стану приймають тиск 1 ат і для розчинених речовин концентрацію 1 моль на 1 кг розчинника.

Користуючись стандартними таблицями, знаходимо AG298 2ДС 98Н20 - AG 98Ti02 2 (- 54630) - - (- 203800) 94540 кал /моль.

У стандартних таблицях по допускам і посадкам наводяться значення відхилень не в міліметрах, а в мікрометрів ( мкм): 1 мкм 0001 мм.

У стандартних таблицях допусків і посадок встановлені граничні відхилення для отворів і валів, які вибираються конструктором і вказуються на кресленнях поряд з номінальним розміром. За цими даними при необхідності можуть бути визначені граничні розміри та допуски деталей, а також граничні зазори або натягу і допуск посадки. Для полегшення розрахунків рекомендується заздалегідь скласти схему розташування полів допусків отвору і вала, відклавши від нульової лінії задані граничні відхилення деталей, що з'єднуються. У прикладах 1 - 6 дан розрахунок характеристик посадок методом максимуму-мінімуму, в прикладах 7 і 8 - імовірнісним методом.

У стандартних таблицях допусків і посадок встановлені граничні відхилення для отворів і валів, які вибираються конструктором і вказуються на кресленнях поряд з номінальним розміром. За цими даними при необхідності можуть бути визначені граничні розміри та допуски деталей, а також граничні зазори або натягу і допуск посадки. Для полегшення розрахунків рекомендується заздалегідь скласти схему розташування полів допусків отвору і вала, відклавши від нульової лінії задані граничні відхилення деталей, що з'єднуються. У прикладах 1 - 6 дан розрахунок характеристик посадок методом максимуму - мінімуму, в прикладах 7 і 8 - імовірнісним методом.

У стандартних таблицях допусків і посадок встановлені граничні відхилення для отворів і валів, які вибираються конструктором і вказуються на кресленнях поряд з номінальним розміром. За цими даними при необхідності можуть бути визначені граничні розміри та допуски деталей, а також граничні зазори або натягу і допуск посадки. Для полегшення розрахунків рекомендується заздалегідь скласти схему розташування полів допусків отвору і вила, відклавши від нульової лінії задані граничні откло: - нання деталей, що з'єднуються. У прикладах 1 - 6 дан розрахунок характеристик погадок методом максимуму-мінімуму, в прикладах 7 і 8 - імовірнісним методом.

Тому створені стандартні таблиці (загальносоюзна система допусків), в яких містяться інтервали номінальних розмірів в міліметрах і значення відхилень в мікрометрів для кожного класу точності для отворів і валів в системі отвору і в системі вала.

Головне застосування стандартних таблиць полягає в обчисленні констант рівноваги.

Для складання стандартних таблиць по допускам і посадкам при виконанні ряду розрахунків і намірів значно зручніше користуватися, граничними відхиленнями, а не граничними розмірами, тому в стандартних таблицях допусків і посадок наведені значення верхніх і нижніх відхилень. У таблицях відхилення призводять до мкм і Обов'язково зі знаками.

Основне призначення стандартних таблиць полягає в використанні їх для обчислення констант рівноваги хімічних реакцій.

Відсутні в стандартних таблицях термодинамічні величини обчислити по методу Андерсена.

У деяких стандартних таблицях[9, 58]наводиться енергія Гіббса утворення речовин з простих сполук при будь-якій температурі ДС.

Відсутні в стандартних таблицях термодинамічні величини обчислити за методом Андерсена.

Номер 01 має стандартну таблицю растров ПГП.

Обчислення величин в стандартних таблицях виконується з великою ретельністю фахівцями в цій галузі на підставі кращих експериментальних даних. 
Вже одного погляду на стандартні таблиці досить для приблизної оцінки міцності з'єднань і можливості або неможливості реакції. Інакше кажучи, при великих негативних ДФ реакція йде практично до кінця не тільки в стандартних умовах, але і при досить значних відхиленнях 6т н х, так як останні не можуть звернути більшу негативну величину ДФ в позитивну. Розглянуте умова необхідно для реалізації реакції, але не достатньо.

OUTPUT без параметрів відновлює стандартну таблицю перекодування.

Залишкова діскрімііаітіаЯ здатність і перевірка значущості. Надалі можна користуватися стандартними таблицями для цих розподілів, щоб визначити рівень значимості, а деякі комп'ютерні програми дозволяють роздрукувати його точні значення.

Для обчислення До часто використовують стандартні таблиці, наявні в технічних довідниках і посібниках з фізичної хімії. У них зазвичай наведені теплоти освіти (зміна Тепломісткість) ін або ДВ, ізобарно-ізотермічні потенціали освіти A.

Для кожного кварцового клину існують стандартні таблиці кольорів, в яких для кожного кольору дається величина різниці ходу променів.

За знайденою р за допомогою стандартних таблиць визначається значення а, що характеризує довірчий інтервал аакь.

ДВ) наведені у вигляді стандартних таблиць у багатьох довідниках.

Тарілчасті пружини. Тарілчасті пружини зазвичай підбирають за стандартними таблицями. При великих навантаженнях пружини збирають пакетами (рис. 12 в), їх несуча здатність при цьому виявляється пропорційною числу тарілок.

Абсолютні величини відхилень проводяться у відповідних стандартних таблицях допусків і посадок.

Для обчислення /(часто використовують стандартні таблиці, наявні в технічних довідниках і посібниках з фізичної хімії. Отже, в цьому випадку використання стандартних таблиць не забезпечує правильності вимірювань. Основна перевага методу розрахунку за допомогою стандартних таблиць полягає в тому, що він полегшує техніку розрахунку і дає велику точність в обчисленнях.

Тому їх можна записати в вигляді стандартних таблиць форма - місце, аналогічних тим, які будуються для опису окремих зображень. Така форма завдання логічних описів класів зображень є найбільш простий.

Після обліку поправки температура визначається за стандартними таблицями, стандартної кривої або рівняння.

в СРСР індекс в'язкості визначають за спеціальними стандартними таблицями в залежності від в'язкості масла при 50 і 100 С.

у СНД індекс в'язкості визначають за спеціальними стандартними таблицями в залежності від в'язкості масла при 50 і 100 С.

Отримане значення може бути приведено в стандартних таблицях. Перехід до рідкого стану зменшує значення ентропії газу на зміни ентропії при нагріванні пара і кипінні.

Міжнародної електротехнічної комісією (МЕК) складені стандартні таблиці, в яких представлені залежності пробивних напруг кульових розрядників з діаметрами куль до 200 см від відстані між ними.

У ряді випадків розрахунки значно спрощуються застосуванням стандартних таблиць, які за останні роки набули великого поширення. Частина обчислень, необхідних для розрахунків, зроблена вже раз назавжди при складанні цих таблиць і кількість залишених викладок зменшується. Таким чином, не вносячи в термодинаміку нічого принципово нового, стандартні таблиці часто істотно скорочують роботу розрахунку хімічних рівноваг. Їх застосування обмежене звичайно тими реакціями, для всіх компонентів яких є табличні дані.

З величин А, знаходять безпосередньо зі стандартних таблиць для ФС або обчислюваних за стандартними w і 5 за допомогою співвідношення (d) може бути безпосередньо знайдена константа рівноваги К для стандартної температури.

Вищевикладене дозволяє зробити висновок про необхідність уточнення стандартних таблиць для пробивних напруг при впливі імпульсів позитивної полярності. Є необхідність в складанні таблиць пробивних напруг за часів пробою менше 1 мксек. Потрібні більш точні норми по відношенню до іонізатор, щоб зменшити розбіжність між результатами, отриманими в різних лабораторіях.

Розглянемо приклад обчислення теплового ефекту за допомогою стандартних таблиць.