А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Оксазінових барвник

Оксазінових барвники застосовують для фарбування шовку і бавовняних тканин в синій і фіолетовий кольори. Щодо технічної класифікації велика частина цих барвників відноситься до основних фарбників.

Оксазінових барвники, які мають відтінки від синього до фіолетового кольору, порівняно мало поширені в техніці, хоча число відомих барвників даного класу досить значно. Причину цього слід шукати в їх порівняно високою вартості і недостатньою колористичної цінності.

Оксазінових барвники застосовують для фарбування шовку і бавовняних тканин в синій і фіолетовий кольори. Щодо технічної класифікації велика частина цих барвників відноситься до основних фарбників.

Оксазінових барвники, отримані конденсацією р-нафтол-3 6-та 6 8-дисульфокислоти з і-нітрозодіметіланіліном, хроматографії-рова у вигляді розчину в 80% - ном спирті на окису алюмінію, причому для промивання застосовувалися вода і (Для 6 8-похідного) М /15 розчин однозамещенного фосфорнокислого калію.

Оксазінових барвники[27,28]отримують конденсацією я-ні-трозодіалкіланілінов з резорцином, л-амінофеноли, пірогал-лолсульфокіслотой, Нафтол або конденсацією 5-діалкіламі-но - 2-нітрозофенолов з тими ж фенолами і Нафтол або з 1-нафтиламином. Конденсація галової кислоти і її похідних з я-нітрозодіалкіланілінамі призводить до феноксазонам, відомим як галлоціаніновие барвники. Галлоціанін ( уїдливий синій 10 С. R ОН) забарвлює шерсть по хромової протраві в синьо-фіолетовий колір. Як барвники використовували його метиловий ефір (Прюн, уїдливий фіолетовий 54 С. R OMe), амід (галламін синій, уїдливий синій 45 С. R NH2), анилидам (галла-Ніл фіолетовий) та інші похідні.

Оксазінових барвники, отримані конденсацією р-нафтол-3 6-та 6 8-дисульфокислоти з і-нітрозодіметіланіліном, хроматографії-рова у вигляді розчину в 80% - ном спирті на окису алюмінію, причому для промивання застосовувалися вода і (для 6 8-похідного) М /15 розчин однозамещенного фосфорнокислого калію.

Оксазінових барвники є основними або протравними хромовими барвниками, цінними для ситценабивного виробництва, оскільки вони руйнуються окислювачами, наприклад хлоратом, і можуть бути при необхідності обесцвечени. Їх використання як барвників в текстильній промисловості зменшилася, однак деякі з них застосовуються для фарбування тварин тканин для мікроскопії, наприклад яскравий крезіловий блакитний (С. Барвник (96) і деякі його аналоги досліджені в якості інгібіторів росту пухлин. Вони дуже активні проти туберкульозу у дрібних гризунів, однак занадто токсичні для медичного застосування. оксазінових барвники і феноксазони застосовують також як аналітичні реагенти , наприклад як специфічні осаджувачі іонів і редокс-індикатори.

оксазінових барвники виходять при взаємодії хлористоводнева солей л-нітрозодіалкіламінов з фенолами (Нафтол), N-діалкіл-л - амінофеноли або діалкіларіламінамі, у яких пара-положення до діалкіламіногруппе вільно. Окислювачем служить надлишок нітрозопроіз-водного (нітрозодіалкіланіліна), що відновлюється при цьому до аміну. Зазвичай реакцію проводять в спиртах або крижаній оцтової кислоти.

Оксазінових барвники належать до групи основних і забарвлюють натуральний шовк і бавовна по танніновой протраві.

подібно оксазінових барвників деякі тіазинових барвники використовують в лазерній техніці.

Першим оксазінових барвником був нафтофеноксазін. Фен-оксазін були отримані дещо пізніше і деякі з них виявилися яскравіше і міцніше, ніж похідні нафталіну. Сині Капрі (Бендер, 1890) (L; CI 876), отримані з n - нітрозодіалкіланілінов і діалкіл-аміно-і-крезолу, є основними барвниками, які дають яскраві сині відтінки помірної міцності до пранні; на ацетатному шовку вони дають Світломіцність забарвлення.

До азинові і оксазінових барвників слід віднести невидимому і ряд барвників для шкіри і хутра, одержуваних на останніх окисленням різних проміжних продуктів - амінів іамінофенолов, к-які надходять у продаж під назвами урсола, фурреінов, фуксамінов або па-кокрасітелей. Вони дають різні відтінки - від жовто-коричневого до чорного, причому окислення можуть піддаватися як окремі проміжні продукти (анілін, і-аминофенол, о-аминофенол, av іноанізрл г jn - аминофенол, і-діамінодіфеніламін, і-фе-нілендіамін), так і їх суміші. Барвники, які утворюються при окисленні цих речовин на тваринному волокні, мають, згідно з дослідженнями Ердмана[s ], Хінонімід-ве будова.

Одним з оксазінових барвників є Основний темно-синій 2К, який тепер, як і інші основні оксазінових барвники, не застосовується. Велике значення мають прямі оксазінових барвники і пігменти.

Інший спосіб отримання оксазінових барвників заснований на конденсації хинонов бензольного або нафталінового ряду з первинними ароматичними амінами. Окислювачем на останній стадії синтезу барвника є вводиться в невеликому надлишку хинон, який відновлюється при цьому до відповідного ді-гідропроізводного. Цим шляхом синтезують кислотні оксазін-ші барвники. Найцікавіші з них виходять при прийомі 1 2-нафтохінону або 1 2-нафтохінон - 4-сульфокислоти.

Інший метод отримання оксазінових барвників заснований на застосуванні хинонов бензольного і нафталінового ряду. Окислювачем в цьому випадку є сам хинон, який відновлюється до дигідропохідних.

Широке застосування з оксазінових барвників отримала група г а л-лоціанінов 18 що є похідними галової кислоти.

Щодо технічної класифікації більшість оксазінових барвників належить до числа основних барвників, фарбувальних шовк безпосередньо, а бавовна - по танніновой протраві. але серед оксазінових є також протравні, кислотні та прямі барвники.

Як і у катіонів оксазінових барвників (див. Розд. Деяке значення має група протравних оксазінових барвників, які є похідними галової кислоти (галові барвники), які володіють глибокими відтінками від синьо-фіолетового до синього кольору і відрізняються значною све-топрочностью. при відсутності в молекулах оксазінових барвників сульфогрупп вони є основними барвниками, при наявності не менше двох сульфогрупп - кислотними. І ті, і інші в даний час повністю втратили практичне значення.

Щодо технічної класифікації головна маса оксазінових барвників належить до числа основних барвників, фарбувальних шовк безпосередньо, а бавовна - по тайникових протраві.

Атом кисню гетероциклу підвищує колір оксазінових барвників у порівнянні з відповідними хіноніміновимі.

Азобарвники), похідні діоксазіна (див. Оксазінових барвники) і фталоцшнінов.

Реакція мельдола протікає так легко, що оксазінових барвники можуть бути отримані безпосередньо на волокні. Так, при друку по бавовняних тканинах загущеній сумішшю резорцина, з'єднання I, щавлевої кислоти і таніну з подальшою запарки утворюється нітроза-синій, який одночасно фіксується під впливом протравні дії таніну.

Новим і дуже важливим відкриттям в області оксазінових барвників (Кренцлейн, Грейн і Тіле, 1928) є отримання прямих барвників для бавовни, що володіють винятковою міцністю до світла. Яскраві сині барвники, які є діоксазінамі, виходять конденсацією відповідних поліциклічних амінів з хлорал Щюм і подальшим сульфуванням виходять продуктів. Так, Сіріус супра-блакитний FFR або FFRL (перш називалися Сіріус яскраво-блакитний RL51) готується конденсацією двох молей З - аміно - К-етілкарбазола (VIII) з одним молем хлоранілу. Проміжно утворюється діімін (IX) ціклізуется під дією бензолсульфохлоріда в діоксазін (Підстава пігменту міцно-фіолетового R), який сульфируют до три - або ді-сульфокислоти. Барвник є натрієву сіль. Щоб уникнути появи червоного і тупого відтінку необхідно при сульфірованіі застосовувати чисту, що не містить заліза сірчану кислоту і ретельно контролювати перебіг реакції.

Сам феноксазін ніколи не є вихідним полупродуктом для отримання оксазінових барвників. їх синтезують спеціальними методами, з якими найзручніше познайомитися на прикладах окремих представників цього класу барвників.

Цей метод був застосований в різних варіантах у виробництві інших оксазінових барвників.

Окислювачем на останній стадії, як і при синтезі багатьох раніше розглянутих оксазінових барвників, служить узяте в надлишку нітрозосоєдіненій.

На підставі викладеного слід прийти до спільного висновку, що в ряді оксазінових барвників треба допустити широке поширення явищ тавтомеріі, і одні і ті ж з'єднання можуть мати в одних умовах л-хіноїдному будова, в той час як в інших умовах переважаючими є о-хіноїдному структури.

У 1951 р пущено в експлуатацію виробництва хлоранілу - напівпродукту для отримання геліндонових і оксазінових барвників. У 1955 р пущений в експлуатацію новий цех хлорбензолу за новою прогресивною технологією.

Оксазін отримують шляхом конденсації нітрозодіметіланіліна або нітрозофенолов з ле-діалкіламінофеноламі; для отримання деяких оксазінових барвників замість ж-діалкіламінофенолов застосовуються галловая кислота, пирогаллол і резорцин.

Оксазін отримують шляхом конденсації іітрозодіметіланіліна або нітрозофенолов з лг-дпалкілампнофеполамі; для отримання деяких оксазінових барвників замість л-діалкіламінофенолов застосовуються галловая кислота, пирогаллол і резорцин.

При взаємодії ж-амінофенола з гідрохлоридом аніліну виходить 3-оксідіфеніламін, що застосовується для виробництва азо - і оксазінових барвників.

Барвники останнього типу особливо придатні для фарбування шкіри: в коричневий колір; вони легко перетворюються в більш складні і глибше пофарбовані оксазінових барвники.

Випускаються також спеціально розроблені пігменти - хінакрідоновие червоного і жовтого кольору (див. Хінакрідони лінійні), діоксазіновие фіолетового кольору (див. Оксазінових барвники), ізоіндоліновие від жовтого до червоно-коричневого кольору і періленовие від червоного до фіолетового кольору. Термо - і Світломіцність, але дороги, тому їх примен.

Випускаються також спеціально розроблені пігменти - хівакрідояовие червоного і жовтого кольору (див. Хінакрідони лінійні), діоксазівовие фіолетового кольору (див. Оксазінових барвники), ізоіндолшювие від жовтого до фарбувальні-коркчнзвого кольору і періленовие від крайового до фіолетового кольору. Термо - і Світломіцність, але дороги, тому їх примен.

Оксазін (и) 56613 - Оксазіндіон (и) - 24668 4Ш посилання - 1 3 - Оксазіндіон (и) - 24570 6Я посилання - 1 3 - Оксазінднон (и) - 26570 4Ш посилання - 1 4 - Оксазінкарбоновая кислота 573 оксазінових барвники 588 2Я - 1 | 2 - Оксазінон (и) - 5366 бе - 1 | 2 - Оксазінон (и) - 6566 їв.

Саме за рахунок opmo - оксіхінонной угруповання протікають реакції германію з тріоксіфлуоронамі, хлораніловой кислотою, 3 4-ді-оксіазобензолом, 3 4-діоксіфенілкарбінолом і їх похідними, ксантоновимі барвниками, галлеіном і церулеіном, Пирокатехин-вим фіолетовим, продуктами окислення гематоксиліном і Бразел-на , похідними 2 3-диокси посилання - 1 4-нафтахінона, 3 4-діоксіфлавоном і його похідними, оксазінових барвниками (галлоціаніном і ін.), підставами Шиффа, фенілгідразоном, семікарбазоном, ме-тілескулеітіном, дельфінізіном, ціанідин і іншими сполуками.

Сам феноксазін ніколи не є сировиною для отримання рас-сматріемих барвників. Оксазінових барвники виходять спеціальними методами синтезу, з якими найзручніше познайомитися при розгляді окремих представників барвників даного класу.

Похідні індамінов і індоанілінов, в яких два ароматичних ядра в орто-положеннях до центрального атому азоту пов'язані атомами азоту, сірки або кисню, утворюють барвники міцніші, ніж вихідні індаміни і індоаніліни. Їх називають азинові, тіазинових і оксазінових барвниками.

Останнім часом були досліджені деякі нові реагенти, в тому числі і трифенілметанового барвники. Лайкусса[25]використовував оксазінових барвник - Нільський блакитний, який екстрагували СНС13 і визначали при 625 нм світлопис-тлощеніе екстракту. У цьому випадку поряд з бромидами визначаються і іодіди.

N пов'язані гетероатомами - це оксазінових барвники (ф-ла X, X О), тіазинових (X; X 8) і діазііовие К.

Обидва ці процесу (Лаута і Бернтсена) включають тіонірованіе і окислення; тіазинових кільця утворюються також і в тому випадку, якщо, застосовуючи в якості проміжних продуктів індамін або індофенолу, піддати їх звичайному тіонірованію сульфідом натрію і сіркою, як при отриманні сірчистих барвників. Незважаючи на це тіазинових барвники типу метиленового блакитного не відносять до сірчистим барвників, а включають в один клас з азинів-вимі і оксазінових барвниками, до яких вони близькі за будовою і барвником властивостями. Синтез Бернтсена є загальною реакцією, яка застосовується і до інших сумішей моноаминов і п-діамі-нів і приводить до утворення синіх основних барвників. Сульфирование осаду, що виходить в синтезі метиленового блакитного, дає цінний кислотний барвник.

Ці барвники володіють спорідненістю до волокна і значною фарбувальної здатністю. Якщо, крім того, в про про - положеннях до атома азоту хінонаніліна зв'язати атоми вуглецю атомом азоту, сірки илн кисню, утворюються відповідно азинові, тіазіна-ші і оксазінових барвники.

Ці барвники володіють спорідненістю до волокна і значною фарбувальної здатністю. Якщо, крім того, в про про - положені-ях до атома азоту хінонаніліна зв'язати атоми вуглецю атомом азоту, сірки або кисню, утворюються відповідно азинові, тіазинових і оксазінових барвники.

Згідно з дослідженнями Брокмана, до оксазін відносяться також антибіотики Актіноміцини. У них оксазінових барвник (Хромофорную частина) пов'язаний з поліпептидним залишком. Продукт розщеплення, отриманий кислотним гідролізом актиноміцину С, актино-цінін, має будову I; він отриманий також синтетично.