А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Нормативний коефіцієнт - ефективність

Нормативний коефіцієнт ефективності дорівнює 015 він показує, яка частина капітальних вкладень в нову техніку повинна окупатися протягом року.

Нормативний коефіцієнт ефективності дозволяє об'єднати в одній функції капіталовкладення і річні витрати.

Нормативний коефіцієнт ефективності для різних галузей промисловості встановлено в даний час 0 1 - 0 2 що відповідає термінам окупності 10 - 5 років.

Нормативний коефіцієнт ефективності в даний час приймається для енергетики рівним 0125 що відповідає терміну окупності 8 років.

Нормативний коефіцієнт ефективності враховує різну економічну природу капітальних вкладень і експлуатаційних витрат. Капітальні вкладення є одноразовими, а об'єкти, які вводяться в експлуатацію в результаті цих капітальних вкладень, служать протягом тривалого часу. експлуатаційні витрати є поточними і витрачаються в виробничому процесі протягом року.

Нормативний коефіцієнт ефективності виконує функції визначення нижньої межі прибутковості суспільного виробництва, за межами якої дане виробництво стає для суспільства в цілому невигідним.

Нормативний коефіцієнт ефективності, що дорівнює 0 1 сприятиме розвитку нафтовидобувної промисловості, що відрізняється високою фондоємністю, тривалістю підготовки промислових запасів (геологорозвідувальні роботи) і освоєнням нових нафтоносних районів.

Нормативний коефіцієнт ефективності є зовнішнім (екзогенних) параметром порівняльних розрахунків.

Нормативний коефіцієнт ефективності висловлює ту мінімальний прибуток, яку можна щорічно отримувати при використанні даних капітальних вкладень в народному господарстві. Ця неодержаний прибуток є витрата, який повинен враховуватися в даній галузі. Це означає, що нижньою межею ефективності капітальних вкладень при порівнянні варіантів є отримання щорічного ефекту від зниження собівартості в розмірі 15 коп.

Нормативний коефіцієнт ефективності капвкладень є узагальнюючим показником і відображає рівень ефективності всього інвестиційного процесу.

Нормативний коефіцієнт ефективності Ен може бути прийнятий 012 по Типовою методикою визначення економічної ефективності, капвкладень з розрахунку терміну окупності 8 років.
 Беручи нормативний коефіцієнт ефективності капітальних і прирівняних до них вкладень рівним 044 знаходимо річний економічний ефект від оцінюваної завдання. Оскільки за існуючою методикою оцінки економічної ефективності автоматизованих систем управління предпроізводствен-ні витрати на розробку системи прирівнюються до капітальних вкладень, то при оцінці річного економічного ефекту в даному та інших випадках розрахунку витрати на постановку задачі на ЕОМ підсумовуються з капітальними вкладеннями на завдання. Слід, однак, зауважити, що економічна природа капітальних витрат і витрат на постановку завдань на ЕОМ різна. Крім того, при прийнятій методиці оцінки ефективності завдань має місце подвійний облік витрат на їх постановку на ЕОМ. Вони включаються і в поточні витрати, і в капітальні витрати на завдання.

Рівні нормативних коефіцієнтів ефективності різні в залежності від того, які показники (собівартість, рентабельність, чистий продукція) використовуються для її вимірювання. Оскільки в більшості випадків порівняльна ефективність вимірюється ставленням економії на собівартості за варіантами до різниці капітальних вкладень, нормативний коефіцієнт ефективності для подібних розрахунків також повинен виводитися зі співвідношення цих величин.

При нормативному коефіцієнті ефективності Е а 0 2 (Г0 5 років) другий варіант є більш доцільним.

Єї - нормативний коефіцієнт ефективності, 1 /рік; GMI, дИ2 - маса виробів з металу в базовому і новому варіантах, т, визначаються за даними заводу або ТЕС.

Для будівництва нормативний коефіцієнт ефективності (Еп) прийнятий 017 що відповідає терміну окупності 6 років.

ЄЦ - нормативний коефіцієнт ефективності, який приймають рівним 015 при розрахунку всіх видів техніки.

Е а - нормативний коефіцієнт ефективності; К - капітальні вкладення за варіантами; С - річні експлуатаційні витрати, включаючи амортизаційні відрахування.

ЄЦ - нормативний коефіцієнт ефективності (0 1 - 012); Ф - середньорічна вартість основних фондів; 777 - річний обсяг товарної продукції.

Її - нормативний коефіцієнт ефективності (величина, зворотна нормативному терміну окупності), 1 /рік.

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності, що дорівнює 015; Сб і Сб2 - балансова вартість захищаються засобів праці базового і нового відповідно, включаючи витрати на його доставку, монтаж і додаткову протикорозійний захист, руб .; PI і PZ-частки відрахувань від балансової вартості на повне відновлення (реновацію) базового і нового засобу праці. Розраховують як величини, зворотні термінів служби засобів праці, які визначаються з урахуванням їх морального зносу; 33j і 3Е2 - річні витрати і витрати, пов'язані з корозією і здійснювані в процесі експлуатації відповідно базового і нового засобу праці без урахування витрат на їх реновацію, руб .; А2 - річний обсяг використання коштів праці з поліпшеною протикорозійного захистом в розрахунковому році, в натуральних одиницях.

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності, який приймається в даний час в енергетиці (крім АЕС) зазвичай рівним 0121 /рік[8]; 5 - річні експлуатаційні витрати (щорічні витрати), руб /рік.

ПМ - нормативний коефіцієнт ефективності; 3 - витрати на виконання робіт, пов'язаних з вирішенням даної геологічної задачі або будівництвом свердловини, тис. руб.; Гн і Гф - нормативний і фактичний терміни рішення геологічної задачі або будівництва свердловини в роках. Як нормативного терміну приймають тривалість геологорозвідувальних робіт (або відповідно робіт з будівництва свердловини), передбачену в технічних проектах або в календарних графіках.

Її - нормативний коефіцієнт ефективності; д /Г - додаткові капітальні витрати, необхідні для зміни складу підприємства.

При цьому нормативний коефіцієнт ефективності в розмірі 008 рекомендується приймати однаковим як для гідроенергетичних об'єктів, так і для альтернативного варіанту, вирішального аналогічні завдання.

Єї - нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень; Кк-капіталовкладення, руб .; Я-продуктивність дозатора, м3 /год; С - собівартість дозування одиниці продукту, руб /м3 рік - нормативний річний фонд робочого часу.

Її - нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень; К - капіталовкладення; Ci - поточні витрати, що залежать від розрахункової продуктивності споруд (амортизаційні відрахування, витрати на поточний ремонт, заробітна плата обслуговуючого персоналу); Cz - поточні витрати, що залежать від річного обсягу споживаної води (електроенергія, реагенти); Cz - питомі поточні затр-ати на 1 м3 річного споживання води; Т - число годин роботи споруд в рік; Qp - розрахунковий максимальний витрата води, м3 /год; Q0 - витрата води в середньому за рік, м3 /год; /Зн - загальний коефіцієнт нерівномірності водоспоживання протягом року; /Снкскч, тут кс - коефіцієнт добової нерівномірності; /Рах - коефіцієнт нерівномірності.

Еп - нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень - Величину терміну окупності встановлюють виходячи з ряду умов, що диктуються економікою соціалістичного господарства.

Розрахункову величину нормативного коефіцієнта ефективності при обліку віддалення витрат потрібно приймати на рівні найменшого допускається в народному господарстві, тому що відстрочені капітальні вкладення можуть бути спрямовані на реалізацію об'єктів, додатково включаються до плану, і отже, мають дещо меншу ефективність.

Про вплив нормативного коефіцієнта ефективності, використовуваного для визначення порівняльної економічної ефективності нової техніки, на розмір народногосподарського ефекту відомо давно. Однак до сих пір не створена цілком обгрунтована методика розрахунку цього коефіцієнта.

Відхилення від встановленого нормативного коефіцієнта ефективності допускаються за погодженням з Держпланом СРСР.

Виходячи з нормативного коефіцієнта ефективності Еп 012 термін окупності не повинен перевищувати 8 років.

До 3 - нормативний коефіцієнт ефективності; Ка - коефіцієнт відрахування на амортизацію, ремонт і обладнання.

В даний час нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень встановлений в розмірі 015 що відповідає нормативному терміну окупності 6 6 року.

Виходячи з цього нормативного коефіцієнта ефективності, нормативний термін окупності капітальних вкладень для торгівлі становить 4 роки.

Виходячи з цього нормативного коефіцієнта ефективності нормативний термін окупності капітальних вкладень для торгівлі становить 4 роки.

Деякі економісти пропонують диференціювати нормативний коефіцієнт ефективності.

Тут /Енорм - нормативний коефіцієнт ефективності; а - відсоток сумарних відрахувань на амортизацію і ремонт лінії; Ко - витрати на спорудження 1 км лінії, які не залежать від перетину проводів; Ко - витрати на сооор ються 1 км лінії, що залежать від перетину проводів; /- Довжина лінії; F - перетин дроту; /Нб - найбільший струм по лінії; b - вартість 1 кет ч втраченої енергії; т - час втрат; р - питомий опір проводів.

Графік зміни часового випуску продукції в часі при перерві електропостачання. Величина р складається з нормативного коефіцієнта ефективності, амортизаційних відрахувань і відрахувань на поточний ремонт.

Графічна інтерпретація сенсу наведених витрат. Щоб усвідомити роль величини нормативного коефіцієнта ефективності при виборі варіантів, зобразимо залежності (2.2) і (2.3) графічно. В системі координат С-К будь порівнюваний варіант нової техніки відіб'ється точкою.

Однак можливі відхилення від встановленого нормативного коефіцієнта ефективності за погодженням з Держпланом СРСР. Питання про нормативи ефективності капітальних вкладень є надзвичайно важливим.

Тн), називається нормативним коефіцієнтом ефективності капіталовкладень ря.

Таким чином, при нормативному коефіцієнті ефективності Ен 012 кращим слід визнати перший варіант, оскільки 016012 і, отже, собівартість продукції знижується в розмірі 16 коп. Якщо ж Ек 020 то більш вигідним є другий варіант, оскільки 016020 і зниження собівартості в розмірі 16 коп.

Ен - коефіцієнт приведення (нормативний коефіцієнт ефективності), що дорівнює 0121 /рік; Ке - одноразові капіталовкладення, які визначаються в діючих цінах, руб .; ІВ - щорічні витрати виробництва при нормальній експлуатації, руб /рік.

Найважливіша складова наведених витрат - нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень - представляє собою оптимальне співвідношення приросту додаткового продукту до викликав його капіталовкладенням. Твір нормативного коефіцієнта і капіталовкладень характеризує додатковий продукт даного об'єкта. У цьому сенсі наведені витрати по локальному об'єкту є не що інше, як частина сукупного продукту, що відповідає оптимальному глобальному сукупного продукту. Але в цілому сукупний продукт, природно, не може служити показником дійсних витрат, так як містить в собі додатковий продукт разом з його споживаної частиною.

Звідси випливає, що величина нормативного коефіцієнта ефективності нерідко вирішальною мірою впливає на вибір оптимального варіанта ефективності капітальних вкладень.

Взаємозв'язок ефективності підвищення якості та нормативного коефіцієнта ефективності підвищення якості може бути представлена моделлю.

К - капітальні вкладення; Їй - нормативний коефіцієнт ефективності; П - прибуток, отриманий від впровадження АСУ.