А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Тлумачення - результат

Тлумачення результатів, одержуваних при аналізі завжди пов'язане з труднощами, так як при цьому необхідно враховувати властивості ґрунту.

Тлумачення результатів в світлі хвильових властивостей електрона стало пробивати собі дорогу тільки чер: з десять ліг з гаком, початок чого було покладено де Бройлем.

Тлумачення результатів очевидно: за графіками щільності ймовірності (див. Рис. 5.2) вбачається нх симетріящодо середньої точки ями, що і призводить до знайденого середнього значення координати. Енергія має певне значення, а імпульс з однаковою ймовірністю спрямований н вправо, н вліво.

Тлумачення результатів залежить від загальних економічних міркувань, подібних наведеним вище.

До тлумачення результатів опромінення матеріалів на повітрі при високих потужностях доз слід ставитися з великою обережністю.

При тлумаченні результатів вивчення кінетики катодного процесу в сульфатних розчинах необхідно враховувати можливе ускладнює вплив комплексообразова-ня, яке відсутнє при використанні перхлоратних розчинів.

Що стосується тлумачення результатів якісних реакцій, то добре відомо, що позитивний результат повинен підкріплюватися контрольним досвідом з реактивами. Негативний результат реакції слід пояснювати з точки зору величин граничних відносин, мінімальних концентрацій і відкриваються мінімумів реакцій і всіх попередніх операцій.

Це може ускладнювати тлумачення результатів інших дослідів, і тому подібні перетворення слід розглянути насамперед. З іншого боку, г ис-транс-ізомеризація становить значний самостійний інтерес з точки зору вивчення ч з-приєднання.

Щоб спростити розгляд і тлумачення результатів досвіду Фуко, ми покладемо, що досвід проводиться на одному з полюсів Землі. На підставі результатів досвіду Фуко, багаторазово повторювати на різних широтах, можна з повною достовірністю встановити, як буде виглядати досвід Фуко, наприклад, на Північному (для визначеності) полюсі.

Для гомогенних каталітичних систем тлумачення результатів дослідження кінетики полімеризації і властивостей полімерів ускладнюється тим, що активними центрами можуть бути комплекси одного і того ж Алкілуючі-ванного з'єднання перехідного металу з різними лігандами[143], Контактні і сольватно-розділені іонні пари, а в певних умовах і вільні іони. Гетерогенні каталізатори, навіть якщо відволіктися від можливої наявності на поверхностіТатомов перехідних металів в різних валентних станах, характеризуються яскраво вираженою структурно-геометричної та енергетичної неоднорідністю поверхні.

Схема випробування теплостойкости ебоніту по впровадженню голки. | Схема випробування теплостойкости ебоніту при випробуваннях на вигин. Питання, пов'язані з фізико-технічним тлумаченням результатів вимірювання твердості вулканизатов каучуку, викладені в гл.

Друге ускладнення виникає при тлумаченні результатів дослідів з вивчення дифузії. Хоча дифузію і зручно розглядати виходячи з уявлень про мігруючих дефектах, проте спостерігаються на досвіді кількісні характеристики часто відносяться не до наявних дефектів, а до деякого типу атомів. Наприклад, експериментально можна виміряти зміна концентрації атомів того чи іншого виду.

Щоб мати впевненість при тлумаченні результатів реакції, необхідно виконати її: а) з сумішшю AgCl, AgBr і AgCNS; б) з сумішшю AgBr і AgCNS (без AgCl) і порівняти інтенсивність помутніння в тому і в іншому випадках.

Щоб імем впевненість при тлумаченні результатів реакції, не обходимо виконати її: а) з сумішшю AgCl, AgBr і AgCNS; б) з сумішшю AgBr і AgCNS (без AgCl) і порівняти інтенсивність помутніння в тому і іншому слу -, чаях.

Слід зазначити, що для тлумачення результатів, одержуваних даними модуляційним методом, треба мати залежність оптичних констант не тільки від К, а й від параметра, що, звичайно, ускладнює теорію.

Наочна модель, використана для тлумачення результатів даного асиметричного синтезу, явно враховує не всі фактори, що сприяють переважанню однієї з антиподів. Крім того, модель дозволяє припустити, що аналогічне відновлення не повинно бути асиметричним, якщо видалити центр асиметрії гріньяровского реактиву від групи MgCl: в цьому випадку асиметричний центр вже не буде входити в шестичленна перехідний комплекс.

По-третє, залишається одвічна проблема однакового тлумачення результатів досліджень. Наприклад, який зміст цукру в крові свідчить про наявність діабету. Стандартне тлумачення повинно звести до мінімуму можливість помилок, але слід пам'ятати, що повністю виключити помилки неможливо. Нарешті надзвичайно важливо, щоб лікар був в курсі новітніх досягнень в області діагностики, терапії і заходів, покликаних унеможливлювати захворювання. Деякі лікарі вважають, що неминуче запізнення, з яким запроваджуються нові методи, забезпечує можливість більш ретельного ознайомлення з цими методами, але це відображає лише недосконалість шляхів, за якими досягнення науки доходять до лікаря-практика. Всі перераховані проблеми також можна вирішувати математичними методами, але ці проблеми часто виявляються занадто важкими і вимагають особливого розгляду.

Крім незалежності при аналізі і тлумаченні результатів, важливе значення має також ставлення групи до дорученої їй роботі. До аналізу даних слід завжди підходити з твердим переконанням, що кожне випробування має виявити деякі слабкі місця зразка, а для того, щоб їх розкрити, необхідно скрупульозне вивчення результатів випробувань. Вироблення такого підходу у працівників, які проводять аналіз даних, є не простим завданням, оскільки він природно тре-оует від них не тільки реєстрації виявлених слабких місць, а й відстоювання своєї думки в разі заперечень з боку зацікавлених груп, які хотіли б приховати небажані для них результати. Співробітники групи повинні бути захищені від IKHX можливих нападок на них керівниками служби надійності або контролю якості.

Крім незалежності при аналізі і тлумаченні результатів, важливе значення має також ставлення групи до дорученої їй роботі. До аналізу даних слід завжди підходити з твердим переконанням, що кожне випробування має виявити деякі слабкі місця зразка, а для того, щоб їх розкрити, необхідно скрупульозне вивчення результатів випробувань. Вироблення такого підходу у працівників, які проводять аналіз даних, є не простим завданням, оскільки він природно тре - Оует від них не тільки реєстрації виявлених слабких місць, а й відстоювання своєї думки в разі заперечень з боку зацікавлених груп, які хотіли б приховати небажані для них результати. Співробітники групи повинні бути захищені від таких можливих нападок на них керівниками служби надійності або контролю якості.

Тому виникає серйозне питання про тлумачення результатів дослідів Штерна і Гер. Просторове квантування яке моменту імпульсу виявилося в цих дослідах і проекція якого магнітного моменту дорівнює одному магнетону Бора.

Тому виникає серйозне питання про тлумачення результатів дослідів Штерна, і Герлаха. 
Тому виникає серйозне питання про тлумачення результатів дослідів Штерна і Герлаха. Просторове квантування якого моменту імпульсу виявилося в цих дослідах і проекція якого магнітного моменту дорівнює одному магнетону Бора.

Наочна мо дель, використана для тлумачення результатів даного асиметричного синтезу, явно враховує не всі фактори, що сприяють переважанню однієї з антиподів. Крім того, модель дозволяє припустити, що аналогічне відновлення не повинно бути асиметричним, якщо видалити центр асиметрії гріньяровского реактиву від групи MgCl: в цьому випадку асиметричний центр вже не буде входити в шестичленна перехідний комплекс.

Результати досліджень нагнетательной скв. 169 Тепловський площі. При роботі в нагнітальних свердловинах для правильного тлумачення результатів досліджень важливо знати розподіл тисків в пластах або їх частинах.

Він знайшов, що теорія Маріотта дає краще тлумачення результатів випробувань.

Для нерозгалужених олігосахаридів невизначеність, що виникає при тлумаченні результатів метилування, полягає в неможливості встановити відносне положення різних фрагментів, які перебувають всередині олігосахарідним ланцюга, так як перестановка цих ланок не відіб'ється на наборі метилованих Сахаров.

Це зауваження дуже зручно, оскільки воно допускає оптичне тлумачення результатів, отриманих безпосередньо в механічної формі.

Ця різниця дозволяє зрозуміти протиріччя, які зустрічаються в тлумаченні результатів, одержуваних різними запропонованими методами.

У зв'язку з відсутністю достатньо повних даних для таких з'єднань тлумачення результатів для невідомих сумішей слід проводити з обережністю.

Аналогічна точка зору була прийнята Шульманом і Смітом[99 ]для тлумачення результатів адсорбції додецилсульфата натрію на металевій міді або медьсодержащих мінералах, при якій другий шар утворюється при рівноважної концентрації розчину, що відповідає ККМ ПАР. Ці автори встановили, що обидва види адсорбційних взаємодій - хемо-сорбція і мицеллярная адсорбція - грають важливу роль в процесах флотації металів і мінералів. Орієнтована двошаровий адсорбція була в подальшому встановлена і в роботі Камінг і Шульмана[85], В якій було показано, що при адсорбції додецилсульфата натрію на сульфате барію вплив на неї осадження утворюється додецилсульфата барію проявляється в дуже малому ступені.

Аналогічна точка зору була прийнята Шульманом і Смітом[99]для тлумачення результатів адсорбції додецилсульфата натрію на металевій міді або медьсодержащих мінералах, при якій другий шар утворюється при рівноважної концентрації розчину, що відповідає ККМ ПАР. Ці автори встановили, що обидва види адсорбційних взаємодій - хемо-сорбція і мицеллярная адсорбція - грають важливу роль в процесах флотації металів і мінералів. Орієнтована двошаровий адсорбція була в подальшому встановлена і в роботі Камінг і Шульмана[85], В якій було показано, що при адсорбції додецилсульфата натрію на сульфате барію вплив на неї осадження утворюється додецилсульфата барію проявляється в дуже малому ступені.

З іншого боку, ми хочемо підкреслити, що при тлумаченні результатів, отриманих в рамках спрощених моделей, необхідно дотримуватися надзвичайної обережності. Часто відсутність точніших обчислень унеможливлює оцінку помилки, що вноситься в опис об'єкта зробленими приближениями.

Граничні відносини відіграють важливу роль в аналітичному поділі і в тлумаченні результатів аналізу, а також в оцінці якісних реакцій. Мінімальні концентрації або відкриваються мінімуми, якими характеризується чутливість реакцій виявлення речовини, стають значно більшими, якщо одночасно в розчині присутній сторонню речовину.

Армбрастер і Остін[26]користувалися рівнянням стану Пальмера[20]при тлумаченні результатів адсорбції окису вуглецю на слюди і йодистого етилу-на залозі.

Вимірювання коефіцієнтів акомодації. Оскільки деталі адсорбції і каталізу поки розробляються на таких поверхнях, тлумачення результатів, що відносяться до більш складним катализаторам, таким, як, наприклад, промотуючих-ванні оксиди, пов'язане з відомою невизначеністю.

При цьому вельми важливо відповідність експерименту явищу, досліджуваного теоретично, а також правильне тлумачення результатів, отриманих дослідним шляхом.

Адсорбція Nb9S на кварці. Зіставлення даних по адсорбції Nb95 отриманих різними дослідниками, виявляє деяке протиріччя в тлумаченні результатів.

Тому деякі продукти деградації можуть не з'явитися в даному гідропізате, що може привести до де-правильному тлумаченню результатів, особливо в разі досить довгих олігонуклеогіцов.

Схеми випробувальних машин. Нагадаємо коротко ті основні положення, які необхідно мати на увазі при випробуваннях на розтяг і тлумаченні результатів цих випробувань.

Однак точка зору Менделєєва на розчини виявилася справедливою, а прийоми, які застосовував Менделєєв при тлумаченні результатів дослідження щільності (побудова діаграм щільність-склад), були початком тієї галузі хімічних знань, яка зараз широко розвинулася в область фізико-хімічного аналізу.

Завданням цього огляду служить розгляд експериментального матеріалу, що відноситься частково до переходів другого роду в каучуку, і тлумачення результатів на основі принципу вільного обертання. Не скрізь було можливо ілюструвати це розгляд даними, що відносяться власне до каучуку, і тому був обраний ряд прикладів, що відносяться до синтетичних каучуків і каучукоподібного матеріалами. Будуть також розглянуті фактори, що впливають на температуру переходу, і зв'язок між цією температурою і відносяться до неї вимірами, такими, як, наприклад, точка крихкості. Термін перехід буде вживатися для позначення переходу другого роду, а то й обумовлено інше. Відповідна йому температура буде позначатися Т, а температура точки крихкості Ть. Зміна коефіцієнта об'ємного розширення вище і нижче Тт позначається ДЗ.

Питання про водневому обміні в вільні радикали заслуговує більш докладного вивчення, так як від можливості такого обміну залежить тлумачення результатів застосування ізотопного методу до вивчення механізмів ряду реакцій.

У безпосередньому зв'язку зі ступенем зшивання катионитов і анионитов знаходяться їх сольватаціонние властивості; це завжди потрібно враховувати при тлумаченні результатів кінетичних досліджень.

Гібридизація, звичайно, має значення, як і взагалі правильний вибір координатної системи в будь-якій фізичній проблемі надзвичайно корисний для тлумачення результатів та їх аналізу.

Оскільки метод Міллса, який використовується в якості швидкого методу контролю, є якісним або, в кращому випадку, напівкількісним, тлумачення результатів аналізу є надзвичайно важливим питанням, що вимагає значного досвіду. Деякі видозміни методики можуть поліпшити точність і відтворюваність.

Ізотерма Ленгмюра для двох газів, адсорбирующихся одночасно і без дисоціації на одному і тому ж адсорбенті вельми корисна при тлумаченні результатів вивчення каталітичних реакцій за участю двох речовин.

Кросова ситуація. а - перетин дисперсійних гілок. б - зняття виродження. Якщо /A (k) mA (k) при всіх k, то подібний висновок не призводить до труднощів у витлумаченні результатів.