А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Стабілізатор - струм

Стабілізатор струму і підсилювач постояннрго струму, принцип якого описаний раніше[33], Забезпечували стабільність джерела світла. Ман, Зігфрід і Пітері[63]застосовували такий же прилад, але дещо відмінний метод обробки ідистиляції.

Пристрій (а і схема включення (б бареттера. | Крива залежності струму бареттера від напруги. Стабілізатори струму - це прилади, що автоматично підтримують незмінною величину струму в ланцюзі при зміні напруги. Прилади, призначені длястабілізації струму, називають бареттера.

Камера приладу для електрофорезу Ефа-1. Стабілізатор струму складається з випрямляча струму (змінного струму на постійний) і власне стабілізатора. Напруга струму має бути змінним від 0 до 500 в. Вимірюється напруга пошкалою з діленнями до 5 в, а сила то ка - за шкалою з діленнями до 0 5 ма.

Стабілізатор струму має великий внутрішній опір, і його застосування еквівалентно включенню резистора Rn з дуже великим опором.

Стабілізатор струму являє собою емітер-нийповторювач, на вхід якого надходить напруга стабілітрона Дб - Напруга на стабілітроні Дб змінюється незначно при зміні вхідної напруги. Напруга на резисторі R a також змінюється незначно, так як воно приблизно дорівнює напрузі настабілітроні ДБ - Внаслідок сталості напруги на резисторі R a струми емітера і колектора транзистора Тч майже не змінюються при зміні вхідної напруги.

Стабілізатори струму з високими параметрами по швидкодії і стабільності необхідні дляпобудови точних перетворювачів струму в цифровий код. У таких перетворювачах преутворений струм врівноважується за допомогою різних нуль-органів імпульсами струму постійної амплітуди, які модульовані по частоті або тривалості. Амплітуда цих імпульсівповинна зберігатися строго постійної в умовах тривалої експлуатації. Формування таких імпульсів струму забезпечується шляхом застосування високостабільних стабілізаторів струму СТ і спеціальних швидкодіючих електронних ключів, які підключають стабілізаторструму до відповідних ланцюгах нуль-органа. Особливістю цих СТ є наявність імпульсних збурювань з боку навантаження, викликаних зазначеними перемиканнями.

Стабілізатор струму, схема якого наведена на рис. 3.80 працює аналогічно стабілізатору напруги.

Стабілізатор струму 4 служить для підтримки постійної величини випрямленої струму. Це здійснюється автоматично шляхом відповідної зміни змінної напруги.

Стабілізатори струму служать для підтримання сталості величини струму навантаження призмінах її опору і коливаннях живлячої напруги. Вони застосовуються значно рідше, ніж стабілізатори напруги.

Габаритні креслення і цоколевка стабілітронів. Стабілізатор струму - бареттера - газонаповнений прилад, що має один електрод (розжарюваного нитка), поміщений в скляний балон, заповнений воднем. У бареттера іонні процеси відсутні.

Стабілізатор струму являє собою пристрій, що служить для підтримки незмінного струму в навантаженні при коливаннях навантаження і живлячоїнапруги.

Стабілізатор струму призначений для підтримки постійної величини струму в навантаженні.

Стабілізатор струму: а - схема ре - Ооти стабілізатора; із - векторна діаграма напрузі.

Вольтамперних характеристика бареттера. Стабілізатор струму (бареттера) - Безрозрядний прилад, що представляє собою залізну або вольфрамовий дріт, вміщену в наповнена воднем балон. Опір такого дроту при збільшенні температури зростає, що дозволяє використовувати бареттера для стабілізації струму, гла внимчином в накальних ланцюгах радіоламп, питомих як змінним, так і постійним струмом. На рис. 155 представлена ??вольтамперних характеристика бареттера.

Стабілізатор струму Ст1 безперервно розряджає конденсатор С, а стабілізатор Ст2 заряджає конденсатор протягом часудії вхідної напруги, який відкриває ключ К - Струм розряду вибирається в 10 разів меншим струму заряду. Транзистор залишається в замкненому стані протягом часу 10 /, де t - час, рівне розтягується відрізку.

Стабілізатор струму, на відміну від стабілізаторанапруги, повинен забезпечувати достатню сталість струму в навантаженні при наявних змінах струму в ланцюзі стабілізатора. При цьому не дуже строго розрізняються причини, що викликають зміну струму через стабілізатор. Очевидно, що при постійному опорі навантаженняRH і постійному вихідній напрузі стабілізатора струм у навантаженні залишиться незмінним.

Монтажна схема пилемера ГІАП. Стабілізатор струму встановлюють на три металеві підставки. Кладуть ватерпас на нижню панель стабілізатора і обертанням регулювальних гвинтіввстановлюють її в горизонтальному положенні.

Стабілізатор струму встановлюють на три металеві підставки. Кладуть ватерпас на нижню панель стабілізатора і обертанням регулювальних гвинтів встановлюють її в горизонтальне положення.

Стабілізатори струму,автоматично підтримують незмінний струм в ланцюзі при коливаннях напруги і зміні опору навантаження, підрозділяються, як і стабілізатори напруги, на параметричні та компенсаційні. Нелінійний елемент у них включається послідовно з навантаженням.При збільшенні напруги живлення або при зменшенні опору навантаження надлишок напруги падає на нелінійному елементі, який підтримує майже незмінним струм у навантаженні.

Стабілізатор струму, показаний на фіг. У-14 може керувати струмами від 50 ма до 6 а ібільше, п залежно від типу використовуваного транзистора.

Електрична схема вимірювального блоку вакуумметра типу ВІ-3. Стабілізатор струму емісії виконаний на лампі 5 типу 6ПЗС, працюючої як регульований однополуперіодний випрямляч. Напруга на анод лампиподається з вторинної обмотки трансформатора 4 первинна обмотка якого включена послідовно з ниткою розжарення манометричною лампи і обмоткою трансформатора розжарення /, живить цей ланцюг.

Стабілізатори струму компенсаційного типу знаходять переважнезастосування в пристроях, призначених для стабілізації магнітного поля.

Стабілізатор струму магнітної лінзи не усуває коливання фокусної відстані і кута відхилення електромагнітних систем при регулюванні прискорюючої напруги і при діїзбурень.

Стабілізатор струму джерел випромінювання У1 підтримує сталість струму, що протікає через джерело випромінювання, і напруги, що надходить в приймально-підсилювальний блок.

Стабілізатор струму емісії іонізаційного манометра ЛМ-2 зібраний на лампі6ПЗС, працюючої як одностатеві-периодной регульований випрямляч.

Стабілізатор струму емісії катода іонного джерела блоку 1 (рис. 7.9) служить для живлення катода іонного джерела. Струм емісії може встановлюватися від 0 5 до 3 ма.

Принципова схема вакуумметраВІ-3 з блокуванням катода і вимірювального приладу. Стабілізатор струму емісії катода манометричного перетворювача ЛМ-2 виконаний за схемою з розділовим трансформатором.

Стабілізатором струму називають пристрій, в якому при зміні напруги живлення абоопору навантаження підтримується постійна величина вихідного струму.

Стабілізатором струму називають пристрій, який здатний підтримувати в навантаженні незмінний струм при зміні опору навантаження і напруги на вході всієї схеми.

Стабілізатором струму називають пристрій, який здатний підтримувати в навантаженні незмінний струм при зміні опору навантаження і при зміні напруги на вході всієї схеми.

Стабілізатором струму називають пристрій, який здатний підтримувати внавантаженні незмінний струм при зміні опору навантаження і напруги на вході всієї схеми.

Біполярний транзистор в якості стабілізатора струму. Найкращим стабілізатором струму є включений з загальним емітером біполярний транзистор, який володіє великоювихідним опором при найменшому падінні на ньому напруги живлення (рис. 8.9); придатні для цієї мети також польовий транзистор і пентод.

Цей стабілізатор струму працює як емітерний повторювач. Pезістор RI і стабілітрон Д утворюють дільник напруги,включений між джерелом живлення і землею. Стабілітрон підтримує постійну напругу між базою транзистора і джерелом живлення.

Принципові схеми стабілізації струму. а - найпростіша лампова схема параметричного типу. б - проста лампова схемакомпенсаційного типу. в - транзисторна схема компенсаційного типу. Схеми стабілізаторів струму мало чим відрізняються від схем стабілізаторів напруги. У них використовуються одні й ті ж елементи і схемні рішення. Pазлічіе полягає в тому, що замість частини вихідногонапруги на вхід схеми порівняння подається напруга, пропорційне току навантаження.

Схема стабілізатора струму (рис. 9.2) є двополюсників і може бути включена замість будь-якого омічного опору.

Pасчет стабілізатора струму - тсводім втаблицю (табл. 17 - 14); необхідні пояснення до таблиці даються нижче.

Сердечник стабілізатора струму при цьому повисає в котушці і запалюється лампа освітлювача. Потім кладуть у робочий гніздо фотоелектричного блоку пилемера білий паперовий фільтр діаметром 70 мм івключають харчування електронного потенціометра. Ставлять перемикач переносного потенціометра 5 в положення І (вимір) і переконуються, що плавним обертанням рукоятки реохорда можна встановити стрілку електронного потенціометра проти будь-якого розподілу шкали.

Монтажна схема пилемера ГІАП. Сердечник стабілізатора струму 2 при цьому повисає в котушці і запалюється лампа освітлювача.

Завдяки стабілізатору струму, виконаному иа транзисторі T3l напруга на конденсаторі С в стадії квазірівноваги змінюється за лінійним законом. Імпульси на колекторах транзисторів 7 і Тг мають приблизно прямокутну форму.

Під стабілізатором струму розуміють пристрій, який здатний підтримувати в навантаженні незмінний струм при зміні опору навантаження і при зміні напруги на вході всієї схеми.

В стабілізаторах струму, як і в стабілізаторах напруги, доцільно використовувати окреме джерело іох2 для харчування транзистора схеми порівняння. Тоді струм джерела ивх2 не замикається через RH, що підвищує стабільність.

В стабілізаторах струму крім опорів дільників схеми порівняння, температурне зміна яких відіграє таку ж велику роль, як в стабілізаторах напруги, вирішальний вплив на зміну струму навантаження грає температурне зміна еталонного опору. Будь відносна зміна цього опору повністю повторюється струмом навантаження. Тому еталонне опір вследствніе того, що на ньому часто розсіюється велика потужність, повинне мало залежати від температури (манганін, константан або інший сплав з низьким температурним коефіцієнтом); його потрібно вибирати з великим запасом по потужності.

Структурна схема (а і вимірювальний елемент (б стабілізаторів працюють по відхиленню. У стабілізаторі струму на елементи стабілізатора впливає різниця між фактичним і заданим струмами в навантаженні.

У стабілізаторі струму параметричного типу на польовому транзисторі (рис. 150 б) транзистор включений послідовно з опором навантаження. На затвор подається напруга з резистора R. При зростанні струму за рахунок збільшення живлячої напруги U0 або зменшення опору навантаження Ra негативний потенціал затвора підвищується, збільшуючи опір транзистора. Струм в навантаженні завдяки цьому зберігається майже незмінним.

Аналогічно працює Стабілізатор струму на транзисторі (рис. Найпростіші стабілізатори струму мають недостатньо-високі параметри і застосовуються рідко. На рис. 12 - 6 приведена схема напівпровідникового стабілізатора струму з підсилювачем.

Схема компенсаційного стабілізатора струму на біполярних транзисторах. В іншому стабілізатор струму діє так само, як і компенсаційний стабілізатор напруги.

Пунктиром обведений стабілізатор струму.