А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Векторна діаграма - трансформатор

Векторна діаграма трансформатора при ємнісний навантаження побудована на рис. 18 - 4 без спеціальних пояснень, так як прийоми її побудови ті ж, що і раніше.

Векторні діаграми трансформаторів наочнопоказують співвідношення між струмами, напругами і фазові зрушення між ними.

Векторна діаграма трансформатора при навантаженні є прекрасною ілюстрацією його роботи, а схема заміщення необхідна для розрахунків з використанням комплексних чисел, колипервинна напруга має синусоїдальну форму. Для цих розрахунків потрібно виробити приведення всіх величин вторинної ланцюга до первинної. Крім того, наведені величини потрібні для побудови векторної діаграми.

Векторні діаграми трансформатора дозволяютьпроаналізувати роботу трансформатора і висловлені вище положення більш повно.

Векторна діаграма трансформатора (рис. 22.14 б) побудована в повній відповідності з отриманими рівняннями верб тій же послідовності. Навантажувальний опір ZH хв гяпередбачається індуктивним.

Осцилограми магнітної індукції В і ЕРС трансформатора е2 при розімкнутому вторинної обмотці. | Характеристики струмового похибки трансформатора струму в залежності від первинного струму. Векторна діаграма трансформатора, виконаногоз виткової корекцією, будується так само, як зазначено вище.

Векторні діаграми трансформатора дозволяють проаналізувати роботу трансформатора і висловлені вище положення більш повно.

Схема розподілу потоків розсіювання. Векторна діаграматрансформатора дає наочне уявлення про співвідношення між струмами, напругами і падіннями напруг в первинній та вторинній обмотках.

Осцилограми магнітної індукції В і е д. з. трансформатора вц при розімкнутому вторинної обмотці. Векторна діаграматрансформатора, виконаного з витко-вої корекцією, будується так само, як зазначено вище.

Побудова векторної діаграми трансформатора звичайно починають з найбільш стабільною величини - вектора магнітного потоку Фт і струму холостого ходу.

Як будується векторнадіаграма трансформатора для режиму холостого ходу.

Отже, векторна діаграма трансформатора при його холостому ході буде мати вигляд, представлений на фіг.

Подальшим спрощенням векторної діаграми трансформатора під навантаженням євекторна діаграма, представлена ??на рис. 1.19 відповідна схемі заміщення ріо.

Вона аналогічна векторній діаграмі трансформатора, що має чисто активне навантаження.

Схема заміщення та векторна дна -[IMAGE ]Схема включення. Схема заміщення та векторнадіаграма трансформатора в режимі холостого ходу представлені на рис. 6.13 а і б відповідно.

Питання 10.4. Накресліть векторну діаграму трансформатора для випадку, коли до вторинної обмотки підключений конденсатор.

На рис. 8.33 зображені векторні діаграмитрансформатора при різних характерах навантаження.

На рис. 9.6 показана векторна діаграма трансформатора при активно-індуктивному навантаженні вторинної ланцюга.

Векторні діаграми трансформатора при активно індуктивної - а й активно-ємнісний - б навантаженнях. Як ужеговорилося, векторна діаграма трансформатора є графічним зображенням його основних рівнянь.

На рис. 35 зображена векторна діаграма трансформатора при досвіді короткого замикання.

На рис. 3.7 наведена векторна діаграма трансформатора струму,побудова якої починають з вектора IzWz - магніторушійної сили (МДС) вторинної обмотки. Вектор напруги йг отримують як суму векторів напруг I.

На рис. 3.7 наведена векторна діаграма трансформатора струму, побудова якої починають з вектора /2ffi2 -магніторушійної сили (МДС) вторинної обмотки. Вектор напруги U2 отримують як суму векторів напруг /2 та /21 на активному R і реактивному X опорах навантаження при струмі 12 у вторинному ланцюзі трансформатора.

На рис. 20 наведена векторна діаграма трансформатораструму. Вектор напруги U2 знайдений як сума векторів напруг /2г і 12х на активному г і реактивному х опорах приладів при струмі /2 у вторинному ланцюзі трансформатора.

Сказане усвідомлюється за допомогою векторної діаграми трансформатора, причому доситьрозглянути тільки ту її частину, яка являє собою векторну діаграму синусоїдальних змінних струмів в трансформаторі для випадку рівності чисел витків в первинній та вторинній обмотках. Під прямим кутом до нього розташований вектор /, який обумовлений втратамиелектричної енергії в магнітопроводі. Геометрична сума векторів 1Н та /(вектор /о) є вектор струму холостого ходу.

З метою детального ознайомлення з векторною діаграмою трансформатора струму, зображеної на рис. 2 розглянемо її у процесі побудови.

На рис. 20.2 б зображена векторна діаграма трансформатора в режимі холостого ходу, побудована з урахуванням фазових співвідношень між U t Фт і Е, визначених вище.

Векторна діаграма трансформатора, що працює на навантаження активно-індуктивного характеру. Нарис. 9.7 б приведена векторна діаграма трансформатора, побудова якої розпочате вектора l) 2 розташованого від точки О вертикально вгору.

На рис. 4.31 б накреслена векторна діаграма трансформатора зі сталевим сердечником в режимі холостого ходу.

На рис. 1 - 5приведена векторна діаграма трансформатора, що працює при активно-яндуктівной навантаженні.

На рис. 1 - 5 наведена векторна діаграма трансформатора, що працює при активно-індуктивному навантаженні.

Векторні діаграми трансфор. Якщо струми спрямовані згідно,то векторна діаграма трансформатора може бути отримана поворотом на 180 векторів, в які входить струм /9 в тому числі і вектора U 2 рівного падінню напруги від струму /2 в опорі ZH.

В основі теорії груп з'єднання лежать векторні діаграми трансформаторапри холостому ході, Побудовані за практичної системі векторних позначень. Ці векторні діаграми мають дещо інший вигляд, ніж ті векторні діаграми, які зазвичай даються у всіх підручниках.

На рис. 10 - 26 зображені векторні діаграми трансформатора прирізних характерах навантаження.

На рис. 5 - 4 наведена векторна діаграма трансформатора струму, побудова якої розпочато з вектора hw2 - магніторушійної сили (МДС) вторинної обмотки. Вектор напруги 1/2 отриманий як сума векторів падінь напруги hR і ЬХ наактивному R і реактивному X опорах навантаження при струмі 1г у вторинному ланцюзі трансформатора.

Схема досвіду холостого ходу трансформатора. В якості вихідного вектора при побудові векторних діаграм трансформатора зручно вибирати вектор Фт магнітного потоку всердечнику (рис. 10 - 6), так як цей потік є загальним для обох обмоток трансформатора.

На рис. 6.10 б аналогічно побудована векторна діаграма трансформатора при активно-ємнісний навантаження.

На рис. 6.106 аналогічним шляхом побудована векторна діаграматрансформатора при активно-ємнісний навантаження.

Векторна діаграма трансформатора при холостому ході. Відповідно до (1.23) на рис. 1.12 наведена векторна діаграма трансформатора при холостому ході.

Отже, відповідно до рівнянь (3 - 98) векторна діаграматрансформатора, еквівалентного асинхронного генератору, буде мати вигляд, представлений на фіг.

Векторна діаграма ланцюгів статора і еквівалентного нерухомого ротора. Векторна діаграма асинхронного двигуна з еквівалентним нерухомим роторам повністю відповідає векторній діаграмі трансформатора, що працює на чисто активне навантаження.

Схема заміщення (а і векторна діаграма (б трансформатора в режимі холостого ходу. На рис. 11.1 а і б представлені схема заміщення і векторна діаграма трансформатора в режимі холостого ходу.

Ег 0 як це роблять у деяких випадках при побудові векторної діаграми трансформатора.

Векторна діаграма однієї фази двигуна при нерухомому роторі по суті тотожна векторній діаграмі трансформатора при короткозамкненої вторинній обмотці. При загальмованому двигуні падіння напруги в фазної обмотки - статора Zo (sll велике, унаслідок чого ЕРС Elt a значить, і магнітний потік Ф 1 f - r - т (14.10), приблизно вдвічі менше, ХУ Raci ніж при робочих умовах двигуна.

Коефіцієнт трансформації трансформаторів відносно великий, тому в більшості випадків на векторній діаграмі трансформатора важко зобразити в одному і тому ж масштабі вище і нижче напруги, наприклад 6000 і 230 в. Крім того, при розрахунках бажано безпосередньо зіставляти параметри первинної і вторинної обмоток - їх активні і реактивні опору і визначати падіння напруги в навантаженому трансформаторі шляхом простого векторного додавання падінь напруг в первинній та вторинній обмотках. Wi /w2 наведеним трансформатором , у якого коефіцієнт трансформації рівний одиниці.

В якому з виразів, що дозволяють визначити величини, зображені на векторній діаграмі трансформатора (рис. 10 - 18), допущена помилка.

Чим відрізняється векторна діаграма асинхронного двигуна, що працює в номінальному режимі, від векторної діаграми трансформатора.

Умовна картина поля розсіювання обмотки статора.

Рівнянню 18 - 5 відповідає століття уторована діаграма рис. 18 - 9 аналогічна векторній діаграмі трансформатора, що працює в режимі холостого ходу.

соотнош ш в трансформаторі між напругами на ділянках контурів і струмами в контурах добре ілюструються векторної діаграмою трансформатора.

Діаграма тимчасових векторів Ф, F, f і Е (рис. 24 - 2 б) цілком аналогічна відповідній частині векторної діаграми трансформаторів без урахування магнітних втрат.