А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Б-правило

Видаливши б-правила, ми отримаємо чисте Я-числення. У ньому можна виразити будь-які функції, незважаючи на відсутність б-правил.

Правила перетворення графа, відповідного застосуванню примітивної функції, задаються б-правилами для цієїфункції.

Термін б-редекс тому відповідає виразу, що може бути спрощено за допомогою б-правила, а р-редексом називається вираз, яке можна спростити за допомогою р-редукції. Так само як у випадку б-редукції, ми не будемо позначати стрілку (-), що позначає редукцію, сімволсУмPв тих випадках, коли ясно, що спрощує (під) вираз явлйется р-редексом.

Ми будемо опускати символ б скрізь, де ясно, що використовуване правило редукції є б-правилом.

Застосування примітивних функцій включають (рекурсивну) редукцію строгих аргументів примітиву і проведення потім примітивної операції відповідно до б-правилами.

Застосування константної функції, однак, може бути перетворено при наявності достатньої кількості аргументів з використанням вбудованих правил, які часто називають б-правилами. Застосування будь-якої функції записується у вигляді вирази для цієї функції, за яким слідують вирази для її аргументів.

Визначивши, як знаходити вершину чергового редекса на кожному етапі обчислень, ми повинні тепер визначити перетворення графа, відповідні редукції подвираженій. Ми вже бачили, що всі редекси є - вершинами і що кожне перетворення повинне становити або р-ре-продукцію, або застосування б-правила.

Зауважимо, що покажчик AFT не змінюється, вказуючи на - вершину, до якої потрібно повернутися після обчислення аргументу. Подібним чином лівий покажчик цієї вершини і раніше спрямований вгору по гребеню в бік вершини редекса застосування примітивної функції. Однак правий покажчик тепер спрямований вниз по гребеню. Аргумент, який необхідно обчислити таким (якщо він є), буде визначений б-правилами застосовуваної примітивної функції та поточним станом при виконанні цих правил.

Зауважимо, що ПГ є ациклічні, і тому інструкція, відповідна вершині в ПГ, після виконання видаляється, оскільки дані на її вхідних дугах з'явитися не можуть. Зауважимо також, що набір всі необхідні аргументи відповідає входам вершини ПГ, на яких наявність даних обов'язково, щоб операція цієї вершини могла бути виконана. Ці входи задаються правилами, специфічними для кожного типу інструкцій. У разі інструкції типу злиття необхідний перший (керуючий) вхід, а також другий (Т) або третій (F) залежно від того, чи є на першому вході значення true або false відповідно. У разі примітивної функції входи, на яких потрібна наявність даних, відповідають визначеним б-правилами суворим аргументам цієї функції. Таким чином, в кожному разі всі з необхідних елементів вхідного списку відомі.