А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Аналіз - прогноз

Аналіз прогнозу призводить до двох основних висновків. По-перше, темпи економічного розвитку країни будуть швидко падати. Ще більш швидко будуть скорочуватися темпи приросту потреб у первинних енергоресурсах. Якщо в 1972 р. інститутвважав, що в 1976 - 1985 рр валовий національний продукт країни буде збільшуватися щорічно на 8 0 - 9 0%, то в 1976 р. - лише на 5 2 - 6 3% в рік.

Аналіз прогнозу поставок з традиційних джерел не дає підстав для оптимізму в питанні поповнення ресурсів сировини і,відповідно, повернення до колишніх обсягів переробки.

Аналіз наявних соціальних прогнозів дозволяє стверджувати, що більшість з них все ж виявилося неспроможним, не витримало випробування життям. Соціальна прогностика показала себе як наука, якоїможна було з трудом довіряти і висновки якої просто необхідно було ставити під сумнів.

Аналіз прогнозів вітчизняних і зарубіжних аналітиків дозволяє зробити висновок про те, що до 2009 рокуPРоссія, при таких темпах розвитку ПЕК, стане лідером на світовому ринкупаливно-енергетичних ресурсів.

Велика зручність завдяки ЕОМ досягається при проведенні досліджень та аналізі багатоваріантних прогнозів.

У підсумку Фрідмен дійшов висновку, що не слід зосереджуватися на обговоренні передумов, краще зайнятисяаналізом прогнозів.

Річний звіт про роботу лабораторії прогнозів і діагностики включає: характеристику організаційних умов роботи лабораторії (штати лабораторії і пунктів, наявність лабораторного обладнання, плани роботи та їх виконання); видовий складшкідливих організмів, за якими ведуться спостереження; організації, що беруть участь у розробці прогнозів; аналіз звітів і поточних оперативних інформації пунктів прогнозів; аналіз результатів обстеження сільськогосподарських культур на виявлення шкідників і хвороб;методичну допомогу колгоспам і радгоспам та пунктами прогнозів; характеристику та аналіз погодних умов та їх вплив на розвиток шкідників та хвороб; структуру посівних площ і врожай сільськогосподарських культур; проведення агротехнічних заходів та впливїх на зниження чисельності, ступінь захворювання і шкодочинності комах і патогенів; обсяги та якість проведених винищувальних заходів, характеристику динаміки чисельності та розвитку шкідників і хвороб; аналіз спалаху (епіфітотії) або зниженнячисельності (депресії) шкідників і хвороб; аналіз прогнозу в минулому році і оправда-ваемость його, збіг прогнозу з фактичним станом розвитку шкідників і хвороб; прогноз шкідників і хвороб в планованому році; економічну оцінку шкідливихорганізмів; технічну та економічну ефективність проведених захисних заходів.

Наведені вище факти переконують нас у тому, що штучно низькі ціни на нафту і енергоресурси в цілому були б згубними з точки зору світової економіки. При аналізіостанніх прогнозів енергоспоживання та енергопостачання виявляється значна невизначеність щодо постачання нафтою; по цій причині, однак, було б розумним очікувати поступового підвищення реальних цін на нафту в майбутньому.

Як видно з наведених втабл. 67 даних, в даний час КНPмає великі відмінності свого ТЕБ від структури світового рівня, країн ЄС, Північної Америки і колишнього СССP. Однак, аналіз прогнозів, виконаних авторитетними світовими енергетичними агентствами, показує, що в перспективі всім безвинятку країнам буде властиво посилення позицій нафти, і особливо природного газу, в структурі споживання первинних енергоносіїв при деякому зниженні інтересу до інших їх складових. Характерною особливістю розвитку енергетичного сектора Китаю є підвищення інтересу до інноваційному оновленню національного нафтового сектора із залученням для цього провідних західних компаній.

Стадія 1 - формулювання передумов Філософія та цілі компанії переглядаються за допомогою акціонерів, що володіють найважливішими ресурсами. Збирається інформація про навколишнє середовище, галузі, конкурентів і складаються прогнози про майбутнє становище фірми. Аналіз прогнозів виявляє можливості і загрози.

Економічна оцінка діяльності, при якій визначається величина критичного обсягу виробництва (коли прибуток дорівнює нулю) і будується графік беззбитковості, що грунтується на плані доходів і видатків. Після такого приведення з'являється можливість побудови єдиного графіка беззбитковості при додаванні обсягів виробництва енергії різних видів та зіставленні загального обсягу виручки від реалізації електричної і теплової енергії з сумарними по підприємству, постійних і змінних витрат. При аналізі прогнозу діяльності акціонерного товариства виробляють також оцінку динаміки фінансових коефіцієнтів, що відображають ринкову активність компанії.

Економічна оцінка діяльності компанії, при якій визначається величина критичного обсягу виробництва (коли прибуток дорівнює нулю) і будується графік беззбитковості, що грунтується на плані доходів і видатків. Після такого приведення з'являється можливість побудови єдиного графіка беззбитковості при додаванні обсягів виробництва енергії різних видів та зіставленні загального обсягу виручки від реалізації електричної і теплової енергії з сумарними по компанії, постійних і змінних витрат. При аналізі прогнозу діяльності акціонерного товариства виробляють також оцінку динаміки фінансових коефіцієнтів, що відображають ринкову активність компанії.

Не дається аналізу прогнозів.

Тепер після зауважень банку керівництво компанії готове приступити до фінансового планування. Даний процес включає аналіз прогнозів і результатів бюджетування. Однак спочатку визначиться, задовільні чи початкові прогнозні документи. Дли цього нам потрібно оцінити фінансовий стан компанії, представлене в прогнозних документах. Основне питання при цьому - чи не велика величина PLUG. Саме тут операційні та фінансові плани об'єднуються в одне ціле, і створюють осмислену і цілісну стратегію.