А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Адміністративно-правовий бар'єр

Аграрна реформа, проведена в жовтні 1946 р., позбавила володінь великих поміщиків, які не використовують свої землі, і просто розукрупнити великі господарства, хоча і використовуються їх власниками.

Аграрна реформа П. А. Столипіна та іншінамічувані ним соціальні реформи були останньою з низки спроб соціальної модернізаціїРоссии перед революціями 1917 р. Як і раніше, капіталістична спрямованість реформи обмежувалася, робилося все можливе для збереження поміщицького землеволодіння.

Аграрна реформа передбачає перетворення відносин власності й організаційної структури колгоспів і радгоспів, формування селянських (фермерських) господарств, заміну директивного планування і управління економічним регулюванням, перехід доринкових відносин.

Аграрна реформа, яка зберегла велике поміщицьке землеволодіння, не задовольнила селян.

Аграрні реформи проводилися насамперед в інтересах куркульських верств села, що й викликало величезне невдоволення трудового селянства.

Аграрна реформа 1921 - 1922 рр не ліквідувала ні великого поміщицького землеволодіння, ні напівфеодальних відносин на селі.

Аграрна реформа була проведена в Греції в 1924 - 1926 рр Суть її полягала в тому, що відчуженню за викуп і розподілу серед безземельнихселян (як біженців, так і корінних жителів) підлягали асі орні і придатні для обробки землі, що належали державі, муніципалітетам, церковним громадам і приватним особам.

Аграрна реформа не покінчила остаточно з феодальними лережіткаиі в гр.

Аграрна реформа є наріжним каменем у всіх чутках про утворення нового кабінету з думського більшості. У тих чутках, які до нас дійшли з інших джерел, грунт, на якому може відбутися угода з питання про утворення думського кабінету, це -грунт нової позики.

Аграрна реформа Столипіна отримала назву ставки на сильних, причому під сильними нібито належить розуміти буржуазну верхівку села, або так званих куркулів; тлумачення це засноване на повному спотворенні дійсного змісту промовиСтолипіна, виголошеної ним у 3 - й Державній думі 5 грудня 1908 У Думі виникло питання, хто повинен бути власником виділяються з общини наділів: один селянин-домо-господар або вся селянська родина. Деякі депутати висловлювали побоювання, що, отримавши землю всвою повну власність, селянин може пропити її або промотати, залишивши сім'ю без засобів до існування.

Аграрну реформу повинні були проводити місцеві комітети, обрані шляхом загального, прямого, рівного і таємного голосування.

Початок аграрноїреформі, натхненником та розробником якої був Столипін, було дано указом від 9 листопада 1906 р. Після дуже складного обговорення в Державній думі та Державній раді указ 14 червня 1910 був затверджений царем як закон.

Така, аграрна реформа означає не щоінше, як збут поміщиками непотрібних їм і гірших земель селянам втридорога, щоб ще більше закабалити селян. Таке примусове відчуження г о-р о з д о гірше, ніж добровільне угоду селян з поміщиками, тому що при добровільному угоді половинаголосів виявляється у селян, половина у поміщиків. При кадетському ж примусове відчуження у селян виявляється третину голосів, а у поміщиків дві третини: одна третина за те, що вони поміщики, інша третина за те, що вони ж і чиновники.

Распределеніесільськогосподарських підприємств за формами власності,% на кінець року2. У ході аграрної реформи фермерські господарства придбали повну економічну самостійність, однак їх можливості в підвищенні продуктивності праці, організації високоефективноговиробництва сільськогосподарської продукції залишаються незатребуваними через невирішені проблеми. Гостра нестача фінансових ресурсів та засобів, несвоєчасність розрахунків держави за продукцію, жорсткий кредитний і податковий пресинг - головні причини того, щобагато фермерів, не бачачи виходу із обстановки, втрачають інтерес до самостійного господарювання і згортають свою діяльність.

На основі аграрної реформи розподілено 145 тис. федданов землі серед 26 тис. безземельних і малоземельних селян, к-риеоб'єднані в держгоспи і кооперативи. У їх розпорядженні зосереджено бл. У прибережних р-нах традиційно розвинене рибальство (у ньому зайнято св.

В ході аграрної реформи у великих землевласників було конфісковано св. В той же час в селі зберігається значнапрошарок куркулів і поміщиків, до-рим належать 35% земель. Тваринництво має екстенсивний характер.

У ході аграрної реформи на селі створюється нова виробничо-економічна та організаційно-правова структура. Сільськогосподарські підприємства,організації реорганізуються в виробничі кооперативи, господарські товариства і товариства на вірі, селянські (фермерські) господарства та їх асоціації, союзи. Організовуються і машинно-технологічні станції в районах.

У результаті аграрних реформ в цихкраїнах була здійснена примусова, безоплатна конфіскація поміщицької землі і ліквідовано клас поміщиків; більша частина землі перейшла у власність трудящого селянства, а менша - була націоналізована державою для створення державнихсільськогосподарських підприємств. Були безоплатно конфісковані підприємства і банки буржуазії фашистських держав, а також власність тих капіталістів, які зрадили інтереси батьківщини і співпрацювали з фашистськими окупантами.

Провідним напрямкомаграрної реформи є перетворення на рівніРФ іРБ в цілому. Характер аграрної політики федеральної влади в цілому не залежить від політики республіканських органів. Вплив можливо через діяльність депутатів Федеральних зборів.

Що стосується аграрноїреформи, то тут ми бачимо явне небажання уряду розв'язати це питання в інтересах селянства. Протидіяти переходу землі в руки народу, значить ставити це питання з кожним днем ??все гостріше і гостріше. Селянам нав'язують поміщицький спосіб вирішенняаграрного питання. Ми знаємо циркуляр Шіпгарева про примусову оранки землі 1ГЗ, який спрямований у бік інтересів поміщиків.

Цей проект аграрної реформи - виходив з того, що тяжке становище Польщі виникало в першу чергу від гостроти земельногоголоду, і передбачав відчуження без відшкодування всій пемещі - чиєї та церковної землі, що перевищувала 30 га, з живим і мертвим інвентарем, усіма будівлями і розділ її між селянами і сільськогосподарськими робітниками.

Об'єктивна необхідність аграрної реформибула викликана вкрай низькою ефективністю склалася в радянський період аграрної економіки.

Складовою частиною столипінської аграрної реформи було переселення селян з центральних губерній на околиці. За 1904 - 1914 рр в Оренбурзьку губернію прибуло 65574 вУфимську - 43885 чоловік.

У ході аграрної реформи землі великих власників були отчуж-дени та безоплатно передані безземельним і малоземельним селянам.

Столипін провів аграрну реформу з метою створити в особі куркульства опору царського самодержавства вселі. Однак його спроба зміцнити прогниле самодержавство шляхом проведення деяких реформ зверху в інтересах буржуазії до поміщиків потерпіла провал. У 1911 році Столипін був убитий у Києві есером Богровим.

Однак завершити аграрну реформу Столипіну не вдалося,тому що не було дано 20 років спокою, ні внутрішнього, ні зовнішнього: реформа була перервана почалася світовою війною, а потім революційними подіями 1917 р. Якщо в 1908 - 1909 рр з общини виходило щорічно в середньому понад 500 тис. домохазяїнів, то в 1914 р. кількість виходів впало до 98тис., у 1915 р. - до 35 тис., а в 1916 р. вихід зовсім припинився.

Столипін провів аграрну реформу з метою створити міцні куркульські господарства як опору царського самодержавства на селі. Однак спроба зміцнити буржуазно-поміщицький лад шляхом проведення деяких реформзверху в інтересах буржуазії і поміщиків, із збереженням самодержавства, зазнала провал.

Закон про аграрну реформу передбачав великий викуп за землю, що дорівнює 20 - 40-кратної довоєнної орендній платі, яку не міг внести селянин. Крім того, закон 1921 - 1922 ррвиключав численні категорії селян з числа тих, яким у 1918 р. обіцяли землю, що було кроком назад порівняно з проектом закон 1918 р. Новий закон позбавляв права селян на землю в разі, якщо вони протягом чотирьох років е вносили викупні платежі.

Відінськаповстання і аграрні реформи 50 - 60 - х років.

З 1991 проводиться аграрна реформа та реорганізація сільськогосподарських підприємств.

Незважаючи на проведення аграрної реформи (з 1915 р.) в країні налічується св. Велика частина земельного фонду належитьпоміщикам-латифундистам. На маєтки розміром більше 1 тис. га (1% всіх госп-в) припадає 55% всієї землі. На госп-ва розміром до 5 га (66% всіх госп-в) доводиться 0 8% землі.

Прискорюється темп проведення аграрної реформи.

Проект основних положень аграрної реформи,внесений в III з'їзд і прийнятий ним загальних підставах.

Бюрократичний спосіб проведення аграрної реформи захищали кадети, а не трудовики, ліберальні буржуа, а не селяни.

Під час дії столипінської аграрної реформи з общини виходили переважнокрайні за своїм майновим станом шари селян - бідняки (вони становили більшість) і заможні. Ними було продано 3 4 млн. десятин землі. Купували у них землю не тільки багаті, але й середні по достатку селяни. Слід зазначити, що уряд не булозацікавлена ??в розоренні маси селян, бо це являло собою серйозну соціальну небезпеку.

Цій таблиці балансу аграрної реформи мною була протиставлена ??таблиця, складена НаркомземомРСФСР.

Програма уряду передбачалааграрну реформу, що обмежить поміщицькі землеволодіння, збільшить наділи селян і розширить можливості для ведення ефективного господарства.

Важливу роль в проведенні аграрної реформи покликаний був зіграти Селянський банк. Селянський банк скуповував землю упоміщиків і перепродував її в кредит селянам.

Вузловими моментами в здійсненні аграрної реформи є, з одного боку, її стратегічна спрямованість на створення нового соціального укладу в селі, який через право власності, економічнісвободи активно сприяв би більш раціональному використанню землі, а з іншого - загальний курс реформування при його радикальності виходив з здійснення перетворень спокійним рухом, без поспіху і адміністративного тиску.

Головними заходами щодоздійсненню аграрної реформи були: Указ 5 жовтня 1906 про рівноправність селян, 9 листопада - про вихід з общин, 12 серпня, 27 серпня, 19 вересня, 21 жовтня - про передачу Селянському банку ряду земель і т.п. Крім того, були видані закони про надання селянамдержавних земель. Для полегшення вільного придбання приватних земель і поліпшення наділів був змінений статут Селянського банку.

Вузловими моментами в здійсненні аграрної реформи є, з одного боку, її стратегічна спрямованість на створеннянового соціального укладу в селі, який через право власності, економічні свободи активно сприяв би більш раціональному використанню землі, а з іншого - загальний курс реформування при його радикальності виходив з здійснення перетвореньспокійним рухом, без поспіху і адміністративного тиску.

Закон 1960 р. про аграрну реформу практично не виконується через опір великих землевласників. Важливе значення мають обробіток гевеї, цукрового очерету, кукурудзи, кокосової олійноїпальми, гвоздики. Річне произ-во деревини - св.

У сфері сільського господарства здійснена аграрна реформа на всій території Іраку, і зараз йде процес створення кооперативів, колективних господарств і держгоспів, зміцнення соціалістичних відносин на селі. Держава повністю домінує в банківській справі і промисловості, частка приватного та змішаного секторів незначна. Здійснюється грандіозна програма індустріалізації на сучасній основі. Держава майже повністю домінує у зовнішній торгівлі і здійснює суворий контроль і регламентацію у внутрішній торгівлі.

Незважаючи на свою обмеженість, аграрна реформа зіграла відому прогресивну роль, бо вона скасувала найбільш віджилі форми напівфеодальних відносин в колишніх землях турецької імперії - в Боснії і Герцеговині, Косово-Метохії і частково в Македонії.

У пореформений період (див. Столипінська аграрна реформа) посилюється перехід башкирів до осілості. Зауралля (на південь від м. Челябінська) складається земле-дельческой-скотоводч. У гірсько-лісових р-іах х-во стає скотарсько-лісо-промисловим.

Штейном і Гарденберг були проведені половинчасті аграрні реформи в Пруссії. У 1807 р. була скасована особиста кріпосна залежність селян, але усі повинності, які тяжіли над селянином, були збережені. У 1811 р. селянам було надано право викупу феодальних повинностей на умовах сплати поміщику суми, що дорівнює 25-кратної вартості звичайних річних платежів, або поступки йому до половини земельної ділянки.

Наркомземом послана в якості балансу аграрної реформи. Це дуже погано, - цілком вірно, товариші. Я з цією таблицею не згоден і цього приховувати не збираюся. Я літературної відповідальності за збірку на собі не відчуваю, тому що я його не підписував і не брав участі в його редагуванні, будучи зайнятий іншою роботою. Але, звичайно, як глава відомства несу повну відповідальність і за збірку і за таблицю і визнаю, що таблиця неправильна.

Чупров, А. І. До питання про аграрну реформу. Збірник статей Брейера, брехуна, Воробйова, Герценштейна, Дена, Кауфмана, Кутлер, Левитського, Мануйлова, Петрункевича, Хауке, Чупрова, Якушкіна.

Чупров, Л. І. До питання про аграрну реформу. Збірник статей Бройер, Бруна, Воробйова, Герцснштейна, Дена, Кауфмана, Кутлер, Ловітского, Мануйлова, Петрункеніча, Хауке, Чупрова, Якушкіпа.

Прийнята в цій новій політичній обстановці аграрна реформа передбачала скасування кріпосного права та наділення селян землею на основі викупних платежів.