А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Випускний іспит

Випускні випробування електродвигуни проходять на цехової випробувальної станції.

Трансформатор надходить на стенд випускних випробувань.

Після завершення ремонту електроустаткування проводяться випускні випробування, при яких перевіряється відповідність електрообладнання ГОСТ і технічними умовами.

Теми для письмових робіт з рідної мови та математики при випускних іспитах у середній школі встановлюються крайовими і обласними (у великих містах - міськими) відділами народної освіти і завчасно повідомляються директорам шкіл. Директори шкіл повідомляють ці теми викладачам в день випробувань.

Вашій високопревосходительству завгодно було призначити, мене для прісутствованія на випускному іспиті осіб, кінчає курс наук в Київському політехнічному інституті імп. Олександра II, що минули з 14 по 25 січня цього 1903 Загальне враження, вироблене на мене випускаються студентами, цілком сприятливо насамперед по відношенню до їх загального розвитку. Це визначається, можливо, тим, що справжній випуск є перший, на який було звернуто багато уваги, і ще тим, що вони пробули в Інституті чимало зайвих місяців, внаслідок тимчасового закриття Інституту при колишніх в Києві студентських заворушеннях. А так як під час колишніх перерв занять багато з слухачів самі продовжували наукові заняття, то це позначилося в тій самостійності яка виказати багатьма нині закінчили курс, а деякі з них вже заявили себе в науковій літературі надрукованими дослідженнями і повідомленнями в вчених суспільствах. У вигляді прикладу наведу вказівку на статтю пана Міхірева, публікувати разом з професором В. Г. Шапошніковим під назвою До питання про роль щавлевої кислоти при витравки по індиго, вміщену в Віснику технологів і витягнуту вже в іноземних технічних журналах.

Отриману розгорнуту кругову діаграму бажано звірити із заводською, зазвичай додається до протоколу випускного випробування трансформатора.

Умови - навчання виробляє тільки підготовлений майстер з навчання металізації або робочий, що витримав випускні випробування.

Випробувальна напруга рекомендується приймати дещо більшим, ніж те, яким піддають машину при випускних іспитах.

Така сама риса, якою пройнятий позбавлення рад їх колишньої ролі у виборах, видно і в порядку випускних випробувань, нині практикуються в університетах. Їх, по суті веде окреме обличчя, що посилається Міністерством.

Обсяг і технологічні методи проведення випробувань визначаються в залежності від конкретної апаратури та технічної оснащеності підприємства, що здійснювало ремонт. Випускні випробування електричних машин проводять за програмою і методикою, передбачених ДСТУ Б 183 - 66 а також відповідно до вимог технічних умов заводу-виготовлювача в обсязі контрольних випробувань. Випробування, як правило, проводять в спеціально обладнаних лабораторіях і стендах.

Після закінчення занять слухачі складають випускні випробування, які зараховуються як вступні іспити для зарахування на договірній (платній) основі або результати випускних іспитів враховуються під час вступу на бюджетній основі.

Перед просоченням обмотки ізоляцію між фазами і на корпус відчувають на електричну міцність. При цьому випробувальну напругу приймають дещо більшим, ніж при випускних іспитах.

Перед складанням просоченої і просушеної обмотки ізоляцію між фазами і на корпус відчувають на електричну міцність. Випробувальна напруга рекомендується приймати дещо більшим того, якому піддають машину при випускних іспитах.

Перевагою цього методу є здатність виявляти значну кількість місцевих дефектів ізоляції. Цей метод є обов'язковим при профілактичних випробуваннях і випробуваннях після капітальних ремонтів експлуатованих машин, а також при післяопераційних та випускних іспитах готових машин на - заводах-виробниках. Багатий експлуатаційний досвід, накопичений при виробництві випробувань даним методом, дозволив встановити не тільки чітку методику випробувань, яка застосовується на всіх станціях, але також зробити деякі висновки щодо найбільш доцільних величин випробувального напруги і періодичності випробувань.

Перевагою цього методу є здатність виявляти значну кількість місцевих дефектів ізоляції. Цей метод є обов'язковим при профілактичних випробуваннях і випробуваннях після капітальних ремонтів експлуатованих машин, а також при післяопераційних та випускних іспитах готових машин на заводах-виробниках. Багатий експлуатаційний досвід, накопичений при виробництві випробувань даним методом, дозволив встановити не тільки чітку методику випробувань, яка застосовується на всіх станціях, але також зробити деякі висновки щодо найбільш доцільних величин випробувального напруги і періодичності випробувань.

Після закінчення занять слухачі складають випускні випробування, які зараховуються як вступні іспити для зарахування на договірній (платній) основі або результати випускних іспитів враховуються під час вступу на бюджетній основі.

При правильній організації ремонтних робіт особливе місце займають питання контролю, перевірки і випробування окремих частин і машини як в процесі ремонту, так і особливо, при виході відремонтованої машини з цеху. Розрізняють випробування, яким піддають машину, коли вона надходить в ремонт для виявлення її дефектів, випробування окремих частин машини в процесі ремонту і випробування відремонтованої машини, так звані випускні випробування.

Особливу увагу приділяють контролю, перевірки і випробування електрообладнання, його елементів і вузлів як в процесі ремонту, так і при випуску його після ремонту. Розрізняють випробування, яким піддають електрообладнання, коли воно надходить в ремонт для виявлення несправностей (дефектів), випробування окремих елементів і вузлів в процесі ремонту електроустаткування і випробування після завершення ремонту, так звані випускні випробування.