А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вивантажуваний кристал

Вивантажувані кристали в даному випадку зазвичай мають округлу форму, тому фактор форми частинок може бути прийнятий рівним одиниці.

Так як середній розмір вивантажуються кристалів визначається ВОЛПЧЕЧОЙ rrepseiMSHBH поотуттющегі розчину, то лосдадкял уегулі - - ється непрямим шляхом. Для цієї мети регулюється температура розчину після теплообмінника шляхом додавання необхідної кількості свіжого хладоагента з систему циркуляції. Така система дозволяє здійснити м'яке охолодження маточного розчину.

Так як середній розмір вивантажуються кристалів визначається величиною пересичення надходить розчину, то остання регулюється непрямим шляхом. Для цієї мети регулюється температура розчину після теплообмінника шляхом додавання необхідної кількості свіжого хладоагента в систему циркуляції. Така система дозволяє здійснити м'яке охолодження маточного розчину. Крім того, в кристаллизационной установці ведеться контроль температурного режиму.

Зміна концентрації (/і змісту твердої фази (2 в часі при циклічної розвантаженню продукту. | Функція розподілу кристалів за розмірами при циклічної розвантаженню продукту. На рис. 329 представлені функції розподілу вивантажуються кристалів. Аналіз отриманого рівняння показує, що розмір вивантажуються кристалів прямо пропорційний пересичених надходить розчину і назад пропорційний швидкості зняття його пересичення по висоті шару.

Кристаллизатор з псевдоожіжен-ним шаром і сепарації-ної вивантаженням кристалів. | Кристаллизатор барботажного типу. В апаратах з псевдозрідженим шаром кристалів (рис. 815) і охолодженням розчину передбачено регулювання розмірів вивантажуються кристалів шляхом зміни швидкості циркуляційного руху розчину.

Сд, CL, сf - концентрація відповідно вступника, який іде у насиченого розчину; г0 - розмір вивантажуються кристалів; rt - розмір кристала на виході розчину у верхній частині кристалізатора; k - константа швидкості кристалізації; j - витрата циркулюючого розчину; s - перетин кристалізатора; /Пу /п2 - фактор відповідно обсягу і форми.

Сд, CL t ср - концентрація відповідно вступника, що минає і насиченого розчину; г0 - розмір вивантажуються кристалів; rt - розмір кристала на виході розчину у верхній частині кристалізатора; k - константа швидкості кристалізації; - Витрата циркулюючого розчину; s - перетин кристалізатора; mi m2 - фактор відповідно обсягу і форми.

Розрахунок ведеться за наступними даними: ВКР - продуктивність кристалізатора по солі кг /год; гс - середній розмір вивантажуються кристалів, мл /7 - умовне пересичення розчину, кг /м3; t 0 - температура маткового розчину в кристалізаторі С; ЦЖ, Ц - щільність відповідно маточного розчину і кристалів, кг /м3; - Кінематична в'язкість маточного розчину, м /сек; k, р - Коно-танто.

Розрахунок ведеться за наступними даними: GKft - продуктивність кристалізатора по солі кг /год; г (- середній розмір вивантажуються кристалів, мм; П - умовне пересичення розчину, кг /і3; tKf) - температура маткового розчину в кристалізаторі; ЦЖ, у - щільність відповідно маточного розчину і кристалів, кг /м3; - Кінематична в'язкість маточного розчину, м /сек; k p - константи.

Розрахунок ведеться за наступними вихідними даними: вKfl - продуктивність кристалізатора по солі кг /год; гер - середній розмір вивантажуються кристалів, мм.

Розрахунок ведеться за наступними вихідними даними: в кр - продуктивність кристалізатора по солі кг /год; ГСР - середній розмір вивантажуються кристалів, мм; JA, j - щільність відповідно маточного розчину і кристалів, кг /м3; до - в'язкість маточного розчину; г, - найменший розмір кристалів в шарі мм; 30 - пересичення розчину, що надходить під псевдозріджений шар; а Ь п - експериментально визначені значення.

Розрахунок ведеться за наступними вихідними даними: G кр - продуктивність кристалізатора по солі кг /год; ГСР - середній розмір вивантажуються кристалів, мм; , - Щільність відповідно маточного розчину і кристалів, кг /м3; - В'язкість маточного розчину; rt - найменший розмір кристалів в шарі мм; Зд - пересичення розчину, що надходить під псевдоожіяенний шар; о, Ь, п - експериментально визначені значення.

Такий експеримент слід проводити за умови, що визначені шукані величини п (н і р, що відповідають максимальній питомій продуктивності лабораторного кристаллизатора при заданому середньому розмірі вивантажуються кристалів. Схема багатокорпусної вакуум-кристалізаційної установки. Циркуляція розчину в апараті може бути природною або примусовою. Можлива класифікація вивантажуються кристалів. Пароежекціонние насоси використовують для евакуації повітря, що виділяється з розчину або проникаючого в установку через можливі нещільності численних з'єднань.

Схема випарної вакуум-кристалізаційної установки з попередніми стисненням сокового пара приведена на рис. 317. Циркуляція розчину в апараті може бути природною або примусової, здійснюваної за допомогою циркуляційних насосів. Може бути передбачена класифікація вивантажуються кристалів, наприклад способом, аналогічним показаному на рис. 315. Пароежекціонний блок служить для евакуації повітря, що виділяється з розчину або проникаючого в установку через можливі нещільності з'єднань.

Гідропульса-ційний регулюючий клапан для суспензії. У таких апаратах кристали краще вивантажувати періодично. Обсяг солесборніка зазвичай в два рази більше обсягу вивантажуються кристалів; вивантаження проводиться через кожні30 хв. Суспензію, що знаходиться в солесборніке, не слід охолоджувати, її доцільніше злегка перемішувати, щоб уникнути злежування кристалів. В цьому випадку необхідно продумати можливість безперервного видалення кристалів з апарату.