А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Обраний пріоритет

Обрані пріоритети були новими для стра - Посилення ни. У повному обсязі відновлювалася і добре відомчих відома схема довоєнного управління економі-почав кой.

Послідовність застосування обраних пріоритетів передбачає, що обрані стандарти (пріоритети) підприємство використовує незмінно від одного звітного періоду до іншого.

Послідовність застосування обраних пріоритетів тотожна допущенню, прийнятому в міжнародній бухгалтерській практиці. Це означає, що ставлення обліку до конкретних найменувань визнається незмінним від одного звітного періоду до іншого. Якщо таке ставлення змінюється, потрібно пояснити причину цього і по можливості обчислити результат змін. Підприємство має право піти на такий крок, як правило, в тому випадку, коли змінюється чинне законодавство з того чи іншого питання.

Таким чином, загальна послідовність здійснення обраних пріоритетів передбачає задоволення нового платоспроможного попиту, технічне і технологічне переозброєння основних підрозділів компаній, скорочення витрат і раціоналізація значень економічних параметрів, що характеризують діяльність підприємств, диверсифікація видів діяльності і видів активів, що залучаються компанією в господарську діяльність.

Складовим елементом індикативного планування служила процедура узгодження обраних пріоритетів з фінансовими і промисловими групами, союзами підприємців, профспілками та іншими групами інтересів. Саме ці механізми забезпечували до певного часу економічну і соціальну ефективність даної форми державного управління.

При вирішенні проблеми утилізації відходів дуже важливо при обраних пріоритетах не розпорошувати зусиль і коштів. Виходячи з цього безперечного положення зусилля міської структур управління було б доцільно зосередити на розробці і реалізації проекту заводу, який може бути здійснений за 2 - 3 роки.

У зв'язку з цим баланс руху власного капіталу в грошовій формі є найважливішим інструментом оцінки обраних пріоритетів: якщо сьогодні для підприємства важливо накопичення джерел для подальшого розвитку, то фактичне споживання різних товарно-матеріальних цінностей і нараховані доходи до виплат повинні відповідати встановленим граничним значенням. Тоді власних коштів буде достатньо або їх накопичення буде проходити поступово.

Бухгалтерський облік базується на необхідності використання припущень і вимог, що обумовлюють чітке розмежування майнової відокремленості економічного суб'єкта, безперервність його діяльності послідовність застосування обраних пріоритетів при здійсненні своєї фінансово-господарської діяльності встановлення тимчасової визначеності відображення в обліку господарських операцій.

Підпрограма завантаження-вивантаження на підставі інформації, що надходить з датчиків основного (верстатів) і допоміжного (ложементи і тари) технологічного обладнання з урахуванням обраного пріоритету, можна використовувати для здійснення відповідних підпрограм обслуговування верстатів.

При виконанні об'єднання (незалежно від того, обраний режим Об'єднувати об'єкти або Заміщати об'єкти) права конкретного набору прав для об'єкта метаданих заміщуються повністю відповідно до обраного пріоритетом конфігурації.

При виконанні об'єднання (незалежно від того, обраний режим Об'єднувати об'єкти або Заміщати об'єкти) елементи меню і кнопки панелей інструментів для змінених інтерфейсів об'єднуються. За основу береться інтерфейс, що відповідає обраному пріоритету конфігурації.

В умовах ринкової економіки на рівні підприємств планування здійснюється у формі складання бізнес-планів. Складовим елементом його служила процедура узгодження обраних пріоритетів з фінансовими та промисловими групами, союзами підприємців, профспілками.

Важливим і необхідним є вирішення проблеми баласту в вузах і наукових установах. Це не означає масового скорочення співробітників наукових установ. Йдеться про стиснення наукового середовища до якісного стану і розмірів, що відповідають обраним пріоритетам. Тут особливу роль має відіграти контрольна система найму працівників.

Операційна система - це ядро програмного забезпечення, вона контролює всі апаратні ресурси і управляє ходом виконання програми. Операційна система сприймає команди з пульта оператора і інтерпретує їх, містить протоколи зв'язку з дисковими і касетними накопичувачами, принтерами і іншими пристроями введення-виведення, управляє всіма процедурами та іншими пристроями. Для багатозадачних систем ОС планує, коли виконується кожне завдання відповідно до обраного пріоритетом. При роботі в реальному часі ОС реагує на зовнішні події, які є сигналами для початку виконання певних програм. Саме ОС визначає функціональні і математичні можливості мікропроцесорної системи, можливості її взаємодії з користувачами і зовнішньою пам'яттю і видачі результатів на термінали.

Країна-новатор, перша взяла на озброєння науково-технічні досягнення, як правило, має низьку швидкість розвитку. Що йде слідом, за рахунок врахування помилок першої, в якийсь момент наздоганяє її і стає лідером. Казахстан може стати лідером за окремими напрямами НТП за умови здійснення раціональної науково-технічної політики, правильно обраних пріоритетів.

Функціональні можливості САУ з мікро - ЕОМ реалізуються незалежними алгоритмічними програмними і апаратними модулями. Незалежність досягається наявністю загального інформаційного банку системи, буферних зон в локальних модулях і автономного управління при заборону прямого обміну інформацією між функціональними блоками і модулями. Загальний алгоритм САУ з мікроЕОМ реалізований шляхом розподілу пріоритетів між приватними алгоритмами при обов'язковому збереженні їх незалежності. Логічно приватні алгоритми пов'язані між собою через розвинену систему переривань відповідно до обраних пріоритетами. Одне з найважливіших переваг САУ на базі обчислювальної техніки полягає в можливості організації діалогу з оператором - електросталеплавільщіком. З його допомогою забезпечуються технологічна і енергозберігаюча орієнтування процесу в ДСП, ініціативне втручання як в параметри регулювання, так і в самі методи оптимізації, обмін повідомленнями і недопущення критичних ситуацій. Вирішення цього завдання досягнуто шляхом розробки програмних макроінструкцій і апаратної реалізації їх виклику з використанням діалогових програм.