А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - програмне забезпечення

Вибір програмного забезпечення для реалізації програмного способу формування моделей ГІ і ГО повинен залежати від завдань конкретної АКД. Якщо необхідно працювати з моделями геометричних об'єктів, то використовують програмне забезпечення геометричного моделювання (див. § 1.4), інакше - будь-які програмні засоби машинної графіки, починаючи з базових графічних.

Образно кажучи, принцип вибору програмного забезпечення автоматизованої системи, як і укладення шлюбу по любові з першого погляду, на підставі тільки перших вражень від привабливості претендента (ки) і наполегливих доводів з боку його (її) батьків і родичів, ми відкинули ще на самому початку обговорення даної теми. Це аж ніяк не означає, що можна і без любові Ми бачимо своє завдання в тому, щоб допомогти вибрати партнера, гідності привабливість і недоліки якого розкрилися б до вашого вступу з ним в чреваті серйозними наслідками відносини.

Хоча зазвичай вибору апаратних засобів передує вибір програмного забезпечення, необхідно враховувати і характеристики придбаних пристроїв. На сучасному етапі розвитку електронної техніки це стає все більш важливим.

Побудова інформаційної системи цілком залежить від вибору програмного забезпечення. При розробці програмного забезпечення для інформаційних систем ГазЕлектроніка керується наступною моделлю.
  Все це потрібно враховувати при виборі програмного забезпечення при постановці бюджетування. І замислюватися про вибір комп'ютерної програми варто одночасно з прийняттям рішень про постановку внутрішньофірмового бюджетування і фінансового планування в компанії.

Саме в цьому полягає принцип вибору апаратних засобів після вибору програмного забезпечення.

Всі ці вимоги необхідно мати на увазі як при виборі програмного забезпечення, так і при його впровадженні.

Якщо ви хочете представляти дані у відносно простій формі вибір програмного забезпечення буде залежати від вашого звичайного робочого оточення. Якщо ваші дані містяться в електронній таблиці то, ймовірно, там же є і відповідні інструменти.

Третій розділ навчального посібника висвітлює питання створення та експлуатації сучасних АІС-БУ: вибору програмного забезпечення, основні роботи на етапі впровадження системи і ролі бухгалтера в цих роботах. Значну увагу приділено питанням адаптації програмних продуктів до конкретних потреб користувачів. При цьому акцент робиться на розмежування коштів адаптації, призначених для професіоналів-розробників і кінцевих користувачів-бухгалтерів. Тут же викладається технологія роботи бухгалтера в звітному періоді і питання правової та методичної підтримки комп'ютерної системи в процесі її експлуатації.

Для мінікомп'ютера важливо вибрати не тільки відповідну апаратну конфігурацію, але і програмне забезпечення. Вибір програмного забезпечення визначається як розв'язуваної прикладної завданням, так і наявними апаратними засобами. Для успішного функціонування деяких видів програмного забезпечення необхідно забезпечити певну конфігурацію системи, в той час як інші програми можуть працювати на мінімальній конфігурації, оскільки невигідно купувати розвинене програмне забезпечення, якщо наявні апаратні засоби призначені для вирішення найпростіших завдань управління.

Був проведений ретельний порівняльний аналіз ринку програмного забезпечення. Вибір програмного забезпечення завжди є надзвичайно важливим і відповідальним рішенням, оскільки визначає подальший розвиток бібліотеки на багато років, при цьому витрачаються значні фінансові ресурси, очевидно, що ціна помилки дуже висока.

Класифікація програмного забезпечення АРМ. Режим роботи різних технологій, технічні особливості обчислювальних пристроїв, різноманітність і масовий характер їх застосування пред'являють особливі вимоги до програмного забезпечення. Такими вимогами є: надійність, ефективність використання ресурсів ПЕОМ, структурність, модульність, ефективність за витратами, дружність по відношенню до користувача. При розробці і виборі програмного забезпечення необхідно орієнтуватися в архітектурі і характеристиках ПЕОМ, маючи на увазі мінімізацію часу обробки даних, системне обслуговування програм великої кількості користувачів, підвищення ефективності використання будь-яких конфігурацій технологічних схем обробки даних.

Аналізується проблема навчання студентів роботі на комп'ютері користування Інтернетом. Для засвоєння сучасних інформаційних технологій необхідні знання алгебри, логіки та інших предметів. Виникає проблема вибору програмного забезпечення в області систем управління викладанням, так як ринок цих продуктів дуже широкий. Висловлюється думка про доцільність навчання студентів універсальним способам взаємодії з комп'ютером, спираючись на які студенти зможуть самостійно вивчати нові програми. Іншими словами, навчити вчитися, що є більш важливим завданням викладача, ніж спроби домагатися досконального знання конкретних програм.

Великі зусилля були витрачені на розробку зручних термінальних інтерфейсів між малодосвідченими користувачами і комп'ютерними системами. Хоча деякі користувачі особливо коли їх змушує необхідність, не відчувають труднощів зі звичайною машинописної клавіатурою в якості основного способу спілкування з машиною, тим не менш, у багатьох випадках це є мистецтвом, якому необхідно спеціально вчитися, до чого потенційні користувачі не схильні. З цієї причини були розроблені інтерфейси зі світловим пером, сенсорні екрани і спеціалізовані клавіатури. Але особливості периферійного обладнання зазвичай впливають на вибір програмного забезпечення системи. Тому під час оцінювання системи не повинні випустити з поля зору складності цієї взаємодії, як, втім, і цілком зрозумілі психологічні особливості реакції користувачів на термінальний інтерфейс. Знову може виявитися важким спланувати оцінювання, в яких незадоволеність термінальним інтерфейсом виділена як окрема змінна, незалежна від діалогу або процесу рішення задачі. Як буде зазначено в подальшому, однією з цілей поетапних оцінювань виявляється можливість виключати деякі змінні по ходу розвитку системи і відповідних йому стадій оцінювання.