А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вудворда-Хоффман

Вудворда-Хоффмана; 2 електроцікліческая реакція Вудворда - Хоффмана; 3-концепція Хюккеля - Мебіуса.

Вудворда-Хоффмана), яке описує поведінку молекупярнихорбіталей під час проходження неноторих органічних реакцій.

Теорія Вудворда-Хоффмана дозволяє впевнено визначити умови, в яких може протікати та чи інша конкретна поріцікліческая реакція, і надійно прогнозувати стереохімію утворюються продуктів. Виконана робота по з'ясуванню механізму дозволила чітко визначити структурні вимоги до субстратів, області оптимальних умов і особливості селективності цих двох типів[2 ( - 21-циклоприсоединения. Именно этим и обусловлено широчайшее использование различных вариантов димеризации алкенов как мощного синтетического метода, сделавшего возможными синтезы многих соединений, которые ранее совершенно ire поддавались усилиям синтетиков.
Как метод Вудворда-Хоффмана, так и концепция Хюккеля - Мебиуса полезны в плане предсказания течения согласованных реакций. Однако оба этих подхода имеют и ограничения.
Классификации структурных компонент иерициклнческнх реакции. В итоге устанавливается связь между терминологией Вудворда-Хоффмана и описанием, основанным на анализе узловых свойств соединяющего цикла.
В отсутствие катализатора синхронное 1 2-присоеди-водорода запрещено правилами Вудворда-Хоффмана.
Теперь рассмотрим димеризацию этилена с точки зрения метода Вудворда-Хоффмана. Напомним одно важное условие, которое должно выполняться: для всей системы по крайней мере один элемент симметрии должен сохраняться в течение всего процесса. Посмотрим на реакцию под этим углом зрения.
Ориентированный на химика-органика задачник по практическому приложению теоретического подхода Вудворда-Хоффмана к анализу перициклических термических и фотохимических реакций. Разбираются главным образом примеры из научно-периодических изданий.
Ориентированный на химика-органика задачник по практическому приложению теоретического подхода Вудворда-Хоффмана к анализу перициклических термических и фотохимических реакций. Разбираются главным образом примеры из научно-периодических изданий.
Пользуясь правилами (13.4), можно прояснить истинный смысл обобщенного правила Вудворда-Хоффмана ( см. разд.
Классификации структурных компонент иерициклнческнх реакции. Пользуясь табл. 13.5 и соотношениями (13.4) и (13.6), легко понять, что в основе обобщенных правил Вудворда-Хоффмана лежат, по существу, представления об узловых характеристиках взаимно трансформирующихся в результате перици-клической реакции орбиталей соединяющих циклов реагентов и продуктов.
Было показано[21], Що якщо дана реакція заборонена, то передбачення обох методів - розглянутого і Вудворда - Хоффмана - збігаються. Однак деякі з реакцій, дозволених правилами Вудворда-Хоффмана, заборонені згідно викладається методом.

Візьмемо для порівняння так звані правила ароматичности, оскільки вони забезпечують чудове відповідність з правилами Вудворта - Хоффмана, заснованими на симетрії. Детальний аналіз показав[34], Що для періцікліческіх реакцій існує повна еквівалентність узагальнених правил відбору Вудворда-Хоффмана з правилами відбору, що випливають з уявлень ароматичности.

У всіх випадках реалізується взаємодія заповненої d - АТ металу з НСМО координованої молекули. Обмежень по симетрії немає, і реакція гідрування дозволена. Перехідний стан повинно мати симетрію C2v - Отже, метал в даному випадку змінює симетрію ВЗМО реагентів, і заборонена прави - Вудворда-Хоффмана реакція стає дозволеної.

Передбачаючи можливість протікання хімічної реакції за цим методом, розглядають два моменти. По-друге, досліджують нормальне коливання, що визначає можливість протікання реакції. В обох випадках залучаються міркування симетрії. Такий підхід є радикальним і має щось схоже з методами Пірсона і Вудворда-Хоффмана. Деякі особливості цих методів включені в розгляд на суворої теоретико-груповий основі. У цьому методі кореляційні діаграми називаються діаграмами відповідності щоб їх не змішувати з аналогічними побудовами в методі Вудворда-Хоффмана.

Передбачаючи можливість протікання хімічної реакції за цим методом, розглядають два моменти. По-друге, досліджують нормальне коливання, що визначає можливість протікання реакції. В обох випадках залучаються міркування симетрії. Такий підхід є радикальним і має щось схоже з методами Пірсона і Вудворда-Хоффмана. Деякі особливості цих методів включені в розгляд на суворої теоретико-груповий основі. У цьому методі кореляційні діаграми називаються діаграмами відповідності щоб їх не змішувати з аналогічними побудовами в методі Вудворда-Хоффмана.