А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Допоміжний селектор

Допоміжні селектори можуть включатися від імпульсів струму не тільки через перфокарти, а й від гнізд, в яких циклічно виникають керуючі імпульси струму на карткових циклах, або від гнізд імпульсів проміжних циклів. Крім того, допоміжні селектори можуть збуджуватися від знака результату обчислень в лічильниках.

Кожен допоміжний селектор має один перемикаючий контакт. Це нейтральні гнізда селекторної типу, службовці для управління різними комутаційними елементами в залежності від умов роботи допоміжних селектор. Розглянемо комутацію та електричного кола включення допоміжних селектор на наступному прикладі.

Кожен допоміжний селектор має дві обмотки. Для включення допоміжних селектор гнізда Н і К коммутируются з гніздами-джерелами імпульсів струму різної полярності.

Використання допоміжних селектор при вирішенні завдань має свої специфічні особливості. Перш за все це знаходить вираз у тому, що включення допоміжних селектор може статися від будь-яких позитивних імпульсів струму, в тому числі і від цифрових. Інша особливість полягає в тому, що практично можливе утворення ланцюгів харчування селектор на будь-яку кількість позицій карткових або проміжних циклів.

Використання допоміжних селектор в поєднанні з селекторами надсечек дозволяє здійснювати автоматичне керування механізмами в залежності від поєднання букв і невеликих слів. Це дає можливість в ряді випадків відмовитися від цифрового кодування для автоматичного управління механізмами машини.

Крім розрядних і допоміжних селектор на машині встановлені селектори, призначені тільки для виконання певних операцій. До них відносяться розрядні селектори входить сальдо, селектори продовження дії надсечкі і селектори входить сальдо. Незважаючи на те що вони призначені для складання оборотних відомостей, в яких робота машини залежить від знака вхідного сальдо, їх можна використовувати більш широко для управління різними операціями. Крім того, в машині є двокрокового селектор, що відрізняється своїм режимом роботи від інших селектор і дозволяє методами комутації більш гнучко управляти виконанням різних операцій як на карткових, так і на проміжних циклах. Всі такі селектори складають групу спеціальних селектор, глибина знань роботи і методів використання яких значно розширює коло розв'язуваних на машині завдань і зменшує трудомісткість програмування.

Для економії допоміжних селектор надсічка на картах витрати може бути розташована в тій же колонці в якій є надсічка на картах негативного вхідного сальдо.

Гнізда контактів допоміжних селектор ПРО, БН, Н (15 - 20/1 - 10) аналогічні гнізд контактів селектор надсечек і використовуються для управління різними операціями при роботі машини.

Перехід від двухпроводной абонентської лінії на чотирьохпровідний канал ущільнюючої апаратури. Для імпульсів синхронізації допоміжний селектор не потрібен.

Як відомо, допоміжні селектори порушуються тільки на один цикл роботи машини після сприйняття надсечкі а час спрацьовування розрядних селектор дорівнює тривалості імпульсів струму, поданих в їх гнізда управління. Кожен селектор продовження дії надсечкі після спрацьовування від надсечкі в першій карті групи перфокарт одного контрольованого ознаки знаходиться під струмом на всіх наступних критичних і проміжних циклах машини до моменту подачі першої карти наступного контрольованого ознаки. Наприклад, машина працює з автоконтролю приватних груп по колонках розташування табельних номерів. Якщо в першій карті будь-якого табельної номера є надсічка, від якої спрацьовує селектор продовження дії надсечкі то цей селектор буде перебувати під струмом на всіх наступних критичних циклах, під час яких проходять під нижніми щітками карти цього табельного номера, і на всіх проміжних циклах, викликаних зміною цього табельної номера. Дія селектора припиняється з моменту подачі першої карти наступного табельного номера, якщо в цій карті немає надсечкі від якої відбувається включення селектора.

На машині встановлені розрядні і допоміжні селектори. Гнізда розрядних селектор виведені в зони між гніздами лічильників і їх головок. При цьому кожен розрядний селектор розділений на дві частини: правий 6-розрядний селектор і лівий 5-розрядний селектор. Таким чином, на машині є вісім правих 6-розрядних селектор і вісім лівих 5-розрядних селектор. Крім розрядних селектор на машині встановлені дев'ять допоміжних селектор.

Для спрацьовування 6-го допоміжного селектора від пробивання в 5 - й позиції через 30 - ю верхню щітку комутація гнізда 6 (13 - 14/6) з гніздом 30 (30/31) верхніх щіток повинна бути проведена через гнізда 5 (14/11 - 13) комутатора, які з'єднуються між собою тільки на 5 - й позиції індикатора машини.

Кожне реле РН допоміжного селектора має дві обмотки. Розглянуті вище комутаційні елементи включали допоміжні селектори за рахунок утворення електроланок перших обмоток реле РН. Для включення допоміжних селектор за рахунок утворення електроланок друге обмоток необхідно гнізда Н з'єднувати з гніздами-джерелами, які підключаються до лівої шині електронних схем табулятора, а гнізда До з'єднувати з гніздами-джерелами правої шини електронних схем. Допоміжний селектор буде перебувати під струмом за рахунок утворення ланцюга другий обмотки його реле тільки в останній момент одночасної подачі імпульсів струму різної полярності на гнізда Н і К - Можна, наприклад, включити допоміжний селектор шляхом утворення імпульсної ланцюга другий обмотки його реле РН, а робочу ланцюг - шляхом комутації включення першій обмотки цього реле. Розглянемо приклад, коли допоміжні селектори можна використовувати шляхом комутації для збільшення ємності контрольного апарату. Для контролю цих ознак необхідно мати 25 розрядів контрольного апарату. Однак контрольний апарат має всього лише 20 розрядів. Для контролю колонок 10 - 14 ознаки загальних груп використовуються перші п'ять допоміжних селектор. Імпульсні ланцюга цих селекторів утворюються через пробивання в перфокартах, що проходять під нижнім і верхнім щітковими блоками. При збігу пробивок в колонках 10 - 14 утворюються ланцюга реле РН.

Ми знаємо, що допоміжні селектори формують для кожного каналу свою послідовність імпульсів з частотою такту (період Т г), що і показано на рис. 60 а. Ці імпульси впливають иа перший вхід селектора каналу і створюють на його виході напруга, що зберігається незмінним аж до впливу імпульсу каналу на другий вхід селектора. Значить, допоміжні імпульси є включають, а імпульси каналів - виключати вихідний напруга селектора.

Розглянемо наступний приклад включення допоміжного селектора від імпульсів проміжних циклів. Підсумкова друк першої секції повинна включатися під час 43і 2-го проміжних циклів, а підсумкова друк другої секції - тільки від імпульсів 3-го і 4-го проміжних циклів.

Розподіл на карткових циклах на Т-5 МВ. Г-15 продовжується час роботи 7-го допоміжного селектора до 13 - ій позиції.

Розподіл показників за лічильниками в залежності від надсечек в перфокартах. Одне -; тимчасово з першим допоміжним селектором включається і 4 - й /розрядний селектор по ланцюгу: полюс, пр. С (1/21), комутаційний шнур, гнездд HI (1 - 2/22), замкнутий контакт PH-I-2 гніздо HI (9 - 10/1), комутаційний шнур, гніздо C-IV, обмотки реле РСП-IV і паралельно реле РСЛ-IV через комутаційний шнур, що з'єднує гнізда 12/10і12/11 полюс.

На цю групу гнізд виведені контакти реле допоміжних селектор. Їх характеристика і призначення аналогічні гнізд селектори надсечек.

Принцип дії операції загальне І аналогічний принципу дії допоміжного селектора в обладнанні пов'язаному з обробкою перфокарт. Один загальний вхід використовується для перемикання всіх можливих виходів зі стану брехня в стан істина. Чи буде отримано істинний сигнал на виході деякого рівня, залежить від надходження істинного сигналу на вхід цього ж рівня. Операція загальне І застосовується в тому випадку, коли є ряд сигналів, і аналітик хоче об'єднувати кожен з них окремо з одним загальним сигналом.

Пуск перфоратора в роботу здійснюється шляхом включення 7-го допоміжного селектора табулятора від імпульсу певного проміжного циклу. Для включення підсумкової перфорації табулятор переходить на холості цикли по комутації гнізда ВІД (5/11) з гніздом імпульсу того проміжного ходу в зоні 6 - 7/1 - 9 або 8/1 - 9 перед яким повинна відбутися підсумкова перфорація. Під час підсумкової перфорації табулятор не повинен виконувати будь-які операції. Включення таких операцій відбувається після закінчення підсумкової перфорації по комутації гнізда ПТ (5/12) з гніздами включення різних пристроїв табулятора. Наприклад, підсумкова перфорація повинна відбуватися перед 2 - м проміжним циклом табулятора.

Кожне з цих гнізд може бути пов'язане з реле допоміжного селектора через його замикає контакт.

Стандартні по тривалості і по формі імпульси з виходів допоміжних селектор керують основними селекторами імпульсів каналів, розділяючи ці імпульси і направляючи їх до своїх абонентських виходів. Але нижче ми познайомимося з такими методами модуляції, які необхідно перед демодуляцией перетворювати з одного виду в інший. Будемо вважати, що в цих випадках функція перетворення покладає - ея додатково а блоки селекції каналів.
 Підрахунок кількості карт з надсічкою і без надсечкі в різних розрядах счетіка. Розглянемо наступний приклад управління комутаційними елементами за допомогою контактів допоміжного селектора.

Для включення селектор продовження дії надсечкі за допомогою одного допоміжного селектора і самостійного включення незалежно від допоміжних селектор на машині виведені спеціальні комутаційні гнізда.

Табулятор ТА-80-1 має 10 однорозрядних селектор надсечек, 10 однорозрядних допоміжних селектор, 24 розрядних селектора загальною ємністю 88 розрядів, 2 однорозрядних спеціальних селектора і 8 двухразрядного селектор знака. Однорозрядні і багаторозрядні селектори, встановлені на машині мають такий діапазон управлінь, який дозволяє широко їх використовувати при складанні програми.

Селектори продовження дії надсечкі включаються за допомогою двох або одного допоміжних селектор. В останньому випадку необхідно виробляти додаткову комутацію, крім включення допоміжних селектор. Розглянемо спочатку електроланцюг включення селектор продовження дії надсечкі за допомогою двох допоміжних селектор.

Кожен селектор може бути використаний самостійно або включатися за допомогою допоміжних селектор одночасно з селекторами продовження дії надсечкі. Від кожного реле СВС виведені комутаційні гнізда.

Перший селектор продовження дії надсечкі включається за допомогою 1-го і 8-го допоміжних селектор, а другий селектор - за допомогою 4-го і 9-го.

Гнізда HI-HHIX (3 - 20/21) призначені для включення допоміжних селектор від надсечек в перфокартах шляхом комутації з гніздами верхніх щіток. Гнізда в зоні 1 - 2/22 - 30 призначені для комутації харчування допоміжних селектор. Ці гнізда комутуються з гніздом Піт. Гнізда допоміжних селектор в зоні 9 - 10/1 - 9 використовуються для включення розрядних селектор або інших будь-яких елементів автоматичного управління роботою машини.

Джерелом це гніздо є тільки при умови збудженого стану 4-го і 9-го допоміжних селектор машини.

На цих циклах знаходяться під струмом 1 - й і 8 - й допоміжні селектори, так як кулачковий контакт П-19 під час проміжних циклів постійно замкнутий. В результаті цього замикається контакт PP-I-9 утворюючи і імпульсну ланцюг включення реле PBC-I: полюс, пр. 
На машині встановлені чотири 2-розрядних селектора і204-розрядних Ч На відміну від допоміжних селектор і селектор надсечек, вони не мають гнізд для створення підтримують ланцюгів. Однак для цього можуть бути використані їх контакти.

Для цього гніздо імпульсу 2-го проміжного циклу з'єднується одночасно з гніздом живлення 7-го допоміжного селектора і з гніздом ВІД, а гніздо ПТ комутується з гніздом 17 - 18/3 включення 3 - ї секції.

гнізда Увімкнути (13 - 14 /ИО, 29Е) відносяться до допоміжних селекторам. Кожне з цих гнізд з'єднане безпосередньо зі своїм виконавчим механізмом - реле допоміжного селектора РВС. Порушення реле може статися від позитивного імпульсу струму в будь-який час карткового або проміжного циклу.

Для сальдирования з використанням селекторів входить сальдо спеціальні селектори застосовуються в комплекті з певними розрядними і допоміжними селекторами і з конкретними лічильниками машин.

При спільному пуску агрегату виконується наступна комутація: імпульс друкувального проміжного циклу подається на гніздо реле сьомого допоміжного селектора для пуску перфоратора. Паралельно імпульс цього циклу подається на гніздо ВІД для перекладу табулятора на холостий цикл під час підсумкової перфорації. Гнізда ВТ з'єднуються між собою для пуску табулятора на проміжний цикл після завершення підсумкової перфорації і для відключення перфоратора. гніздо ПТ з'єднується з гніздами зони Управління підсумкової печаткою для підсумкової друку в табуляграмах після підсумкової перфорації.

Розподіл показників за трьома лічильників через контакти розрядного селектора входить сальдо. Згідно рис. 68 від надсечкі в 5 - й колонці спрацьовує другий селектор РВСР за допомогою 9-го допоміжного селектора, а 4 - й розрядний селектор - від надсечкі в 15 - й колонці за допомогою 4-го допоміжного селектора.

Для включення селектор продовження дії надсечкі за допомогою одного допоміжного селектора і самостійного включення незалежно від допоміжних селектор на машині виведені спеціальні комутаційні гнізда.

У тих випадках, коли підсумкова перфорація повинна включатися від зміни ознак проміжних або загальних груп, спрацьовування сьомого допоміжного селектора і переклад табулятора на холості оберти повинні відбуватися від імпульсу струму того проміжного циклу, який виникає після зміни відповідного контрольованого ознаки. Якщо є цикл, якого виключено до моменту розбіжності пробивок в колонках ознак проміжних або загальних груп, то комутацію управління підсумкової перфорації можна здійснювати безпосередньо від гнізда імпульсу струму цього проміжного циклу. Коли такого проміжного циклу немає, то комутація підсумкової перфорації від імпульсу струму конкретного проміжного циклу виконується через контакти селектор, що включаються в залежності від зміни ознак проміжних або загальних груп.

У момент переміщення під верхніми щітками першої карти входить сальдо спрацьовує від надсечкі в 5 - й колонці 9 - й допоміжний селектор. Після цього карткового циклу настають проміжні цикли, так як відбулася зміна контрольованих ознак. На проміжних циклах 9 - й допоміжний селектор знаходиться під струмом по робочій ланцюга через кулачковий контакт П-19 який замкнутий під час виконання всіх проміжних циклів. Допоміжний селектор і другий селектор РВСР знаходяться під струмом до моменту розмикання кулачкового контакту П-19 після цифрових позицій на першому картковому циклі.

Аналогічним чином для включення другого селектора РВСР з'єднуються між собою гнізда №2і Н9 і проводиться комутація включення від надсечкі 9-го допоміжного селектора.

Після проходження під верхніми щітками першої карти на утримання із заробітної плати, в якій є надсічка в 10 - й колонці спрацює 9 - й допоміжний селектор. Однак після цього карткового циклу машина перейде на проміжні цикли для запису останнього підсумку суми нарахувань заробітної плати за певним кодом, так як відбулася зміна ознаки приватних груп в результаті розбіжності коду виду оплати з кодом виду утримання.

Гнізда контактів 2-розрядних селектор ПРО, Н, БН (9 - 13/14 - 17 та 14 - 18/14 - 17) аналогічні гнізд допоміжних селектор і селектор надсечек.

Згідно рис. 68 від надсечкі в 5 - й колонці спрацьовує другий селектор РВСР за допомогою 9-го допоміжного селектора, а 4 - й розрядний селектор - від надсечкі в 15 - й колонці за допомогою 4-го допоміжного селектора.

Кожен допоміжний селектор має дві обмотки. Для включення допоміжних селектор гнізда Н і К коммутируются з гніздами-джерелами імпульсів струму різної полярності.

Допоміжні селектори можуть включатися від імпульсів струму не тільки через перфокарти, а й від гнізд, в яких циклічно виникають керуючі імпульси струму на карткових циклах, або від гнізд імпульсів проміжних циклів. Крім того, допоміжні селектори можуть збуджуватися від знака результату обчислень в лічильниках.

Управління підсумкової печаткою на проміжних циклах з використанням контактів допоміжних селектор. Таким чином, перша секція включається не тільки під час 3-го і 4-го проміжних циклів, а й під час виконання машиною 2-го проміжного циклу. В даному випадку контакти допоміжного селектора об'єднують імпульси 3-го і 4-го проміжних циклів з імпульсом 2-го циклу для включення підсумкової друку першої секції.

Часто ці гнізда використовуються для включення розрядних селектор за допомогою допоміжних від надсечек в перфокартах. Наведемо приклад використання допоміжних селектор для включення розрядних.

Кожне реле РН допоміжного селектора має дві обмотки. Розглянуті вище комутаційні елементи включали допоміжні селектори за рахунок утворення електроланок перших обмоток реле РН. Для включення допоміжних селектор за рахунок утворення електроланок друге обмоток необхідно гнізда Н з'єднувати з гніздами-джерелами, які підключаються до лівої шині електронних схем табулятора, а гнізда До з'єднувати з гніздами-джерелами правої шини електронних схем. Допоміжний селектор буде перебувати під струмом за рахунок утворення ланцюга другий обмотки його реле тільки в останній момент одночасної подачі імпульсів струму різної полярності на гнізда Н і К - Можна, наприклад, включити допоміжний селектор шляхом утворення імпульсної ланцюга другий обмотки його реле РН, а робочу ланцюг - шляхом комутації включення першої обмотки цього реле. Розглянемо приклад, коли допоміжні селектори можна використовувати шляхом комутації для збільшення ємності контрольного апарату. Для контролю цих ознак необхідно мати 25 розрядів контрольного апарату. Однак контрольний апарат має всього лише 20 розрядів. Для контролю колонок 10 - 14 ознаки загальних груп використовуються перші п'ять допоміжних селектор. Імпульсні ланцюга цих селекторів утворюються через пробивання в перфокартах, що проходять під нижнім і верхнім щітковими блоками. При збігу пробивок в колонках 10 - 14 утворюються ланцюга реле РН.

Вибіркова друк даних з перфокарт в залежності від наявності в них надсечек. На рис. 54 показані комутаційні елементи включення двокольорового друку в залежності від надсечек в перфокартах. При проході карт без надсечкі 1 - й допоміжний селектор знеструмлений.