А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Для будинків газова мережа

Для будинків газова мережа була виконана повністю з вініпластові труб па різьбових металевих фитингах із застосуванням металевої запірної арматури.

Монтаж внутрішньобудинкових газових мереж слід виконувати індустріальним методом з заготовок, заздалегідь виконаних на заводі або в центральних заготівельних майстерень.

Завданням розрахунку внутрішньобудинкових газових мереж є підбір діаметрів газопроводів по окремим ділянках мережі в залежності від розрахункових витрат і розташовується втрати напору на цих ділянках.

Схема технологічного потоку (кругового цеху трубних заготовок. Трубні заготовки для внутрішньобудинкових газових мереж виготовляють як на бесконвейерних, так і на конвеєрних лініях. В процесі їх виготовлення виробляють такі види обробки труб: розмітку, перерізання, нарізку різьби, свердління, гнуття, зварювання, складання вузлів, випробування вузлів, комплектацію заготовок.

При гідравлічному розрахунку внутрішньобудинкових газових мереж в високих будинках слід враховувати додатковий натиск, що виходить внаслідок різниці питомих ваг повітря і газу. Будівельними нормами і правилами рекомендується враховувати додатковий натиск для будівель в 10 поверхів і вище.

Послідовна продування газом внутрішньобудинкових газових мереж і приладів починається з квартир, розташованих у верхніх поверхах житлових будинків і найбільш віддалених від газового стояка. Якщо частина квартир, приєднаних до підлягає продувке стояку, виявиться закритою, продування і пуск газу в цей стояк можуть проводитися лише за умови, що пускова бригада здійснить зовні абсолютно надійне відключення цих квартир. До такого відключення пуск газу в будинковий стояк забороняється. При продувках необхідно звертати увагу на надійність і щільність кріплення гумових шлангів до стогонів і трубах продувається газової розводки.

Трубні заготовки для внутрішньобудинкових газових мереж виготовляють як на бесконвейерних, так і на конвеєрних лініях. В процесі їх виготовлення виробляють такі види обробки труб: розмітку, перерізання, нарізку різьби, свердління, гнуття, зварювання, складання вузлів, випробування вузлів, комплектацію заготовок.

Послідовну продування газом внутрішньобудинкових газових мереж і приладів ведуть, починаючи з квартир у верхніх поверхах і лаіболее віддалених від відповідного стояка. Якщо частина квартир, приєднаних до підлягає продувке стояку, виявиться закритою, то продування і пуск газу в цей стояк можуть бути здійснені лише в тому випадку, якщо пускова бригада забезпечить надійне відключення цих квартир. До такого відключення квартир пуск газу в стояк забороняється.

Чому необхідно проводити розрахунок внутрішньобудинкової газової мережі.

Робота з профілактичного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж і обладнання згідно з пунктом з § 9 - 0 - 1 ПБ відноситься до розряду газонебезпечних, однак виконання її могло бути доручено одному слюсарю відповідної кваліфікації. Підставою для виконання роботи служив графік (річний, місячний), що затверджується начальником служби, або завдання майстра дільниці видане на руки слюсареві у вигляді профілактичної карти (книги) або наряду.

Наведено відомості з будівництва підземних і внутрішньобудинкових газових мереж і споруд. Розглянуто сучасні матеріали і механізми, що застосовуються в будівництві газових мереж і споруд, а також передові методи виконання будівельно-монтажних робіт.

Ввід газопроводів а будівля. | Газовий колодязь. На рис. 11109 приведена схема внутрішньобудинкової газової мережі. На схемі показані газові лічильники для обліку витрати газу на квартиру. Останнім часом газові лічильники в квартирах житлового будинку не встановлюють, а розрахунок за газ виробляють за кількістю мешканців.

Перелік робіт при проміжному технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж і обладнання в принципі мало чим відрізняється від переліку робіт, обов'язкових для виконання при ГПР.

В процесі виконання операцій з обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж весь час доводиться мати справу з ремонтом різьбових з'єднань.

Річні графіки проведення всіх видів планового обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж і обладнання складаються експлуатаційними службами та затверджуються головним інженером міського газового господарства. На основі річних графіків в службах можуть бути складені місячні графіки, які затверджуються начальником служби. Практикується також складання детальних річних графіків, які не вимагають складання місячних графіків.

Значно більші значення мають місцеві втрати в дворових і внутрішньобудинкових газових мережах.

Зварювальники, допущені до зварювання труб дрібних діаметрів для внутрішньобудинкових газових мереж, повинні пройти додаткове навчання і випробування в обсязі спеціальних інструкцій, узгоджених з газовим наглядом.

АДС може дозволити собі виконання ремонтно-вос-становітельних робіт тільки на внутрішньобудинкових газових мережах (виключаючи газові прилади) силами спеціальної ремонтно-відновлювальної бригади, яка не входить до складу чергової зміни АДС. Причому виконання цих робіт не обов'язково слід відразу ж за ліквідацією аварії, а переноситься, як правило, на наступний робочий день зазначеної бригади.

Уведення газопроводу в будівлю. а - через фундамент, б - через цоколь. | Верстат для свердління отвору в цоколі будівлі. Лише ті з них, які необхідні для зручності складання внутрішньобудинкової газової мережі роблять на різьбі з постановкою сгонов.

Послідовність операцій і обсяг робіт, обов'язковий при виконанні річного планового ремонту внутрішньобудинкових газових мереж і обладнання, виглядають наступним чином.

Підсумовуючи досвід останніх 10 - 15 років з проведення різних видів або типів обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж і обладнання, слід визнати неефективність експериментів, через які проста і зручна система профілактичного обслуговування була зведена нанівець.

Нормальна робота побутових газових приладів в великій мірі залежить від сталості тиску газу у внутрішньобудинкових газових мережах.

Слід зупинитися трохи докладніше на деяких роботах (операціях), які досить часто зустрічаються в процесі обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж і обладнання.

Наступний етап реорганізації полягав у збільшенні до 1 - 2 разів на рік періодичності профілактики; крім того, була введена ревізія внутрішньобудинкових газових мереж і обладнання з періодичністю виконання 1 раз в рік.

До пуску газу керівник пусковий бригади отримує в міськгазі наряд на проведення газонебезпечних робіт (пуск газу), виконавчі креслення дворових газопроводів і газових вводів у будинки, проект внутрішньобудинкових газових мереж, а також акт приймання в експлуатацію дворових і внутрішньобудинкових газопроводів та газового обладнання.

Роботи з капітального ремонту внутрішньобудинкових газових мереж і обладнання виконувалися спеціалізованою бригадою експлуатаційної служби за заявками майстрів ділянок, затвердженим начальником служби.

Пройшовши через регулятор тиску, газ надходить до місцевих розподільні газові мережі звідки надходить до об'єктів-споживачам. З зовнішніх газопроводів через вводи газ потрапляє у внутрібудинкову газову мережу, через яку він проходить безпосередньо в газові прилади.

До складу бригади, очолюваної майстром, входять 6 - 8 слюсарів, які періодично проводять профілактичний огляд і ремонт внутрішньобудинкових газопроводів та газових приладів. Слюсар в обов'язковому порядку повинен здати техмінімум, знати правила газонебезпечних робіт і всі інструкції, які стосуються експлуатації, включенню і відключення внутрішньобудинкових газових мереж і газових приладів.

Всі газові прилади можуть нормально і безпечно працювати тільки при подачі їм газу визначеного складу і тиску. Деяка зміна тиску природного газу або суміші природних газів, що транспортуються на великі відстані обов'язково буде, та. Отже, для будинків газова мережа повинна бути так розрахована, щоб забезпечити кожному встановленому газовому приладі подачу необхідної кількості газу і достатньої величини його тиску.

Обсяги та результати робіт по ревізії внутрішньобудинкових газових мереж і обладнання відбивалися в спеціальному акті і підтверджувалися розписами абонентів поквартирно.

У нього заносять, зокрема, результати контрольних опрессовок внутрішньобудинкових газових мереж і обладнання, що здійснюються персоналом АДС у вільний від виконання основних обов'язків час з метою перевірки якості робіт по ревізії і профілактиці останнього. Крім того, в нього записують результати перевірок, здійснюваних АДС за роботою обслуговуючого персоналу в котельних і за дотриманням ним правил внутрішнього розпорядку в нічний час. У тому ж журналі повинні відображатися результати нічних об'їздів ГРП з метою перевірки роботи обладнання останніх в момент найменш сприятливого витрати газу споживачами.

Наступним краном (кранами) на шляху руху газу до споживача після крана на вводі є кран на стояку. Крани на стояках дуже рідко використовуються за призначенням у процесі виконання робіт з обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж і обладнання, і тим не менше іноді виникає необхідність в їх заміні або мастилі пробок - найчастіше в силу відриву хвостовиків пробок або витоків газу з-під пробки.