А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Паперовий електрофорез

Паперовий електрофорез є одним з найбільш поширених способів зонального електрофорезу, в якому підтримує середовищем служить спеціальна фільтрувальна папір. Вона повинна бути дуже гігроскопічної: кількість адсорбованих нею води зазвичай в 130 - 200 разів перевищує її власну вагу.

Склав, паперовий електрофорез) підтверджує запропоновану структуру елементарного ланки сополимера і наявність в ньому N-ацілетіленімінних, N-сукцінімідних і первинних амідних угруповань.

Електрофотограмма плазми крові. Різновид методу - паперовий електрофорез, оформлення якого значно простіше.

Різновидом методу є паперовий електрофорез, здійснюваний значно простіше.

Залежність числового коефіцієнта /від м | Електрофотограмма плазми крові. Різновид методу - паперовий електрофорез, оформлення якого значно простіше.

Поділ АТФ, АДФ і АМФ методом безперервного електрофорезу з горизонтальним положенням камери. Широке поширення методу паперового електрофорезу обумовлено такими властивостями паперу, як механічна міцність, здатність утримувати велику кількість електроліту і зразка, можливість надання необхідної форми, легкість застосування двомірних методів і простота елюіровать зразка. Виявлення проводиться або зануренням в розчин реагенту або обприскуванням цим розчином.

Більш того, порівняльна простота методики паперового електрофорезу робить привабливою ідею розрахунку подвижностей іонів для вільного розчину з даних, отриманих на папері за допомогою обліку відповідних поправок на пористість підкладки, i електроосмотіческій перенесення і адсорбцію. Рухливості отримані Лахірі[112]для іонів Cu2 Ni2 Co2 Zn2 і Fe, добре узгоджуються з відповідними величинами для вільного розчину. Задовільний же збіг чисел переносу для іонів Си2 і Ni2 з відповідними значеннями за Гитторф, досягнуте в дослідах Мак-Дональда[113], Без урахування електроосмосу і адсорбції є мабуть, випадковим.

Сюди відносяться: іонографня, зонний електрофорез, електроферрографія, електрохромато-форез і паперовий електрофорез.

Схема приладу для електрофорезу на ацетатцелюлозних мембранах. Буферні розчини для електрофорезу на САМ зазвичай мають більш низьку електропровідність, ніж аналогічні розчини, застосовувані для паперового електрофорезу. Для електро-фооеза в барбітуратной буферном розчині рекомендується 005 - 007 М розчин діетілбарбітурата.

Легко зрозуміти, що в цьому випадку поле є неоднорідним, а ефективність поділу помітно нижче в порівнянні з прямокутним паперовим електрофорезом при рівному загальному напрузі.

Для електрофоретичного розділення полісахаридів користуються як апаратом Тізеліус, так і електрофорезом на папері або на скловолокнистої папері а також на колонці зі скляним порошком. Останні два методи мають переваги перед паперовим електрофорезом, оскільки в цих випадках виключається взаємодія полісахаридів з целюлозою паперу, що володіє сильними сорбційними властивостями.

Для визначення білків сироватки крові можна користуватися декількома методами, з яких найбільш досконалий метод електрофорезу. Однак він вимагає наявності дуже дорогих приладів; значним спрощенням з'явився паперовий електрофорез, докладно описаний на стор. Якщо є можливість, слід їм і користуватися. Найбільш швидким методом сумарного визначення білків сироватки є рефрактометричний метод, що вимагає до того ж дуже мало матеріалу для дослідження.

Різниця між УМФ-5 УМФ-2 і УМФ-3 визначається за швидкістю гідролізу фосфату, швидкості розвитку забарвлення з орціном, паперовим електрофорезом, дією 5-нуклеоті-дази, утворенням комплексів. Про присутність піро-фосфатного зв'язку в УДФ і УТФ судять за результатами гютенціометріч.

Ними були отримані альбумін, альфа -, бета - і гамма-глобулін. Esser (1954) за допомогою паперового електрофорезу виділив з вологи нормальних очей людини додатково альфа-1 і альфа-2 глобуліновие фракції, преальбумин.

Електрофоретичне поділ протеїнів вологи вперше почали у тварин в 1948 р Sallman і Moore методом вільного електрофорезу. Були отримані нреаль-буміни, альбуміни, альфа, бета - і гамма-глобуліни. За допомогою методу паперового електрофорезу було показано, що волога очей кроликів крім альбуміну містить тільки два глобуліну. У волозі запаленого ока були присутні альбуміни, альфа -, бета -, гамма-глобуліни, іноді визначався фібриноген.

У порівнянні з хроматографічних методами все інші способи очищення білків за останні роки починають кілька відступати на задній план. Все ж слід згадати тут про Препаративні електрофорезі який застосовується досить широко в різних виконаннях. Для фракціонування малих вагових кількостей білків поділ суміші білків на зони ведуть в тому чи іншому стабилизирующем наповнювачі для ліквідації конвекційного перемішування. Придатними наповнювачами є волокна целюлози, зокрема папір. Паперовий електрофорез білків схожий на поділ амінокислот і пептидів на папері про що ми вже говорили вище. Інший широко вживаною середовищем є гель крохмалю, який розрізається на шматочки після завершення електрофорезу, і з кожного шматка елюіруются міститься в ньому білок.