А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Баштовий будівельний кран

Баштові будівельні крани багаторазово змінюють місце роботи протягом повного терміну служби, Тому тривалість монтажу істотно впливає на ступінь їх використання і терміни будівництва.

Типи кранів за способом установки. Баштові будівельні крани призначені для механізації підйомно-транспортних робіт при зведенні житлових, цивільних і промислових будівель. Вони використовуються також в якості кранів-навантажувачів при роботі на складах, як кранів для нульового циклу і інших робіт.

Баштові будівельні крани багаторазово змінюють місце роботи протягом повного терміну служби. Тому тривалість монтажу істотно впливає на ступінь їх використання і терміни будівництва.

Баштовим будівельним краном називається поворотний кран (рис. 1 а, б) зі стрілою 2 закріпленої у верхній частині вертикально розташованої башти 6 призначений для виконання будівельно-монтажних робіт.

Баштовим будівельним краном називається поворотний кран (рис. I, а, б) зі стрілою 2 закріпленої у верхній частині вертикально розташованої башти 6 призначеної для виконання будівельно-монтажних робіт.

Для баштових будівельних кранів нахил підстави до горизонталі приймають рівним 0 1 /В, де В - база (колія) пересувного крана.

Для стрілових самохідних і баштових будівельних кранів повинні розроблятися паспорта відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів Держ-гортехнадзора СРСР.

На баштових будівельних кранах слід передбачити захист, що відключає живлення крана при падінні напруги більше 15% номінального. За -, щита повинна бути виконана в недоступному для кранівника виконанні.

При огляді шляху баштових будівельних кранів керуються інструкцією СН 78 - 79 Держбуду СРСР, колії козлових і портальних кранів - даними паспорта крапу і правилами безпеки, колії мостових кранів - правилами безпеки.

Електрична схема автоматичного відключення тролеїв на мосту крана з рухомою кабіною. Розрахунок і проектування баштових будівельних кранів може проводитися відповідно до Проекту норм і технічних умов на проектування будівельних баштових кранів, розробленими ВНІІСТРОІДОР-МАШ. Цей проект погоджений з Госгортехнад-зором РРФСР.

Кріплення рейки до металевої підкранової балці. а - залізничного. б - брускового. | Кріплення рейки гаками. | Схема кріплення рейки до залізобетонному балці. Перевірка горизонтальності шляхи баштових будівельних кранів повинна проводитися не рідше одного разу на мі а в період відтавання грунту - через каж - лоді п'ять днів і кожен раз після зливових дощів.

Схема заземлення кранових шляхів.

Заземлення підкранової колії баштових будівельних кранів має виконуватися відповідно до Інструкції по заземленню пересувних будівельних механізмів і злектрофіцірованного інструменту СН 38 - 58 (вид.

При монтажі будівель основним призначенням баштових будівельних кранів є не тільки подача конструкцій до місця установки, а й точна їх установка. У них застосовується комбінована система управління, яка об'єднує в собі два пристрої: для управління краном за заданою програмою і для дистанційного керування краном - програмно-дистанційне керування. При цій системі операції з доставки деталей зі складу (або безпосередньо з транспортних засобів) здійснюються автоматично за допомогою системи адресування і програмного управління двигунами, а точне позиціювання проводиться на малих (повзучих) швидкостях підйому та опускання вантажу за допомогою оператора з радіопередавачем.

Пристрій кранового шляху, крім шляху залізничного і баштового будівельного крана з тиском на ходове колесо до 28 тс, повинно проводитися за проектом, складеним проектної організацією.

Відповідно до ГОСТ 13556 - 68 баштові будівельні крани з бескольцевим струмоприймачем повинні бути обладнані обмежувачем повороту.

Улаштування рейкової кранової колії, крім шляху залізничного і баштового будівельного крана, має здійснюватися за проектом, складеним проектною організацією. Рейковий шлях баштового будівельного крана повинен виконуватися відповідно до інструкції з улаштування та експлуатації рейкових шляхів для будівельних баштових кранів, затвердженої Держбудом СРСР. Рейковий шлях залізничного крана повинен влаштовуватися і утримуватися за нормами Міністерства шляхів сполучення. На промислових підприємствах шлях таких кранів може споруджуватися відповідно до Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств. Для залізничних кранів, які використовуються на перекладки пересувних, забійних та відвальних шляхів, крановий шлях може бути виконаний відповідно до Правилами технічної експлуатації для підприємств, що розробляють родовища відкритим способом. При установці крана на експлуатується надземний шлях остання має бути перевірена розрахунком на допустимість такого установки.

Улаштування рейкової кранової колії, крім шляху залізничного і баштового будівельного крана, має здійснюватися за проектом, складеним проектною організацією. Рейковий шлях баштового будівельного крана повинен виконуватися відповідно до інструкцією з улаштування та експлуатації рейкових шляхів для будівельних баштових кранів, затвердженої Держбудом СРСР. Рейковий шлях залізничного крана повинен влаштовуватися і утримуватися за нормами Міністерства шляхів сполучення. На промислових підприємствах шлях таких кранів може споруджуватися відповідно до Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств. Для залізничних кранів, які використовуються на перекладки пересувних, забійних та відвальних шляхів, крановий шлях може бути виконаний відповідно до Правил технічної експлуатації для підприємств, що розробляють родовища відкритим способом. При установці крана на експлуатується надземний шлях остання має бути перевірена розрахунком на допустимість такого установки.

Улаштування рейкової кранової колії, крім шляху залізничного і баштового будівельного крана, має здійснюватися за проектом, складеним проектною організацією. Рейковий шлях баштового будівельного крана повинен виконуватися відповідно до інструкції з улаштування та експлуатації рейкових шляхів для будівельних баштових кранів, затвердженої Держбудом СРСР. Рейковий шлях залізничного крана повинен влаштовуватися і утримуватися за нормами Міністерства шляхів сполучення. На промислових підприємствах шлях таких кранів може споруджуватися відповідно до Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств. Для залізничних Крапов, використовуваних на перекладки пересувних, забійних та відвальних шляхів, крановий шлях може бути виконаний відповідно до Правил технічної експлуатації для підприємств, що розробляють родовища відкритим способом. При установці крана на експлуатується надземний шлях остання має бути перевірена розрахунком на допустимість такого установки.

Оцінку допустимого зносу рейок, застосовуваних для прокладки шляхів баштових будівельних кранів, виробляють згідно з інструкцією СН 78 - 79 Держбуду СРСР. У зв'язку з відсутністю нормативного матеріалу, що регламентує допустимий знос рейок, застосовуваних для прокладки шляхів мостових, козлових і портальних кранів, бракування цих рейок по зносу може проводитися за інструкцією, затвердженою керівництвом підприємства - власника кранів.

Особливе місце серед кранів займають стрілецькі в першу чергу баштові будівельні крани, що займають перше місце за кількістю аварій серед інших кранів.

З метою зменшення динамічних зусиль при замиканні гальм механізмів повороту баштових будівельних кранів були встановлені на колодкові гальма з приводом від довго-ходових електромагнітів 4 додаткові демпфери /(фіг.

Вимоги, що пред'являються до уніфікованих механізмів баштових кранів, регламентуються ГОСТ 17009 - 71 Механізми баштових будівельних кранів .

на полігонах, що виготовляють залізобетонні вироби, а також на складах заводів будматеріалів широке застосування отримали баштові стрілові крани, по конструкції аналогічні баштовим будівельним кранам, але виготовлені зниженою висоти і зі зменшеною швидкістю підйому.

Схема футерування мокрих золоуловителей. При виборі вантажопідйомних засобів, що використовуються на монтажі мокрих золоуловителей, що примикають газоходів і підтримують металоконструкцій, слід орієнтуватися на наступні механізми: при відкритій установці золоуловителей - баштовий будівельний кран, гусеничний або напівкозлового кран; при установці золоуловителей в закритому приміщенні слід перевірити можливість використання будівельних конструкцій для кріплення до них вантажопідйомних засобів - монорейки, кран-балки та ін. При неприпустимість використання будівельних конструкцій, неможливості заїзду до будівлі автомобільного крана монтаж золоуловітеля доводиться вести примітивними способами, застосовуючи монтажну щоглу з лебідками.

Група 7К - приводні крани мостового типу з лебідочними вантажними візками при круголосуточной роботі; крани з двоканатного грейферами і магнітно-грейферні що працюють на складах насипних вантажів і металобрухту з однорідними вантажами при некруглосуточного використанні; гартівні кувальні ливарні крани цехів металургійного виробництва; баштові будівельні крани, що обслуговують гідротехнічне будівництво.

Група ЗК - приводні крани мостового типу з приводними підвісними талями, використовувані на перевантажувальних роботах середньої інтенсивності а також крани для транспортних і монтажних робіт в механічних цехах; крани з лебідочними вантажними візками для перевантажувальних робіт обмеженою інтенсивностііінтенсивно використовуються тільки при монтажі обладнання; баштові будівельні крани для монтажу промислових будівель, споруд та обладнання; стріляв самохідні крани для вантажних і монтажно-будівельних робіт.

Випробування (перевірка правильності спрацьовування) обмежувача зазвичай проводиться контрольним вантажем. Для баштових будівельних кранів інвентарний контрольний вантаж у вигляді залізобетонного блоку повинен знаходитися на місці установки крана.

Перевантажувальні мости і козлові крани з безтрансмісійним приводом при прольоті більше 40 м, що мають одну жорстку, а іншу гнучку (плоску) опори, повинні бути забезпечені обмежувачем перекосу автоматичної дії. На баштових будівельних кранах має бути передбачений захист, яка відключає живлення крана при падінні напруги більше 15% номінального. Захист повинна бути виконана в недоступному для кранівника виконанні.

Улаштування рейкової кранової колії, крім шляху залізничного і баштового будівельного крана, має здійснюватися за проектом, складеним проектною організацією. Рейковий шлях баштового будівельного крана повинен виконуватися відповідно до інструкції з улаштування та експлуатації рейкових шляхів для будівельних баштових кранів, затвердженої Держбудом СРСР. рейковий шлях залізничного крана повинен влаштовуватися і утримуватися за нормами Міністерства шляхів сполучення. На промислових підприємствах шлях таких кранів може споруджуватися відповідно до Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств. Для залізничних кранів, які використовуються на перекладки пересувних, забійних та відвальних шляхів, крановий шлях може бути виконаний відповідно до Правил технічної експлуатації для підприємств, що розробляють родовища відкритим способом. При установці крана на експлуатується надземний шлях остання має бути перевірена розрахунком на допустимість такого установки.

Улаштування рейкової кранової колії, крім шляху залізничного і баштового будівельного крана, має здійснюватися за проектом, складеним проектною організацією. Рейковий шлях баштового будівельного крана повинен виконуватися відповідно до інструкції з улаштування та експлуатації рейкових шляхів для будівельних баштових кранів, затвердженої Держбудом СРСР. Рейковий шлях залізничного крана повинен влаштовуватися і утримуватися за нормами Міністерства шляхів сполучення. На промислових підприємствах шлях таких кранів може споруджуватися відповідно до Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств. Для залізничних кранів, які використовуються на перекладки пересувних, забійних та відвальних шляхів, крановий шлях може бути виконаний відповідно до Правил технічної експлуатації для підприємств, що розробляють родовища відкритим способом. При установці крана на експлуатується надземний шлях остання має бути перевірена розрахунком на допустимість такого установки.

Улаштування рейкової кранової колії, крім шляху залізничного і баштового будівельного крана, має здійснюватися за проектом, складеним проектною організацією. Рейковий шлях баштового будівельного крана повинен виконуватися відповідно до інструкції з улаштування та експлуатації рейкових шляхів для будівельних баштових кранів, затвердженої Держбудом СРСР. Рейковий шлях залізничного крана повинен влаштовуватися і утримуватися за нормами Міністерства шляхів сполучення. На промислових підприємствах шлях таких кранів може споруджуватися відповідно до Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств. Для залізничних Крапов, використовуваних на перекладки пересувних, забійних та відвальних шляхів, крановий шлях може бути виконаний відповідно до Правил технічної експлуатації для підприємств, що розробляють родовища відкритим способом. При установці крана на експлуатується надземний шлях остання має бути перевірена розрахунком на допустимість такого установки.

Стрілові вантажопідіймальні крани для розширення зони обслуговування мають механізм зміни вильоту стріли. У настінних консольних кранах, баштових будівельних кранах і стаціонарних кранах на колоні що мають горизонтальну стрілу, зміна її вильоту досягається переміщенням вантажного візка вздовж стріли.

Розглянемо спрощений приклад знаходження економічно оптимального якості машинної техніки за допомогою першого методу. Припустимо, що є три проектних варіанти баштового будівельного крана. Всі варіанти крана призначені для виконання однакового виду робіт в подібних умовах. Однак варіанти розрізняються за швидкістю підйому і переміщення вантажу, пересування крана, повороту стріли (башти) встановленої потужності і конструктивного вазі.

При схемі механізму, наведеної на рис. 68 вантаж під час підйому або опускання стріли переміщається в вертикальній площині по горизонталі і вертикалі. Щоб забезпечити тільки горизонтальне переміщення вантажу, в портальних і баштових будівельних кранах застосовують спеціальні пристрої наступних типів: а) з шарнірно зчленованою стрілою; б) із сполученими поліспастами підйому стріли і вантажу; в) з зрівняльним поліспастом підйомного каната.

Всі баштові крани випускають зараз відповідно до ГОСТ 13556 - 68 Крани баштові будівельні. Вимоги, що пред'являються до уніфікованих механізмів баштових кранів, регламентуються ГОСТ 17009 - 71 Механізми баштових будівельних кранів.

Вимоги, що пред'являються до кранів і їх уніфікованим механізмам, регламентуються в даний час ГОСТ 13555 - 79 Крани баштові будівельні. Основні параметри, ГОСТ 13556 - 76 Крани баштові будівельні. Технічні вимоги і ГОСТ 17009 - 71 Механізми баштових будівельних кранів. Виконання цих вимог дозволяє випускати крани, що відповідають сучасному рівню кранобудування.