А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Антиокислительная антикорозійна присадка

Антиокислювальні антикорозійні присадки і деактіва-тори металів застосовуються для енергетичних, промислових і моторних масел.

Багатоцільова мастило Містить антиокислювальні і антикорозійні присадки.

ФФФ Мінеральні масла Містять протизадирні антиокислювальні та антикорозійні присадки ф Мають хороші водовитесняющімі властивостями характеризуються стійкістю до дії харчових кислот і лугів.

Для моторних масел рекомендується використовувати спільно антиокислювальні і антикорозійні присадки. Перші уповільнюють процес утворення кислих корозійно-агресивних продуктів, другі утворюють на металі підшипника захисну плівку, яка захищає метал від корозійних агентів.

Застосування препарованого касторової олії в якості вязкостного компонента вимагає додавання відповідних антиокисних і антикорозійних присадок, які гальмують окислення рідини і корозію деталей в експлуатаційних умовах.

Порівняння даних по тривалості експлуатації і коли присадок. Так, результати проведеного обстеження установок по випуску найбільш представницьких груп детергентно-диспергирующих, антиокислювальних і антикорозійних присадок показали, що велика частина списаного в 1983 - 1985 рр. технологічного обладнання експлуатувалася протягом 12 - 17 років, в тому числі насосне обладнання - 11 - 21 компресори - 17 резервуари, холодильники і конденсатори - 12 сепаратори - 14 фільтри - 15 і мішалки - 13 років.

Його отримують на основі складних ефірів органічних кислот; масло містить антиокислювальну і антикорозійну присадку; введення депресорних і вязкостних присадок не допускається.

І - індустріальне масло; Г - масло призначене для гідравлічної системи; В - масло з антиокисними і антикорозійними присадками для машин і механізмів промислового обладнання з підвищеними вимогами до умов роботи; 46 - клас в'язкості.

За експлуатаційними властивостями і складом їх поділяють на п'ять підгруп, які охоплюють третьої буквою: А - без присадок; В - з антиокисними і антикорозійними присадками; З - додатково з протизношувальними присадками; Д - додатково з протівозадірнимі; Е - додатково з протівоскачковимі присадками.

За експлуатаційними властивостями і складом їх поділяють на п'ять підгруп, які охоплюють третьої буквою: А - без присадок; В - з антиокисними і антикорозійними присадками; З-додатково з протизношувальними присадками; Д - додатково з протівозадірнимі; Е - додатково з протівоскачковимі присадками.

Масла для гідравлічних систем, що працюють під високим тиском і при сильно вагається температурах Гарне водо - і відділення повітря забезпечують безперебійну роботу у важких природних і експлуатаційних умовах Масла містять ефективний пакет протівоізнос-них, антиокислювальних і антикорозійних присадок.

Згідно з цією класифікацією пропонувалося розділяти моторні масла на три класи: звичайні (regular) - базові масла без присадок або масла з вязкостнимі і депресорними присадками, призначені для бензинових і дизельних двигунів, які працюють в легких умовах експлуатації; преміальні (premium) - масла з антиокислювальними і антикорозійними присадками - для двигунів, що працюють в умовах середньої напруженості; X е в і - Д'юті (heavy duty) - масла з миючими, антиокислювальні та антикорозійними присадками для двигунів, що працюють у важких умовах.

Згідно з цією класифікацією пропонувалося розділяти моторні масла на три класи: звичайні (regular) - базові масла без присадок або масла з вязкостнимі і депресорними присадками, призначені для бензинових і дизельних двигунів, які працюють в легких умовах експлуатації; преміальні (premium) - масла з антиокисними і антикорозійними присадками - для двигунів, що працюють в умовах середньої напруженості; X е в і - Д'юті (heavy duty) - масла з миючими, антиокислювальні та антикорозійними присадками для двигунів, що працюють у важких умовах.

Присадками називають речовини, які будучи додані до базового масла в порівняно невеликих кількостях, здатні значно поліпшити його експлуатаційні властивості. За своєю дією розрізняють миючі антиокислювальні та антикорозійні присадки. Крім того, є присадки, що знижують температуру застигання, що поліпшують в'язкі властивості масел, лротівоізносние, антизадирні протипінні та ін. Для більш точної орієнтації при розслідуванні причин відмов на ГПА на рис. 24 приведена схема дії різних лрісадок до мастил.

Масла цієї групи призначені для нефорсірованних карбюраторних і дизельних двигунів. Як правило, в них міститься невелика кількість антиокисних і антикорозійних присадок. В даний час ці масла не мають широкого застосування.

Основну масу випускаються присадок складають детергентно-диспергуючі випуск яких постійно збільшується. Однак частка таких присадок в загальному обсязі випуску має тенденцію до зниження, так як одночасно зростає виробництво ефективних антиокислювальних і антикорозійних присадок. Зростає виробництво і якість протизадирних і протидії ізносних присадок. Збільшується випуск вязкостних присадок на основі поліізобутилену і поліметилметакрилату. Вимоги до низькотемпературних властивостях масел в основному не змінюються і тому в перспективі питома вага депресорних присадок при загальному збільшенні обсягу випуску знизиться.

Термічна і антиокислительная стабільність діефіров приблизно дорівнює або трохи перевищує стабільність нафтових масел. При підвищених температурах діефіри окислюються з утворенням кислот, які можуть викликати корозію металів. Тому застосування діефіров при підвищених температурах вимагає добавки антиокисних і антикорозійних присадок.

Ефективними антиокисними присадками є різні органічні сполуки, що містять сірку і азот. Присадка, що містить сірку, фосфор і азот - ІНХП-21 - є ефективним антиокислювачем; вона підвищує термічну стабільність масла і зменшує його корозійну агресивність, зокрема ці властивості проявляються по відношенню до вкладишів колінчастого вала з антифрикційним шаром з фосфористої бронзи. Перспективними є беззольні антиокислювальні і антикорозійні присадки. Ці присадки за ефективністю не поступаються розробленим раніше зольним при садка.

Іноді в невеликих кількостях в мастилі при її виготовленні залишають надлишкову вільну луг. Вільна луг нейтралізує продукти окислення, що утворюються в мастилі при її застосуванні. У мастила часто вводять присадки спеціального призначення. Для поліпшення протизносних і протизадирних властивостей деяких сортів мастил в них вводять графіт, слюду, дисульфід молібдену, сполуки сірки, хлору, фосфору. У мастила вводять антиокислювальні і антикорозійні присадки.

В процесі окислення розрізняють два періоди. Потім настає період інтенсивного окислення, при настанні якого масло в гідропередачі необхідно замінювати. Індукційний період різко скорочується за рахунок: 1) накопичення в маслі продуктів зносу деталей гідропередачі особливо частинок бронз, що містять мідь і свинець і надають каталітичну дію на процеси старіння; 2) тривалої роботи гидропередачи при високій температурі особливо в режимах дроселювання масла на великих перепадах тиску з великою кратністю циркуляції; 3) зіткнення масла з атмосферним повітрям у відкритих резервуарах, що супроводжується проникненням в масло атмосферного пилу, води і агресивних промислових газів. Особливо небезпечна місцева концентрація води і кислот на парах різнорідних металів при тривалій зупинці гидропередачи, що супроводжується виникненням електрогальванічних корозійних процесів. Для підвищення стабільності і корозійного захисту гідравлічних масел в них вводять антиокислювальні і антикорозійні присадки.

Характер зв'язку між протизносу шаром і металом визначити дуже складно. Мабуть, він залежить від металу і хімічної будови речовини. Очевидно, можлива воднева зв'язок, що виникає між функціональною групою поверхнево-активної речовини і металом. Такий вид зв'язку далеко не єдиний. Але звідси випливає важлива обставина. Більшість антиокисних, антикорозійних присадок, а також присадок, що підвищують термічну стабільність палив, можуть виявитися ефективними в тій чи іншій мірі і як протизносні присадки, оскільки всі ці сполуки мають поверхневою активністю. Показано Г55], наприклад, що суміш фенолів, яка відіграє роль антиокислювача в паливі при порівняно низьких температурах виявилася водночас ефективною протизношувальної присадкою для палива Т-2 наближаючи його за цим показником до палива ТС-1 без присадки. N - ah-ero /7-бутил-п - фенилендиамин, 2 6-ді-т ег-бутілкрезол, я-оксиди-фениламин і ін. Проте найбільш ефективні присадки, що підвищують термічну стабільність палив, оскільки вони залишаються працездатними при порівняно високих температурах , що є важливою умовою для запобігання або обмеження зносу в тертьової парі. На практиці це припущення добре підтверджується.