А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Явна помилка

Явна помилка, в більш пізніх роботах йдеться саме про майже паралельності пл.

Допускається виправлення явних помилок або помилок.

Припустимо також виправляти явні помилки за умови, що виправлення обмовляється впримітці, але це доцільно робити лише у випадках, коли цитують треба прокоментувати помилку в цитаті.

У самому тексті книги виправлені явні друкарські помилки і неточності.

На підставі цих поправок в тексті виправлені явні друкарські помилки і неточності. Великаж частина позначок, зроблених С. ??В. Лебедєвим, наводиться тут.

В оригіналі зазначено тиск 55 мм, що - явна помилка.

При підготовці статті до публікації внесено ряд поправок і виправлені явні друкарські помилки, допущені як при першій публікації, так і при подальшійїї передруці.

У Poggendorf s Annalen замість 1945 що дається в Bulletin, наводиться величина 1045; це є явною помилкою.

Ом, хоча крок зміни 0 4 і повинно було стояти 320 436 (значить, 3 5 - явна помилка. Але ж таблиця розрахункова.

PАсшіфровка партійних кличок іпсевдопімов доповідачів і виступаючих на з'їзді в дебатах дана при першому виступі на кожному засіданні з'їзду: прізвища укладені в квадратні дужки. Явні помилки і орфографічні помилки виправлені в тексті без застережень. Заголовки документів, дані редакцією,відзначені зірочкою.

Текст стенографічного звіту з'їзду друкується по сучасній орфографії при збереженні всіх стилістичних особливостей документальних матеріалів. Явні помилки, описки, орфографічні помилки виправляються без застережень.

Тутявна помилка: ter замість quater, що випливає з попереднього і з усього наступного контексту.

Зроблені нами примітки відносяться лише до деяких допущеним автором фактичним помилкам і неточностей. Pотрута явних помилок, помічених при перекладі, був виправлений беззастережень.

Відзначайте на оригіналі, що з нього була знята копія, а також коли вона була зроблена, в скількох екземплярах, кому вони були передані. При копіюванні документів, як правило, точно повторюються містяться в них помилки, але явні друкарські помилки можуть бутивиправлені.

У квадратних дужках у тексті наводиться розшифрування кличок і псевдонімів кожного з'ясованого доповідача і оратора при першому виступів його на даному засіданні. Неясні в редакційному відношенні окремі місця тексту уточнені в квадратних дужкахабо обумовлені в підрядкових примітках, забезпечених, на відміну від приміток протокольної комісії з'їзду, підписом:Pод. Явні помилки, виявлені в тексті протоколів, виправлені без застережень.

Глави I і III книги переведені Ю. А. Гастевьш, глави II і IV - І. Шмаіним; однак за переклад книги в цілому перекладачі й титульний редактор Ю. А. Шіхановіч несуть спільну відповідальність, З іншого боку, за кожне з доданих при перекладі підрядкових приміток відповідає його автор. Нечисленні виправлення явних помилок нами спеціально не обумовлювалися.

В основу цього видання протоколів в якості першоджерела покладено текст видання 1909 р., звірених з зберігаються в архіві Інституту марксизму-ленінізму справжніми документами протокольної комісії з'їзду. Текст резолюцій та документів, що відносяться до роботи з'їзду, перевірений за архівними джерелами і першим публікаціям у пресі. Окремі поправки, уточнюючі текст відповідно до першоджерелами, а також явні друкарські помилки і орфографічні помилки виправлені в тексті без застережень. Заголовки документів, дані редакцією, відмічені зірочкою. Деякі відомості, відсутні в першому виданні й містяться в протокольних записах, наведені в підрядкових примітках.

Текст протоколів справжнього видання звірений зі звітами про роботу VI з'їзду, поміщеними в газетахPабочій і солдатів, Пролетар і Соціал-демократ за липень - серпень 1917 року. Крім того використана запис делегата VI з'їзду К - А. Козлова, що зберігається в Центральному партійному архіві Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. Явні помилки в тексті протоколів виправлені без застережень. Всі уточнення тексту, доповнення його дані в підрядкових примітках із зазначенням джерел, на підставі яких вони внесені.

У женевському виданні протоколів вкрай рідко зустрічаються вказівки на те, хто був головою на тому чи іншому засіданні з'їзду. Хоча головою з'їзду був обраний Г. В. Плеханов, а В. І. Ленін був обраний віце-головою, тим не менш Ленін часто головував на засіданнях з'їзду. У зв'язку з тим, що зміна голів іноді відбувалася по кілька разів під час одного і того ж засідання, в цьому виданні і квадратних дужках, у тих випадках, коли є вказівка ??в секретарської запису, зазначається, хто в даний момент був головою. З конспіративних міркувань дати засідань в женевському виданні відсутні. Явні помилки в тексті протоколів виправлені без застережень. Заголовки документів, дані редакцією, відмічені зірочкою.