А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Щит - постійний струм

Щит постійного струму складається з декількох вільно стоять панелей, на яких розташовують апарати та прилади для регулювання режиму джерел оперативного струму, контролю за цим режимом, а також вимикачі або /рубильникидля включення і відключення окремих ділянок мережі оперативного струму. Як правило, отдельнукх панель встановлюють для кожної акумуляторної батареї, кожного зарядного або під-зарядного агрегату, автомата аварійного освітлення. Іноді на окремій панелі розташовуютьапарати та прилади контролю ізоляції мережі постійного струму і рівня напруги.

Схема включення акумуляторної батареї. Щит постійного струму має головні (силові) шини ШП і шини управління ШУ.

Щит постійного струму має головні шини ШП і шини управління ШУ.

Щити постійного струму двостороннього обслуговування призначені для прийому і розподілу електричної енергії на електростанціях і підстанціях. Щити комплектують з панелей серії ПСН-1200-73-У2; номінальний струм панелей до 630 А, напруга до 500 В. Щити розраховані назастосування їх у закритих приміщеннях з позитивною температурою до 40 С.

Панелі щитів постійного струму вилолняются з металоконструкцій типу ПPЗ-800/800; торцеві панелі - ПТН-800/60 (див. стор

На приєднаннях щита постійного струму встановлюється апаратура,забезпечує оперативні та неоперативні комутаційні операції і захист відхідних кабелів. Апаратура вибирається по робочому струму (для тривалих навантажень), напрузі, динамічної стійкості і захисним характеристикам. У ланцюгах АБ, зарядно-підзарядні агрегатів,живлення електромагнітів масляних вимикачів і шинок управління встановлюються селективні автоматичні вимикачі або запобіжники. Селективність роботи забезпечується різними уставками спрацьовування, які на живильних лініях більше, на відхідних - менше.Враховуючи особливу відповідальність приймачів, підключених до шин постійного струму, живлення їх слід виконувати з підвищеною надійністю. Для цієї мети передбачається харчування по двох кабелях від різних систем шин.

Мостова схема контролю ізоляції оперативногопостійного струму. На шинах щита постійного струму (центру харчування) монтують пристрій контролю - ізоляції, яке дозволяє вести безперервний контроль за станом ізоляції всієї мережі оперативного струму.

Схема живлення електромагнітів включення приводіввимикачів. | Мостова схема контролю ізоляції мережі оперативного постійного струму. На шинах щита постійного струму (центру харчування) монтують пристрій контролю ізоляції, яке дозволяє вести безперервний контроль за станом ізоляції мережі оперативного струму.Зниження опору ізоляції на одному з полюсів живильної установки може призвести до вельми неприємних наслідків: у розгалуженій розподільчої мережі завжди може з'явитися другий замикання на землю і як наслідок можуть утворитися обхідні ланцюга черезземлю; внаслідок контакти якогось ключа управління або реле можуть виявитися зашунтірован-ними, що викличе помилкове включення або відключення вимикача. Пристрій контролю ізоляції дозволяє в будь-який момент оцінити величину опору ізоляції оперативногоструму, а при небезпечному зниженні ізоляції одного з полюсів (до 15 - 20 ком у мережі напругою 220 в і 6 - 10 ком у мережі напругою ПО в) приводить в дію світлову і звукову попереджувальну сигналізацію.

Мостова схема контролю ізоляції мережі постійного струму. | Схемавикористання трансформатора струму для постачання енергією допоміжної ланцюга максимального струмового захисту. До збірних шин щита постійного струму приєднують пристрої контролю за станом ізоляції мереж. Зниження опору ізоляції, аж до замикання наземлю, може призвести до неприємних наслідків, так як у розгалуженій мережі завжди можуть з'явитися другий замикання і відповідні паралельні ланцюги через землю. Контакти якогось ключа управління або реле можуть виявитися шунтувати, що викличе помилковевідключення або включення вимикача. Пристрій контролю ізоляції дозволяє вимірювати опір ізоляції мережі і при небезпечному зниженні її на одному з полюсів (до 15 - 20 кОм) приводить в дію світлову і звукову попереджтиме сигналізацію.

Постійненапруга подається на щит постійного струму, який комплектують з панелей типу ПСН. Зі щита постійного струму виробляється розподіл постійного струму для ланцюгів управління, сигналізації, аварійного освітлення, а також для пристроїв релейного захисту.

Нагадаємо,що номінальна напруга щита постійного струму одно 230 В, а максимальне, прийняте на ділянках шин до протівоелементов, становить 254 В.

При близькому розташуванні акумуляторної, щита постійного струму і зарядних пристроїв кабельні зв'язки виходятькороткими і надійними.

Функціональна схема щита постійного струму для підстанції 500 кВ. На рис. 96 показана схема щита постійного струму для підстанції 500 кВ, де передбачені дві акумуляторні батареї GB1 і GB2 і три випрямних підзарядні-зарядних пристрої VD,одне з яких є резервним. Шини розділені на дві секції, від кожної з яких отримують живлення споживачі постійного струму. Щит постійного струму обладнаний пристроями миготливого світла УМЗ, контролю ізоляції УКИ і рівня напруги ПКН.

Установочнірозміри шаф 4ШН - 10. Панелі ПСН-1300 застосовуються для комплектації щитів постійного струму електростанцій.

Панелі серії ПСН-1200-73 застосовуються для щитів постійного струму підстанцій напругою до 500 кВ з акумуляторними батареями типів СК і СН. Панелі призначені дляприйому і.

Схема підключення акумуляторної батареї в зарядного агрегату. Висновок шин з акумуляторного приміщення до щита постійного струму, обслуговуючому батарею, здійснюють за допомогою прохідних асбестодементних плит.

Висновок шин з акумуляторного приміщення дощиту постійного струму, обслуговуючому батарею, здійснюють за допомогою прохідних азбестоцементних плит. Крізь плиту пропускають прохідні болти, по обидва боки яких укладають по дві шайби - одну свинцеву, іншу сталеву.

Висновок шин з акумуляторногоприміщення до щита постійного струму, обслуговуючому батарею, здійснюють за допомогою прохідних азбестоцементних плит. Крізь плиту пропускають прохідні болти, по обидва боки яких укладають по дві шайби - одну свинцеву (безпосередньо біля плити), іншу сталеву.

В залежності від необхідності обладнають мережу і щит постійного струму; встановлюють мотор-генераторні агрегати або статичні перетворювачі на напівпровідникових елементах, акумуляторні батареї. Необхідна потужність для потреб електролабораторіївизначається розрахунковим шляхом по потужності лабораторних установок, випробувальних трансформаторів, регулюючих пристроїв, апаратів, генераторів, випрямних і стабілізованих джерел живлення і освітлення.

У більшості випадків тут же знаходиться ч щитпостійного струму. Щити змінного струму напругою 380/220 в для власних потреб підстанцій зазвичай встановлюються також в приміщенні щита управління, а на електростанціях - у відповідних цехах.

Pаспределітельное пристрій з камер КPУ.Pотрутою зPЩ-04 або над нимвстановлюється щит постійного струму.

Коли при послідовному відключенні всіх приєднань на щиті постійного струму опір ізоляції не покращиться, необхідно відключити акумуляторну батарею, для чого попередньо включають двигун-генераторпостійного струму або випрямний зарядний пристрій. Подальше відшукання місця пошкодження виконують почерговим короткочасним виведенням з роботи окремих секцій шинок постійного струму і приладів контролю ізоляції, оскільки там, можливо, є порушенняізоляції.

До повного закінчення робіт ло монтажу й налагодженню щита постійного струму та зарядних пристроїв, а також забезпечення надійного живлення зарядних пристроїв заливка батареї електролітом забороняється.

Споживачі першої групи САОЗ постійного струмуприєднуються до щита постійного струму. Акумуляторна батарея GB1 розрахована на повне навантаження споживачів даної системи безпеки та не пов'язана з іншими батареями; вона працює на розряд короткочасно, тільки до моменту пуску дизель-генератора. Ця батарея непіддається глибоких розрядів, тому елементний комутатор для неї не передбачається.

Схема розташування шинок сигналізації на щиті управління. Шинки розбиваються на ряд ділянок і отримують живлення від щита постійного струму.

Напруга наелектролізерах контролюється по вольтметрам, встановленим на щитах постійного струму. Напруга на осередках електролізерів перевіряється за допомогою переносних вольтметрів постійного струму.

Струм в електролізерах контролюється по амперметром, що встановлений нащитах постійного струму. Осередки кожного електролізера з'єднані послідовно, тому струм в кожному осередку в першому наближенні дорівнює струму в електролізері.

Напруга на електролізерах контролюється по вольтметрам, встановленим на щитах постійного струму.Напруга на осередках електролізерів перевіряється за допомогою переносних вольтметрів постійного струму. Напруга на кожному електролізері повинне бути дорівнює сумі напруг на його осередках.

Струм в електролізерах контролюється по амперметром, що встановлений на щитахпостійного струму. Осередки кожного електролізера з'єднані послідовно, тому струм в кожному осередку в першому наближенні дорівнює струму в електролізері.

На другому поверсі розміщені акумуляторна батарея, зарядний двигун-генератор, щити постійного струму тадопоміжне обладнання. Таке розташування обладнання зводить довжину кабельних зв'язків до мінімуму так само, як і на першому поверсі. Транспортування устаткування, розташованого на другому поверсі, здійснюється через люк за допомогою тельфера.

Так вийшлиназви: щит релейного захисту, щит сигналізації, щит постійного струму та ін Всі ці щити знаходяться в одному приміщенні з головним щитом управління та пов'язані з ним електрично.

Установка складається з зарядного і підзарядні агрегатів, акумуляторної батареї і щитапостійного струму, через головні шини і елементний комутатор якого здійснюють всі необхідні з'єднання між окремими частинами установки. Від головних шин щита постійного струму відходять лінії електропостачання оперативних ланцюгів вторинних пристроїв, аварійногоосвітлення та інших потреб.

Установка складається з зарядного і підзарядні агрегатів, акумуляторної батареї та щита постійного струму, через головні шини і елементний комутатор якого здійснюються всі необхідні з'єднання між окремими частинами установки, Відголовних шин щита постійного струму відходять лінії електропостачання оперативних ланцюгів вторинних пристроїв, аварійного освітлення і інших потреб.

Двохважеля елементний комутатор. Установка складається з зарядного і підзарядні агрегатів, акумуляторної батареї тащита постійного струму, через головні шини і елементний комутатор якого здійснюють всі необхідні з'єднання між окремими частинами установки. Від головних шин щита постійного струму відходять лінії електропостачання оперативних ланцюгів вторинних пристроїв,аварійного освітлення та інших потреб.

Пристрій поставляється заводом Електропульт (Ленінград) в комплекті типовий панелі щита постійного струму і складається з потенціометра, що має три секції, перемикача Я типу КВФ на три положення, сигнального релеPтипу КДPівимірювального приладу.

У розподільних пристроях і на підстанціях без дистанційного керування щити управління, щити постійного струму та інші відсутні; установки релейного захисту розміщують в коридорі управління безпосередньо у захищаютьсяоб'єктів. В якості оперативного струму в цих випадках широко використовують змінний струм, джерелами якого можуть бути вимірювальні та спеціальні проміжні трансформатори струму та вимірювальні трансформатори напруги.

Панель управління ЕПП-301Б. Потімдо шинках підключають дроти від секційних рубильників та контрольні кабелі від щита постійного струму і па-яелей центральної. Дроти від панелей захисту і управління підключати до шинках не слід. Вони повинні приєднуватися наладчиками у кожної панелі після остаточноїперевірки монтажу - леред опробуванням взаємодії відповідних вторинних пристроїв.

Елементний комутатор. Щити керування, розташовані в різних місцях, отримують незалежне живлення від щита постійного струму акумуляторної батареї, що звичайно знаходиться вприміщенні головного щита управління або близько акумуляторної батареї.

Схема розподілу постійного струму від шин акумуляторної батареї. Щити керування, розташовані в різних цехах, отримують незалежне живлення від щита постійного струму акумуляторної батареї,зазвичай наявного в приміщенні головного щита управління або близько акумуляторної батареї. На теплових електростанціях з блочними схемами керування технологічними блоками і всіма механізмами блоків здійснюється з блочних щитів управління, мають своюакумуляторну батарею та щит постійного струму. Найбільш відповідальними є ланцюги, керовані з головного і блочних щитів, внаслідок чого харчування ланцюгів управління і захисту на цих щитах забезпечується з найбільшою надійністю: над панелями уздовж периметра щитапрокладаються шинки, розділені на кілька секцій, кожна з яких живиться окремою лінією від шин акумуляторної батареї. Між секціями передбачаються перемички з рубильниками, що дозволяють подати живлення на секцію від сусідньої секції при пошкодженніживильної лінії.

Щити керування, розташовані в різних цехах, отримують незалежне живлення від щита постійного струму акумуляторної батареї, зазвичай наявного в приміщенні ГЩУ або близько акумуляторної батареї. На теплових електростанціях з блочними схемамиуправління технологічними блоками і всіма механізмами блоків здійснюється з блочних щитів управління, мають свою акумуляторну батарею та щит постійного струму. Найбільш відповідальними є ланцюги, керовані з центрального та блочних щитів, внаслідок чогоживлення ланцюгів керування і захисту на цих щитах забезпечується найбільш надійно; над панелями уздовж периметра щита прокладаються шинки, розділені на кілька секцій, кожна з яких живиться окремою лінією від шин акумуляторної батареї.

Загальний вигляд акумуляторної установки. Акумуляторне приміщення розміщуються в безпосередній близькості від приміщення щита управління, де зазвичай зна-диться щит постійного струму поруч з приміщенням зарядних агрегатів.

Схема живлення змінним оперативним струмом. Для дублювання харчування відповідальних споживачів постійного струму і поліпшення умов експлуатації кожна система шин щита постійного струму розділена на дві секції, пов'язані між собою рубильниками. В якості зарядно-підла-рядних агрегатів застосовані стабілізовані випрямні агрегати (VI, V2) - один - робочий, другий - резервний.

Схема живлення змінним оперативним струмом. Для дублювання харчування відповідальних споживачів постійного струму і поліпшення умов експлуатації кожна система шин щита постійного струму розділена на дві секції, пов'язані між собою рубильниками.

Для неблочних електростанцій при наявності двох акумуляторних батарей електродвигуни аварійних маслонасосів потрібно підключати до щита постійного струму батареї, що живить силове навантаження.

На електростанціях і великих підстанціях існує централізований розподіл оперативного постійного струму між окремими приєднання від щита постійного струму, установлюваного, як правило, поблизу від акумуляторної батареї.

Акумуляторний блок складається з приміщень однієї або двох акумуляторних батарей, приміщення зарядних пристроїв зі щитом постійного струму, кислотної, вентиляційної камери і тамбура.

Після запуску дизель-генераторів і відновлення живлення на секціях II групи 0 4 кВ випрямлячі включаються на щити постійного струму, забезпечуючи підзаряд батареї і живлення через інвертор споживачів 0 4 кВ I групи. Межі електричної частини кожної з систем безпеки показані на рис. 3 - 28 штриховою лінією.

Таким чином, до складу вторинних пристроїв входять також джерела оперативного струму, зарядні агрегати, щити постійного струму, щити управління, щити релейного захисту.

У розподільних пристроях і на підстанціях без дистанційного керування такі установки, як щит управління, щит постійного струму та інші, відсутні; при цьому установки релейного захисту розміщуються в коридорі управління безпосередньо у захищуваних об'єктів.