А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Хороший досвід

Хороший досвід - керівництва масовими формами колективної участі трудящих в удосконалюванні техніки і технології накопичений партійними організаціями нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Орджонікідзевокогорайону м. Уфи.

Хороший досвід залучення молоді до раціоналізаторської і винахідницької діяльності накопичено Азербайджанським, Куйбишевський, Башкирським, Ангарським, Горь-ський, Омським, Ленінградським, Ярославським територіальними радами.

Хороший досвідзміцнення зв'язку науки з виробництвом накопичений в Москві. Більше восьмисот столичних науково-дослідних інститутів і конструкторських бюро на основі договорів про творчу співдружність з промисловими підприємствами проводять різні розробки повдосконаленню виробництва, управління, поліпшенню якості продукції.

Має хороший досвід в декількох сферах.

Це хороший досвід, його треба вивчити і широко розповсюдити.

Отриманий хороший досвід мозкового штурму при наступній групової організації.

У вас є хороший досвід - наприклад, робота заводів Азерелектросвет і побутових кондиціонерів.

У відношенні техніки добровільно-вибіркових рубок є хороший досвід застосування їх в Прибалтійських країнах, Закавказзі, Україні, в окремих районахPоссии, а також вкраїнах Західної Європи: Швейцарії, Австрії, Німеччини, Чехії та ін У нашій країні за останні роки запропоновано ряд варіантів вибіркової рубки для окремих районів або стосовно окремих видів лісозаготівельної техніки. Так, наприклад, Архангельський інститут лісуі лісохімії запропонував два варіанти: спрощено-вибіркову і вибіркову щодо добровільну. Перший варіант рекомендується переважно для лісів третьої групи, другий варіант - для лісів першої та другої груп. В принципі перший варіант є модифікацієюпідневільно-вибіркової рубки, другий - це наближення до добровільно-вибіркові рубки, але даються ними деякі конкретні практичні прідержкі в залежності від вихідної структури древостоя і можливостей раціонального господарського використання заслуговуютьуваги стосовно до деяким категоріям тайгових ялинників.

Кузьміновскій період вашого життя став для вас хорошим досвідом, перевіркою ваших вольових та професійних якостей, і одночасно, як показало майбутнє, трампліном до нових успіхів.

Можна, однак,навести й чимало прикладів хорошого досвіду. Так, на Челябінському тракторному заводі металобрухт і стружка збираються строго по маркам сталей. Повністю автоматизовані тут дроблення, знежирення і брикетування стружки, а також пакетування листових відходів. Майже80% утвореного на заводі металобрухту використовується на місці. Це економить заводу в порівнянні з використанням покупного брухту 6 млн. руб. в рік. У цехах автозаводу імені І. А. Лихачова металорізальні верстати обладнані щитками, що запобігають розліт стружки. Її недоводиться тут збирати з підлоги - від кожного верстата вона надходить у спеціальні підземні стружкосборнікі і по стружкопрово-дам безперервно рухається на брикетування.

Тільки за останні сім років удвічі зріс товарообіг, накопичений хороший досвід кооперування іспеціалізації в ряді промислових галузей.

Якщо коротко підвести загальний підсумок роботи після травневого Пленуму ЦК, то можна сказати, що за цей час накопичено хороший досвід. Це стосується питань вдосконалення технології сільськогосподарського виробництва,використання економічних важелів, впровадження нових форм організації і стимулювання праці, підвищення самостійності та відповідальності трудових колективів у вирішенні виробничих і соціальних завдань.

Перший істотний поштовх цьому процесу давкриза 1971 - 1972 рр, який здавався малопомітним для більшості авторів, що описують цей період, але, тим не менш, саме він сприяв становленню контролю ОПЕК над власною нафтовою промисловістю і став хорошим досвідом для подальших дій.

Пленум ЦКВЛКСМ вимагає, щоб кожен комітет комсомолу суворо дотримувався принцип колективності у своїй повсякденній діяльності, підвищував роль бюро і пленумів, залучав всіх членів виборних комсомольських органів до практичної роботи по втіленню прийнятих рішеньбезпосередньо в первинних комсомольських організаціях, розвивав ініціативу, вчасно помічав і підтримував хороший досвід, сприяв розгортанню критики і самокритики в організації.

Пленум ЦК КПРС вважає, що подальше збільшення виробництва цукровихбуряка повинно йти головним чином за рахунок підвищення врожайності і розширення посівних площ під цією культурою в старих сформованих районах бурякосіяння, таких, як Україна, Північний Кавказ, Центрально-чорноземні областіPРосійсько Федерації, Казахстан іМолдавія, де є сприятливі природні умови, велика щільність населення в колгоспах і радгоспах, хороший досвід обробітку цієї культури.

Участь винахідників у впровадженні своїх винаходів дає досить позитивні результати. Хороший досвідмається в Інституті електрозварювання ім.

PРоссія переживає бум котеджного будівництва. Накопичено хороший досвід створення комфортного візуального середовища в таких селищах: люди втомилися від суворої урбанізованого середовища і тепер з великою любов'ю створюють власний будинок, вякому практично не зустрічаються агресивні і гомогенні поля. Заможні господарі йдуть ще далі і створюють для себе заміські вілли в класичному стилі. Люди роблять для себе і принцип підходу відомий - все повинно радувати око, бути зручним і надійним.

Унас є хороший досвід товаришів Гіталова, Мануковська та багатьох інших. Агрономи разом з бригадирами повинні розробляти порядок роботи в бригаді. Встановлений порядок роботи в бригаді повинен стати законом.

ВPоссии кілька років уже ведуться розмови пронеобхідності інтеграції з країнами ближнього і далекого зарубіжжя, але справа з місця не зрушується. Чому б не згадати хороший досвід з соціалістичної дійсності і використовувати його хоча б стосовно країн СНД.

За останні роки в колгоспах?язанской області проводиться велика робота по відгодівлі великої рогатої худоби, особливо в Пріокско районах. І тут у нас є хороший досвід. Наприклад, в колгоспі імені Кірова Шиловського району в період літнього нагулу добовий приріст великої рогатої худоби досягає 800 - 900грамів на голову. У колгоспі Справа жовтня Іжевського району бригада телятницею, якою керує делегат з'їзду, двічі Герой Соціалістичної Праці Ксенія Купріяновна Петухова, протягом останніх десяти років отримує при відгодівлі середньодобовий приріст молоднякувеликої рогатої худоби більше 800 грамів на голову, а тов. Пєтухова по своїй групі телят - 1.1.00 - 1.150 грамів.

У Німецькій ДемократичнійPеспубліка, наприклад, для нас представляє інтерес постановка грунтової та агрохімічної служби; організація науковихдосліджень по хімізації сільського господарства; впровадження досягнень хімії у виробництво. У Чехословацької СоціалістичноїPеспубліка накопичений хороший досвід впровадження досягнень хімії в тваринництво. Є відомі досягнення в роботі науково-досліднихустанов Польщі, Угорщини,Pуминіі, Болгарії, Югославії та інших країн.

Необхідно приділити більше уваги посівам гречки. Треба вчитися її вирощувати у тих, хто має хороший досвід, треба всім, хто вирощує гречку, вивчити, що і як треба робити для того, щоботримати високий врожай.

І відповідаючи на запитання К. А. Яковлєва, я повинен сказати, що споживачам вуглеводневої сировини для нафтохімії слід більш грунтовно орієнтуватися на нафтопереробні заводи, ніж це робилося досі. Тим більше, що у нас вжетепер є хороший досвід пуску заводів синтетичного каучуку на бутан-бутиленов, отриманих з нафтопереробних заводів, зокрема, стерли ітамакскій завод синтетичного каучуку був введений в експлуатацію на бутан-буті-ленів фракції з Уфімськоїнафтопереробних заводів. Заводи синтетичного каучуку так само, як і інші нафтохімічні підприємства, слід розташовувати в безпосередній близькості до нафтопереробних заводів. Це відкриє ще більші можливості для взаємовигідного розвитку якнафтопереробного, так і нафтохімічного виробництв.

І потрібно сказати, з великою користю попрацювали, придбали хороший досвід.

Настільки ж високої оцінки заслуговують і результати робіт Л. Г. Кульпіна зі співавторами, що проводилися в інших умовах і з іншимицілями - в основному для з'ясування будови знову відкриваються пластів. Звичайно, для цього треба було вміти отримати надійні графіки простежування і накопичити гарний досвід пьезометрической розвідки. На Міжнародній нараді нафтовиків в Болгарії в 1989 р. автор даноїроботи бачив безліч геологічних карт пластів, складених на підставі ретельно обгрунтованої їх пьезометрической розвідки, проведеної Л. Г. КУЛЬПІНОВ і його співробітниками.

Інший підхід до розвитку вівчарства повинен бути в районах, що мають великурозораність земель. Хороший досвід в цьому відношенні є в Ставропольському краї,Pостовской, Ярославській, Білгородській областях і Марійській АССP.

З метою пропаганди передового досвіду, в тому числі і з охорони праці, в ряді будівельних організацій широко застосовуютьпоказ кінофільмів. Можливості пропаганди за допомогою кіно значно зросли із створенням майже в кожному главку трестів Оргтехстрой. Хороший досвід проведення цієї роботи накопичено трестом Оргтехстрой Главбашстроя Мінпромстроя СССP. У цьому тресті створена групатехнічної пропаганди.

Минуло три роки, перш ніж Пол зміг поступити вчитися. Він старанно працював і закінчив курс першим, домігшись першою в історії школи рекомендації на роботу з відпочиваючими-нирцями на Багамських островах. Отримавши там хороший досвід, він бувзапрошений до школи в якості викладача. Знову старанно працюючи, він підвищив кваліфікацію і зміг навчати інструкторів.

Нам потрібно вирішити питання насінництва картоплі, поставити справу так, щоб йшло систематичне оновлення насіннєвого матеріалу. Мабуть, вспеціальних господарствах слід організувати виробництво насіння кращих сортів. У цьому відношенні хороший досвід має Німецька ДемократичнаPеспубліка. Там існує закон, за яким всі кооперативи і народні маєтки зобов'язані щорічно обмінювати 30 відсотків усіхнасіння картоплі.

Існує безліч складних проблем, у зв'язку з чим доводиться брати до уваги велике число компромісів. І тоді більш застосовні хороший досвід і здоровий глузд тих, хто приймає рішення.

Стало бути, справа не в тому, що увинахідників нібито немає ділових якостей, а в тому, що ці добрі паростки часто в'януть на невідповідному грунті. Так чому ж не поширюється хороший досвід створення для талантів добре удобреному, підготовленого грунту, де вони могли б рости і приносити врожай, утисячі разів більший, ніж на убогою грунті.

Треба сказати, що на Україні накопичено хороший досвід в Міністерстві харчової промисловості. Весь приріст випуску продукції одержано за рахунок підвищення продуктивності праці. У результаті суміщення професій тутвивільнено близько двох тисяч осіб. Повністю виконані договори на поставку продукції. Партійна організація України уважно займалася цією проблемою і внесла помітний внесок у вироблення елементів нового господарського механізму.

Хотілося б відзначити,що вPоссии накопичений багаторічний позитивний досвід видання подібних серій. У свою чергу, видавництво УPСС також має хороший досвід у цій сфері: з 1996 р. воно лублікует міждисциплінарну серію книг Системні дослідження, пізніше з'явилися цікаві серії ФілософиХХ-ro століття, З історії логіки ХХ-го століття та ін Їм також активно видаються монографії класиків науки, присвячені проблемам наукової методології та взаємодії різних наукових областей (наприклад, книги К.

В яких районах слід піти па подальше збільшеннявиробництва буряка. Мабуть, передусім у старих, що склалися бурякових районах, таких, як Україна, центрально-чорноземні області, Північний Кавказ. Цукрова спекла - трудомістка культура, а в цих районах поряд з хорошими природними умовами велика щільністьнаселення н достатні трудові ресурси в колгоспах п радгоспах. Є також хороший досвід оброблення - ТШ культури.

Учитель постійно поповнює свої знання, освоює нові методи навчання, удосконалює навчальний процес. Якщо сьогодні вчитель зупинився всвоєму пошуку, завтра він вже відстав, почав шаблонно мислити і перестав бути Вчителем у високому розумінні цього слова. Для учнів він - не просто джерело навчальної інформації, але і зразок роботи з самовдосконалення. Сліпе копіювання навіть дуже хорошого досвіду без урахуваннясвоїх індивідуальних особливостей, а також готовності дітей сприйняти нову методику приречене на невдачу. Більш того, бездумне копіювання може викликати лише розчарування, зневіра в свої сили і скомпрометувати часом корисний досвід. Потрібно творчо переосмислювати досвід своїх колег, міняти сформовану систему роботи.

Ми цілком і повністю підтримуємо положення звітної доповіді, де підкреслюється необхідність прискорення технічного переозброєння виробництва. І на такому обладнанні трудяться висококваліфіковані робітники, здатні керувати найсучаснішою технікою. Більш швидка заміна морально застарілого і фізично зношеного устаткування могла б забезпечити значне підвищення ефективності праці верстатників. У нас є хороший досвід вирішення цих питань.

Сільське господарство має йти в ногу з науково-технічним прогресом. Більшого колгоспи і радгоспи чекають від наукових установ. У нас є чимало цінних науково-технічних розробок. Кращими господарствами, передовиками виробництва накопичений хороший досвід. Однак впроваджуються вони недостатньо, нерідко лише на окремих сільськогосподарських підприємствах. Треба сміливіше, активніше, масштабніше використовувати все нове і передове.

Треба відкинути старі мірки, по-іншому будувати сільськогосподарське виробництво. Перш за все необхідно правильно визначити структуру посівних площ, замінити маловрожайні культури більш цінними, високоврожайними. Травопільної система, як показує практика, не може принести нам велику кількість продуктів. Нам потрібна інша, більш прогресивна система землеробства. Є багато хороших дослідів. Він дотримується паропропашной системи. Цікавий його досвід з вирощуванням гороху і кормових бобів.

Особливо слід сказати про вирощування гібридного насіння кукурудзи. У цій справі сільське господарство нашої країни відстало від низки країн і відстало аж ніяк не тому, що працівники сільського господарства не розуміли значення гібридизації. Вирощуванням гібридного насіння наші вчені і передові господарства займаються давно, у нас є чудові зразки своїх гібридів. Однак сільськогосподарські органи не організували цю роботу по-справжньому, і в результаті нам доводиться купувати гібридне насіння кукурудзи в США. Після війни американці перейшли майже виключно на посіви кукурудзи гібридним насінням. У США є спеціальні компанії з виробництва насіння. Вони виробляють гібридне насіння для певних зон - вирощують кукурудзу, прибирають її, сушать, сортують насіння по їх розміром і формою, пакують у мішки і продають фермерам. Це хороший досвід, і нам доцільно його використовувати.