А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фронтальний опитування

Фронтальний опитування аж ніяк не виключає вирішення учнями задач біля дошки. Варто лише мати на увазі, що іноді темп вирішення задачі учням низький і треба або відразу ж викликати іншого учня, або, якщо викликаний все ж на правильномушляху, але просто вкрай повільно робить всі необхідні перетворення і обчислення, прискорити темп рішення відповідними підказками, роблять або учнями (з місця), або самим викладачем.

Після фронтального опитування вчитель розповідає про бланкахдокументів.

Здійснюється шляхом індивідуального і фронтального опитування. Правильність відповідей визначається вчителем, коментується. За підсумками контролю виставляються оцінки.

Спочатку провести фронтальний опитування, а потім диктант на знання значеньтригонометричних функцій часто зустрічаються аргументів.

У себе в зошиті вчитель вправі робити будь-які записи з приводу відповіді учня, робити нотатки при фронтальному опитуванні, ставити всілякі умовні значки, зрозумілі тільки йому, реєструвати успіхиучнів.

При обговоренні цих уроків був зроблений висновок, що застосування екранних посібників дозволило більш поглиблено викласти матеріал уроку, познайомити учнів з різними досвідами, які неможливі в умовах школи, провести фронтальний опитування, активізуватироботу учнів на уроці.

Перевіряється виконання домашнього завдання (особливо засвоєння лексики) на однотипних за формою, але видозмінених за лексичним змістом вправах. На цьому етапі рекомендується обов'язково проводити фронтальне опитування слів ісловосполучень уроку в швидкому темпі.

Самостійна робота виконується на подвійному зошитовому листі. Допуск до роботи викладач здійснює у ході фронтального опитування.

П'ятий урок присвячений питанню Стійкість рівноваги тіл. Зміст теми, на думкувчителя, настільки доступно для учнів, що його вивчення можна доручити самим школярам за підручником з наступним складанням плану вивченого тут же, на уроці. Контроль за засвоєнням матеріалу вирішено провести шляхом колективного обговорення складенихучнями планів і фронтального опитування їх.

Виражається вона в тому, що вчитель задає учням питання, а вони на них відповідають. Іноді буває, що в процесі бесіди в учнів виникає питання, на який вчитель або відповідає сам, або пропонує зробити це учням. Для того щоб бесіда була успішною, необхідно з'ясувати її дидактичну мету. Бесіда може бути контролююча (фронтальний опитування), узагальнююча, евристична. Треба добре знати, які знання в учнів маються на початок бесіди і якими вони повинні стати в кінці її. Необхідно розробити систему питань, логічно і дидактично правильно побудовану. До бесіді вчитель готується заздалегідь. Корисно спочатку сформулювати відповідь, який потрібно отримати, а потім ставити до нього запитання, який повинен бути коротким, але вимагати розгорненої відповіді, що розвиває мову учнів. Не слід ставити питання, що вимагають відповіді так чи ні. Він повинен бути обгрунтований, містити відомі учням терміни. Бесіда завершується підсумковим узагальненням.

Третій урок присвячений теміPавновесіе тіл з закріпленою віссю. Учитель, розмірковуючи аналогічним чином, знову приходить до вибору методів вивчення матеріалу під його керівництвом (матеріал великий, логічно цілісний, і тому весь урок присвячується його вивчення): Далі приймається рішення про те, що в найбільш підготовленому класі тема буде вивчатися дедуктивно, а в менш підготовленому - індуктивно, від приватних випадків рівноваги важеля. Навчання на цьому уроці вирішено організувати репродуктивним методом, так як матеріал включає в себе багато нових понять (обертаючий момент, плече сили, правило моментів, одиниця обертаючого моменту в системі СІ), які вимагають пояснень вчителя. На уроці вирішено застосовувати розповідь вчителя і бесіду з учнями, замальовки на дошці і демонстрації дослідів. Контроль за якістю засвоєння вирішено провести шляхом фронтального опитування.

А ввечері ця смужка вже перетворена в широкий темний масив на величезній ділянці поля, від одного його краю до іншого. Школярі-туристи дуже добре вивчили всі місцеві скельні породи, провели ряд потрібних робіт на дні майбутнього моря, виявили і вивчили червоний пісковик. Радянський корабель Восток-6 з першою жінкою на борту облетів 48 разів навколо земної кулі. Продукція нашого заводу йде в багато країн світу. В кінці першої чверті в декількох школах республіки проведений фронтальний опитування з математики, який дав дуже добрі результати: багатьох можна було послати на олімпіаду. На землі народам потрібен мир і прогрес, потрібна свобода, праця і нове ставлення до людини праці. Щоб знати, що буде, треба дуже добре знати, що було.