А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Часткові кроки

Часткові кроки по пазах цієї обмотки визначаються так само, як і для простої обмотки.

Часткові кроки повинні бути цілими і непарними, так як за допомогою їх здійснюється перехід від нижніх шарів в пазу (непарні номери сторінкотушок) до верхніх шарах (парні номери) і назад.

Позначення кроків обмоток якоря. а - петлевий. 6 - хвильової. Часткові кроки (перший ylt друге у2 і результуючий у) вимірюються в так званих елементарних пазах і не мають еквівалента в лінійних розмірах. Піделементарним розуміють умовний паз, в якому розташоване по одній секційної стороні в кожному шарі.

Часткові кроки обмотки виражають числом пазів в наступному вигляді: у1 - первинний крок обмотки; г /а - вторинний крок обмотки.

Проста хвильова обмотка: часткові крокиу1 5 у2 5 число паралельних гілок 2а 2 що є характерною ознакою простий хвильової обмотки. Pазвернутая схема обмотки показана на фіг.

Проста хвильова обмотка: часткові кроки у1 5 г /2 - 5 число паралельних гілок 2а 2 що є характерною ознакоюпростий хвильової обмотки. Pазвернутая схема обмотки показана на фіг.

Для хвильової схеми зазвичай вказується загальний крок, що містить перший і другий часткові кроки по пазах одночасно.

Схема, що показує напрямок ЕРС і струму, замикається череззрівняльні з'єднання. Pезультірующій крок обмотки (рис. 5.11 б) уу У2 часткові кроки (y - yi]приблизно рівні полюсного поділу т, а крок по колектору укол - подвійному полюсного поділу.

Загальний вигляд петлевий обмотки (а і схема з'єднань її секцій ( б. Для виконанняобмотки необхідно знати її результуючий крок у (рис. 8.146), перший j і другий у2 часткові кроки, а також крок по колектору ук. Pезультірующім кроком обмотки називають відстань між початковими сторонами двох секцій, наступних одна за одною по ходу обмотки; першийчастковим кроком (кроком секції) називають відстань між двома сторонами кожної секції, другий частковим кроком - відстань між кінцевою стороною однієї секції і початкової стороною наступної секції. Зазначені відстані звичайно виражають в числі пройдених секцій.Кроком по колектору називають відстань в колекторних поділках між пластинами, до яких приєднані дві сторони кожної секції. Так як К S, то результуючий крок обмотки у і крок по колектору ук рівні.

Загальний вигляд петлевий обмотки (а і схема з'єднань її. | Формиякірних котушок при петлевий (а і хвильової (б обмотках (при одновитковая секціях. Для виконання обмотки необхідно знати її результуючий крок у (рис. 11.14 б), перший yi і другий у2 часткові кроки, а також крок по колектору ук.

Форма якірних котушок при хвильової (а іпетлевий (б обмотках.

Для виконання обмотки необхідно знати її результуючий крок у (див. рис. 94 б), перший у і другий у2 часткові кроки, а також крок по колектору ук.

Pасположеніе провідників обмотки на якорі барабанного типу (а, б і схема двошарової обмотки (в. Для виконання обмотки необхідно знати її результуючий крок у (рис. 10 - 15 б), перший у і другий г /2 часткові кроки, а також крок по колектору ук. Pезультірующім кроком обмотки називають відстань між початковими сторонами двох секцій, наступних один за одним по ходуобмотки; перший частковим кроком - відстань між двома сторонами кожній секції (крок секції), другий частковим кроком - відстань між кінцевою стороною однієї секції і початкової стороною наступної секції. Зазначені відстані звичайно виражають в числі пройдених секцій.Кроком по колектору називають відстань в колекторних поділках між пластинами, до яких приєднані дві сторони кожної секції. Так як KS, то результуючий крок обмотки у і крок по колектору у рівні.

Позначення кроків петлевий обмотки якоря. Обмотки якоряпідрозділяють по напрямку відгину лобових частин на хвильові і петльові та в залежності від схем з'єднань на прості і складні. Часткові кроки (перший - jCi, другий - у г) і результуючий крок у вимірюються в так званих елементарних пазах, що не мають еквівалента влінійних розмірах. Під елементарним розуміють умовний паз, в якому як би розташоване по одній секційної стороні обмотки в кожному шарі.

У чому відмінність між петлевий і хвильової обмотками. Чим відрізняються перший частковий кроки петлевий і хвильової обмоток. Чим відрізняються другим часткові кроки. Де в петлевий і хвильової обмотках багатополюсної машини знаходиться провідник секції після першого і другого часткових кроків.

У чому відмінність між петлевий і хвильової обмотками. Чим відрізняються перзьг: часткові кроки петлевий і хвильової обмоток. Чим відрізняються другим часткові кроки. Де в петлевий і хвильової обмотках багатополюсної машини знаходиться провідник секції після першого і другого часткових кроків.

Таким чином, кроки по пазах петлевий і хвильової обмоток тут різні. Кожна котушка в цій схемі складається з однієї секції і перші часткові кроки виражають собою і кроки по пазах.

У чому відмінність між петлевий і хвильової обмотками. Чим відрізняються перзьг: часткові кроки петлевий і хвильової обмоток. Чим відрізняються другим часткові кроки. Де в петлевий і хвильової обмотках багатополюсної машини знаходиться провідник секції після першого і другого часткових кроків.

У чому відмінність між петлевий і хвильової обмотками. Чим відрізняються перший частковий кроки петлевий і хвильової обмоток. Чим відрізняються другим часткові кроки. Де в петлевий і хвильової обмотках багатополюсної машини знаходиться провідник секції після першого і другого часткових кроків.

Паралельні гілки в простій хвильової обмотці. а з 2р - А. 6 з 2р6. Обмотка з мертвої секцією застосовується рідше. За розрахованим ук знаходять часткові кроки у і уг і будують хвильову обмотку. У пази укладають всі секції, але одну з них не з'єднують з колектором. Вивідні кінці цієї секції підрізають і ізолюють; лобові частини закріплюють бандажем разом з усією обмоткою.

Паралельні гілки в про - rKVWW § -[V VVVVрвотой хвильової обмотці. а - з 2р 4. і - з 2р 6. Обмотка з мертвої секцією застосовується частіше. За розрахованим ук знаходять часткові кроки уг к у р і будують хвильову обмотку.

Радянський Союз вважає своїм обов'язком зробити все, щоб ці сподівання народів були втілені в життя. Саме тому він веде і буде з неослабною енергією вести боротьбу за загальне і повне роззброєння. Ми вважаємо корисними і такі часткові кроки на шляху до цієї мети, як угоди про заборону випробувань ядерної зброї, про недопущення його подальшого розповсюдження або про заборону його застосування.

Pассмотрім на деяких прикладах правила составлеши схем обмоток. Спочатку складають таблиці обмоток. Кроки виражають числом пропущених котушкових сторін. I /- 16)Pазлічают часткові кроки у, і уг і результуючий крок у.