А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Молибденовое добриво

Молибденовое добриво застосовується на кислих НЕ вапнувати дерново-підзолистих грунтах і вилужених чорноземах.

Молібденові добрива застосовують на кислих неізвесткованних дерново-підзолистих грунтах івилужених чорноземах. Застосовуються для передпосівної обробки насіння і позакореневого підживлення посівів зернобобових, багаторічних бобових трав, цукрових буряків, льону, гречки та овочевих культур.

Молібденові добрива рекомендується вносити насамперед унечорноземній смузі СССPна дерново-підзолистих грунтах, які містять мало усвояемого рослинами молібдену.

Основним молібденовим добривом в СССPє технічна сіль-молібденовокислий амоній-натрій (NH4 Na) 2MoO4 що містить 35% поживної речовини. Обидвісолі дорогі, їх треба добре зберігати і економно використовувати, застосовувати лише на полях з низьким вмістом цього мікроелемента.

Основним молібденовим добривом служить молібдат амонію в формі розчинної у воді парамолібдата i3 (NH4) 20 - 7Mo03 - 4Н2О або 5 (NH4) 2O - 12MoO3 - 7H2O,містить 52% Мо. Виробляється з концентрату молібденових руд, що містять молібден у вигляді молібденіту (MoS2) та інших мінералів.

Застосовувати молібденові добрива можна різними способами, але найбільш господарсько вигідна і поширена в практиці передпосівнаобробка насіння, так як в цьому випадку на 1 га потрібно всього від 10 до 50 г молібдену.

Вплив молібденізірованного суперфосфату, несення під зернові з підсіву конюшини (за даними дослідів. Ефективність молібденових добрив була виявлена ??також в дослідах з вівсом.

В якості молібденових добрив застосовуються головним чином молібдат амонію-натрію і молібдат амонію. Ці ж форми є найбільш перспективними і надалі. Вивчення ефективності різних інших форм молібденових добрив показало, що в якостімолібденових добрив можуть бути також використані деякі відходи промисловості, наприклад, відхід електролампового виробництва та деякі інші.

Основними видами молібденових добрив є розчинний у воді парамолібдат амонію 3 (NH4) 2O - 7MoO3 - 4H2O або 5(NH4) 2O - 12MoO3 - 7H2O, зазвичай званий молибдатом амонію, а також молібдат амонію-натрію.

Основним видом молібденового добрива є розчинний у воді парамолібдат амонію 3 (NH4) 20 - 7Mo03 - 4H20 або 5 (NH4) 20 - 12MoO3 - 7H20 зазвичай званий молибдатом амонію, а також молібдатамонію-натрію.

В якості молібденових добрив застосовуються: технічний молібдат амонію-натрію, який містить 36% молібдену; молібденовокислого. У всіх цих добривах молібден знаходиться в воднорастворімих формі.

Основним видом молібденового добриває розчинний у воді парамолібдат амонію 3 (NH4) 2O 7МоО3 - 4Н2О або 5 (NH4) 2O 12МоО3 7Н2О, зазвичай званий молібден-те амонію, а також молібдат амонію-натрію.

Перспективними формами молібденових добрив є молібдат амонію (NH4) 2MoO4 і молібденовийсуперфосфат.

В якості молібденових добрив використовують моліб-деносодержащіе солі та різні відходи, що включають молібден.

Спільне застосування молібденового добрива та протруйників насіння є ефффектівним прийомом.

Перспективнимиформами молібденових добрив є молібдат амонію (NH4) 2MoO4 і молібденовий суперфосфат.

Для виявлення ефективності молібденових добрив нами в 1958 - 1968 рр в Латвії в багатьох господарствах і на різних грунтах були проведені численні польові досліди зрізними польовими культурами.

Для виявлення ефективності молібденових добрив в залежності від виду рослин і грунтових умов з 1958 по 1968 р. нами на різних грунтах з різними культурами в господарствах Латвії були проведені численні польові досліди.

Найбільшу потребу в молібденових добривах проявляють бобові культури, особливо на піщаних, кислих і залізистих грунтах. Найчастіше рослини обприскують 002% - ним розчином молібдату амонію.

Найбільшу потребу в молібденових добривах проявляютьбобові культури, особливо на піщаних, кислих і залізистих грунтах. Найчастіше обприскують рослини 002% - ним розчином молібдату амонію.

Ефективність некореневої підгодівлі молибдатом. Досліди показали, що молібденові добрива необхідно застосовувати з урахуваннямзмісту молібдену в грунті.

У Башкирії налагоджується виробництво молібденового добрива з відходів електролампового заводу.

В даний час застосування молібденового добрива стає серйозним чинником підвищення врожайності конюшини, люцерни іінших бобових трав.

Найбільш вигідним і перспективним видом молібденового добрива є молібденізірованний суперфосфат, особливо гранульований. В даний час звичайний гранульований суперфосфат використовується в основному для внесення з насіннямпри посіві.

Якщо насіння не були оброблені молібденових добрив до посіву, можна рекомендувати позакореневе підживлення бобових культур не пізніше фази бутонізації. У цьому випадку беруть 200 г молібденовокислого амонію або 300 г технічного молібдатуамонію-натрію і розчиняють у 300 - 500 л води.

Загальна площа, на якій застосовуються молібденові добрива, у 1963 р. становила близько 2 млн. га, причому їх застосування збільшується з кожним роком. В якості молібденових добрив застосовують головним чином мо-лібдатамонію, що містить 50% молібдену, і молібдат амонію-натрію, що містить близько 36% молібдену. Молібдат амонію при розчиненні повністю переходить IB розчин; молібдат амонію-натрію повністю не розчиняється, проте весь молібден переходить в розчин. Крім зазначенихсолей в невеликих кількостях застосовують також молібденовий суперфосфат, що містить 005 - 0 2% молібдену, що виготовляється промисловістю за замовленням сільського господарства. Перша дослідна партія молібденового суперфосфату була виготовлена ??в 1958 р. Добриво містить 202%P2О5і 021% молібдену.

Основним і найбільш перспективним способом застосування молібденових добрив є передпосівна обробка насіння шляхом обприскування (змочування) або опудрювання їх. Орієнтовною дозуванням молібдену, застосовуваної при цьому способі, є25 г елемента на гектарну норму насіння. Зазначена кількість молібдену міститься в 50 г молібдату амонію або в 80 г молібдату амонію-натрію. Сіль розчиняють у невеликому об'ємі води з розрахунку 2 - 3 л на 1 ц насіння; приготованим розчином обприскують (змочують) насіннянезадовго до посіву. Відзначено, що дрібносем'яні культури, такі як конюшина, люцерна та ін, вимагають кілька більш високих доз молібдену в порівнянні з крупносемянних - горохом, викою, соєю та іншими, які містять більшу кількість молібдену в насінні.

Зерновікультури менш чуйні на внесення молібденових добрив. Хоча молібден в невеликих дозах потрібен для зернових культур, його дія на урожай цих культур вивчено ще недостатньо. Відомо, що молібден потрібен зерновим культурам головним чином для відновленнянітратів у тканинах.

Особливо значно збільшилося виробництво та застосування борних і молібденових добрив. Однак масштаб їх застосування ще не відповідає значенню мікродобрив у підвищенні врожайності та поліпшенні поживної цінності рослинноїпродукції.

Вже в 1962 р. вPРосійсько Федерації молібденові добрива були внесені на площі понад 2 млн. га під бобові культури.

Ефективність некореневої підгодівлі молибдатом. Ці дані свідчать про те, що молібденові добрива найбільш ефективніна грунтах, що містять від слідів до 0 2 мг /кг молібдену. Подальше збільшення рухомого молібдену в грунті (понад 0 2 мг /кг) дало незначну прибавку врожаю конюшини, люцерни, гороху, вики, бобів, люпину та інших культур.

У сільському господарстві використовуються наступніосновні форми молібденових добрив.

Слід зазначити, що основною причиною впровадження молібденових добрив в сільськогосподарську практику є те, що молібден виявився вельми важливим чинником у вирішенні двох кардинальних проблем сучасного сільськогогосподарства - проблеми азоту в землеробстві та проблеми білка в тваринництві.

На насінниках конюшини хороші результати дає внесення борних і молібденових добрив.

Вплив молібдену на утримання спільного. Необхідно відзначити, що у варіантах з молібденовимдобривом у порівнянні з контролем (без молібдену) винос його різко збільшується за рахунок підвищення вмісту молібдену в рослинах і врожайності окремих польових культур. Винос молібдену з урожаєм зростає також при застосуванні підвищених доз фосфорних добрив.

Агроному доводиться мати справу головним чином з борна, мідними, марганцевими і молібденові добрива.

В Англії встановлена ??потреба сільськогосподарських рослин у борних, мідних, цинкових і молібденових добривах. Відзначено захворювання яблунь ігруш від недоліку міді.

За даними дослідів і виробничих посівів, застосування молібденових добрив підвищувало врожай зерна гороху на 3 - 5 ц, сіна конюшини-а 10 - 15 сіна вікі - на 7 - 10 ц і надавало позитивну дію при вирощуванні інших культур.

Тому вдеяких районах як мікродобрива почали застосовувати молібденові добрива, які сприяють підвищенню врожаю сільськогосподарських рослин і покращують його якість.

На дерново-підзолистих і сірих лісових грунтах позитивну дію надаютьборні і молібденові добрива, на легких грунтах - і магнієві. На досить поширених в зоні торф'яно-болотних грунтах і на заплавах сильно виражена потреба в калійних і калійно-фосфорних добривах. Внесення азотних добрив на освоєних торфовищах вбільшості випадків малоефективно. На таких землях часто проявляється позитивна дія мідних добрив.

Велика потреба бобових культур в молібдені і висока ефективність молібденових добрив пояснюються перш за все особливо важливою роллю молібденув процесі зв'язування атмосферного азоту.

Велика потреба бобових культур в молібдені і висока ефективність молібденових добрив пояснюються перш за все особливо важливою роллю цього елемента в процесі зв'язування атмосферного азоту.

Накартоплю, цукровий: веклу, пшеницю, жито молібденові добрива надали слабке або нестійке дію.

Рухливість молібдену в грунтах, його доступність рослинам і ефективність молібденових добрив визначаються низкою факторів, найважливішим з яких єреакція середовища. Лужна реакція сприяє посиленню рухливості молібдену, в той же час в кислому середовищі відбувається перехід його в менш рухливі і важкодоступні для рослин сполуки. На кислих грунтах молібден пов'язаний з залізом, алюмінієм, марганцем, а такожглинистими мінералами грунтів. При нейтралізації кислого середовища, що досягається вапнуванням, молібден переходить в більш засвоювані рослинами форми. Причому, чим менше рухомого молібдену міститься в грунтах, тим вища ефективність молібденових добрив.

На виснажених грунтах з малим вмістом доступної фосфорної кислоти ефективність молібденових добрив зростає при спільному внесенні їх з гранульованим суперфосфатом чи нітрофоскою в рядки при посіві. Відомо, що основна роль молібдену в бобових рослин пов'язана насамперед із посиленням фіксації атмосферного азоту при поліпшенні молібденового харчування. Тому при некореневої харчуванні внесення молібдену під всі бобові слід проводити в можливо більш ранні терміни розвитку рослин - як тільки вони утворюють достатню листову поверхню.

Деякі грунти містять мало засвоюваних рослинами сполук молібдену, і виникає необхідність застосовувати молібденові добрива.

Відзначається, що за відсутності бульбочок на коренях бобових рослин чуйність їх на молібденові добрива не виявляється або дуже слабка. Pай - зенауера554 рослини люцерни, що не мають бульбочок на коренях, не відгукувалися на внесення молібдену. Коли ж бульби були розвинені, молибденовое добриво збільшувало врожай і вміст азоту в люцерні, причому максимальний урожай і найбільший вміст білка в рослинах спостерігалися при вмісті молібдену в люцерні, рівному 0 5 мг або більше на 1 кг сухої речовини. Тому застосування нітрагина поряд із застосуванням молібдену має дуже важливе значення для росту і розвитку бобових культур, особливо на тих ділянках, на яких вони раніше не вирощувалися.

З деяких даних, наведених у сільськогосподарській літературі, видно, що дія молібденових добрив на льон значно слабкіше, ніж на бобові культури. Як відомо, льон в льноводческіх районах розміщується в сівозміні переважно після конюшини. Конюшина як найбільш вимоглива до молібденовим добривам культура, отримавши молібден, може внаслідок його позитивного післядії забезпечити їм льон на 2 - й і 3 - й роки після внесення. У такому разі відпадає необхідність добрива льону молібденом.

Узагальнюючи результати дослідів з вивчення ефективності молібдену, слід зазначити, що застосування молібденових добрив у відповідних умовах є важливим чинником підвищення врожайності і значного поліпшення якості рослинної продукції.

Нами в 1958 - 1969 рр були проведені польові досліди для встановлення ефективності молібденових добрив в залежності від вапнування кислих грунтів та фосфорного живлення рослин.