А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Якісні втрати

Якісні втрати виникають в результаті змішання, забруднення, обводнення і окислення нафтопродуктів.

Якісні втрати або пересортиці є наслідком неправильного і недбалого виконання операцій з приймання тавідпуску нафтопродуктів. Змішання можуть бути через недостатнє числа трубопроводів на нафтобазі, а змішаний продукт, вступаючи в резервуар, може зіпсувати весь нафтопродукт.

Якісні втрати виникають в результаті змішання, забруднення, обводнення іокислення нафтопродуктів.

Якісні втрати на нафтобазах, в трубопроводах, на річковому транспорті найчастіше відбуваються від неправильного і недбалого виконання операцій з приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів.

Якісні втрати при зберіганніпалива можуть бути також наслідком забруднення, окислення, смолоутворення і обводнення.

Якісні втрати (разубожіваніе) і кількісні втрати корисних копалин при їх видобутку з надр залежать, як відомо, не тільки від суб'єктивних, але й об'єктивнихфакторів, таких як геологічні особливості родовища: чим більше потужність рудного тіла, поклади, пласта і чим простіше їх форми, тим менше втрати і разубожіваніе. Суб'єктивні чинники - це насамперед вибір системи розробок, з урахуванням гірничо-геологічнихособливостей родовища і умов, характеру його залягання. Виходячи з об'єктивних чинників зумовлюються проектні і планові якісні та кількісні втрати корисних копалин при їх видобуванні і переробці.

Якісні втрати виникають в результатізмішання забруднення, обводнення і окислення зріджених вуглеводневих газів.

Якісні втрати нафтопродуктів походять від змішання при недбалому або неправильному виконанні операцій з приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів, коли різні сорти їхзмішуються, від обводнення і забруднення механічними домішками. Змішання може відбуватися також при недостатньому числі на нафтобазах технологічних трубопроводів (перекачка різних сортів нафтопродуктів ведеться по одному трубопроводу без відповідноїпідготовки його і без урахування розподілу нафтопродуктів за родинними групами), при прийомі нафтопродуктів у резервуари, що мають нестандартні залишки нафтопродуктів або не підготовлені до прийому у відповідності до вимог ГОСТ 1510 при негерметичності абонесправності резервуарної та трубопровідної арматури.

Якісні втрати теплоносія (Др, ДН в теплових мережах між теплопостачальною установкою і тепловими приймачами приймаються, при теплопостачанні для виробничих нагрівальних цілей, в таких жесередніх межах, які вказані вище для теплопостачання виробничих силових приймачів.

У сільськогосподарському виробництві якісні втрати всіх видів нафтопродуктів викликаються головним чином обьмненіем ч забрудненням. Нерідко погіршенняексплуатаційних властивостей обумовлено окисленням нафтопродуктів при зберіганні, особливо в жарку пору року. При окисленні зростає кількість органічних кислот і смолистих речовин. Pаспространенной причиною погіршення якості є змішання різних сортівпалив і марок масел: літніх і зимових сортів дизельного палива, бензинів з різною детонаційної стійкістю, моторних масел з різним рівнем експлуатаційних властивостей.

Змішання нафтопродуктів викликає якісні втрати внаслідок.

Для довгихтрубопроводів великого діаметру якісні втрати, тобто кількість змішуваних продуктів, може доходити до десятків і навіть сотень тонн.

При транспортуванні нафтопродуктів трубопроводами можуть статися і якісні втрати через змішання різнихнафтопродуктів при їх послідовній перекачці.

Значний збиток може завдати погіршення якості бензину - якісні втрати. Бензин нерідко перевозять в тих же автомобільних цистернах, в яких транспортують дизельне паливо. Виключити змішанняпалива можна при широкому використанні централізованої доставки нафтопродуктів, тому транспортні засоби тут використовують для перевезення однойменних продуктів.

Крім кількісних втрат при розробці родовищ мають місце і якісні втрати.

При зберіганні і транспортуванні гальмівних рідин спостерігаються як кількісні, так і якісні втрати.

Недоліками цього способу є велика тривалість процесу відстоювання, неповнота зневоднення, якісні втрати масла вВнаслідок підвищення кислотного числа та кількісні втрати при спуску відстійної води.

При транспортуванні, зберіганні і видачі нафтопродуктів можливі не тільки кількісні, але і якісні втрати, які полягають у зміні фракційного складунафтопродуктів, змісту фактичних смол, кислотності, температури краплепадіння, змісту механічних домішок і води і ряду інших показників.

В'язкість нафтопродуктів можна розглядати як деяку сукупну характеристику їхньої якості, від величиниякої найбільшою мірою залежать як кількісні, так і якісні втрати. Чим менше в'язкість нафтопродукту, тим більше він випаровується, менше прилипає до тари і різним засобам перекачування і заправки, тим гірше зберігається. В'язкість нафтопродуктів тісно пов'язаназ їхньою температурою.

Всі втрати нафти і нафтопродуктів класифікуються на наступні види[37]: Кількісні втрати; якісно-кількісні втрати, при яких відбувається кількісна втрата з одночасним погіршенням якості нафтопродукту, - втрати відвипаровування; якісні втрати, коли погіршується якість нафтопродукту при незмінній кількості, - втрати при неприпустимому зміщенні.

При транспортуванні нафтопродуктів трубопроводами виникають експлуатаційні втрати на перекачувальних станціях в результатівитоків через сальникові та інші ущільнення насосів та запірної арматури, а також через змішування різних сортів нафтопродуктів при їх послідовній перекачці по одному трубопроводу (якісні втрати) і аварійні втрати.

Як у е зазначалося, втратинафтопродуктів прийнято також розділяти на: кількісні - походять від витоків і розливів; кількісно-якісні - причиною їх є випаровування (при цьому відбуваються кількісні втрати легких фракцій з одночасним погіршенням якості нафтопродуктів);якісні втрати наслідок змішання різних нафтопродуктів, зокрема налив нафтопродуктів в танкери або баржі на залишок, що не відповідає вимогам ГОСТу.

Як зазначалося вище, при транспортуванні нафтопродуктів трубопроводами виникаютьексплуатаційні втрати на перекачувальних станціях в результаті витоків через сальникові та інші ущільнення насосів та запірної арматури, а також через змішування різних сортів нафтопродуктів при їх послідовній перекачці по одному трубопроводу (якісні втрати) і аварійні втрати.

Основні види технологічних втрат нафти і нафтопродуктів наступні: випаровування в різних заводських резервуарах; зі стічними водами очисних споруд; від горіння низькомолекулярних вуглеводнів на факелі; від витоку через нещільності різних сальників; із водами барометричних конденсаторів; із випалюємо коксом в реакторах; із відпрацьованої глиною при контактної очищенні масел та ін Обидва види перерахованих втрат є кількісними, але існують і якісні втрати. До них відносяться втрати від спалювання легких бензинових фракцій на факелі, а також спалювання цих фракцій у вигляді технологічного палива замість сухого газу.

Однак прийняття спеціальних заходів призводить до значного скорочення цих втрат. Якісні втрати при перевезеннях водним транспортом найчастіше відбуваються від неправильного і недбалого виконання операцій по наливу, транспортування, зберігання і сливу нафтопродуктів.

Для зменшення кількісних втрат палива (розпліскування, підтікання) перевезення його повинна здійснюватися в справній тарі. Для зменшення якісних втрат (випаровування) тара повинна бути пофарбована в світлі кольори, що добре відображають сонячні промені. Збільшують якісні втрати забруднення палива продуктами корозії, пилом і водою, що знаходяться в тарі Втрати від вивітрювання через нещільності люків і кришок резервуарів за літній сезон досягають 3 - 5% кількості збереженого палива Втрати через дихальний клапан - до 1% за рік.

Для зменшення кількісних втрат палива (розпліскування, підтікання) перевезення його повинна здійснюватися в справній тарі. Для зменшення якісних втрат (випаровування) тара повинна бути пофарбована в світлі кольори, що добре відображають сонячні промені. Слід зазначити, що якісні втрати можуть мати місце в результаті забруднення палива продуктами корозії і мінеральної пилом, а також водою, що знаходяться в тарі.

Для зменшення кількісних втрат палива перевезення його повинна здійснюватися в справній ємкості. Для зменшення якісних втрат ємність повинна бути пофарбована в світлі кольори, що добре відображають сонячні промені. Слід зазначити, що якісні втрати можуть мати місце в результаті забруднення палива продуктами корозії і мінеральної пилом, а також водою, що знаходяться в транспортній ємності.