А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Якісне розтин

Якісне розтин пласта має першорядне значення для забезпечення максимальної схоронності колекторських властивостей пласта. Дослідження показують, що фактичний дебіт свердловини, що вийшла з буріння, становить небільше 30% потенційного. Застосовуваний у якості промивальної рідини глинистий розчин не відповідає поставленим вимогам.

Якісне розтин пластів перфорацією має важливе значення для правильної оцінки продуктивності, скорочення строків спорудження іосвоєння свердловин, досягнення максимальної ефективності методів підвищення віддачі або поглинаючої здатності пластів, ефективного використання свердловини протягом довгих років експлуатації.

Якісне розтин пласта має першорядне значення длязабезпечення максимальної схоронності колекторських властивостей пласта. Дослідження показують, що фактичний дебіт свердловини, що вийшла з буріння, становить не більше 30% потенційного. Застосовуваний у якості промивальної рідини глинистий розчин не відповідаєпропонованим вимогам.

На якісне розтин істотно впливають процеси взаємодії ПАР з розкривали колектором. У кварцових колекторах, як, наприклад, в Західному Сибіру, ??з метою їх гід-рофобізаціі краще використовувати катіонні ПАР.

Вимогамякісного розкриття газових пластів з коефіцієнтом аномальності пластового тиску нижче 0 8 у великій мірі задовольняє застосування газоподібних і пінних агентів для очищення свердловини від вибуреного породи. В якості газоподібних агентів застосовують повітря,димові гази від спеціального димогенератора, азот, природний і вуглекислий гази. Незважаючи на безперечний позитивний ефект, одержуваний при використанні газоподібних агентів і полягає в збереженні природної проникності привибійної зони пласта та підвищеннідебітів свердловин, цей спосіб все ще не знаходить широкого застосування на практиці.

Вимогам якісного розкриття газових пластів з коефіцієнтом аномальності пластового тиску нижче 0 8 у великій мірі задовольняє застосування газоподібних і пінних агентівдля очищення свердловини від вибуреного породи. В якості газоподібних агентів застосовують повітря, димові гази від спеціального димогенератора, азот, природний і вуглекислий гази. Незважаючи на безперечний позитивний ефект, одержуваний при використанні газоподібних агентіві полягає в збереженні природної проникності привибійної зони пласта та підвищенні дебітом свердловин, даний спосіб все ще не знаходить широкого застосування на практиці.

Таким чином, якісне розтин пластів і подальше заканчіваніе і освоєннясвердловин в подібних умовах увазі не тільки збереження добивних можливостей свердловин, але і обмеження припливу води.

До вирішення проблеми якісного розкриття і роз'єднання пластів /В.П. Овчинников, Н.А. Аксьонова, В.В. Салтиков, П.В. Овчинников, А.В. Кузнєцов //журн.

Застосування гідрофобних емульсійних розчинів сприяє більш якісному розкриття продуктивних горизонтів.

Конструкцію свердловин вибирають виходячи з вимог успішного доведення свердловин до проектних глибин; якісного розкриття продуктивнихгоризонтів, що забезпечує схоронність природною пр' - ніцаемості пласта або поліпшуючого її; експлуатації свердловин ефективними методами в період розробки родовища.

Конструкцію свердловин вибирають виходячи з вимог успішного доведення свердловин допроектних глибин; якісного розкриття продуктивних горизонтів, що забезпечує схоронність природної проникності пласта або поліпшуючого її; експлуатації свердловин ефективними методами в період розробки родовищ.

Це пов'язано з тим, що потужнікумулятивні і кульові перфоратори, як правило, забезпечують якісне розтин пласта, причому високий гідростатичний і гірське тиск відбивається на їх пробивний здатності менше, ніж на ефективність дії фугасної заряду.

Спосіб проходки,параметри бурового розчину, технологічні параметри і режим буріння в інтервалі продуктивного пласта повинні забезпечувати якісне розкриття продуктивного об'єкта.

Аналіз промисловий практики показує, що більш доцільно кілька затримати введеннясвердловини в експлуатацію з буріння з метою більш якісного розкриття пласта і цементування експлуатаційної колони. Поспішність, що проявляється при закінченні двох основоположних етапів у загальному циклі за-канчіванія свердловини - розтин продуктивного пластабурінням і цементування експлуатаційної колони, - основна причина зниження добивних можливостей свердловин і низької якості кріплення колони. Це в свою чергу викликає необхідність істотного збільшення робіт по впливу на привибійну зону пласта іпроведення складних ремонтно-ізоляційних-них робіт.

Перші досліди місцевої циркуляції промивної рідини при бурінні виявили найбільш перспективні області її застосування, до яких в першу чергу відноситься якісне розтин пластів без надлишкового тискуна привибійну зону. Тому паралельно з відпрацюванням техніки і технології беструбного буріння свердловин були розпочаті роботи по створенню методу розкриття пластів з місцевою циркуляцією промивної рідини.

Властивості бурових розчинів в комплексі зтехнологічними заходами і технологічними засобами повинні забезпечувати безаварійні умови буріння з високими техніко-економічними показниками за умови якісного розкриття продуктивних горизонтів.

Обмеження швидкості спуску бурильноїколони можуть обумовлюватися також величиною гідродинамічного тиску в свердловині, що пов'язано з небезпекою розриву пласта і з вимогами якісного розкриття продуктивного горизонту.

У галузі випробування свердловин необхідно оснащення технічнимизасобами - агрегатами для випробування свердловин, пересувними компресорами, уніфікованими обв'язуваннями, широко використовувати сучасні Методи якісного розкриття пластів і способи інтенсифікації припливу пластових флюїдів.

Тип і властивості бурового розчину вкомплексі з технологічними заходами і технічними засобами повинні забезпечувати безаварійні умови буріння з високими техніко-економічними показниками, а також якісне розкриття продуктивних горизонтів.

Технологія створення конструкціївідкритого вибою свердловини повинна забезпечувати виконання без ускладнень наступних операцій: спуск компонувань експлуатаційної і потайний колон з встановленими на них пристосуваннями; закріплення колони в привибійній зоні, якісне розтин пласта ісучасні способи освоєння; штучні впливу на привибійну зону з метою інтенсифікації припливу; проведення ремонтно-ізоляційних робіт.

З викладеного випливає, що в процесі буріння по продуктивним відкладів, особливо в умовах АВПД і колекторівпоровое-тріщиною типу, преходить враховувати вимоги якісної проводки стовбура свердловини та недопущення викидів і газопроявів, з одного боку, і якісного розкриття пласта, що забезпечує безумовне виявлення існуючими методами виклику припливуістинної продуктивності відкладень, - з іншого.

Таким чином, у зв'язку з очікуваним в нашій країні збільшенням обсягу експлуатаційного буріння на газ значно зростає актуальність правильної оцінки діяльності УБPз диференціацією двоєдиної кінцевої мети:в першому випадку прискорене будівництво експлуатаційних свердловин в інтервалі від нуля до покрівлі продуктів - ного горизонту, коли найважливішим синтетичним показником був і залишається метр проходки, у другому - кінцевий результат - якісне розкриття і освоєння свердловин- Забезпечують високий дебіт свердловин.

В результаті промислових випробувань крейдяних розчинів на глибоких свердловинах Машівської площі були виявлені наступні їх переваги в порівнянні з важкими глинистими розчинами: стабільність параметрів, зокремащільності, порівняно низькі структурно-механічні властивості, збільшення терміну служби деталей гідравлічної частини насосів і турбін, полегшення умов роботи доліт, значне скор-витрат за рахунок зниження вартості вихідних матеріалів приготування іобробки розчинів, забезпечення належних-умов для якісного розкриття продуктивних газоносних горизонтів.

Pешеніе завдання якісного розкриття вузлів лежить в площині геотехнології буріння свердловин: розтин пласта на рівновазі /депресії, застосування вмінімальному ступені кольматуючих ПЗС бурових розчинів та ін

Інтервал 4 (2500 - 3500 м) - піщаник з карбонатно-глинистим цементом, щільний тріщинуватий, нафтогазоносний. З метою якісного розкриття колектора необхідний квазіламінарний режим течії розчину.

В якості прикладу розглянемо варіант розкриття пластів, який зустрічався на практиці в Листопадовому регіоні. Тоді автоматично складаються ідеальні умови для якісного розкриття нафтових пластів. Свердловини бурили на природному глинистому розчині до покрівліпродуктивних пластів, кріпили свердловину цементованої обсадної колоною.

Pоторное буріння з продувкою має швидкість проходки свердловин в 1 5 - 2 рази перевищує аналогічний показник при бурінні з прямим промиванням. При цьому способі спрощується організація робіт,забезпечується якісне розтин і випробування пластів.

Підвищений перепад тиску створює умови для засмічення продуктивних горизонтів промивної рідиною і там-понажнимі матеріалами, в результаті чого знижується дебіт свердловин, можуть виникнутигазопроявів і газові викиди. У зв'язку з цим слід особливу увагу звертати на якісне розкриття продуктивних горизонтів.

Дебіти свердловин, отримані при випробуванні близькі до потенційних, значно скоротилися терміни освоєння. І все ж, незважаючи наширокий спектр технологій, проблема якісного розкриття пласта в процесі буріння остаточно не вирішена.

Залежність дреніруемих запасів нафти від геологічного.

В результаті проведеного аналізу наголошується, що зниження коефіцієнта продуктивності зарахунок неякісного розтину і відсутність системи ППД призводить до зменшення величини дреніруемих запасів. Отримані залежності дозволяють прогнозувати величину потенційних дреніруемих запасів виходячи з умов якісного розкриття пласта, а також оцінитиприріст дреніруемих запасів за рахунок проведення гідророзриву.

Так до теперішнього времеяя відсутній єдиний системний підхід в оцінці та класифікації гідравлічних умов розкриття продуктивних відкладень в залежності від визначальних чинників, немає показникаякості Заха - чіваніе свердловин, У цьому зв'язку слід відзначити роботу[3], Де авторами вперше зроблено спробу класифікувати колектори по условюш їх розтину на следупціх принципах: запобігання ка - гупання - я руйнування глинистих включень у продуктивнійчастини при контакті з фільтратами бурових розчинів, попередження кольматадіі пласта твердою фазою бурового раотвора, запобігання погіршення шштрахщонной характеристики привибійної авн нафтогазових колекторів при пластового тиску нижче гідростатичного. ВВнаслідок автори вріходят до не цілком коректного висновку про неможливість якісного розкриття продуктивних горизонтів і будь-яких типом колектора на глншютюс ??бурових розчинах.

Інтерпретатор - М іPежім діагностовані в основному моделі однорідного пласта іпласта із погіршеною пріскважінной зоною. Наявність у багатьох об'єктах випробування зон погіршеної проникності свідчить про більш високі добивних можливостях колектора за умови якісного розкриття і освоєння продуктивних інтервалів.

Аналіз досвідубуріння верхніх інтервалів свердловин, які призначені для розтину подсолевих відкладень нафти та газу, показує, що в підвищенні техніко-економічних показників є значні резерви. Прискорення проводки свердловин в надсолевом комплексі порід, а потім і всоленосних товщі дозволяє при збереженні заданих планових показників вивільнити час для більш ретельної підготовки до якісного розкриття подсолевих продуктивних пластів-колекторів, відбору представницького керна і надійному роз'єднання пластів.

Привикористанні даного методу перед розкриттям нафтового пласта з нормальним або зниженим пластовим тиском, знаючи величину пластового тиску, встановлюють відповідний режим циркуляції аерована бурового розчину. Pежім циркуляції повинен бути вибранийтаким чином, щоб предотвращалась можливість надходження рідкої фази аерована бурового розчину (або його фільтрату) в продуктивний пласт або інтенсивного припливу пластового флюїду (а разом з ним піску, інших твердих мінеральних частинок) в свердловину. У цьомувипадку якісне розтин і збереження колекторських властивостей пласта забезпечуються як за рахунок запобігання закупорювання пір і каналів пласта в пристовбурних частини свердловини фільтратом бурового розчину і твердими частинками, так і піском та іншими твердимичастками з боку пласта.

Ударно-канатні буріння застосовується при бурінні свердловин глибиною до 150 м в основному в пухких нестійких породах. Гарні результати виходять при проходці валуни-галечникових відкладень. Ударно-канатні буріння забезпечуєможливість якісного розкриття і випробування водоносних пластів і бурим порід, що обумовлює його використання в маловивчених районах. Разом з тим для ударно-канатного способу характерні більш низькі швидкості буріння і складність конструкції свердловини,значно зростаюча зі збільшенням глибини.

При розкритті пластів бурінням використовуються різні заходи, спрямовані на збереження проникності привибійної зони. Основні з них - застосування бурових розчинів високої якості (з низькою водоотдачей),а також розчинів на вуглеводневій основі і інвертний емульсій, фільтрат яких не погіршує проникності пласта. На ті чи інші заходи по якісному розкриттю пластів переважний вплив чинить пластовий тиск, по якому продуктивні горизонти ділять натри групи: з аномально високим тиском (АВПД), з тиском, близьким до гідростатичного, і з тиском нижче гідростатичного.

Як бачимо, для забезпечення умов якісного розкриття продуктивних пластів необхідно використовувати цілий комплекс хімічнихреагентів. Тому при модифікуванні промивної рідини кількість компонентів може збільшитися до 10 і більше, що сильно ускладнює приготування та регулювання властивостей розчину. Отже, необхідно вибрати хімічні реагенти, що визначають успішністьякісного розкриття пласта або вибрати реагент, що вдало поєднує кілька позитивних функцій.

Конструкція кожної свердловини визначається техніко-економічним проектом% на її будівництво. Вона суттєво впливає на якість розкриття пласта бурінням, нарезультативність і тривалість випробування. Тому при проектуванні будівництва свердловини особливе місце повинно відводитися заходам по якісному розкриттю пластів.

Встановлений у свердловині плошечний клин-отклонітел' за низької надійностізберігання в експлуатаційній колоні не задовольняє вимогам якісного розкриття вікна.

Принципове значення має залучення в розробку складнопобудованих нафтогазової поклади, приуроченої до глинистої частини пласта АВ. Самотлорське-го родовища,де зосереджені значні запаси нафти. На даній стадії вивченості поклади цілком виправданим є проведення пробної експлуатації пласта АВІ 2 в кількох елементах площинної системи з проведенням комплексу геологопромислозих досліджень та заходівз відбору керна, якісному розкриттю пласта і цементажу.

Виконання ОПЗ свердловин на стадії вторинного розкриття пластів з метою очищення ПЗП від глинистих кольматантов і водних фільтратів бурових розчинів, що проникли в період первинного розкриття пластів бурінням,виробляють за такою технологією. У цьому середовищі спеціальних перфораційних складів виробляють перфораційні роботи за звичайною технологією. Потім на електрокабель спускають ультразвуковий випромінювач, його встановлюють в інтервалі перфорації. Таким чиномдосягається якісне розтин пласта з одночасним очищенням привибійної зони нафтового пласта від глинистих і водних забруднень. Якісне вторинне розтин з одночасною ОПЗ пластів дозволяє вводити свердловини в експлуатацію практично без спеціальнихтрудомістких робіт по освоєнню. Свердловини виходять на стійкий режим роботи з підвищеними дебітом нафти.

Одним з основних показників промивних рідин є водовіддача. При великих її значеннях кількість від-фільтрувати рідини настільки велике, щовідтісняється фільтратом від стінок свердловини пластовий флюїд не завжди виявляється сучасними геофізичними методами. У цьому випадку буріння, особливо розвідувальних свердловин, втрачає сенс. При застосуванні однієї і тієї ж промивної рідини з різною величиною водоотдачи ускладнення типу осипів і обвалів збільшуються з ростом водовіддачі. Зниженню ускладнень і якісному розкриттю колекторів сприяє зменшення величини водоотдачи, що досягається в основному застосуванням хімічних реагентів стабілізаторів.

Це дозволить успішно вирішити важливе завдання щодо прискореного буріння великої кількості свердловин на експлуатованих газових місце - народженнях і на знову створюваних ПСГ. Наприклад, на одному з вироблених газових родовищ, призначених для створення ПСГ, передбачається пробурити приблизно 0 5 мян.м. Така концентрація бурових робіт дозволяє здійснити важливий, на наш погляд, техніко-економічний експеримент у справі вдосконалення оцінки діяльності УБP. Pечь йде про удосконалення методів і технології розкриття продуктивних пластів при бурінні експлуатаційних і нагнітальних свердловин на газових і нафтових месторож - ницьких установах. В даний час надається велике значення технічно грамотному розтину пласта як в нашій країні, так і за кордоном. Певну увагу заслуговує досвід проводки свердловин в зарубіжній практиці, де досягнуті значні успіхи в освоєнні нових горизонтів у розвідувальних свердловинах і в дораеработке експлуатуючи - мих тривалий час нафтових і газових родовищ, з добу-рення додаткового числа свердловин при значному зниженні пластового тиску. Як правило, буріння експлуатаційних та наг - метальних свердловин за кордоном здійснюється в два етапи. На першому етапі буріння ведеться з таким розрахунком, щоб забій виявився в покрівлі поклади без розтину останньої. Бригада, пробурівают свердловину з максимально допустимою швидкістю в покрівлю покладу, після спуску і цементування обсадної колони демонтує верстат і пе - реходіт на іншу свердловину. На другому етапі буріння передбачено якісне розтин безпосередньо продуктивних горизонтів ме - сторожденія зі 1005 & - ним відбором керна. Для цього монтується ювий верстат і буріння здійснюється спеціальною бригадою під керівництвом досвідченого інженера по розкриття продуктивних пластів. Виключно важливе значення надається технології розтину експлуатаційних об'єктів при перфорації.