А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Тривала дія - робоча напруга

Тривала дія робочої напруги, а також багаторазове вплив перенапруг в поєднанні з несприятливими атмосферними умовами (коливання тиску, температури, вологості повітря;випадання опадів; забруднення) і механічними впливами можуть привести до пробою або перекриття ізоляції, а також до поступового старіння ізоляції і передчасного виходу її з ладу. Крім того, вплив робочої напруги призводить до втрат енергії візоляції електропередачі, а також до виникнення радіозавад.

При тривалому впливі робочої напруги не повинно бути теплового пробою внутрішньої ізоляції. Напруга теплового пробою при інших рівних умовах залежить від тангенса кута діелектричнихвтрат tg8 ізоляції, характеризуючого діелектричні втрати.

Електрична міцність при тривалому впливі робочої напруги (тривала електрична міцність) характеризується залежністю терміну служби ізоляції від значення воздействующегонапруги. Ця залежність зазвичай будується у вигляді вольт-часових характеристик. Приклад такої характеристики показано на рис. 4.5 а. Для багатьох видів ізоляції ця залежність, побудована в логарифмічному масштабі, близька до прямолінійної.

В експлуатаційнихумовах ізоляція апаратів піддається тривалому впливу робочої напруги і короткочасним грозовим і комутаційним перенапря-жееіям. Рівень і тривалість п еренапряженій, які відчуває апаратура, визначаються головним чином захиснимизаходами.

Середньорічна інтенсивність грозової діяльності на територіїPоссии. Необхідно відзначити, що координація ізоляції при тривалому впливі робочої напруги включає в себе систему заходів безперервного та періодичного контролюхарактеристик ізоляції з метою виключення виходу значень цих характеристик за нормовані межі.

До повідомлення висновків щодо відповідної ізляціі, обраної за умов тривалого впливу робочої напруги постійного струму, ми викладеморезультати лабораторних випробувань міцності ізоляції при дощі, тумані і забрудненнях.

В умовах експлуатації ізоляція мереж та елементів розподільних пристроїв піддається тривалому впливу робочої напруги і короткочасним комутаційним іатмосферним перенапряжениям.

Ізоляція електричного обладнання має мати необхідну довговічність та експлуатаційну надійність при тривалому впливі робочої напруги, а також електричну міцність, що забезпечує здатність протистоятибагаторазового впливу внутрішніх перенапруг і порівняно рідкісному впливу грозових перенапружень.

Максимальні вимірювання на лінії швидкості вітру можуть, очевидно, поєднуватися з тривалим впливом робочої напруги. Тому при визначеннірозмірів опори по впливу робочої напруги в якості розрахункової приймають так звану максимальну швидкість вітру VK, спостережувану на трасі лінії з повторюваністю приблизно 1 раз в 10 років.

Опишіть характерні форми, які надають ребрах ізоляторів дляпідвищення їх мокроразрядного напруги і міцності по відношенню до тривалого впливу робочої напруги при забрудненні.

Однак зменшення розмірів ізоляції, яке стало б можливим при знижених короткочасних випробувальних напругах, можевиявитися неприпустимим через недостатню стійкості ізоляції при тривалому впливі робочої напруги. Про це свідчить вітчизняний і зарубіжний досвід, експлуатації електроустаткування зі зниженими рівнями ізоляції; багато з відбувалисянеполадок з внутрішньою ізоляцією трансформаторів, реакторів, маслонаповнених вводів та ін не були пов'язані з впливом перенапруг.

У зв'язку з підвищенням класу напруг ліній електропередачі та досягненнями в галузі обмеження грозових перенапругвсе більшу роль у виборі ізоляції електричних апаратів набувають внутрішні перенапруги і тривалий вплив робочої напруги.

Області різних стадій (А, Б, В, Г розвитку розряду по забрудненій ізолятора. Зволоження забруднених ізоляторів,знаходяться під тривалим впливом робочої напруги, відтворює найбільш часто зустрічається режим роботи ПЛ і ОPУ, який вивчався найбільш ретельно і розглядається нижче.

Вимога електричної міцності полягає в тому, що трансформаторповинен витримувати необмежено тривалий вплив робочої напруги і різні перенапруги (короткочасні впливи), які можуть перевищувати робочі напруги в десятки разів.

Стан поверхневого шару при впливах, відтворюючихімпульси комутаційних перенапруг (а отже, розрядні напруги забруднених ізоляторів), визначається не тільки самим імпульсом, але і попереднім тривалим впливом робочої напруги. Більшість дослідників виробляє випробуваннякомутаційними імпульсами, накладеними на напругу промислової частоти. Методику випробувань, а також результати, отримані без попереднього впливу робочої напруги, не можна вважати правомірними.

З приводу нормування порівняно низькихвипробувальних напруг, наведених у табл. 5 - 4 виникало питання, чи не є це зниження рівня ізоляції надмірним, неприпустимим тю умовами забезпечення стійкості ізоляції по відношенню до робочій напрузі. На це питання було дано негативну відповідь, хочавітчизняний досвід виявив, що експлуатаційна надійність ізоляції силових трансформаторів вищих класів напруги залежить від її стійкості по відношенню до тривалого впливу робочої напруги. Були проаналізовані неполадки з вітчизняними силовимитрансформаторами 330 і 500 кв, коли пошкодження головної ізоляції обмоток розвивалося при робочому режимі. Виявилося, що у всіх випадках неполадки не були пов'язані з рівнем випробувальної напруги; причини виникнення пошкодження не були б усунені шляхом ослабленняелектричного поля, якого можна було б досягти деяким підвищенням випробувальної напруги і відповідним збільшенням ізоляційних відстаней. До цього слід додати, що до часу затвердження ГОСТ 1516 - 68 в США вже отримали значнепоширення силові трансформатори 220 - 500 кв з випробувальною напругою внутрішньої ізоляції відносно землі зниженим до 1 8 - 2 найбільшого робочого фазної напруги.

До першої групи відносяться конденсатори, найбільш широко вживані в енергетиці тавикористовувані для поліпшення коефіцієнта потужності промислових установок (косинусні конденсатори), для поздовжньої ємнісної компенсації індуктивного опору довгих ліній електропередачі і регулювання напруги в розподільних мережах, для відбору відліній високої напруги незначної потужності і приєднання до них установок захисту і зв'язку, а також для деяких інших цілей. Загальна встановлена ??реактивна потужність цих конденсаторів в енергосистемах всього світу досягає в даний час декількохдесятків мільйонів кіловольт-ампер. Ізоляція цих конденсаторів піддається тривалому впливу робочої напруги, а в ряді випадків і значним за величиною перенапряжениям. До конденсаторів цієї групи, як і до іншого обладнання мереж високої напруги,пред'являються дуже високі вимоги щодо надійності.

Пробивні напруги ізоляції повинні бути на 10 - 15% більшими, ніж випробувальні. Виходячи з цього, на підставі досвідчених залежностей пробивних напруг маслобарьерной ізоляції, вибираютьсяізоляційні відстані головної ізоляції. Електрична міцність головної ізоляції при необмежено тривалому впливі робочої напруги орієнтовно може бути прийнята рівною 0 5 - 0 6 значення однохвилинного випробувальної напруги.

До розрахункутеплового пробою діелектрика в однорідному. При порівняно тривалому впливі напруги на діелектрик можливе значне зниження його пробивної напруги, пов'язане з виділенням тепла в його товщі. У цьому випадку пробою називається тепловим. Тепловий пробійможе виникнути, зокрема, при тривалому впливі робочої напруги.

Вимірювання розрядних напруг проміжків при напрузі промислової частоти виробляється при повільному підйомі напруги. Нормована швидкість підйому становить 3% відамплітуди очікуваного розрядної напруги в секунду. Внаслідок кв а з малої швидкості зростання напруги при кожному досвіді виявляється досить імовірним найбільш несприятливий г500 поєднання випадкових факторів, що впливають на розвиток розряду. Тому випробуванняповітряних проміжків при плавному підйомі напруги промислової частоти виявляється еквівалентним випробуванню при тривалому впливі робочої напруги.

Дослідження слід поставити так, щоб його результати можна було віднести до стану ізоляції, вякому вона знаходиться у працюючих трансформаторах. Для переходу від зазначеного граничного рівня часткових розрядів до нормування умов випробування трансформаторів конструкція ізоляції повинна бути досліджена в діапазоні напруг приблизно до полуторногоробітника. Необхідно встановити закономірності зміни рівня часткових розрядів із зростанням напруги і збільшенням тривалості його витримки до найбільшого часу, який можна оцінювати як прийнятне для майбутніх стандартних випробувань. На моделях повиннівідтворюватися типові можливі відхилення у виконанні ізоляції трансформаторів, що можуть істотно знижувати її стійкість при тривалому впливі робочої напруги. Нарешті, слід виявити відмінність рівня часткових розрядів, вимірюваного на моделях і натрансформаторах при однакових умовах щодо впливів на ізоляцію та її стану.

Трубчасті розрядники (PТ) мають внутрішній (всередині ізолюючої трубки) і зовнішній повітряні проміжки і встановлюються на лінії для захисту окремих точок з ослабленоюізоляцією. Після пробою обох повітряних проміжків напруга у місці встановленняPТ визначається падінням напруги на опорі заземлення розрядника, так як падіння напруги на дузі пренебрежимо мало. При цьому усередині трубки тиск різко підвищується і іонізованниє гази з великою швидкістю викидаються через відкрите отвір трубки, розширюються, деіонізіруются, і дуга струму к.з. промислової частоти при одному з перших проходів струму через нуль гасне. ПоблизуPТ утворюється при цьому зона вихлопу ионизованного газів, в межах якої не слід допускати установку інших ізоляторів. Зовнішній проміжок виключає тривалий вплив робочої напруги на ізоляційний матеріал трубки.

Трубчастий фібробакелітовий розрядникPТФ. Трубка розрядника виконується з матеріалу, який під дією дуги розкладається з виділенням великої кількості газів. Тиск, в каналі трубки зростає до кількох десятків атмосфер, і гази з великою швидкістю вириваються через відкритий кінець розрядника. Інтенсивне поздовжнє газове дуття в трубці забезпечує гасіння дуги при першому переході струму через нуль. Величина внутрішнього проміжку розрядника вибирається досвідченим шляхом за умовами дугогасіння. Зовнішній проміжок необхідний для ізолювання розрядника від тривалого впливу робочої напруги. Його величина визначається необхідним імпульсним розрядним напругою розрядника з урахуванням тієї обставини, що при внутрішніх перенапряжениях трубчасті розрядники не повинні спрацьовувати.

Для проведення дослідів потрібні спеціальні експериментальні випрямні установки, здатні забезпечити великі за величиною предразрядние струми без істотної посадки напруги на випробуваному об'єкті. Зокрема, довелося відмовитися від повільного підйому напруги на установці, замінивши його настільки швидким підйомом напруги (близько 20% в секунду), при якому кидки лредразрядних струмів не припиняють наростання напруги на об'єкті. Крім випробувань з швидким підйомом напруги, визначалося напруга, при якому не відбувається перекриття ізолятора під дощем за час 20 - 30 хв, за яке теплові процеси стабілізуються. Такого роду випробування були абсолютно необхідні, так як на описуваній лінії постійного струму розрахункова кратність внутрішніх перенапруг невелика (/(1 7), тому тривалий вплив робочої напруги може виявитися визначальним при виборі ізоляції.