А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Біліхромопротеід

Біліхромопротеіди поряд з хлорофілом беруть участь в фотосинтетичних процесах. Синьозелені водорості, іменовані за пропозицією редакційної колегії 8-го видання Визначника бактерій Берги також ціанобак-теріямі, містять і жовті пігменти - каротиноїди. У них виявлені а - і р-каротин (рис. 21), характерні і для вищих рослин. Ми наводимо структурну формулу лише у-Карот-на тому, що він, крім ціанофіцей, зустрічається також і в інших прокаріотичних мікроорганізмів, зокрема у зелених серобактерій.

Пігменти, утворені прокариотами (істинними бактеріями і синьо-зелених водоростей еукаріотами (протококковимі водоростями. Синьо-зелених водоростей (Cyanophyta) містять також специфічні пігменти - біліхромопротеіди, що відносяться до розчинним білкам, що представляє собою двухкомпонент-ні системи, що складаються з білка типу глобулінів і хромофорних груп - фікобіліни, обумовлюють блакитний або червоний колір пігменту.

Фотосинтетичні пігменти мікроорганізмів характеризуються за спектрами поглинання світла. Максимум поглинання розчину бактеріовірідіна в етиловому спирті відзначений при 670 - 660 нм і другий максимальний пік близько 430 ім. Положенням максимумів в спектрах поглинання розрізняються також і пігменти білкової природи - біліхромопротеіди ціанофіцей. Так, С-фікоціанін має максимум 615 нм, С-фікоеритрин - 560 нм. Обидва ці пігменту присутні постійно тільки у роду Nodularia. Біля поширеного виду Anacystis nidulans постійно присутня С-фікоціанін і ніколи не виявляється С-фікоеритрин. У Phormidium ectocarpii, навпаки, завжди виявляється С-фікоеритрин і відсутня С-фікоціанін.

При дослідженні різних родів ціанофіцей[82]виявлені каротиноїдний пігменти - у-каротин і міксоксанто-Філл - з максимумами поглинання в ацетоні 450 і 480 нм. Пз них мпксоксантофілл властивий виключно ціанофіцеям. Всі перераховані вище пігменти Cyanophyta беруть пряму чи непряму участь у фотосинтезі. Маються вказівки на те, що біліхромопротеіди безпосередньо в реакції фотосинтезу не беруть участь, але є переносниками світлової енергії на хлорофіл а, що забезпечує фотосинтез.