А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Обмежувач - вантажопідйомність

Обмежувач вантажопідйомності автоматично вимикає механізми крана при перевищенні допустимої вантажопідйомності. На автомобільних кранах застосовують спеціальні механічні і універсальний електромеханічний(ОГП-1) обмежувачі.

Установка обмежувача вантажопідіймальності на стрілових самохідних кранах. | Установка обмежувача вантажопідіймальності ОГП-1 на баштових кранах. Обмежувачі вантажопідйомності встановлюють на стрілових і баштових кранах (рис. 80 і 81) з метоюавтоматичного відключення механізму підйому вантажу, зміни вильоту гака, переміщення каретки, в слу чаї підйому вантажу, маса якого перевищує номінальну вантажопідйомність більш ніж на 10% і тим са - мим попереджає обрив каната вантажного поліспаста, падіннястріли вантажопідіймального крана або його перекидання.

Обмежувачі вантажопідйомності необхідно випробовувати в процесі їх експлуатації. Терміни випробування обмежувачів вантажопідйомності встановлюються інструкцією заводу-виробника.

Обмежувачвантажопідйомності автоматично вимикає механізми крана при перевищенні допустимої вантажопідйомності. На автомобільних кранах застосовують спеціальні механічні і універсальний електромеханічний (ОГП-1) обмежувачі.

Обмежувач вантажопідйомностіавтоматично вимикає механізми крана при перевищенні допустимої вантажопідйомності. На автомобільних кранах застосовують універсальні обмежувачі.

Обмежувач вантажопідйомності забезпечує безпеку роботи на крані, попереджаючи його перекидання.Органічітель автоматично відключає вантажну або стрілові лебідку при перевищенні вантажопідіймальності (вантажного моменту) крана.

Обмежувач вантажопідйомності для кранів з гідроприводом має ряд особливостей.

Обмежувач вантажопідйомності регулюють взгідно з інструкцією з його монтажу, налагодження та експлуатації, яка додається до технічної документації крана. В інструкції вказано граничний кут нахилу стріли або виліт гака. Перед початком роботи крана необхідно переконатися в тому, що обмежувачспрацьовує при заданих величинах кута нахилу стріли або її вильоту. Якщо дана умова не забезпечується, слід відрегулювати вимикає важіль.

Обмежувач вантажопідйомності влаштований і діє таким чином.

Обмежувач вантажопідйомностізабезпечує безпеку роботи на крані, попереджаючи його перекидання. Обмежувач автоматично відключає вантажну або стрілові лебідку при перевищенні вантажопідіймальності (вантажного моменту) крана.

Обмежувач вантажопідйомності регулюють відповідно доінструкцією по його монтажу, налагодження та експлуатації, яка додається до технічної документації крана.

Обмежувач вантажопідйомності мосто вого крана. |Pедуктор механізму повороту баштового крана БКСМ-5. Обмежувач вантажопідйомності допомогою накладки 20 зпрокладкою феррадо 21 і чотирьох болтоз 22 кріпиться на одній з гілок вантажного каната під зрівняльним блоком.

Обмежувачі вантажопідйомності магнітоелектричні - перевірка, налагодження і регулювання.

Обмежувач вантажопідйомності повинен спрацьовуватипри плавному підйомі вантажу, вага якого перевищує на 10% номінальну вантажопідіймальність крана.

Обмежувач вантажопідйомності повинен регулюватися на заводі-зготовітеле і випускатися відтаровані і опломбованих.

Обмежувачі вантажопідйомностімагнітоелектричні - перевірка, налагодження і регулювання.

Обмежувачі вантажопідйомності магнітоелектричні - перевірка, налагодження і регулювання.

Обмежувач вантажопідіймальності у залежності від типу Ірану та режиму його роботи налаштовується за допомогоюдодаткових опорів на необхідну характеристику.

Обмежувач вантажопідйомності призначений для відключення механізмів при підйомі вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана на даному вильоті гака. Застосовують механічні (мал. 133) іелектричні органич-Чи вантажопідйомності.

Обмежувач вантажопідйомності повинен спрацьовувати при плавному підйомі вантажу, вага якого перевищує на 10% номінальну вантажопідіймальність крана.

Обмежувач вантажопідйомності повинен регулюватися назаводі-виробнику до випускатися оттарнрованним л опломбованих.

Обмежувачі вантажопідйомності встановлюються, щоб запобігти перевантаженню стрілових кранів.

Обмежувачі вантажопідйомності бувають пружинні, вантажні, торсіонні і електричні.Зазвичай обмежувачі вантажопідйомності складаються з датчика зусиль і відключає двигун органу.

Обмежувачі вантажопідйомності можуть бути розроблені на використанні принципу обмеження маси вантажу, що піднімається або обмеження крутного моменту. Нижчерозглядаються обмежувачі маси вантажу.

Обмежувач вантажопідйомності. Обмежувач вантажопідйомності поміщається під рухомою підлогою кабіни. При вході пасажира в кабіну рухому підлогу 1 укріплений на опорах 2 опуститься. Підпільний контакт, який знаходиться вкоробці 12 що включається в викличну ланцюг електричної схеми (див. розділ 25 - 6 електричні схеми), розімкнеться і виключить тим самим можливість виклику кабіни з пасажиром.

Обмежувач вантажопідйомності автоматично вимикає механізми крана при перевищеннідопускаемой вантажопідйомності.

Обмежувач вантажопідйомності повинен спрацьовувати при плавному підйомі вантажу, вага якого перевищує на 10% номінальну вантажопідіймальність крана.

Обмежувач вантажопідйомності повинен регулюватися на заводі-виробнику івипускатися відтаровані і опломбованих.

Обмежувач вантажопідйомності повинен спрацьовувати при підвищенні навантаження проти номінальної на 10% і не повинен спрацьовувати при навантаженнях, рівних номінальним.

Обмежувачі вантажопідйомності, встановлювані настрілових самохідних та баштових кранах, а також на інших вантажопідйомних машинах (на вимогу нормативної документації), можуть бути механічними, електромеханічними та електронними.

Обмежувачі вантажопідйомності слугують для захисту самої конструкції крана відперевантаження. Вони спрацьовують при підвісці на гак крана вантажу, що перевищує на 10% і більше допустиму розрахункову вантажопідйомність.

Обмежувач вантажопідйомності повинен спрацьовувати при плавному підйомі вантажу, вага якого на 10% перевищує номінальну вантажопідйомністькрана.

Обмежувачі вантажопідйомності магнітоелектричні - перевірка, налагодження і регулювання.

Обмежувач вантажопідйомності у кранів зі змінним вильотом включається через систему важелів в тягу кріплення стрілового поліспаста.

Обмежувачвантажопідйомності не працював, так як контактор захисній панелі був заклинений.

Обмежувач вантажопідйомності складається з датчика зусилля з потенціометричним перетворювачем, датчика кута нахилу стріли з потенціометричним перетворювачем, релейного блоку,вказівної панелі.

Обмежувач вантажопідіймальності у залежності від типу крана і режиму його роботи налаштовується за допомогою додаткових опорів на необхідну характеристику.

Обмежувачі вантажопідйомності встановлюють на стрілові самохідні ібаштові крани, а також на інші вантажопідйомні машини на вимогу нормативної документації. За конструктивним виконанням обмежувачі підрозділяють на механічні, електромеханічні, електронні, мікропроцесорні.

Обмежувачі вантажопідйомності застосовують для захисту стрілових і в деяких випадках мостових кранів від перевантажень і перекидання. Обмежувачі автоматично відключають механізми підіймання вантажу та зміни вильоту при підйомі вантажу масою, що перевищує номінальну вантажопідйомність більш ніж на 10% для стрілових і на 25% - для кранів мостового типу.

Обмежувач вантажопідйомності безконтактний ОГБ-2 встановлюють в основному на гусеничних і автомобільних кранах з гратчастими стрілами, а обмежувачі ОГБ-3 і обмежувач вантажного моменту ОГМТ - на автомобільних кранах з телескопічними і висувними стрілами.

Обмежувачі вантажопідйомності бувають механічними, електромеханічними і мікропроцесорними. На рис. 6.52 показаний обмежувач вантажопідйомності мостових - 6.52. Огра - го крана. Пружина відтаровані так, що при зазначеному вище перевищенні маси вантажу 7 а отже, збільшенні зусилля в канаті сережка, стискаючи пружину, переміщує вправо шток, який натискає на важіль 5 кінцевого вимикача 4 розриває ланцюг управління приводним електродвигуном.

Обмежувач вантажопідйомності призначений для запобігання перевантаження крана, яка може призвести до обриву вантажних гнучких елементів (канатів або ланцюгів), поломці гаків та інших деталей механізму, утворення тріщин і залишкових деформацій металоконструкції і перекиданню стрілових пересувних кранів.

Обмежувач вантажопідйомності повинен спрацьовувати при плавному підйомі вантажу, вага якого перевищує на 10% номінальну вантажопідіймальність крана.

Обмежувач вантажопідйомності повинен регулюватися на заводі-виробнику і випускатися (ітерованих і опломбованих.

Обмежувачі вантажопідйомності повинні забезпечувати обмеження ваги вантажу, що піднімається (вантажного моменту) при перевищенні його величини на 10%, при точності спрацювання 2 - 3%, не реагувати на короткі імпульси (0 8 сек) і мати надійністю конструкції.

Обмежувач вантажопідйомності тор. Обмежувачі вантажопідйомності виключають перевантаження елементів крана від підйому надлишкового вантажу. Обмежувачі вантажопідйомності на стрілових і портальних кранах повинні забезпечувати також захист їх від перекидання.

Обмежувачі вантажопідйомності на стрілових пересувних, баштових, портальних кранах є одночасно і обмежувачами вантажного моменту, перекидаючого кран.