А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Усиновлювач

Усиновителі та усиновлені (а потім і діти усиновлених) повністю прирівнюються у правах і обов'язках до рідним батькам і дітям (див.PОдітельскіе права і обов'язки), зі своїми батьками усиновлення правовий зв'язок втрачають.Усиновленій може бути присвоєне прізвище усиновителя і по батькові за його іменем; в виключить, випадках допускається і зміна імені дитини. На прохання усиновителів вони можуть бути зареєстровані як батьків усиновленого. Якщо дитина досягла 10 років, змінаімені, по батькові, прізвища, а також запис усиновителів як батьків можливі тільки за згодою дитини.

Усиновителі мають право на пенсію нарівні з батьками, а усиновлені - нарівні з рідними дітьми.

Усиновителі мають право на пенсію нарівні збатьками, а усиновлені - нарівні з рідними дітьми. Неповнолітні, які мають право на пенсію в разі смерті годувальника, зберігають це право також і при їх усиновленні.

Усиновителі мають право просити, щоб всиновлювати була присвоєна прізвище усиновителя ібатькові по його імені, а також зміна імені усиновлюваної. Але виконком вправі відмовити у зміні імені, якщо це суперечить інтересам дитини, наприклад, якщо дитина звикла до свого імені та зміна може його травмувати.

Усиновителі, на їхнє прохання, можутьбути записані в книзі записів про народження дитини в якості батьків усиновленої. Але, в окремих випадках, виконком може відмовити усиновителям у цьому проханні, якщо проти такого запису заперечує всиновлювати, що досяг десятирічного віку, що бажає зберегтипам'ять про батьків, або коли про запис в якості батьків усиновлюваної просить усиновитель, що складається в кровній спорідненості з його батьком чи матір'ю.

Усиновителі мають право на пенсію нарівні з батьками, а усиновлені - нарівні з рідними дітьми.

Усиновителямроз'яснюється, що реєстрація усиновлення в органах РАГС необхідна і проводиться особисто за місцем винесення рішення виконкомом, оскільки потрібно при цьому отримання відомостей про них. Їм видається на руки копія рішення про усиновлення. Але якщо у відділ народногоосвіти не пред'явлені усиновлювачами дані про реєстрацію усиновлення, то відділ народної освіти зобов'язаний не пізніше місячного терміну з дня винесення рішення виконкомом направити копію в ЗАГС для виробництва реєстрації.

Усиновлювачем може бути будьдієздатний громадянин (громадянка), крім осіб, позбавлених батьківських прав. Прохання бажає усиновити дитину задовольняється в тих випадках, коли органи опіки та піклування переконаються в тому, що він в змозі належним чином виконувати обов'язки за змістом івихованню дитини, а умови, створювані всиновлювати, в повній мірі відповідають його інтересам. Органи опіки перевіряють також, чи немає законних перешкод до У.

Усиновлювачами можуть бути повнолітні громадяни, за винятком осіб, позбавлених батьківських прав, атакож осіб, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними або обмежено дієздатними.

Усиновлювачами можуть бути одружені громадяни, а також самотні повнолітні громадяни, за винятком осіб, позбавлених батьківських прав, а також осіб,визнаних у встановленому законом порядку недієздатними або обмежено дієздатними.

Усиновлювачами не можуть бути неповнолітні, особи, позбавлені батьківських прав, визнані у встановленому законом порядку недієздатними або обмеженодієздатними, і, крім того, віднесені окремими республіканськими кодексами про шлюб та сім'ю до категорії осіб, які не мають права бути усиновлювачами.

Усиновлювачами можуть бути одружені громадяни, а також самотні повнолітні громадяни, за винятком осіб,позбавлених батьківських прав, а також осіб, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними або обмежено дієздатними.

Якщо усиновлювач і усиновлений - іноземні громадяни однієї країни і проживають в СССP, То оформлення усиновлення провадиться впосольстві їх країни; якщо ж вони - громадяни різних держав (один з них - громадянин ССС?), то усиновлення може бути оформлено у радянських органах і за радянськими законами.

Угода усиновителів про придбання у відповідності з частиною четвертою статті 23 Законудитиною громадянства СССPмає бути представлено в органи внутрішніх справ, а угоду усиновителів, які проживають за кордоном - в дипломатичне чи консульське представництво СССP. Угода представляється в письмовій формі протягом одного року з дняусиновлення.

Pодітелі (усиновителі) та піклувальники (громадяни або відповідні установи, які в силу ст. 35 ЦК є такими) несуть відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми у віці від 14 до 18 років, за наявності двох обставин: а)власного винного поведінки (за винятком випадку заподіяння шкоди належним їм джерелом підвищеної небезпеки), б) відсутності у неповнолітнього доходів та іншого майна, достатніх для відшкодування шкоди. На відміну від випадків заподіяння шкодималолітніми (ст. 1073 ЦК) за шкоду, що наступив в результаті протиправних дій неповнолітніх у віці від 14 до 18 років, відповідають тільки батьки (усиновителі) і піклувальники, але не установи, під наглядом яких вони перебували.

Pодітелі і усиновителіуспадковують за наявності тих же умов, що вимагаються для закликання до спадкоємства дітей та усиновлених.

Кандидатам в усиновлювачі роз'яснюється, що наявність зазначених протипоказань для виховання дитини може служити підставою для відмови в усиновленні та взв'язку з цим збір та підготовка документів недоцільні.

Кандидат в усиновлювачі має бути ознайомлений з усіма документами про усиновлюваної дитини, а також з медичним висновком про стан його здоров'я. За наявності у дитини захворювання, недоліків уфізичному чи розумовому розвитку адміністрація установи попереджає про це кандидатів в усиновлювачі під розписку.

На прохання усиновителя при винесенні рішення про усиновлення всиновлювати присвоюється прізвище усиновителя і по батькові за його іменем. Приусиновленні жінкою відомості про батька записуються в порядку, передбаченому статтею 49 цього Кодексу, за винятком тих випадків, коли за батьком дитини зберігаються його права та обов'язки щодо дитини. На прохання усиновителя може бути змінено також іім'я дитини.

На прохання усиновителів вони можуть бути записані в книзі записів народжень як батьки усиновленого.

На прохання усиновителя усиновленій присвоюється прізвище усиновителя і по батькові за його іменем (якщо усиновлювач чоловік), може бутитакож змінено й ім'я дитини. На прохання усиновителів вони записуються батьками усиновленого.

При зверненні усиновлювачів про скасування усиновлення у зв'язку з тим, що дитина страждає на захворювання, що перешкоджають нормальному вихованню в родині, слід детальноз'ясувати причину захворювання, чи було відомо усиновителю про недугу дитини, як забезпечували усиновителі його лікування, і за результатами перевірки вирішити питання про пред'явлення позову про скасування усиновлення або приміщення дитини в спеціальний лікувальний або виховнеустанова без скасування її усиновлення.

На прохання усиновителя усиновленій дитині присвоюються прізвище усиновителя, а також вказане їм ім'я. Батькові усиновленої дитини визначається за іменем усиновителя, якщо усиновитель чоловік, а при усиновленні дитинижінкою - на ім'я особи, зазначеної нею як батька усиновленої дитини. Якщо прізвища подружжя-усиновителів різні, за згодою подружжя-усиновителів усиновленій дитині присвоюється прізвище одного з них.

На прохання усиновителів суд може прийнятирішення про запис усиновителів у книзі записів народжень як батьки усиновленої ними дитини.

На прохання усиновителя усиновленій присвоюється прізвище усиновителя і по батькові за його іменем (якщо усиновлювач чоловік), може бути також змінено й ім'ядитини. На прохання усиновителів вони записуються батьками усиновленого.

На прохання усиновителів вони можуть бути записані в книгах записів народжень як батьки усиновлених.

Pебенок передається усиновителям тільки по пред'явленні рішеннявиконкому Ради народних депутатів про її усиновлення. Жінки-усиновительки (в тому числі іногородні), що імітують вагітність і пологи з дозволу головного лікаря госпіталізуються в пологовий будинок (відділення) за 1 - 2 дні до передбачуваного терміну пологів тільки принаявності рішення виконкому Ради народних депутатів про усиновлення конкретної дитини.

Якщо батьки (усиновителі), опікуни або інші громадяни, зазначені в пункті 3 цієї статті, померли або не мають достатніх коштів для відшкодування шкоди, заподіяноїжиттю або здоров'ю потерпілого, а сам заподіювач шкоди, що став повністю дієздатним, має таких коштів, суд з урахуванням майнового становища потерпілого і заподіювача шкоди, а також інших обставин має право ухвалити рішення про відшкодування шкодиповністю або частково за рахунок самого заподіювача шкоди.

Якщо батьки (усиновителі), опікуни або піклувальники за якимись причинами (знаходження у відрядженні, проживання в іншій місцевості і т.п.) не можуть дати згоду на посвідчення угоди, вона може бутизасвідчена за участю представника органу опіки та піклування. При цьому дотримуються вимоги ст. 133 Кодексу про шлюб та сім'юPСФСP.

Оскільки батьки (усиновлювачі), опікуни відповідають за свою провину, з них не складається О. За шкоду, заподіяну підлітками,досягли 15 років, відповідають вони самі на загальних підставах. Якщо ж у них немає ні майна, ні заробітку (підліток навчається в школі), до О.

Якщо кандидати в усиновлювачі не змогли підібрати для усиновлення дитини за місцем їх проживання, вони можуть звернутися заотриманням зведенні про дитину, підметі усиновленню, до відповідного органу виконавчої влади будь-якого суб'єктаPРосійсько Федерації або в Міністерство освітиPРосійсько Федерації.

Якщо кандидати в усиновлювачі не змогли підібрати для усиновленнядитини на території суб'єктаPРосійсько Федерації, вони можуть звернутися безпосередньо до Міністерства освітиPРосійсько Федерації для отримання відомостей про дітей, які підлягають усиновленню іноземними громадянами і (або) особами без громадянства і проживають натериторіях інших суб'єктівPРосійсько Федерації.

Підбір кандидатів в усиновлювачі в цих випадках провадиться відділом народної освіти.

Pаз'яснять кандидатам в усиновлювачі їх право на незалежну експертизу в медичних установах, що маютьліцензію на медичну діяльність з питань, пов'язаних з оглядом стану здоров'я дитини, переданого на виховання в сім'ю.

Оскільки батьки (усиновлювачі), опікуни відповідають за свою провину, з них не складається О. За шкоду, заподіянупідлітками, які досягли 15 років, відповідають вони самі на загальних підставах. Якщо ж у них немає ні майна, ні заробітку (підліток навчається в школі), до О.

Якщо батьки (усиновителі), опікуни або інші громадяни, зазначені в пункті 3 цієї статті, померли або не маютьдостатніх коштів для відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю потерпілого, а сам заподіювач шкоди, що став повністю дієздатним, має таких коштів, суд з урахуванням майнового становища потерпілого і заподіювача шкоди, а також іншихобставин вправі прийняти рішення про відшкодування шкоди повністю або частково за рахунок самого заподіювача шкоди.

Якщо кандидати в усиновлювачі не змогли підібрати для усиновлення дитини за місцем іхжітельства, вони можуть звернутися за отриманням відомостей про дитину,підметі усиновленню, в орган управління освітою будь-якого суб'єктаPРосійсько Федерації або в Міністерство освітиPРосійсько Федерації.

Обов'язок батьків (усиновлювачів), опікунів, освітніх, виховних, лікувальних та інших установ повідшкодування шкоди, завданої малолітньою, не припиняється з досягненням малолітнім повноліття або одержанням ним майна, достатнього для відшкодування шкоди.

Обов'язок батьків (усиновлювачів), піклувальника і відповідної установи по відшкодуваннюшкоди, заподіяної неповнолітнім у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, припиняється після досягнення заподіяла шкоду повноліття або у випадках, коли у нього до досягнення повноліття з'явилися доходи або інше майно, достатні для відшкодування шкоди, або коли він до досягнення повноліття придбав дієздатність.

Забороняється без згоди усиновителів, а в разі їх смерті без згоди органів опіки та піклування повідомляти будь-які відомості про усиновлення, а також видавати виписки з книг реєстрації актів цивільного стану, - з яких було б видно, що усиновителі не є кровними батьками усиновленого.

Права та обов'язки усиновлювача та усиновленої дитини (стаття 137 цього Кодексу) виникають з дня набрання законної сили рішенням суду про встановлення усиновлення дитини.

Обов'язок батьків (усиновлювачів), опікунів, освітніх, виховних, лікувальних та інших установ по відшкодуванню шкоди, завданої малолітньою, не припиняється з досягненням малолітнім повноліття або одержанням ним майна, достатнього для відшкодування шкоди.

Обов'язок батьків (усиновлювачів), піклувальника і відповідної установи з відшкодування шкоди, заподіяної неповнолітнім у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, припиняється після досягнення заподіяла шкоду повноліття або у випадках, коли у нього до досягнення повноліття з'явилися доходи або інше майно, достатні для відшкодування шкоди , або коли він до досягнення повноліття придбав дієздатність.

Права та обов'язки усиновлювача та усиновленої дитини (ст. 137 СКPФ) виникають з дня набрання законної сили рішенням суду про встановлення усиновлення дитини.

Ставлення усиновлюваної до усиновителів як до своїм кровним батькам виявляється інспектором шкіл з охорони дитинства в бесіді з ним, що відображається в акті обстеження. Такий запис замінює письмову згоду дитини на усиновлення.

За представленими кандидатом в усиновлювачі документам і результатам особистої бесіди встановлює юридичну обгрунтованість і педагогічну доцільність усиновлення.

Якщо у кандидата в усиновлювачі виникає сумнів у правильності раніше встановленого діагнозу усиновлюваної, він вправі звернутися за консультацією до медичної установи органів охорони здоров'я за своїм вибором, куди дитина направляється у супроводі громадського інспектора з охорони дитинства відділу народної освіти і кандидата в усиновлювачі.