А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ядерна лабораторія

Ядерна лабораторія при Иельского університеті успішно застосувала унікальну комбіновану систему управління процесами і експериментом в дослідах по кореляції між гамма-квантами і частками на тандемному прискорювачі Ван-дер- Граафа.

Ядерна лабораторія при Єльському університеті успішно застосувала унікальну комбіновану систему управління процесами і експериментом в дослідах по кореляції між гамма-квантами і частками на тандемному прискорювачі Ван-дер Граафа.

В ядернихлабораторіях високих енергій основною проблемою часто є захист від у-випромінювань високої енергії, тому в більшості випадків для ефективного захисту можна застосовувати лише такі матеріали, як свинець і деякі інші важкі метали. Однак, оскільки таказахист змінює магнітне поле, то в деяких випадках бажано, щоб захисні матеріали володіли ізоляційними властивостями. У зв'язку з цим іноді застосовують різні полімерні композиції з введенням в них порошкоподібних металів.

Системи КАМАК зручні дляавтоматизації не тільки ядерних лабораторій, але і наукових та заводських лабораторій завдяки особливостям цих систем, перш за все їх модульності, а отже, універсальності і незалежності від застосовуваних ЕОМ.

Починається свого роду гонка в областіозброєння ядерних лабораторій засобами для отримання ядерних, снарядів високої енергії.

У нас в Москві є Фізичний інститут Академії наук, в якому є ядерна лабораторія. Ця лабораторія є, може бути, однією з найбільш молодих ядернихлабораторій в Союзі, але в ній є ряд працівників, дуже вдало працюють в області вивчення позитронів і нейтронів. Треба сподіватися, що ця ядерна лабораторія Фізичного інституту Академії наук буде успішно розвиватися, зміцнюватися і рости.

Схема розпадурадіоактивного брому, утвореного в збудженому стані при розподілі урану. Над вирішенням цього питання в 1939 - 1940 рр працювали практично у всіх найбільших ядерних лабораторіях світу.

Схема установки вимірювального пристосування в зазорі блоку.Суттєве спрощення технології виготовлення пружного підстави для опор крокуючого механізму, що забезпечує переміщення 200-тонної жадково-огрядною камери з ядерної лабораторії, було досягнуто заміною дорогої, складною і трудомісткою механічної нарізкиспірального паза в плитах діаметром 2500 мм формуванням його заливкою епоксидної смолою згорнутого спіраллю шланга. На цю масу накладали дерев'яний шаблон із закріпленим на ньому спірально згорнутим шлангом, який потім щільно притискали до плити до занурення шланга врідку масу.

Проникнення ядерної науки в техніку, що почалося в роки війни, а також зворотний вплив на розвиток ядерної фізики досягнень новітньої техніки, що призвело, зокрема, до своєрідної індустріалізації ядерних лабораторій, призвело також і до того, щохарактер, методи і, якщо так можна сказати, самий стиль ядерних досліджень за останні двадцять-двадцатишть років істотно змінилися.

Для розміщення лабораторій і установок існуючі приміщення недостатні. У них розмістяться тільки фізичні ядернілабораторії.

У нас в Москві є Фізичний інститут Академії наук, в якому є ядерна лабораторія. Ця лабораторія є, може бути, однією з найбільш молодих ядерних лабораторій в Союзі, але в ній є ряд працівників, дуже вдало працюють в областівивчення позитронів і нейтронів. Треба сподіватися, що ця ядерна лабораторія Фізичного інституту Академії наук буде успішно розвиватися, зміцнюватися і рости.

Pастущій інтерес до екстракційної хроматографії привів до необхідності зібрати і систематизуватидоступні літературні дані, присвячені цій проблемі, і детально обговорити різні теоретичні та практичні аспекти методу. Ця необхідність особливо гостро виникла в останні роки, коли метод, попередньо розроблений у високоспеціалізованихядерних лабораторіях, поступово (і все частіше) став залучатися для успішного вирішення цілком звичайних аналітичних задач.

Ієрархія структур матерії на рівні наносвіту.

Вже більше 50 років в європейській організації з ядерних досліджень (ЦЄPН) проводятьсядослідження по розкриттю таємниці стабільності матерії і приборкання невичерпного джерела термоядерної енергії. Pешаются такі фундаментальні проблеми Природи як: що таке речовина, як вона виникла і як воно об'єднується в складні об'єкти. У ядерної лабораторіїЦЄPН будуть проведені дослідження з метою побачити світ елементарних частинок (ЕЧ) в тому вигляді, в якому він був до відкриття електронів, протонів і нейтронів[33](Рис. 2.14.) Технологія отримання ЕЧ пов'язана з використанням потужних прискорювачів, що дозволяють перетворити енергію вмасу. З цією метою частинки (електрони, протони, позитрони, ядра важких атомів) розганяються до швидкостей, близьких до швидкості світла в магнітному полі. При русі по колу вони зіштовхуються, породжуючи каскад нових частинку масою, що перевищує в 1000 разів і більше масу спочаткузіштовхуються частинок. Бачимо, що в даній технології динамічна система породжує динамічні підсистеми у вигляді нових частинок, що володіють різним ступенем стійкості.

У нас в Москві є Фізичний інститут Академії наук, в якому є ядерналабораторія. Ця лабораторія є, може бути, однією з найбільш молодих ядерних лабораторій в Союзі, але в ній є ряд працівників, дуже вдало працюють в області вивчення позитронів і нейтронів. Треба сподіватися, що ця ядерна лабораторія Фізичногоінституту Академії наук буде успішно розвиватися, зміцнюватися і рости.

Сильно взаємодіючі частинки отримали назв. Їх загальна к-ть обчислюється неск. У природних умовах, в промислових застосуваннях і в ядерних лабораторіях звичайно мають справу з баріонів-ми (протонами, нейтронами.

Незадоволеність властивостями смол і старих неорганічних обмінників змусила шукати нові, кращі за якістю неорганічні іонообмінні з'єднання. Знайшли, що деякі з неорганічних іонообмінників не піддаються дії радіації. Крім того, багато з них володіють високим коефіцієнтом селективності щодо цезію, що в ядерних лабораторіях є дуже цінною властивістю. Так як вони набухають і стискаються при змінах у зовнішніх розчинах значно менше іонообмінних смол, їх використовують також у теоретичних дослідженнях іонообмінного рівноваги, де набухання має бути дуже низьким. Однак іонообмінні реакції на неорганічних обмінниках протікають набагато повільніше, ніж зі смолами, і ємність їх значно менше.

Для дослідження закономірностей мікросвіту були побудовані прискорювачі елементарних частинок - бетатрон (прискорювачі електронів), циклотрони (прискорювачі заряджених часток - протонів і атомних ядер), потім були створені більш потужні прискорювачі - синхрофазотрони. У всіх цих установках розгін прискорюваних частинок здійснюється за допомогою електромагнітного поля. Застосування цих найскладніших установок, для монтажу яких вимагається площа заводського цеху, дозволило здійснювати так звані ядерні реакції, в результаті яких виникають нові атомні ядра, в тому числі і штучні. Ядерні лабораторії стали нагадувати заводські цехи; також нагорі рухаються гаки підйомних кранів, що застосовуються для монтажу обладнання; внизу - багатотонні громади установок.

Користуючись, однак, за непрямими методами, ми можемо тепер переконатися в тому, що світло, тепло і навіть звук повинні розглядатися з точки зору загального закону збереження маси. Хоча і не існує ваг, настільки чутливих, щоб виявити втрату, але, мабуть, світло, що виходить від вашої лампи-спалахи, мав би розглядатися як витік з системи. Однак досить точні вимірювання, що проводяться в ядерній фізиці, показують, що випромінювання світла або тепла супроводжується незначною втратою маси випромінюючого речовини. Якщо ж цей світло поглинається якимось іншим речовиною, то це речовина настільки ж збільшує свою масу, наскільки випромінююче тіло зменшує її. Таким чином, в цьому масштабі збереження маси дотримується, і ми можемо в цьому переконатися, якщо візьмемо до уваги і ретельно врахуємо всі можливі витоку із системи. Тільки в ядерних лабораторіях і в грандіозних природних ядерних реакторах - всередині зірок - відбуваються зміни, в яких маса перетворюється в променисту форму в помітних кількостях.