А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Виявлене протиріччя

Виявлене протиріччя вимагає свого вирішення. Як показала практика, адміністративні заходи, гасла і заклики не роблять істотного впливу на характер функціонування всієї системи. Необхідна розробкаспеціальних організаційно-економічних заходів, тобто проектування нового механізму, який забезпечував би узгоджена взаємодія всіх учасників виробничого процесу. До основних компонентів, що складають механізм функціонування можна віднестикрім вищевказаних механізмів планування та реалізації - механізми оцінки діяльності та стимулювання, які показані на рис. 5.2. Оцінка діяльності та стимулювання дозволяють центральному органу впливати на поведінку виконавчих елементів таким чином,щоб забезпечувалося узгоджене за інтересами взаємодія всіх елементів системи. Завдання узгодженого управління привертають велику увагу до себе у зв'язку з необхідністю розробки методів і засобів організації виробництва промислових підприємств зіскладної внутрішньовиробничої структурою, а також складних виробничих систем зв'язаних взаємними поставками. Вище вже говорилося про суперечливі ситуації, які можуть складатися в виробничо-економічним взаємодії елементів складних систем.Зазначені завдання проектування узгоджених механізмів функціонування пов'язані з визначенням множини допустимих рішень, що визначають параметри (виробничі, економічні) функціонування.

Виявлене протиріччя пов'язано з припущенням прозбереженні початкової симетрії течії, яка в дійсності відразу ж порушується.

Pазрешеніе виявлених протиріч в чому залежить від того, наскільки повно буде задіяний механізм функціонування економічної культури.

На підставівиявленого протиріччя формується проблема. Правильна постановка та ясне формулювання нових проблем мають важливе значення. Вони якщо не цілком, то дуже великою мірою визначають стратегію дослідження взагалі і напрямок наукового пошуку в особливості. Чи невипадково прийнято вважати, що сформулювати наукову проблему - означає показати вміння відокремити головне від другорядного, з'ясувати те, що вже відомо і що поки невідомо науці про предмет дослідження.

Потім виробляються конкретні пропозиції щодоусунення виявлених протиріч.

Не зупиняючись на інших дефектах теорії Еванса, можна вважати, що тільки що виявлене протиріччя робить застосування цієї теорії до реальних процесів освіти окисних плівок при кімнатній температурі необгрунтованим.

При здійсненні повідомної реєстрації двосторонньої угоди орган з праці (який не є учасником угоди) виявляє умови угоди, що суперечать законодавству про працю, і повідомляє сторонам угоди про виявлені протиріччях.

Крім того, такий доказ, що є результатом декількох арифметичних дій, є для нього особливо надійним, оскільки воно отримано на основі його власного знання, а не на твердженнях адміністрації або на відомостях (в тому числі і освіту або не бухгалтерську), отриманих від третіх осіб. І в подальшому, при поглиблених перевірках по суті і зборі відповідних нових доказів, аудитор знову неодноразово звертає увагу на всі ті факти господарського життя, регістри бухгалтерського обліку і первинні документи, які так чи інакше мають зв'язок з виявленим протиріччям у звітності.

Властивість замкнутості безлічі виходять параметрів не вступає в протиріччя з вимогою можливості об'єднання творчого і формалізованого при управлінні. Для усунення можливих протиріч між параметрами управління, які задаються людиною і обумовленими алгоритмом, склад функцій безлічі алгоритмів має бути розширений: в нього повинні бути включені функції обробки параметрів, заданих людиною, виявлення суперечностей між їх значеннями і значеннями параметрів управління, які визначаються алгоритмічно, а також перерахунку значень параметрів безлічі Y для усунення виявлених протиріч, Друга властивість: значення вихідних параметрів повинні бути максимально інформативними. Нагадаємо, що нами розглядаються тільки автоматизовані системи, а не автоматичні. Відсутність цієї властивості може спричинити велику додаткову ручну (неавтоматизовану) роботу, без якої не можна буде використовувати вихідні параметри. Питання це більш складний, ніж може здатися на перший погляд.

При оцінці можливостей вирівнювання потреби в ресурсах за допомогою вбудованих алгоритмів Project необхідно віддавати собі звіт в тому, що ці алгоритми не забезпечують можливість отримання оптимального рішення у всіх випадках. Більш того, на практиці часто виникають ситуації, в яких Project виявляє протиріччя в заданих користувачем умов. Єдина можливість, яка залишається у програми в таких випадках, - видати повідомлення про виявлене протиріччі.

Така актуальність зазвичай складається з показу завдань, що стоять перед дослідником, в аспекті обраного напрямку наукових пошуків. Це також те, що зроблено в даному напрямку попередниками і що ними залишилося невирішеним. На цьому тлі формується суперечність, що розуміється найчастіше як неузгодженість, невідповідність між якими виявленими протилежностями усередині єдиного об'єкта. Виявлене протиріччя може мати місце як в теорії, так і в практиці.