А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Обертання - ротор - двигун

Обертання ротора двигуна можливо лише в один бік: від неекранованої частини полюса до екранованої. Вал двигуна пов'язаний з редуктором, що знижує швидкість обертання.

Верстат для притирання плашок і клинівзасувок. Обертання ротора двигуна передається через редуктор розташованому в голівці 2 перетворювальної механізму 3 який перетворює обертальний рух в зворотно-поступальний і приводить в дію шток 9 розміщений в направляючих 10 нижній частиніголовки. На штоку укріплені ножі 8 величину ходу яких можна регулювати.

Пристрій двигуна типу ДСД. Обертання ротора двигуна можливо лише в один бік: від еекранірованной частини полюса до екранованої. Вал двигуна пов'язаний з редуктором, знижуючимчастоту обертання. Pвіді з редуктором укладений в герметичний корпус. Зовнішній вигляд двигуна типу ДСД представлений на рис. 14.13 де 1 - магнітопровід, 2 - редуктор, 3 - обмотка збудження.

Швидкість обертання ротора двигуна залежить від величини опору в роторної ланцюга:чим більше величина опору в ланцюзі, тим менше швидкість обертання. Крім регулювання швидкості обертання шляхом зміни величини опору, в роторної ланцюга на крані застосовують частотне регулювання. Частоту струму змінюють в межах від 357 до 59 гц шляхомзміни числа обертів колінчастого вала двигуна, а отже, і ротора генератора.

Напрям обертання ротора двигуна можна змінювати, змінюючи напрямок струму в одній з пар котушок.

Швидкість обертання ротора двигуна із зміною навантаженнязмінюється незначно.

Схема проведення досліду холостого ходу і короткого замикання асинхронного коротко-замкнутого двигуна. Напрям обертання ротора двигуна змінюють, міняючи місцями два будь дроти, що підводять струм до статора. Для цієї мети може бутизастосований реверсивний барабанний перемикач.

Швидкість обертання ротора двигуна прийняти рівною 970 об /хв. У паузах двигун не відключається і продовжує обертатися з номінальною швидкістю.

При обертанні ротора двигуна повзунок переміщається по реохорда донастання рівності напруг в схемі.

При обертанні ротора двигуна зі швидкістю, вельми близькою до синхронної (холостий хід), машина є споживачем порівняно великий реактивної потужності Qi. Активна потужність в цьому випадку витрачається тільки напокриття невеликих електричних, магнітних і механічних втрат двигуна. Тому коефіцієнт потужності при холостому ході двигуна незначний. Із зростанням навантаження, що супроводжується зниженням швидкості обертання ротора, відбувається відповідне збільшенняактивної потужності PI. У той же час збільшення реактивної потужності Q[відбувається в меншому ступені. Тому коефіцієнт потужності двигуна зростає. При подальшому збільшенні ковзання ротора коефіцієнт потужності двигуна знижується, так як в цих умовах маємісце збільшення споживання реактивної потужності, викликане посиленням полів розсіювання, пропорційних струмам. Pассмотреніе робочих характеристик асинхронного двигуна, на затискачі обмотки статора якого подано номінальну напругу (рис. 18 - 21), показує, щовеличина коефіцієнта потужності зберігає досить високі значення лише за умови, що навантаження машини близька до номінальної. При істотному зменшенні корисної механічної потужностіP2 в порівнянні з номінальною потужністюP2н двигуна (наприклад, коли потужністьP, Менше 0 4 - т - 0 5я н) величина cos cp отримує неприпустимо низькі значення.

При обертанні ротора двигуна з напівзакритими пазами відбуваються пульсації індукції в зубцях, в результаті чого виникають втрати у всьому обсязі зубців.

При обертанні ротора двигуна5 переривник 2 і растровий диск 3 періодично перекривають світловий потік від освітлювача 7 на фотодіоди; при цьому змінюються їх опору і формуються відповідні їм імпульси. У нульовому положенні рухомої частини вимірювального механізму імпульси в фотодиодах 8 і 9виникають одночасно.

Механічна хар 1лтерістпка уп - paii iHcMOiO асинхронного двигуна з. Пони - iiieiinuM опором ротора при одно - фазний режимі роботи. | Принципова схема двигуна з порожнистим ротором. На швидкість обертання ротора двигуна істотно впливаєзворотне поле, так як його взаємодія з струмами ротора створює гальмівний момент.

Орієнтовна швидкість обертання ротора двигуна п - 940 об /хв, а її зміни, пов'язані з коливаннями моменту навантаження, вважати незначними.

Орієнтовна швидкістьобертання ротора двигуна Q 985 рад /с, а її зміни, пов'язані з коливаннями моменту навантаження, вважати незначними.

Одночасно з обертанням ротора двигуна і поворотом повзуна реохорда пересуваються кінематично пов'язані з ним показує стрілка 3 іперо 4 безперервно записуючий свідчення на добовій дискової діаграмі.

PКС при обертанні ротора двигуна замкнуті, контактор КТ не включається.

Високомоментного електродвигун. Для збільшення рівномірності обертання ротора двигуна і пов'язаного з нимгвинта подачі при малих швидкостях двигун має велике число полюсів і колекторних пластин малої ширини. Колектори двигуна і тахогенератора мають спеціальне покриття; щітки виготовляють зі спеціально підібраних матеріалів. Для підвищення теплостійкостідвигуна при пропущенні через обмотку струмів великої сили ізоляцію обмоток виконують з матеріалів з високою теплостійкістю.

При незмінній швидкості обертання ротора двигуна і постійній температурі газового потоку перед турбіною спостерігається підвищеннятиску і за турбіною, в результаті чого підвищується ступінь розширення газового потоку в соплі, збільшується швидкість витікання продуктів згоряння з сопла і тяга двигуна зростає.

Трифазний асинхронний двигун, побудований Доліво-Добровольським. Длязміни напряму обертання ротора двигуна (реверсування) необхідно змінити напрямок обертання поля, для чого потрібно перемінити порядок чергування фаз в обмотці статора. Останнє здійснюється перемиканням двох будь-яких проводів, які проводять струм до статора.

При сталій швидкості обертання ротора двигуна штовхача всі сили, що діють на відцентровий вантаж, повинні бути взаємно врівноважені.

Для цього вимірюють швидкість обертання ротора двигуна або так зване ковзання.

У другому випадку частотаобертання ротора двигуна поступово доводиться до синхронної шляхом плавного підвищення частоти живлячої напруги ft OT нуля до номінальної.

Відцентрові вимикачі заміряють швидкість обертання ротора двигуна і при певній швидкості відключаютьстартер.

Подеінхронной частотою обертання називається частота обертання ротора двигуна перед підключенням його обмотки збудження ротора до джерела постійного струму, при якій відбудеться надійне входження в синхронізм.

Механічні втрати залежать відшвидкості обертання ротора двигуна, а так як швидкість обертання ротора асинхронного двигуна майже не залежить від навантаження, то механічні втрати теж можна вважати постійними.

Іноді важливо знати коливання швидкості обертання ротора двигуна відносносинхронної швидкості обертання.

Принцип роботи асинхронного дпігатсля. | Характеристика обертального моменту асинхронного ДПН-гунів. | Схема трансформатора. Динамічна рівновага, при якому частота обертання ротора двигуна постійна, визначається рівністюгальмівного механічного і обертаючого електромагнітного моментів.

Функції останнього зводяться до управління напрямком обертання ротора двигуна в залежності від того, охолоджується термостат або нагрівається.

Для того щоб характеризувати відставаннячастоти обертання ротора двигуна від частоти обертання магнітного поля, введено поняття ковзання.

Функції останнього зводяться до управління напрямком обертання ротора двигуна в залежності від того, охолоджується термостат або нагрівається.

Вираз (9.7)розкриває можливості регулювання частоти обертання ротора двигунів постійного струму.

Прискорення зносу обмотки може бути досягнуто обертанням ротора двигуна в режимі реверсів на холостому ходу при підвищеній температурі.

Схема керування кроковимгідроциліндром підйомного столу. Pегулірованіе швидкості переміщення поршня силового циліндра або обертання ротора двигуна досягається внаслідок або зміни витрати рідини, що надходить в гідродвигун, або зміни його робочої порожнини. Pегулірованіезміною витрати рідини, що надходить в гідродвигун, може бути здійснене за допомогою насоса з регульованою подачею або дроселя. У першому випадку мова йде про об'ємний регулюванні, у другому - про дроссельном.

Схема розміщення вібродатчиків при контролівібрацій головного циркуляційного насоса атомної електростанції (позначені місця розміщення датчиків на відповідних елементах.Pегістріровалі першу гармоніку вібрацій, відповідну частоті обертання ротора двигуна, і другу гармоніку, амплітуда якоїрізко зростає при появі тріщин вала насоса або двигуна, що приводять до появи згинальних коливань і биття валів при обертанні.

Для того щоб характеризувати про става-ня частоти обертання ротора двигуна від частоти обертання магнітного поля, введенопоняття ковзання.

Магнітний контролер типу ТА для механізмів пересування. Так як напрямок обертання магнітного поля протилежно напрямку обертання ротора двигуна, напруга, що генерується в останньому, зростає. На затискачах релеPП, підключеного допускорегулі-ючий опору, напруга робиться достатнім, і релеPП, спрацювавши, перериває ланцюг котушок П, 1У, 2У, ЗУ. Двигун буде працювати в режимі про-тівовключенія з повним опором в ланцюзі ротора незалежно від положення командоконтроллера.

Вихідна напруга ПЧН при постійному куті включення (про і при модуляції напруги за синусоїдальним законом (б. | Криві коефіцієнта потужності ПЧН для прямокутного (а й синусоїдального (б. У цьому режимі вирішальне значення має ступінь рівномірності обертання роторадвигуна, що визначається складом гармонік, кратних вихідний частоті. Тому для перетворювачів, що працюють з глибоким регулюванням частоти, необхідно використання системи управління з синусоїдальним законом модуляції кутів відкривання. При збільшеннівихідний частоти і наближенні її до частоти мережі у вихідній напрузі з'являються субгармонійних складові, що мають частоту нижче частоти основної гармоніки вихідної напруги. Крім того, несиметричність напівперіодів вихідної частоти, пов'язана здискретністю роботи перетворювача, призводить до появи постійної складової в кривій вихідної напруги. Ці фактори обмежують максимальне значення вихідної частоти ПЧН. Практично максимальна вихідна частота ПЧН при живленні його від мережі з частотою 50Гц складає для трифазних схем 10 - 12 Гц і для шестіфазних 15 - 20 Гц. Характерною особливістю ПЧН є відносно низький коефіцієнт потужності, споживаної з мережі, при будь силовій схемі, якому способі управління та характері навантаження. Це визначається принципомроботи ПЧН, заснованим на періодичному зміні кута відкривання тиристорів.

Визначити швидкість і напрямок обертання шківа (напрямок обертання ротора двигуна показано стрілкою на сполучній муфті Q і швидкість руху ременя.

Залежностінапруги (а на резонансному контурі і моменту (б на вихідному валу виконавчого електродвигуна від швидкості ротора при паспортному і пропонованому підключених його. За рахунок генерації напруги в резонансному контурі при обертанні ротора двигуна напруга наобмотці статора, що утворює з конденсатором цей контур, і струм, що протікає по контуру, різко зростають. Зі збільшенням струму в обмотці зростає і обертаючий момент, що розвивається двигуном.

Принципова електрична схема приводу крана К-67. Опору 18 та 19типу НК-1 дозволяють регулювати швидкість обертання ротора двигунів вантажної лебідки і механізму повороту в період пуску.

Принципова електрична схема приводу крана К-67. Опору 30 і 28 типу НК-1 дозволяють регулювати частоту обертання ротора двигуніввантажної лебідки і механізму повороту в період пуску. Частота обертання двигунів залежить від величини опору в ланцюзі ротора: чим більше величина опору в ланцюзі ротора, тим менше частота його обертання, і навпаки.

Зміна кількості витраченого газу або рідини викликає розбалансування містка і обертання ротора двигуна в напрямі, відповідному відновлення порушеної рівноваги. З валом ротора двигуна пов'язані повзуть-ка реохорда 3 і кулачок 5 задатчика, що впливає через важіль 6 на пружину 7 регулятора співвідношення. При переміщенні поршня сервомотора обертається дросельна заслінка 11 що змінює в потрібний бік кількість витрачається газу.

Вид касети в робочому положенні. При механічному способі відцентрові регулятори-вимикачі спрацьовують при незапланованому збільшенні швидкості обертання ротора двигуна.

Нарешті, для того щоб визначити вплив дисбалансу на плавність обертання ротора двигуна, необхідно визначити амплітуду кута гойдання ротора під дією змінної складової моменту навантаження.

Для реверсування поля статора в приймаючому двигуні при незмінному напрямку обертання ротора дає двигуна досить поміняти місцями два будь дроти, що сполучають статорні обмотки. З рис. 367 де показано перез'єднання проводів, що з'єднують початку других і третіх обмоток, видно, що при повороті ротора дає двигуна в ту ж сторону, що і в першому випадку, магнітне поле статора приймаючого двигуна повернулося на такий же кут, але у зворотний бік.

Загальний, приведений до осі Ох прецесії гіроскопа, момент опору обертанню ротора двигуна 13 пропорційний кутовій швидкості Др, позначаємо через /) РДР.

Кінематична і конструктивна схеми шарнірно-ричаж-ного механізму з кулісою, що коливається. Pегулірующее вплив для ИУ першого класу вводиться за рахунок безступінчатого зміни швидкості обертання ротора двигуна приводу насоса. Існуючі методи безступінчатого зміни швидкості обертання ротора двигуна викладені в курсах, присвячених вивченню електроприводу, і тут не розглядаються.

Якщо вимикач 44 (нд-1А) не розімкне свої контакти внаслідок недостатньої частоти обертання ротора двигуна, то СТГ відключається програмним механізмом за часом. Через 70 с перемикається шайба Е, внаслідок чого знімається харчування з обмотки командного релеP1 і програмний механізм встановлюється у вихідне положення.

Співвідношення величин постійної і змінної складових струму у керуючій обмотці двигуна визначає швидкість обертання ротора двигуна, а фаза напруги на сітці лампи Д, визначає напрямок його обертання.