А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Чорний сплав

Чорні сплави (чавуни, вуглецеві сталі, леговані сталі, феросплави) мають сталевий колір, іноді майже чорний.

До чорних сплавів відносяться сплави, в яких основним компонентом є залізо.

Найпоширенішимчорним сплавом з рідкоземельними металами є звичайний кремінь для запальничок, містить близько 30% заліза. Решта 70% припадають па частку мішметалла з іншими домішками. Камені для запальничок зазвичай покривають з поверхні фарбою для запобігання атмосферноїкорозії.

Якщо в чорному сплаві знаходиться значна кількість якого іншого елемента, то такий метал називається феросплавів.

Якщо в чорному сплаві знаходиться значна кількість якого іншого елемента, то такий Метал називаєтьсяферосплавів.

Найкращим розчинником для чорних сплавів потрібно визнати розбавлену (1: 1) азотну кислоту. Якщо остання не діє (у разі високохромистих сталей), застосовують суміш соляної і азотної кислот.

Найбільшої розчинність в чорних сплавахволодіють водень, азот і кисень. Водень в розчині знаходиться в іонному стані, в чистому залозі при 1550 С розчиняється 27 серпня см3 /100 р. Однак вміст водню в сталі зазвичай не перевершує 10 - 20 см3 /100 р. Водень в сталі і в кольорових металах викликає утворення пор,флокенов або тріщин.

Для виготовлення жестяніцкіх виробів використовують чорні сплави (насамперед стали), що володіють високою міцністю (особливо після механічної, термічної та термомеханічної обробки), жорсткістю, зносо -, вогні - і морозостійкістю,невисокою вартістю, а також мають досить хороші технологічні властивості.

Так, для виливків з чорних сплавів при напрузі 250 кз просвічування можливо при товщині стінок до 60 - 65 мм, а при напрузі 500 - 600 кв - до 120 мм.

Бардгетт і Болсовер 14]досліджували ковкий чорний сплав мульти-Елой, що містить 02596 вуглецю, 163% марганцю, 103% кремнію, 4652% нікелю, 205% хрому, 273% молібдену, 333% кобальту, 292% ніобію, 352 % вольфраму і 1 2% титану. Стали, що містять 6 7% кобальту, 0 2 - 043% вуглецю, 143% хрому, 18% нікелю, 385% молібдену, 3859- 6 міді і 075% титану, випробовувалися при температурах аж до 750 в різних газо-повітряних сумішах (1: 2 1: 4 і 1: 6) і показали задовільні результати у відношенні швидкості окалі-нообразованія.

Очищення і зачистка відливок. Для очищення середніх і великих виливків зчорних сплавів широко застосовують дробеметні барабани і камери. Дріб разом з піском 8 збирається у воронці днища і після відділення від піску на магнітному сепараторі подається в оборотну систему.

Газове зварювання широко застосовують при виготовленні виробів з кольорових ічорних сплавів товщиною до 3 мм. Її також застосовують при ремонтах і в ливарних цехах при відновленні вибракуваних виливків з сірого чавуну і бронзи.

Газове зварювання широко застосовують при виготовленні виробів з кольорових та чорних сплавів товщиною до 3 мм, а такожпаяного різального інструменту, при виконанні ремонтних робіт і в ливарних цехах при відновленні вибракуваних виливків з сірого чавуну і бронзи.

Неодноразово повідомлялося про сприятливу дію добавок миш-металу на багато чорні сплави. Pотрута наслідківлегування чорних сплавів мішметалла добре вивчений, тоді як деякі інші наслідки досліджені слабо і в багатьох випадках не відтворювані.

Літієві лігатури використовуються для розкислення, десульфуризації і обезгаяіванія кольорових і чорних сплавів.Металевий літій і різні його сполуки застосовуються у військовій справі, ракетної і ядерної техніці, скляної я керамічної промисловості, електротехніці, органічному синтезі і фармацевтичної промисловості.

Pазработан бесстружковий об'ємний методвизначення марганцю і нікелю в чорних сплавах. Отримані результати дозволяють застосовувати цей метод для маркування сталей.

Pазработан бесстружковий об'ємний метод визначення марганцю п нікелю в чорних сплавах. Отримані результати дозволяють застосовувати цейметод для маркування сталей.

Застосовують титан як конструкційний матеріал і як легуючий компонент в кольорових і чорних сплавах.

Виявлення внутрішніх дефектів просвічуванням можливо лише при товщині стінок виливків з чорних сплавів до 20 мм і виливків злегких сплавів - до 40 мм; при цьому виявляються пороки, розмір яких становить не менше 8 - 15% від товщини просвічує стінки.

ГОСТ 2413 - 44 рекомендується червоний колір для моделей виливків з чорних сплавів і жовтий колір для моделей виливків з кольорових сплавів.

Визначення ванадію в феросплавах виробляють методом, описаним для руд і чорних сплавів.

Са) знаходять широке застосування для розкислення, легування і модифікування багатьох марок чорних сплавів.

Отримання в керамічних формах виливків з кольорових сплавівмає переваги в порівнянні з литтям чорних сплавів: велика розмірна точність, кращу якість поверхні, хороша відтворюваність деталей, підвищена щільність, можливість отримання виливків з невеликою товщиною стінок на великій довжині.

Якщопроаналізувати всі композиції або сполуки, які застосовують в різних країнах для захисту чорних сплавів від корозії летючими сполуками, то неважко помітити, що всі вони у своєму складі містять нітрит натрію або нітрит-іон, що входить до складу іншихз'єднань.

Отримання в керамічних формах виливків з кольорових сплавів має переваги в порівнянні з литтям чорних сплавів: велика розмірна точність, кращу якість поверхні, хороша відтворюваність деталей, підвищена щільність, можливістьотримання виливків з невеликою товщиною стінок на великій довжині.

Li - Са) знаходять широке застосування для розкислення, легування і модифікування багатьох марок чорних сплавів.

Пристрій кокіль і виливок, отримана в цьому кокіль. Лиття в облицьовані кокілі -прогресивний технологічний процес, що дозволяє отримувати великі і точні виливки з чорних сплавів з малими припусками на механічну обробку. Металева форма має тонке термоізоляційне покриття, яке запобігає відбілювання чавуну і розпалкокіль. Жорстка конструкція самого кокіль забезпечує стабільність розмірів і точність литих заготовок. Зазвичай кокіль облицьовують шляхом надува піщано-смоляний суміші на робочу поверхню кокіль з використанням контурної плити, що виконує роль моделі тавідтворюючої точні обриси майбутньої виливки.

У сплавах можуть поліпшуватися та інші цінні для практики властивості, тому в будівництві в основному використовують чорні сплави - сталі і чавуни, з кольорових - алюміній і сплави на його основі.

У таблиці 68наведені довжини хвиль спектральних ліній і основні відомі в даний час умови для аналізу чорних сплавів стілометром.

Вельми часто ці елементи доводиться визначати спільно, так як вони входять до складу сталей різних марок і інших чорних сплавів. Вряді робіт відзначається, що при достатньо великому розведенні їх взаємним впливом можна знехтувати, за винятком впливу заліза, концентрацію якого в аналізованих розчинах та розчинах порівняння рекомендується робити однаковою.

В якості основних кольорівфарбування дерев'яних модельних комплектів згідно ГОСТ 2413 - 44 встановлений червоний колір для моделей виливків з чорних сплавів і жовтий колір для моделей виливків з кольорових сплавів.

В якості основних кольорів фарбування дерев'яних модельних комплектів згідно ГОСТ 2413 - 44рекомендується червоний пвет для моделей виливків з чорних сплавів і жовтий колір для моделей виливків з кольорових сплавів.

Менші значення з діапазонів ступенів жолоблення відносяться до простих відливок з легких кольорових сплавів; ббльшіе - до складних відливок з чорнихсплавів.

Менші значення ступенів жолоблення відносяться до простих відливок з легких кольорових сплавів; великі значення - до складних, термообробці відливок з чорних сплавів.

Менші значення з діапазонів ступенів жолоблення відносяться до простихвідливок з легких кольорових сплавів; великі значення - до складних відливок з чорних сплавів.

Застосовуються: Li-для виготовлення сплавів, що володіють високою корозійною стійкістю, підвищеними механічними та електричними властивостями; для розкислення,десульфуризації і обезгажіванія кольорових і чорних сплавів; гідрид літію як джерело Н2 - для наповнення аеростатів, балонів, рятувальних надувних човнів, використовується в органічному синтезі; LiOH - у виробництві акумуляторів і мастил; стеарат і карбонат літію -у виробництві пластмас; з'єднання літію використовуються також в скляній промисловості, в паяльному справі.

Застосовуються: Li - для виготовлення сплавів, що володіють високою корозійною стійкістю, підвищеними механічними та електричними властивостями; длярозкислення, десульфуризації і обезгажіванія кольорових і чорних сплавів; гідрид літію як джерело На-для наповнення аеростатів, бал-лона, рятувальних надувних човнів, використовується в органічному синтезі; LiOH - у виробництві акумуляторів і мастил; стеарат такарбонат літію - у виробництві пластмас; з'єднання літію використовуються також в скляній промисловості, в паяльному справі.

Pезультати дослідів проведених на різних марках сталей методом бесстружкового аналізу Н. А. Тананаева[1], Дають можливість запропонуватиновий бесстружковий об'ємний варіант визначення марганцю н нікелю в чорних сплавах. Пропонований варіант відрізняється від інших відомих об'ємних методів тим, що аналіз виконується за відсутності навішування випробуваного об'єкта ц при відсутності аналітичних ваг. Всправжньої роботи повідомляються тільки результати, отримані на заводських стандартах і на заводських об'єктах. Із серії двохсот дослідів на різних марках сталей наводяться тільки найбільш характерні, отримані в заводських умовах.

Pезультати дослідів проведенихна різних марках сталей методом бесстружкового аналізу Н. А. Тананаева[1], Дають можливість запропонувати новий бесстружковий об'ємний варіант визначення марганцю і нікелю в чорних сплавах. Пропонований варіант відрізняється від інших відомих об'ємних методів тим,що аналіз виконується за відсутності навішування випробуваного об'єкта і за відсутності аналітичних ваг. У даній роботі повідомляються тільки результати, отримані на заводських стандартах і на заводських об'єктах. Із серії двохсот дослідів на різних марках сталейнаводяться тільки найбільш характерні, отримані в заводських умовах.

Крім того, суміші солей галогеноводородних кислот отримують ше більшого і більшого застосування як середовищ (соляних ванн), застосовуваних для забезпечення рівномірного нагріву кольорових і чорнихсплавів при термічній обробці їх і в якості флюсів при переплавки і рафініровкі металів.

Літій вводять у вигляді індивідуального металу або різних лігатур (наприклад, 30% Li 70% Са) для розкислення, легування, модифікації багатьох марок чорних сплавів, чавуну.Його застосовують для підвищення межі текучості і твердості вуглецевої і нержавіючої сталі, для модифікації інструментальної швидкорізальної і аустенітної сталі. У кольоровій металургії введення 1% літію в магнієвий сплав підвищує його корозійну стійкість іопірність розриву.

З метою економії кольорових металів, а також заради полегшення ваги, і здешевлення виробів в техніці почали широко застосовувати пластмаси - Вони приблизно в 4 - б разів легше мідних і чорних сплавів, володіють антикорозійною стійкістю і легкоприймають по всій товщині виробів забарвлення в будь-який колір. Безбарвні пластмаси по прозорості перевершують чисте скло. Пластмаси володіють високими діелектричними (ізоляційними) властивостями.

Широке застосування ванадію в промисловості пояснюється, впершу чергу, його позитивним впливом на якість металів і сплавів, так як він є одночасно раскисляют, легуючим і карбо-дообразующім компонентом чорних сплавів, благопріятствуя отриманню тонкої і рівномірної структури. Невеликі кількостіванадію, що додаються до сталі, повідомляють їй пружність, підсилюють міцність на розрив і стирання. Новим споживачем ванадію є титанова промисловість, оскільки випускаються нею деякі пластичні конструкційні сплави містять 4 - 6% ванадію.

Утрудненняпри зварюванні алюмінійованого заліза і нікелю пов'язані з присутністю на їх поверхні плівки окису, що володіє високими електроізоляційними властивостями, і часто спостерігається нерівномірністю по товщині плакуючого шару; особливо важко зварюються деталі залюмінійованого заліза з проміжним шаром чорного сплаву залізо-алюміній, який може утворитися а процесі попередньої термічної обробки. Зварку алюміні-рова металів доцільно виконувати з попереднім термомеханическим формуванням контакту.

Для операцій точіння, фрезерування, свердління (4 - 6% - ная емульсія), розгортання, різання (4 - 6% - ная емульсія), а при низькій концентрації (2 - 4% - ная емульсія) - шліфування чорних сплавів, включаючи важкі для машинної обробки, що вимагають екстремальних тисків. Особливо підходить для обробки алюмінію, міді та їх сплавів.

Якість поверхні штампованої деталі залежить від якості поверхні інструменту (не вище Ra 0320 08 мкм), мастильного матеріалу, що розділяє шари і ін Параметр шорсткості внутрішньої поверхні деталей з кольорових сплавів Та 004 мкм, зовнішньої поверхні Ra 016 мкм, внутрішній поверхні деталей з чорних сплавів Та 016 мкм, зовнішньої Ra 10 мкм.

Якість поверхні штампованої деталі залежить від якості поверхні інструменту (не нижче Ra - 032 - s - 008 мкм), мастила, розділяє шару та ін Шорсткість внутрішньої поверхні деталей з кольорових сплавів повинна відповідати параметру Ra 004 мкм, зовнішньої до Ra 016 мкм, внутрішній поверхні деталей з чорних сплавів Ra 016 мкм, зовнішньої Rz 10 мкм. Зовнішні поверхні торців з боку отвору незалежно від матеріалу мають параметр шорсткості Rz 10 мкм. Неглибокі рельєфи на торцях мають параметр шорсткості Ra 063 мкм. Шорсткість зовнішніх ребер і зубів відповідає параметру Ra 25 січня - н 032 мкм; внутрішніх ребер і зубів з кольорових сплавів Ra 008 мкм, з чорних сплавів Ra 063 мкм. Пресовані профілі з кольорових металів мають параметр шорсткості Ra 008 мкм, а з чорних металів Ra 032 мкм. Шорсткість торців деталей, одержуваних вільним плином металу, не визначають, оскільки торець зазвичай підрізають.

При екстремально високих швидкостях охолодження, що спостерігаються при лазерному глазуруванню, у ряду сплавів фіксуються аморфні структури. З чорних сплавів в аморфний стан переходять чу-гуни, що містять в достатній кількості вуглець, фосфор, кремній. Легко аморфізіруются покриття, що містять бор, нанесені на сталь ледебуритного класу.

Неодноразово повідомлялося про сприятливу дію добавок миш-металу на багато чорні сплави. Pотрута наслідків легування чорних сплавів мішметалла добре вивчений, тоді як деякі інші наслідки досліджені слабо і в багатьох випадках не відтворювані.