А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Центральна заводська лабораторія

Центральні заводські лабораторії здійснюють методичне керівництво над цеховими лабораторіями.

Центральна заводська лабораторія (ЦЗЛ) є основною структурною одиницею заводу; Начальник ЦЗЛ -інженер-технолог за допомогою цехових лабораторій, майстерні контрольно-вимірювальних приладів (КВП) і робітників, які обслуговують технологічні ділянки, організовує виконання всіх робіт з контролю та обліку якісних і кількісних показників основних ідопоміжних цехів і заводу.

Центральна заводська лабораторія (ЦЗЛ) розробляє новітні технологічні схеми процесів, освоює нові види продукції, веде роботи по поліпшенню якості продукції та впроваджує нову технологію.

Центральна заводськалабораторія, Харківська.

Центральна заводська лабораторія виробляє обслуговування всієї електронної автоматичної апаратури. Для неї виділено приміщення, де проводиться перевірка, налагодження і ремонт всієї апаратури. В даний час лабораторія обслуговуєдва автоматичних дозуючих пристрої і шістнадцять радіоактивних індикаторів марки.

Приблизний перелік цехів і господарств, де протікає виробничий процес. Центральна заводська лабораторія: проводить контрольні, випробувальні,науково-дослідні роботи.

Центральні науково-дослідні та центральні заводські лабораторії (ЦНДЛ та ЦЗЛ) повинні розташовуватися, по можливості, з навітряної сторони по відношенню до зони виробничих цехів.

Центральної заводськоїлабораторією встановлений при металографічному дослідженні міжкристалітної характер деяких зародкових тріщин. У заклепочних з'єднаннях яких ушкоджень виявлено не було.

Діяльність центральних заводських лабораторій значно різноманітніше.Вони виконують всі функції щодо контролю сировини, технологічних процесів і готової продукції, а також ведуть науково-дослідну роботу.

При центральної заводської лабораторії є відділ стічних вод, який здійснює контроль за роботою очиснихспоруд згідно з графіком, затвердженим головним інженером заводу і погодженим з санітарно-епідеміологічною станцією.

При центральної заводської лабораторії є відділ стічних вод, який здійснює контроль за роботою очисних спорудзгідно з графіком, затвердженим головним інженером заводу і погодженим з санітарно-епідеміологічною станцією.

У Центральній заводській лабораторії (ЦЗЛ) та Центральної науково-дослідної лабораторії (ЦНДЛ) удосконалюються методики аналізів,досліджуються нові хімічні продукти із застосуванням нових приладів і методів, розробляються нові технологічні процеси, які потім перевіряються в укрупненому масштабі на дослідних установках.

Pост центральної заводської лабораторії у вдосконаленнітехнології на Верх-Ісетським металургійному заводі, заводський.

Лаборантом центральної заводської лабораторії був проведений аналіз повітряного середовища в сульфураюре.

Pаботнікамі Центральної заводської лабораторії переді мною ставилося завдання автоматизаціїконтролю якості зварних швів балонів на основі телевізійно-обчислювальному тільних методів. Під поставлене завдання було відкрито довгострокове фінансування і укладений господарський договір між машинобудівним заводом та філією нафтового інституту.

Вцентральної заводської лабораторії Дніпродзержинської азотнотукового заводу розроблений прилад для автоматичного визначення вмісту сірководню в газі. Цей спосіб заснований на вимірюванні відносного зменшення електропровідності водного розчинуоцтовокислого цинку при проходженні через нього газу, що містить сірководень.

На центральну заводську лабораторію НПЗ покладено функції відділу технічного контролю і їй дано відповідні цьому права та обов'язки через відсутність самостійного ВТК.Тут зосереджуються функції попереднього та остаточного контролю.

Схема хімічної (водної служби великого металургійного заводу. ЦЗЛ - центральна заводська лабораторія; ЦЗТТЛ - центральна заводська теплотехнічс -: кевкаючи лабораторія; ВПУ -водопідготовчої установки (хімічна водоочистка - ХВО); ДПУ - деаераціонно-живильна установка; ЦВПУ-ЦДПУ - те ж.

До складу центральної заводської лабораторії в залежності від специфіки виробництва можуть входити такі структурні підрозділи:хімічна лабораторія, електротехнічна лабораторія, механічна лабораторія, металографічна лабораторія, рентгенівська лабораторія, фізична лабораторія, корозійна лабораторія, лабораторія термічної обробки і механічних ис - живлень, лабораторіярадіоактивних ізотопів, лабораторія пластмас, санітарна лабораторія.

До складу центральної заводської лабораторії в залежності від специфіки виробництва можуть входити такі структурні підрозділи: хімічна лабораторія, електротехнічналабораторія, механічна лабораторія, металографічна лабораторія, рентгенівська лабораторія, фізична лабораторія, корозійна лабораторія, лабораторія термічної обробки та механічних випробувань, лабораторія радіоактивних ізотопів, лабораторіяпластмас, санітарна лабораторія.

Граф проблем вдосконалення застосування технічних засобів в управлінні. Звужені функції центральної заводської лабораторії.

Pуководіт працівниками центральної заводської лабораторії.

Будівництво будинківцентральних заводських лабораторій вище 3 поверхів не рекомендується.

До складу типовий центральної заводської лабораторії (ЦЗЛ) входять науково-дослідний відділ або сектор (пов'язаний з НДІ), оперативно-обстежувальні відділ (технічна праця), аналітичнийвідділ (здійснення аналізів) та відділ організації контролю. Крім того, у складі ЦЗЛ можуть бути господарська частина, склодувна, препараторська, склад посуду і реактивів, іноді технічна бібліотека. Щорічно ЦЗЛ складає звіт за темами; робота лабораторіїобговорюється на технічних радах.

У проектах центральних заводських лабораторій основної хімічної промисловості вентиляція запроектована припливно-витяжна з механічним спонуканням. Витяжка здійснюється в основному через витяжні шафи. Кількістьповітря визначається необхідністю створити швидкість підсосу повітря у відкритому перерізі робочого отвору в 0 7 м /сек. Для витяжних шаф, встановлених у газовій лабораторії, ця швидкість прийнята 1 м /сек.

Ці завдання виконує центральна заводська лабораторія. Вонає головною лабораторією на підприємстві, його науково-технічним центром.

Тарування його здійснює центральна заводська лабораторія або водна лабораторія спеціалізованої енергетичної організації.

Так, роботи центральної заводськоїлабораторії заводу Червоний гумовик показали, що найбільш придатними поверхнево-активними речовинами для цієї мети виявилися ок-сіметілполісілоксан та інші кремнеорганіческіе з'єднання, що вводяться в незначних кількостях.

Науково-досліднимиінститутами, центральними заводськими лабораторіями підприємств вишукуються можливості спрощення технологічних процесів знежирення і очищення деталей при застосуванні пожежобезпечних миючих засобів.

Галка-50 виробляються, Центральної заводськоїлабораторією Єнакієв-ського КХЗ проведені дослідження вугілля ряду шахт Донбасу. Була встановлена ??можливість значного розширення сировинної бази виробництва сульфоугля.

У більшості нафтопереробних підприємств центральні заводські лабораторії (ЦЗЛ) звільнені від поточної контрольно-аналітичної роботи та перетворені в дослідно-експериментальні (дослідно-дослідні) цехи. Але за ними збережено науково-методичне керівництво груповими, цеховими і товарними лабораторіями.

Завдання цеху КВП іцентральної заводської лабораторії не обмежуються тільки поточним контролем за виробництвом. Ці відділи проводять дослідження, розробляють нові технологічні режими, нові схеми контролю і автоматичного регулювання, які повинні забезпечувати підвищеннятехніко-економічних показників процесу, використання нових, більш доступних видів сировини і отримання сажі кращої якості.

Крім того, в центральну заводську лабораторію надходять для лабораторного контролю проби для визначення концентрації сірчаноїкислоти, що надходить в реакційний комплекс, і аналізи якості сировини - співвідношення ізобутанів до олефінам в сировині. З лабораторії результати аналізів надходять в інформаційно-обчислювальний центр заводу, потім вони вручну вводяться в УВМ.

У загальній системінауково-дослідної роботи центральні заводські лабораторії є первинною ланкою, безпосередньо пов'язаним з виробництвом.

Категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки. Pассмотрім деякі приклади категорірованія приміщень центральноїзаводської лабораторії по вибуховій і пожежній небезпеці. До складу заводської лабораторії входять аналітичні зали, групи органічного та неорганічного аналізу, аналізу води, повітря, газовиділень. Беручи до уваги, що на одне робоче місце передбачено небільше 0 3 кг легкозаймистих рідин, а також ту обставину, що роботи з легкозаймистими рідинами проводяться у витяжній шафі навколо місця їх проведення встановлюється п'ятиметрова зона класу В - la по ПУЕ, приміщення лабораторії відносимо докатегорії В.

Середньомісячна проба суміші аналізується в центральній заводській лабораторії. При підвищеному вмісті іону SO4 необхідно припинити повернення опадів солей випарювання у виробництво й виводити їх з циклу.

Збірник розрахований наінженерно-технічних працівників центральних заводських лабораторій, ливарних і термічних цехів, а також на працівників науково-дослідних інститутів і вузів, що спеціалізуються в області металознавства та ливарного виробництва.

Pегулярно ЦНІІчерметскликає колоквіуми працівників центральних заводських лабораторій з питань хімічного та спектрального аналізу, визначення газів, неметалевих включень і фазового аналізу сталей і сплавів. Ці колоквіуми користуються популярністю у працівників лабораторій;наприклад, у XVII колоквіумі, який відбувся в квітні 1975 р. в Запоріжжі, взяло участь близько 400 осіб.

Категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки. Pассмотрім деякі приклади категорірованія приміщень центральної заводської лабораторії по вибуховій іпожежної небезпеки. До складу заводської лабораторії входять аналітичні зали, групи органічного та неорганічного аналізу, аналізу води, повітря, газовиділень. Беручи до уваги, що на одне робоче місце передбачено не більше 0 3 кг легкозаймистихрідин, а також ту обставину, що роботи з легкозаймистими рідинами проводяться у витяжній шафі навколо місця їх проведення встановлюється п'ятиметрова зона класу В - la по ПУЕ, приміщення лабораторії відносимо до категорії В.

Відділ головного метрологаспільно з центральною заводською лабораторією виконують функцію метрологічного забезпечення якості продукції, бере участь спільно з відділом головного технолога в розробці методів і засобів вимірювань, організовує їх впровадження, здійснює нагляд за станомзасобів вимірювань.

Pабота ВТК тісно пов'язана з роботою центральної заводської лабораторії. У завдання працівників ВТК входить відбір проб і підготовка їх до аналізу, після чого вони передаються на випробування в заводську лабораторію.

Обробкою статистичних даних результатів лабораторних аналізів центральної заводської лабораторії Ново-Уфімського НПЗ отримані рівняння.

Характеристика нафти, що переробляється Омським НПЗ. Таблиця складена за аналізами декадних проб центральної заводської лабораторії ОНПЗ.

Книга є практичним посібником для працівників цехових і центральних заводських лабораторій. Вона може служити посібником при проведенні наукових робіт у дослідних інститутах і проектних організаціях, а також дуже корисна для учнів вищих і середніх навчальних закладів при проходженні ними практики і вивченні методів аналізу.

Книга призначена для хіміків-технологів, співробітників наукових та центральних заводських лабораторій, фахівців в області аналітичного контролю хімічної промисловості. Може бути корисною викладачам, аспірантам і студентам хіміко-технологічних вузів.

Архітектура заводських громадських будівель (заводоуправління, центральна заводська лабораторія, інженерний корпус, об'єкти комунального обслуговування, прохідна) повинна сприяти переходу від масштабу і композиції виробничих будівель до масштабу й характеру архітектури житлового району.

Підприємства, що переробляють полімерні матеріали, силами центральної заводської лабораторії (ЦЗЛ) або цехових контрольних лабораторій, що входять в структуру ВТК, здійснюють контроль надійшов сировини і матеріалів. В залежності від отриманих результатів партія сировини підлягає рекламації або використовується за призначенням.

Науково-дослідні організації та промислові підприємства (для центральних заводських лабораторій), які мають право відповідно до постанови Ради Міністрів СССPвід 27 січня 1965 р., № 50 придбавати за рахунок оборотних коштів організацій і підприємств прилади, засоби автоматизації та лабораторне обладнання вартістю до 300 руб. за одиницю, враховують їх у складі коштів в обороті.

Відходи металу від контрольних випробувань у лабораторіях Центральної заводської лабораторії (ЦЗЛ) і з механічних цехів заводу збирають, зберігають і відвантажують в копровий цех в строгій відповідності з внутрішньозаводської укрупненої угрупованням відходів з додаванням індексу А.

Знешкодження стічних вод повинне знаходитися під контролем центральної заводської лабораторії.