А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Централізований чистий дохід

Централізований чистий дохід надходить у розпорядження держави у вигляді різних платежів галузей народного господарства.

Централізований чистий дохід витрачається д-вою в плановому порядку на задоволеннязагальнодерж.

Централізований чистий дохід використовується для вирішення великих загальнодержавних проблем, забезпечення структурних зрушень у народному господарстві, здійснення цільових комплексних науково-технічних, соціальних та інших програм та інші потреби. Частиначистого доходу, що залишається в розпорядженні підприємств, йде на формування фондів економічного стимулювання, преміювання працівників, фінансування технічного і соціального розвитку.

Чистий дохід підприємств і централізований чистий дохід - Прибуток.

Для якнайшвидшого вступу в розпорядження держави централізованого чистого доходу і кращого контролю фінансових органів за товарообігом передбачена щодекадна сплата податку з обороту. Допускаються платежі кожні п'ять днів.

ПОДАТОК З ОБОPОТА, в СССPчастину централізованого чистого доходу гос-ва, що представляє собою відрахування від доходів держ. Є формою прямої мобілізації в держ.

Централізований чистий дохід утворюється з податку з обороту, платежів з прибутків державних підприємств, а також прибуткового податку з колгоспів та інших кооперативних підприємств.

В процесі розподілу чистий дохід соціалістичного суспільства розпадається на дві частини - централізований чистий дохід держави та чистий дохід підприємств. Централізований чистий дохід утворюється з податку з обороту, платежів з прибутку державних господарств, а також з прибуткового податку з колгоспів та інших кооперативних підприємств.

Податок з обороту як централізований чистий дохід підлягає внесенню підприємством (об'єднанням) до державного бюджету. У залежності від прийнятої системи цін, характеру продукції і галузевих особливостей промисловості використовуються три основні методи обчислення суми податку з обороту.

В капіталістичних країнах джерелом коштів соціального страхування в значній мірі є утримання із заробітної плати страхуються. Джерелом утворення фонду державного соціального страхування у СССPє та частина централізованого чистого доходу, яка приймає форму нарахувань на заробітну плату. Ці нарахування провадяться підприємствами, організаціями та об'єднаннями в певних відсотках, званих страховими та-рифами, які диференціюються по галузях народного господарства в межах від 4 7 до 9 0% до фактично нарахованої заробітної плати. У хімічній промисловості страховий тариф 4 серпня% - Сума нарахувань на заробітну плату (так само як і рівень страхових тарифів) залежить від характеру й умов роботи в тих чи інших галузях і включається в собівартість продукції госпрозрахункових ланок управління і кошторису витрат бюджетних організацій. У відповідності з рішеннями партії і уряду по вдосконаленню господарського механізму рівень діючих тарифів в одинадцятій п'ятирічці буде підвищений з метою посилення стимулювання раціонального використання робочої сили.

Прибуток накопичується па підприємствах по мірі реалізації продукції і використовується ними в першу чергу на власні потреби. Інший основною частиною вартості додаткового продукту є подат з обороту - централізований чистий дохід гос-ва.