А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Тверде рідке стан

Тверде та рідке стан об'єднують загальною назвою - конденсована стан речовини.

Тверде та рідке стан плівок неодноразово згадувалося і вище.

Тверде та рідке стану часто прийнято об'єднуватизагальним терміном - конденсована стан.

Тверде та рідке стану називають конденсованими станами речовини. Перехід з твердого стану в рідкий вимагає менше витрати енергії, ніж перехід з рідкого стану в газоподібний, відповідно ітеплота плавлення завжди менше теплоти випаровування.

Тверде та рідке стану часто прийнято об'єднувати загальним терміном - конденсована стан.

Тверде та рідке стану часто об'єднують загальним терміном - конденсована стан.

Тверде ірідке стану часто об'єднують загальною тер.

Оскільки тверде та рідке стану знаходяться в рівновазі в потрійній точці О, ця точка, безсумнівно, відповідає температурі плавлення. Потрійна точка О являє єдині можливі умови температури йтиску, при яких лід, вода і пари знаходяться в рівновазі. Ця точка відповідає температурі 00075 і тиск 4 6 мм рт. ст. При невеликому збільшенні температури або тиску в рівновазі будуть знаходитися тільки рідина та пари; якщо температура або тискзнижується, то в рівновазі будуть знаходитися тільки тверда речовина і пари. Але цей стан нетривало, оскільки система прагне мимоволі, без будь-якого зовнішнього впливу досягти стану рівноваги.

Прилад для отримання[IMAGE ]Приладдля отримання фтор-фториду платини (VI, виготов - да платини (VI, виготовлений з ла-ленний зі скла. Туні. В твердому і рідкому стані забарвлений в темно-червоний колір, у вигляді газу - коричнево-червоний.

В твердому і рідкому стані жовте легкогідролізующееся речовина,разлагающееся при температурі вище 0 С.

У твердому і рідкому стані к-ти в результаті виникнення водневих зв'язків утворюють стійкі цікліч.

Коли розглядаються тверде та рідке стану, то в більшості випадків можна не брати до увагизалежність хімічного потенціалу від тиску. У разі газів це вже неможливо.

Ізокоми системи СаО - SiOa - 5% Al203 - CaF2 для в'язкості 5 пуаз в залежності від вмісту CaF2. Pазлічіе між твердим і рідким станом полягає в протяжності цих угруповань.

Метали в твердому і рідкому стані володіють більш або менш яскраво вираженими загальними фізичними властивостями. Так, вони добре проводять електрику і теплоту. Кращими провідниками теплоти і електрики є срібло, мідь і алюміній. Унаслідок значноїтеплопровідності і електропровідності метали широко використовуються в електротехнічній промисловості. Чисті метали проводять електричний струм краще, ніж метали, що містять домішки. Домішки порушують правильну структуру металу, що збільшує опірпроходженню струму. Тому в якості матеріалу для електричних проводів використовують можливо більш чисті метали.

Метали в твердому і рідкому стані володіють більш або менш яскраво вираженими загальними фізичними властивостями. Так, вони добре проводятьелектрику і теплоту. Причина цього - рухливість вільних електронів у твердому і розплавленому металі. Кращими провідниками теплоти і електрики є срібло, мідь і алюміній. Унаслідок значної теплопровідності і електропровідності метали широковикористовують в електротехнічній промисловості. У міру підвищення температури електропровідність металів зменшується. Нагрівання підсилює коливальні рухи іонів металу, внаслідок чого переміщення електронів між ними утруднюється. Чисті металипроводять електричний струм краще, ніж метали, що містять домішки. Домішки порушують правильну структуру металу, що збільшує опір проходженню струму. Тому в якості матеріалу для електричних проводів використовують можливо більш чисті метали.

Температури плавлення лекул плавиться при більш ви-карбонових кислот. сокой температурі, ніж два її. | Орієнтація молекул у кристалах жирних кислот. Не тільки в твердому і рідкому стані, але навіть в газоподібному і в розчинах у вуглеводнях, велика частина кислотзнаходиться в асоційованому стані у вигляді димерів.

Молекули спиртів в твердому і рідкому стані, так само як і молекули води, асоційовані (об'єднані один з одним), при цьому істотно збільшується молекулярна маса, і, отже, зменшується летючістьречовини. При переході спиртів в пароподібний стан асоціація порушується. Явище асоціації пояснюють виникненням між молекулами так званих водневих зв'язків.

Молекули спиртів в твердому і рідкому стані, так само як і молекули води, асоційовані(Об'єднані один з одним), при цьому істотно збільшується молекулярна маса і, отже, зменшується летючість речовини. При переході спиртів в пароподібний стан асоціація порушується. Явище асоціації пояснюють виникненням між молекулами такзваних водневих зв'язків.

Тіокол випускаються в твердому і рідкому стані.

Властивості води в твердому і рідкому стані обумовлені утворенням водневого зв'язку між атомом кисню однієї молекули і атомом водню іншої молекули. Pадіус атомаводню дуже малий (0 3 - 10 - 10 м), тому сусідня молекула може близько підійти до нього, не відчуваючи сильного відштовхування. Енергія водневого зв'язку на відміну від ковалентного хімічного зв'язку порівняно невелика (16 - в2 кДж /моль), про вона значно перевищує енергіюван-дер-ваальсовскіх сил взаємодії між молекулами неполярних рідин. Освіта водневого зв'язку викликає деяку деформацію (розтягування) зв'язку О - Н, однак відстань до сусіднього атома кисню залишається дещо більшим і індивідуальний характермолекул води в твердому і рідкому стані зберігається.

Молекули спиртів в твердому і рідкому стані, також як і молекули води асоційовані (об'єднані один з одним), при цьому істотно збільшується молекулярна вага, і, отже, зменшується летючістьречовини. При випаровуванні спиртів асоціація порушується. Явище асоціації пояснюють виникненням між молекулами так званих водневих зв'язків.

Температури плавлення карбонових кислот. | Орієнтація молекул у кристалах жирних кислот. Не тільки в твердому ірідкому стані, але навіть в газоподібному і в розчинах у вуглеводнях, велика частина кислот знаходиться в асоційованому стані у вигляді димерів.

Замість того щоб розрізняти тверде та рідке стану матерії, що призводить до вже зазначених вище очевиднимсуперечностям між постулював і фактичним поведінкою тіл у цих станах, переважніше виходити з таких ідеальних речовин, механічні властивості яких заздалегідь чітко охарактеризовані. Це приводить нас насамперед до задачі визначення трьохідеалізованих речовин, вже кілька охарактеризованих нами вище у відповідності з тим, як протікає в них процес деформування.

Тиск пари GeSe в твердому і рідкому стані вимірювалося недавно Карабанова та ін[163]методом кварцового манометра в області870 - 1050 К.

Теплоємність телуриду сурми в твердому і рідкому стані в інтервалі 460 - 650 С виміряна Хьюлет-те та ін[223]в калориметр з постійним температурним градієнтом.

Взаємна розчинність компонентів у твердому і рідкому стані в системі неспостерігається.

СТІЙКІСТЬ з'єднання АТВ в твердому і рідкому стані підкреслена сингулярним характером максимуму в точці плавлення, відповідної стехиометрическому складом, де сходяться гілки кривих ліквідуса і солідусу граничних приватних систем.

Компоненти системи нерозчинні у твердому і рідкому стані.

Тіксотропних стан є проміжним між твердим і рідким станом речовини. У стані спокою тіксотропних речовина утворює гель, який переходить при перемішуванні в рідину.

Метали, практично нерозчинні в твердому і рідкому стані (Fe-Pb та ін), дають міцність зчеплення, близьку до міцності більш м'якого шару. У металів, взаємно розчинних у рідкому (Zn-Sn) і твердому (Ni-Сі) стані, міцність зчеплення визначається властивостямиутворюються в граничній зоні евтектики або твердих розчинів. Найменша міцність зчеплення відзначається при з'єднанні металів, що утворюють интерметаллические з'єднання (Fe-Al, Fe-Zn), так як останні відрізняються, як правило, високою крихкістю.

Авторацемізацііможуть піддаватися вегцества S твердих, рідких стані і в розчинах. Прикладом авторацемізаціі твердої речовини є спостерігалася Вальденом повна втрата оптичної активності () - фенілбромуксусной кислоти при трирічному її зберіганні.

Авторацемізацііможуть піддаватися речовини у твердому, рідкому стані і в розчинах. Прикладом авторацемізаціі твердої речовини є спостерігалася Вальденом повна втрата оптичної активності () - фенілбромуксусной кислоти при трирічному її зберіганні.

Свинець не розчинимо уміді в твердому і рідкому стані. Внаслідок цього після кристалізації сплав складається з міді з включеннями свинцю по границях зерен. Це забезпечує високі антифрикційні властивості і хорошу прірабативаемость свинцових бронз. Слід зазначити, що прикристалізації свинець ліквірующіх внаслідок високої щільності, що призводить до виникнення зональної ліквації в злитках.

Параметри критичного стану деяких речовин. | Фазова діаграма води (температура вказана в градусах Цельсія. На рис. 11.11 крива Мрозмежовує тверде та рідке стану і визначає значення тиску і температури, при яких здійснюється плавлення. Вода належить до небагатьох речовин, температура плавлення яких зменшується в міру зростання тиску. Крутизна кривої М на рис. 11.11показує, що для помітного зниження температури плавлення льоду необхідні значні тиску, однак такі тиску цілком досяжні навіть у повсякденному житті. Наприклад, коли ми катаємося на ковзанах, їх ковзання відбувається завдяки тому, що високий тиск,чиниться на лід лезом ковзана, знижує температуру плавлення льоду. По суті, ми ковзаємо по тонкому шару води, що знаходиться безпосередньо під лезом ковзана. Очевидно, найшвидшим є такий лід, який має температуру лише трохи нижче нормальноїтемператури плавлення, так як для плавлення такого льоду потрібні не дуже великі тиску. І навпаки, надмірно холодний лід може виявитися абсолютно невідповідним для катання.

Отже, багато сходственние з'єднання в твердому і рідкому стані мають або близькі питомі об'єми або питомі об'єми, поступово збільшуються зі збільшенням паю.

Використовуваний для реакції сірчаний ангідрид у твердому і рідкому стані являє собою переважно циклічний шестичленна тример у формі крісла.

При цьому передбачається, що в твердому і рідкому стані вільний об'єм Vf однаковий і що доданок, пов'язане з внутрішніми ступенями свободи, Qt, не змінюється при плавленні.

Так як питомі об'єми речовини в твердому і рідкому стані мало відрізняються один від одного (Д V 0), то з рівняння (146) випливає, що - крива плавлення близька до вертикалі.

Це неполярних молекулярне речовина, в твердому і рідкому стані між молекулами виявляються надзвичайно слабкі вандерваальсови сили. Тому водень має дуже низькі температури плавлення і кипіння.

Металева зв'язок характерна для металів у твердому і рідкому стані, коли велика кількість атомів знаходиться на досить близьких відстанях.

Металева зв'язок характерна для металів у твердому і рідкому стані. Це властивість агрегатів атомів, розташованих в безпосередній близькості один до одного. Однак в пароподібному стані атоми металів, як і всіх речовин, пов'язані між собою ковалентним зв'язком. Міцність зв'язку в кристалі більше, ніж в молекулі металу, а тому процес утворення металевого кристала протікає з виділенням енергії.

Крім того, теплоємності Ср в твердому і рідкому стані (6 5 - 110 кал /г-атом-град) в 1 3 - 2 рааа перевищують значення, властиві газоподібним металам.

Фазова діаграма розплаву. | Коефіцієнти сегрегації k0 різних домішок в германии. Він позначає відношення рас-творені домішки в твердому і рідкому стані при температурі плавлення.

Кристалічної кевкаючи грати натрію. Металева зв'язок характерна для металів у твердому і рідкому стані. Це властивість агрегатів атомів, розташованих в безпосередній близькості один до одного.

Кристалічна решітка натрію. Металева зв'язок характерна для металів у твердому і рідкому стані. Це властивість агрегатів атомів, розташованих в безпосередній близькості один до одного. Однак в пароподібному стані атоми металів, як і всіх речовин, пов'язані між собою ковалентним зв'язком. Міцність зв'язку в кристалі більше, ніж в молекулі металу, а тому процес утворення металевого кристала протікає з виділенням енергії.