А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Зовсім інший результат

Зовсім інші результати ми отримаємо, якщо будемо застосовувати спосіб допускаються навантажень до статично невизначених системах, стрижні яких виготовлені з матеріалу, що володіє здатністю до великих пластичнихдеформацій, наприклад з маловуглецевої (сталі.

Зовсім інші результати ми отримаємо, якщо будемо застосовувати спосіб допускаються навантажень до статично невизначених системах, стрижні яких виготовлені з матеріалу, що володіє здатністю до великихпластичним деформаціям, наприклад з маловуглецевої сталі.

Зовсім інші результати отримані при вивченні синтезу озону з сумішей кисню з азотом.

Спектральні характеристики, побудовані за даними розрахунку (/і 2 і вимірів (3. Фотокатод випромінювання,представлена. Зовсім інші результати виходять для киснево-цезієвих шарів, у яких між спектральною характеристикою зовнішнього фотоефекту і характеристикою оптичного поглинання немає ніякої подібності.

Зовсім інші результати ми отримаємо, якщобудемо застосовувати спосіб допускаються навантажень до статично невизначених системах, стрижні яких виготовлені з матеріата, що володіє здатністю до великих пластичних деформацій, наприклад з маловуглецевої сталі.

Лапласа, то отримаємо зовсім іншийрезультат.

Якщо використовувати дуже великі кількості інертного газу, то виходять зовсім інші результати.

Однак якщо протримати картопля на холоді подовше, то вийдуть зовсім інші результати: картопля зробиться сладкім1 тобто в ном утворюєтьсяцукор. Для цього картоплю потрібно протримати на холоді (близько 1 - 2 морозу) приблизно з тиждень.

Якщо використовувати дуже великі кількості інертного газу, то виходять зовсім інші результати.

Залежність критичного числаPейнольдса кулі від ступенятурбулентності в аеродинамічній трубі. За Драйдену і. Однак вимірювання, вироблені К. Б. Міллікеном і А. Л. Клейном[28]у вільному польоті, привели абсолютно несподівано до зовсім іншого результату, а саме: у вільному польоті критичне числоPейнольдса для куліне залежить від структури атмосферної турбулентності, безумовно мінливій з погодою.

У іншому ця програма виконує ті ж дії, що і попередня, але на екран виводяться зовсім інші результати. Щоб до кінця зрозуміти, чому отримані саме такірезультати, потрібно знати, як представляються числа зі знаком в багатобайтових цілому значенні.

Зауважимо, що синтез ФНЧ з нормованими параметрами елементів, що складається з Т - або П - образних осередків, дає зовсім інші результати в разі полосно-проникних фільтрівна елементах з зосередженими та ненормованими параметрами, але призводить до ідентичним СВЧ-фільтрам.

Коли йдеться про середнє значення величини, завжди повинно бути ясно, про усередненні за якою змінною йде мова, тому що при усередненні по деякої іншоїзмінної, взагалі кажучи, виходить зовсім інший результат. Однак у більшості випадків ясно, за якою змінною проводиться усереднення, і ніякого індексу біля знаку усереднення не ставиться.

Як результат ізомеризації виникає полімеризація. Зовсімінший результат виходить при нагріванні псевдобутенілацетілена з одним метиловим спиртом без лугу.

Таким чином, за характеристиками витіснення отримуємо високу технологічну ефективність заходів по обмеженню відборів рідини. Однак аналіздинаміки відборів нафти і рідини по роках показує зовсім інші результати.

Це правило радикального приєднання аналогічно сформульованому раніше для радикального заміщення. Воно схоже з правилом електро-фільного приєднання (коли утворюється найбільшстабільний проміжний карбкатион), але дає зовсім інші результати.

Це правило радикального приєднання аналогічно сформульованому раніше для радикального заміщення. Воно схоже з правилом електрофільного приєднання (коли утворюється найбільшстабільний проміжний карбкатион), але дає зовсім інші результати.

На початку серпня 1987 року я розмовляв вPАмен-ському районі в Підмосков'ї з членами ланки, яка вже п'ять років працює на підряді за інтенсивною технологією. Вони вирощують насіннєву картоплю і вМинулого року вп'ятьох принесли радгоспу величезний прибуток. Дивовижні речі відбуваються, коли люди самі відповідають за все. Зовсім інші результати виходять, і деколи людини не розпізнаєш. І справа змінюється, і ставлення до справи.

Важливе значення має вивчення кінетики синтезу озону з сумішей кисню з аргоном і кисню з азотом. У цьому випадку у формулі (X, 10) енергію слід відносити до парціональ-ному обсягу кисню u /VQ. Тоді з'ясовується незалежність кінетичних констант і ступеня перетворення кисню на озон від складу газової суміші. Таким чином, аргон грає роль лише інертного розріджувача, не споживає енергію. Зовсім інші результати отримані при вивченні синтезу озону з сумішей кисню з азотом. Отже, азот бере участь в реакції синтезу озону як активатор.

Досвід показує, що більшість суперечок виникає через безперервне нерозуміння один одного і негайно припиняється по досягненні взаєморозуміння. Дійсно, про що сперечатися, якщо весь сир-бор розгорівся щодо різних сторін одного і того ж обговорюваного предмета. Типовий приклад: добрий чи поганий даний суб'єкт. Одна сторона може призводити скільки завгодно його добрих вчинків, а інша - поганих, але суперечка від цього не вирішиться - об'єкт спору розглядається з різних позицій. Зовсім інший результат вийде при обговоренні причин, чому цей суб'єкт був поганий в одній ситуації і хороший в інший.

Більш того, в даному випадку можна простежити застосування правил, які повинні привести до зростання певного паліндрома. Наприклад, щоб згенерувати bacab, потрібно застосуватиP1 до аксіомі с, а потімP2 - до результату. Іншими словами, прийнявши з в якості аксіоми, можна вивести з неї теорему аса і додати її до наявних аксіомам. Зверніть увагу, що ця послідовність породжень не має властивість комутативності, тобто якщо застосовувати ті ж правила, але в іншому порядку, вийде зовсім інший результат.

Іншим дослідженням, яке вважається дуже важливим в літературі по спадкуванню IQ, є проведене в 1949 р. Скодаком і Скілсом дослідження 100 прийомних дітей. У цій роботі виявлена ??значна кореляція (044) між /Q дітей та їхніх рідних матерів, з якими вони не жили. Протягом 11 років дітям чотири рази пропонувалися тести Стенфорда - Біне. Хоча ці доводи широко цитуються як свідчення сильного впливу спадковості, Кемін відзначає, що в попередній роботі 1945 р. для 139 дітей були отримані зовсім інші результати. Між 1945 і 1949 рр з роботи були виключені дані по 39 сім'ям, що в результаті істотно змінило природу вибірки.