А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ростовський обком

Pостовскій обком, міськкоми, райкоми партії і первинні партійні організації, виконуючи рішення вересневого (1965 р.) Пленуму ЦК КПРС і XXIII з'їзду партії, проводять значну роботу по впровадженню нової системи планування таекономічного стимулювання, підвищення ефективності виробництва, удосконалення керівництва господарством. Підвищується активність первинних партійних організацій, удосконалюються форми і методи організаторської і виховної роботи по мобілізації робітників іслужбовців на рішення господарських задач. На підприємствах області широкого поширення набуло складання колективами дільниць і бригад творчих економічних планів, що сприяє активному залученню трудящих до виявлення та використання резервіввиробництва.

Pостовскому обкому, багатьом міськкомів і райкомів партії, облвиконкому, облагропрому бракує послідовності і рішучості та осущестьлепіі ефективних заходів дли подолання натянувшіеся відставання н розпиванні землеробства. Партійні комітети,підкреслюється в документі, недостатньо спираються на первинні парторганізації п справі підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва, його інтенсифікації. Детально проаналізувавши причини ситуації, що склалася. ЦК КПРС зажадав від обкому партіїпровести рішучу перебудову діяльності партійних, радянських, господарських органів і забезпечити ефективне, науково обгрунтоване господарювання на землі.

Зобов'язатиPостовскій обком, Зерноградскій райком КПРС надати практичну допомогу партійноїорганізації колгоспу імені Леніна у виконанні цієї постанови.

Чи знаютьPостовскій обком та облвиконком про такому положенні з молочними радгоспами. Тоді виникає питання, чому допускається таке безответстнеп-ве ставлення до загальнопартійної справи.

ЧленКомісії, перший секретарPостовского обкому КПРС Б. М. Володін зазначив: моделювання пропонованих закупівельних цін в колгоспах і радгоспах області показало, що група високорентабельних господарств скоротиться, а кількість низькорентабельних і збиткових різко зросте.

У публікованому постанові міститься аналіз досвідуPостовского обкому КПРС по впровадженню нової системи планування й економічного стимулювання, вдосконалення керівництва господарством. Відзначивши його позитивні сторони, ЦК КПРС вказав на ряд суттєвихнедоліків і підкреслив, що найважливішим завданням обласної партійної організації є активне залучення до цієї роботи широких мас трудящих, всебічний розвиток ініціативи та мобілізація їхніх зусиль на виявлення і використання наявних резервів. Повсякденномутурботою обкому, міськкомів і райкомів партії, зазначалося в постанові, має бути підвищення боєздатності партійних організацій, авангардної ролі та авторитету кожного комуніста на виробництві.

Соціально-економічним відділом ЦК КПРС розглянуто досвід?остовского обкому КПРС в частині організації шефської допомоги трудових колективів міст колгоспам і радгоспам.

Слово надається товаришеві Бондар-ко - першому секретаревіPостовского обкому партії.

Слово для виступу надається товаришевіСоломенцева - першому секретаревіPостовского обкому КПРС.

Воронін - заступник Голови Ради Міністрів СССP, Голова Держпостачу СССP, Л. М. Володін - перший секретарPостовского обкому КПРС, К. Г. Вайн перший секретар ЦК Компартії Естонії, А. І. Колесников -бригадир комплексної бригади гірників шахти Молодогвардійська виробничого об'єднання Краснодону голота, Українська ССP, А. А. Хомяков - перший секретар Саратовського обкому КПРС, Н. С. Конарев - міністр шляхів сполучення СССP, Н. Н. Щербакова - ткаля московськогобавовняного комбінату Трехгорная мануфактура імені Ф. Е. Дзержинського, С. А. Шалаєв - голова ВЦРПС, П. С. Федірко - перший секретар Красноярського крайкому КПРС, А. Д. Лізічев - начальник Головного політичного управління Радянської Армії і Військово-МорськогоФлоту, І. С. Бєлоусов - міністр суднобудівної промисловості СССP, М. І. Клепіков - бригадир колгоспу Кубань Усть-Лабінського району Краснодарського краю.

За дорученням Ради представників делегацій вношу пропозицію обратиPедакціонную комісію з'їзду в складінаступних товаришів: Аджубей, головний редактор газети Известия; Басов, перший секретарPостовского обкому КПРС; Грушецький, перший секретар Львівського обкому партії; Іващенко, секретар ЦК КП України; Іллічов, завідувач Відділом пропаганди і агітації ЦК КПРС по союзнихреспублікам; Кисельов, Голова Ради Міністрів Білоруської ССP; Новиков, Заступник Голови Ради Міністрів СССP, Голова Держплану СССP; Органів, Голова Президії Верховної РадиPСФСP; Павлов, перший секретар ЦК ВЛКСМ; Пономарьов, завідувачМіжнародним відділом ЦК КПРС; Поспєлов, директор Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС;Pодіонов, другий секретар ЦК Компартії Казахстану; Сатюков, головний редактор газети Правда; Скрябін, перший секретар Запорізького обкому партії; Титов, другий секретар ЦК Компартії Узбекистану.

У тому жPостові колишня зав. Pостовского обкому ВКП (б) ворог народу Шестова за завданням контрреволюційної організації провела в партійній організаціїPостовского педагогічного інституту виняток на партії близько 30 чесних комуністів.

Pостовского обкому ВКП (б) ворог народу Шестова за завданням контрреволюційної організації провела в партійній організаціїPостов ського педагогічного інституту виключення з партії близько 30 чесних комуністів.

ПроPПОPостовского обкому ВКП (б) Шацький і його спільники, користуючись політичною короткозорістю керівниківPостовского обкому ВКП (б), виключали з партії чесних комуністів, виносили завідомо неправильні стягнення працівникам, всіляко озлобляли комуністів, роблячи в той же час все можливе, щоб зберегти в партії свої контрреволюційні кадри.

КС УКП, при цьому розширюється сфера дії системи, охоплюючи всі сторони виробничого процесу. Цінний досвід накопиченийPостовскім обкомом КПРС. На підприємствах області створено штаби, а при горкомах і райкомах - поради з управління якістю. Pазработана і застосовується методика обстеження стану справ по підвищенню надійності виробів.

Випадково дізнався про неймовірний перекрученні. Коли розмовляв з секретаремPостовского обкому партії і головою облвиконкому, вони розповіли, що з дев'яти радгоспних трестів області шість знаходяться вPостові, а саме зерножівтрест, овощетрест, трест плодопітомніче-ських радгоспів, трест птахівничих-інкубаторних станцій, управління птіцемясоперерабативающей промисловості раднаргоспу, управління виноробної промисловості раднаргоспу. Це - неймовірне бюрократичне перекручення, коли люди, що займаються радгоспним виробництвом, сидять в містіPостові.

ПроPПОPостовского обкому ВКП (б) Шацький і його спільники, користуючись політичною короткозорістю керівниківPостовского обкому ВКП (б), виключали з партії чесних комуністів, виносили завідомо неправильні стягнення працівникам, всіляко озлобляли комуністів, роблячи в той же час все можливе, щоб зберегти в партії свої контрреволюційні кадри.

Ашіму - Голова Ради Міністрів Казахської ССP, Н. Н. Тарасов - міністр легкої промисловості СССP, І. А. Бондар-ко - перший секретарPостовского обкому КПРС, Т. Я. Кисельов - Голова Ради Міністрів Білоруської ССP.