А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Російська національна бібліотека

PРосійсько національна бібліотека, завдяки винятковому багатством фондів та високої кваліфікації персоналу, володіє сильними позиціями для успішного розвитку цього виду діяльності.

Авторивдячні також працівникам відділу іноземного комплектуванняPРосійсько національної бібліотеки за їх зусилля по комплектуванню фондів бібліотеки зарубіжної економічною літературою та допомога в отриманні відсутніх книг по системі МБА. Наші, часом надмірні,запити завжди зустрічалися з розумінням і виконувалися в можливо найкоротший термін.

У найближчій перспективі хочеться наділити комплектаторPРосійсько національної бібліотеки всіма можливостями, які може надати автоматизація, починаючи від аналізускладу і використання підсобного фонду з метою його оптимізації, створення бази лакун основного фонду, до автоматизації замовлення на всіх стадіях роботи з ним.

Важливе місце в системі ДСНТІ займає Державне Федеральне установаPРосійсько національнабібліотека, яка забезпечує споживачів вітчизняної патентною інформацією. Фонд нормативно-технічної та технічної документаціїPНБ як самостійний структурний підрозділ відділу фондів і обслуговування існує з 1951 року. У відповідності з профілемкомплектування фонд включає: нормативні документи з стандартизації, описи винаходів до авторських свідоцтв і патентів, реферативну інформацію про винаходи, корисні моделі, промислові зразки і товарні знаки та іншу інформацію. Станом на01.10.2001 р. в фонді числиться 3924690 одиниць зберігання, в т.ч. 137 одиниць зберігання на CD-ROM: ПатентиPоссии (1994 - 2001 рр); Товарні знаки.

Pаскриваются основні етапи переходу до автоматизованої технології комплектування вPРосійсько національній бібліотеці. Pассматріваютсяпроблеми впровадження і перспективи розвитку інформаційних технологій в комплектуванні.

Він заснований двома національними бібліотекамиPоссии:PРосійсько державною бібліотекою іPРосійсько національною бібліотекою для реалізації проектів співробітництваросійських бібліотек в області створення, обміну і використання електронних ресурсів на базі сучасних технологій. Діяльність Центру підтримується Міністерством культуриPРосійсько Федерації.

Порівняльні дані за умовами отримання розсмоктуютьсяволокон і їх фізико-хімічні показники. Великий практичний інтерес представляє і інша робота цієї кафедри, що проводилася спільно зі співробітникамиPРосійсько національної бібліотеки та Лабораторією реставрації та консерваціїPАН, з метою відновлення ізбереження таких культурних пам'яток, як старовинні пергаменти, грамоти, книги й інші історичні реліквії.

У програмі головна роль відводиться двом науковим бібліотекам:PРосійсько державній бібліотеці (Москва) іPРосійсько національній бібліотеці (Санкт-Петербург), а також обласних універсальних наукових бібліотек. За обсягом і номенклатурою означених завдань і обсягами цільового фінансування дана програма є, мабуть, сьогодні однією з найважливіших для російських бібліотек.

У 1995 р. в Санкт-Петербурзівийшла книга У пам'ять тих і во славу живуть, підготовленаPРосійсько національною бібліотекою. У ній зібрані листи читачів з фронту, щоденники і спогади співробітників бібліотеки. Поряд з іншими документами, представлені блокадні щоденники чудовоговченого, найбільшого знавця рідкісної книги, відомого дослідника творчості Вольтера - Володимира Сергійовича Люблінського.

Слід підкреслити, що ряд великих бібліотек, в першу чергу ДПНТБPоссии,PРосійсько державна бібліотека,PРосійськонаціональна бібліотека, ДПНТБ СВPАН, БЕНPАН, ряд обласних та республіканських наукових бібліотек ведуть власні проекти в галузі створення і розвитку загальнодоступного електронного ресурсу і мають вельми відчутні результати, якщо заглянути на Інтернет-сайти цихбібліотек.

БібліотекамиPоссии і зарубіжними книгосховищами накопичений великий досвід у формуванні, раціональному використанні, забезпеченні схоронності документальних пам'яток. ВPРосійсько Державної Бібліотеці в Москві, вPРосійсько НаціональноїБібліотеці в С-Петербурзі розроблені науково-обгрунтовані методи консервації документів на папері, шкірі і пергамені. Завдяки спільним зусиллям фахівців повернута життя сотням тисяч унікальних пам'яток книжкової культури. Але навряд чи доцільно говорити провеличезній кількості врятованих документів так, як добре відомо, що кількість щодня пошкоджує документів значно перевищує кількість реставруються.

Ефективність комплектування, говорячи своїми словами, висока, коли затрачаються менші зусилля, менші кошти для придбання та напрямки в фонди бібліотеки того репертуару та кількості примірників документів, яке необхідно (але не надмірно. В той же час, як і для будь-якої бібліотеки, важливо якісно і швидко задовольняти запити читачів. Саме з цих позиційPРосійсько національна бібліотека підходила до вирішення завдань автоматизації своїх виробничих процесів.

Помітною особливістю минулого року є зрослий інтерес органів влади всіх рівнів до бібліотек. У церемонії відкриття Нового будівліPРосійсько національної бібліотеки (PНБ) прийняв участь ПрезидентPРосійсько Федерації В. В. Путін. ВPРосійсько державну бібліотеку (PГБ) - Голови Державної Думи Федеральних ЗборівPРосійсько Федерації Н. І. Селезньова.

Власне російська рукописна книга виникла у 2 - й пол . Остромирового Євангелія (1056 - 57) і Слова о полку Ігоревім (кін. Найбільш значні зібрання рукописних книг зберігаються вPРосійсько державній бібліотеці (PГБ, Москва),PРосійсько національній бібліотеці (PНБ) та БібліотеціPАН (обидві - С .

Бібліотечна будівництво вPФ засноване на поєднанні двох головних принципів: галузевого та територіального. Найбільш значна мережа публічних бібліотек системи Міністерства культуриPФ. До неї входять 9 найбільших бібліотек федерального ведення:PРосійсько державна бібліотека -PГБ (фонд 42 млн одиниць зберігання - 2 - е місце в світі за обсягом фондів);PРосійсько національна бібліотека -PНБ (33 млн одиниць зберігання - 5 - е місце в світі); Всеросійська державна бібліотека іноземної літератури ім.

КОМБІБКА створюється для того , щоб дослідники могли користуватися старими документами, спілкуватися один з одним і з файлами і робити замітки і записувати свої питання. У розглянутому прототипі зосереджені матеріали, створені різним способом і на різних мовах. Ці документи об'єднує лише те, що вони були опубліковані в одному місці і в один час: вPоссии в XIX столітті. Ці збори названі Арменіка, Арабіка, Кавказіка, Естоніка, важки, юдаїки, Леттоніка, Літвоніка, Персика і Туркіка. Подібних матеріалів значно більше у фондіPРосійсько національної бібліотеки. У фондах деяких інших бібліотек європейських країн також є матеріали подібного роду.