А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Роликовий спуск

Pоліковие спуски використовуються в різних цехах машинобудівних підприємств: прокатних, ливарних, ковальсько-пресових, заготівельно-штамповоч-них, складальних, механообробних; на підприємствах легкої, харчової,деревообробної промисловості, а також на підприємствах будівельної індустрії, на залізничному і автомобільному транспорті, на складах різного призначення і на підприємствах поштового зв'язку.

Прямолінійний роликовий спуск. Pоліковие спуски використовуютьсяв різних цехах машинобудівних підприємств: прокатних, ливарних, ковальсько-пресових, заготівельно-штамповоч-них, складальних, механообробних; на підприємствах легкої, харчової, деревообробної промисловості, а також на підприємствах будівельноїіндустрії, на залізничному 41 автомобільний транспорт, на складах різного призначення і на підприємствах поштового зв'язку.

Конструкція циліндричного ролика. | Дисковий ролик. Для роликових спусків застосовуються ролики різного конструктивного виконання.Труби виготовляються з наступних матеріалів: гарячекатана сталь, чавун, алюмінієві сплави, полімерні матеріали. У роликах в основному встановлюються стандартні підшипники радіального типу. Осі роликів зазвичай виконуються з круглої сталі.

Довжина роликовогоспуску lc hc sin а, де hc - перепад висот між точками завантаження і розвантаження гравітаційного перевантажувача. З табл. 2.4 і 2.5 знаходять параметри прямолінійних і криволінійних секцій.

Спіральний ролі новий спуск. Основними достоїнствами роликових спусків є: простотаконструкції, невелика вартість, надійність в експлуатації, простота обслуговування. При виборі роликових спусків в якості перевантажувальних пристроїв слід враховувати значний розкид швидкості для різних вантажів і різних ділянок роликового спуска.

Вдеяких випадках роликові спуски використовують для перевантаження штучних вантажів, покладених на металеві або дерев'яні піддони.

Для визначення кута нахилу роликового спуска необхідно знати величину рушійної сили.

Для вертикального переміщення крихкихпредметів застосовуються гвинтові роликові спуски. Pама, на яку спираються підтримуючі ролики, зігнута по гвинтовій спіралі, завдяки чому ролики розташовуються по гвинтовій поверхні, по якій рухається вниз переміщуваний вантаж.

Криволінійна секція. |?оліковий спуск з підйомною секцією. | Способи гальмування вантажів на роликовому узвозі. а - впливом гальмівних колодок на вантаж. б - об'єднанням декількох роликів. в - впливом гальмівних колодок на опорні ролики. г - застосуванням гальмівного гідравлічного ролика.Часто необхідно знизити швидкість вантажу, що транспортується роликовим спуском. На практиці застосовують два методи: перший метод передбачає зниження швидкості вантажу, включаючи його короткочасну зупинку, другий - гальмування опорних роликів.

Застосуваннякриволінійних секцій (рис. 2.14) для роликових спусків дозволяє змінювати напрямок переміщення вантажів при перевантаженні.

За формулою (16) визначається кут нахилу роликового спуска.

При проектуванні часто користуються практично встановленими кутаминахилу роликових спусків. Pекомендаціі, наведені в табл. 110 відносяться до спусків з циліндричними роликами на підшипниках кочення.

У деяких випадках доцільно мати підйомну секцію у складі роликового спуска.

Спіральний роликовий спуск. ВЗалежно від технологічних особливостей перевантажувальних процесів застосовують прямолінійні (рис. 2.8), криволінійні (рис. 2.9) і спіральні (рис. 2.10) роликові спуски. Для зміни напрямку руху вантажів використовують спуски з криволінійними секціями, розрахованимина різні кути повороту. Для створення проходів та проїздів застосовують спуски з відкидними секціями. При необхідності використовують легкі пересувні роликові спуски.

При укладанні останнього верхнього шару вакуумний захоплення одночасно натискає на пускач 14 ікінцевий вимикач 16 завдяки чому включається захоплення 17 який зіштовхує заповнений ящик по похилому роликовому спуску на відвідний транспортер. У той же час порожній ящик переміщується до місця укладання і центрується в потрібному положенні.

Основнимидостоїнствами роликових спусків є: простота конструкції, невелика вартість, надійність в експлуатації, простота обслуговування. При виборі роликових спусків в якості перевантажувальних пристроїв слід враховувати значний розкид швидкості для різнихвантажів та різних ділянок роликового спуска.

Рух вантажу по роликовому спуску. | Установка циліндричних роликів на роликовому повороті. Щоб уникнути випадкового скидання вантажу на закругленнях встановлюють огородження, з якими вантаж при нормальному русі нестикається. При конструюванні і монтажі роликових спусків необхідно звертати увагу на правильність установки підшипників роликів.

Основними достоїнствами роликових спусків є: простота конструкції, невелика вартість, надійність в експлуатації,простота обслуговування. При виборі роликових спусків в якості перевантажувальних пристроїв слід враховувати значний розкид швидкості для різних вантажів і різних ділянок роликового спуска.

Для зміни напрямку руху вантажів використовують спуски зкриволінійними секціями, розрахованими на різні кути повороту. Для створення проходів та проїздів застосовують спуски з відкидними секціями. При необхідності використовують легкі пересувні роликові спуски.

Організація перевантажувального процесу з використаннямдля завантаження і розвантаження елеватора різних гілок елеватора дозволяє для перевантаження вантажів з накопичувачів на елеватор використовувати висувні вила. Перевантажувальний вузол, використовуваний для завантаження елеватора, показаний на рис. 12.6. З малюнка видно, що підставу 2 підвіски /має форму гребінки. При підході вільної підвіски вила 3 що є частиною роликового спуска 7 разом з вантажем (на малюнку, не показаний) висуваються в шахту, і підвіска підхоплює вантаж, після чого вила повертаються у вихідне положення. Привід висунення вил міститьелектродвигун 4 з вбудованим редуктором, зірочку 5 і рейку 6 що переміщається в направляючих. Упори 8 служать для утримання вантажу на похилій площині вил. При розвантаженні елеватора порожні вила вводяться в шахту і підхоплюють вантаж, встановлений на підвісці,рухається вниз.

Організація перевантажувального процесу з використанням для завантаження і розвантаження елеватора різних гілок елеватора дозволяє для перевантаження вантажів з накопичувачів на елеватор використовувати висувні вила. Перевантажувальний вузол, використовуваний длязавантаження елеватора, показаний на рис. 12.6. З малюнка видно, що підставу 2 підвіски 1 має форму гребінки. При підході вільної підвіски вила 3 що є частиною роликового спуска 7 разом з вантажем (на малюнку, не показаний) висуваються в шахту, і підвіска підхоплює вантаж,після чого вила повертаються у вихідне положення. Привід висунення вил містить електродвигун 4 з вбудованим редуктором, зірочку 5 і рейку 6 що переміщається в направляючих. Упори 8 служать для утримання вантажу на похилій площині вил. При розвантаженні елеваторапорожні вила вводяться в шахту і підхоплюють вантаж, встановлений на підвісці, що рухається вниз.

Для міжопераційних заділів деталей, що мають форму тіла обертання типу дисків, роликів, втулок діаметром 100 - 300 мм, успішно застосовують похилі лотки або жолоби, конструкціяяких забезпечує перекочування цих деталей один за одним з невеликою швидкістю. Ринви часто розміщують попарно один над іншим, а для кілець і втулок невеликого діаметра (порядку 30 - 50 мм) роблять многожелобчатие лотки. Для міжопераційного заділу деталей, що мають гладку опорну площину, застосовуються лотки і роликові спуски, часто розташовувані також у два яруси, використовувані поперемінно для необроблених і оброблених деталей.

При русі по спуску вантаж повинен знаходитися не менше ніж на двох роликах одночасно, тому крок роликів повинен бути не більше 1 /а довжини вантажу. На криволінійних ділянках спусків бажано застосовувати конічні ролики, це зменшує опір руху. Однак простіше замість конічних роликів встановлювати циліндрові, зміщуючи їх осі (рис. 241) і вибираючи наступні співвідношення розмірів: R - (3 - ь4) L; 2г ЮО-т-150 мм, де R - радіус криволінійної ділянки роликового спуска; г - зміщення центрів осей роликів.

Гвинтовий конвеєр. Pоліковий конвеєр без приводу (див. рис. 126) складається з рами, на якій в підшипниках кочення укріплені осі роликів. PОлики зазвичай виготовляють з сталевих труб. Рух вантажів відбувається під дією штовхає сили робітника або складової сили ваги вантажу. В кінці роликового спуска повинні бути встановлені гальмуючі пристрої, так як при значній довжині транспортування швидкість руху вантажів може бути великий. Найпростішим гальмовим пристроєм є гладкий настил. Переміщувані на роликах штучні вантажі повинні мати плоску опорну поверхню або встановлюватися на спеціальних піддонах.

У залежності від технологічних особливостей перевантажувальних процесів застосовують прямолінійні (рис. 2.8), криволінійні (рис. 2.9) і спіральні (рис. 2.10) роликові спуски. Для зміни напрямку руху вантажів використовують спуски з криволінійними секціями, розрахованими на різні кути повороту. Для створення проходів та проїздів застосовують спуски з відкидними секціями. При необхідності використовують легкі пересувні роликові спуски.

Сітчасте огородження конвеєра над проходом для людей. Завантаження стрічкових конвеєрів вручну вимагає великої витрати фізичних зусиль. Значне число травм рук (порізи, проколи, занози) виникають при по-вивантаження посилок в дерев'яних грубо збитих ящиках. У всіх випадках прагнуть полегшити й убезпечити цю роботу застосуванням похилого спуску або інших конвеєрів спеціально для завантаження стрічки основного конвеєра. В окремих випадках конвеєр завантажують через похилі гладкі або роликові спуски, зіштовхуючи вантажі в горизонтальному - напрямку.