А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Йодне число - масло

Йодне число олії із збільшенням в'язкості зменшується, що вказує на процес полімеризації або утворення поперечних зв'язків за місцем подвійних зв'язків; величина підвищення молекулярної ваги при цьому заставляетлредполагать,чтошолімери є здебільшого димер з невеликою кількістю тримерів. Крім того, в маслі є ще й деяка кількість залишкових мономерів. З підвищенням температури полімеризації колір масла темніє. Світле полімеризованого масло виходить припроведенні процесу полімеризації під вакуумом, так як в цьому випадку воно менше окислюється.

Йодне число олії знаходиться в прямій залежності від кількості і йодного числа різних жирних кислот, що входять до його складу. Чим більше в них міститься ненасиченихжирних кислот і чим більше у цих кислот подвійних зв'язків, тим вище йодне число олії. Йодне число вимірюється в грамах /2 (г /2) або у відсотках.

Йодне число олії із збільшенням в'язкості зменшується, що вказує на процес полімеризації або утворення поперечнихзв'язків ио місцем подвійних зв'язків; величина підвищення молекулярної ваги при цьому змушує припускати, що полімери є здебільшого димер з невеликою кількістю тримерів. Крім того, в маслі є ще й деяка кількість залишкових мономерів. Зпідвищенням температури полімеризації колір масла темніє. Світле полімеризованого масло виходить при проведенні процесу полімеризації під вакуумом, так як в цьому випадку воно менше окислюється.

Йодним числом олії називають кількість грамів йоду, щотеоретично може приєднатися до подвійних зв'язків з 100 г масла.

Чим вище йодне число олії, тим більшу здатність до самозаймання воно володіє.

Внаслідок цього йодні числа масел, відносяться до першої групи (див. табл. 8.1), мають більш низькі значення, ніжйодні числа у масел другої групи.

Для визначення йодного числа масел і жирів використовують несколь з методів, що розрізняються в основному галогенсодержа-щим реагентом, і умовами проведення досвіду. Найбільшого поширення набули методи: Гюбля, Кауфмана, Війса,Ганус, Вобурна. Три перших з перерахованих методу стандартизовані.

Для визначення справжнього йодного числа масел, структурними елементами яких є кислоти з сполученими подвійними зв'язками, існують три методи: Вобурна, Мукхер-джі і насичення парамиброму масла, нанесеного на скляну пластинку тонким шаром. Кращі результати з них дає метод Вобурна.

При визначенні звичайними методами йодного числа масел, до складу яких у ходять ненасичені жирні кислоти з сполученими подвійними зв'язками, голлоідиприєднуються до однієї з двох сполучених зв'язків у випадку дієнових кислот і до двох з трьох сполучених зв'язків - у разі тріенових кислот.

Кислотне число, число омилення і йодне число масел; визначають у лабораторії.

У серпні, до кінця дозрівання насіння, колитемпература вночі значно нижче, ніж вдень, в насінні йде інтенсивне накопичення гліцеридів лінолевої кислоти. Йодне число олії підвищується до 170 і більше.

Завдяки успіхам практичної селекції ряд сортів південного екотіпа по висихаючою здатності маслаперевершують багато північні сорти. Йодне число олії у цих сортів льону в районах Північного Кавказу, на Україні і в Узбекистані може досягати 185 - 189 од.

Неграничні з'єднання володіють більшою спорідненістю до кисню і тому швидко окислюються, утворюючи опади.Збільшення йодного числа масел служить показником погіршення їх якості: такі масла більш схильні до утворення нагару і опадів при роботі в двигуні.

Неграничні з'єднання володіють більшою спорідненістю до кисню і тому швидко окислюються, утворюючи опади.Збільшення йодного числа масел служить показником погіршення їх якості.

При дозріванні насіння льону, поряд з підвищенням в них вмісту жиру, відбувалося зменшення в жирі менш неграничних олеїнової і лінолевої кислот, а вміст ліноленової кислоти, яка маєтри подвійні зв'язки, зростала майже в 2 рази. У відповідності з цим йодне число олії при дозріванні значно підвищувалася. Таким чином, якість масла при дозріванні насіння значно поліпшується.

Наприклад, при визначенні йодних чисел за методами Гюбля,Ганус і Кауфмана йод приєднується тільки до однієї з двох сполучених зв'язків дієнових кислот, а в тріенових кислотах йод приєднується тільки до двох з трьох сполучених зв'язків. Загальну ненасиченість, або істинне йодне число масел, що містять кислоти з сполученимиподвійними зв'язками (тунгове масло та ін), визначають спеціальними методами (метод Вобурна, Мукхерджі та ін), що забезпечують приєднання галогенів до всіх спряженим зв'язків жирних кислот.

Параметри дипольно-сегіентального процесу ПВА. Можна бачити, що із зростаннямдовжини молекул підвищується число кисневмісних груп, що призводить до збільшення значень максимуму тангенса кута втрат і е плівок. Встановлене при цьому зниження йодного числа масел свідчить про те, що окислювальна полімеризація протікає за місцемрозташування подвійних зв'язків. Підвищення Тм є доказом закономірного обмеження молекулярної рухливості. Отже, характер зміни е і е покриттів із зростанням молекулярної маси аморфного полімерного плівкоутворювача залежить від того, з'являютьсяЧи при цьому в плівках нові полярні групи або знижується число наявних груп.

Окислення ведуть до утворення твердого неплавкого ліноксина з певними физич. Коагуляція окисленого лляної олії у вигляді твердого ліноксина відбувається при йодному числі маслаок. Якість ліноксина визначають за зовнішніми ознаками і по клейкості видозміненим методом Гарднера, а по твердості голкою Віка або її модифікацією.

За кінцевий результат приймають середнє арифметичне з двох паралельних визначень, розбіжність міжякими не повинна перевищувати 1% від величини йодного числа. За вищенаведеною формулою підраховують також результати випробувань у всіх наведених нижче методах визначення йодного числа масел, оліфи, жирів та інших органічних сполук.

Йодне число оліїзнаходиться в прямій залежності від кількості і йодного числа різних жирних кислот, що входять до його складу. Чим більше в них міститься ненасичених жирних кислот і чим більше у цих кислот подвійних зв'язків, тим вище йодне число олії. Йодне число вимірюється в грамах /2(Г /2) або у відсотках.

Як вже вказувалося, в нафтовій сировині і в свіжих ізоляційних маслах ненасичені вуглеводні (з активними подвійними зв'язками) практично відсутні. Однак у процесі експлуатації масел, особливо під впливом іонізованої газового середовища (див. нижче), неграничні вуглеводні в маслі можуть утворюватися, на що вказує зростання йодного числа масел.

Вважають також, що в самому маслообразовательном процесі в насінні рослин проявляється закономірний зв'язок з кліматичними і температурними умовами. Всерпні до кінця дозрівання насіння, коли температура вночі значно нижче, ніж вдень, в насінні йде інтенсивне накопичення гліцеридів лінолевої і ліноленової кислот. Йодне число олії підвищується до 170 і більше. Помічено також, що рослини, які виросли в горах, черезвідмінності клімату містять більше многоненасищенних кислот в порівнянні з маслами з насіння таких же рослин, вирощених біля підніжжя гір.

Лляне масло видобувається з насіння однорічної рослини - льону. Льон виростає в багатьох частинах світу, але основнимивиробниками льону є США, СССР, Аргентина, Канада та Індія. Йодне число олії знаходиться в межах 170 - 190 і може служити критерієм здатності масла висихати.

Під час дозрівання зменшується кількість насичених кислот. У відповідності з цимзбільшується йодне число олії.

У процесі гідрогенізації температура жирів підвищується за рахунок тепла реакції насичення. Підраховано, що в середньому зниження йодного числа гідріруемих жирів на 1 од. Отже, при виробленні харчового саломасу, що супроводжуєтьсязниженням йодного числа олії приблизно на 60 од.

Одним з методів препарування рослинних масел є їх полімеризація. Полімеризовані олії виходять нагріванням рафінованих олій. Ступінь полімеризації контролюється виміром в'язкості масел.Тривалість полімеризації залежить від природи масла, заданої в'язкості і температури полімеризації. В процесі полімеризації йодне число олії зменшується і воно темніє. Для отримання світлих полі-мерізованних масел процес ведуть під вакуумом. Полімеризованіолії застосовуються для виробництва масляно-смоляних лаків та емалей, а також для виготовлення літографських оліф.

Велике значення для синтезу жирних кислот має концентрація кисню в середовищі. За відсутності кисню синтезуються переважно тількипальмітинова і стеаринова кислоти. При наявності в середовищі кисню спостерігається помітне зниження синтезу стеаринової кислоти і підвищення синтезу олеїнової кислоти. Синтез пальмітинової кислоти залишається без зміни. Це спостереження підтверджує раніше встановлениймеханізм утворення ненасичених жирних кислот з насичених. Встановлено, що в міру дозрівання насіння насичені жирні кислоти переходять в ненасичені. Паралельно змінюється йодне число олії.

Поряд зі зміною вмісту жиру в насінні під впливомдобрив спостерігається зміна якісного складу жиру. Це має велике значення у зв'язку з тим, що деякі ненасичені жирні кислоти не можуть синтезуватися в організмі людини і повинні обов'язково міститися в їжі. При більшому вмісті цих кислот вмаслі якість жиру підвищується. Крім того, велика кількість ненасичених жирних кислот підвищує технічну цінність жиру, так як такий жир легше висихає і з нього отримують оліфу і лак кращої якості. Найбільший вплив на якість жиру надають азотні добрива. Під дією азоту підвищується вміст насичених жирних кислот в олії, а вміст ненасичених кислот знижується. У відповідності з цим йодне число олії під дією азоту знижується. Фосфорні і калійні добрива викликають деяке підвищення вмісту ненасичених жирних кислот в олії.

Поряд зі зміною вмісту жиру в насінні під впливом добрив спостерігається зміна якісного складу жиру. Це має велике значення у зв'язку з тим, що деякі ненасичені жирні кислоти не можуть синтезуватися в організмі людини і повинні обов'язково міститися в їжі. При більшому вмісті цих кислот в олії якість жиру поліпшується. Крім того, велика кількість ненасичених жирних кислот підвищує технічну цінність жиру, так як такий жир легше висихає і з нього отримують оліфу і лак кращої якості. Найбільший вплив на якість жиру надають азотні добрива. Під дією азоту зростає вміст насичених жирних кислот в олії, а вміст ненасичених кислот знижується. У відповідності з цим йодне число олії під дією азоту знижується. Фосфорні і калійні добрива викликають деяке збільшення вмісту ненасичених жирних кислот в олії.

Як впливає Склад гліцеридів на здатність масел до самозаймання, видно з такого. Якщо молекула глицерида олеїнової кислоти містить одну подвійну зв'язок і може приєднати одну молекулу кисню, то молекула глицерида лінолевої кислоти містить дві подвійні зв'язки і, отже, може приєднати дві молекули кисню. Чим більше кисню приєднується до молекули глицерида, тим більше виділяється при окисленні тепла і, отже, більше здатність до самозаймання. Про кількість кисню, здатного приєднуватися до масла, судять по йодного числа. Відомо, що галоіди легко взаємодіють з неграничними сполуками, приєднуючись за місцем подвійних зв'язків. За кількістю галоида, що вступило в з'єднання з певною кількістю масла, можна судити про вміст в ньому неграничних з'єднань. Для цих цілей найбільш зручно застосовувати йод. Кількість йоду, поглинене 100 г масла, називається йодним числом. Чим вище йодне число олії, тим воно має більшу здатність до самозаймання. У табл. 32 наведені йодні числа деяких рослинних олій і тваринних жирів.